Een van laatste grote locaties in Centrum 

Woningbouw op Oostenburg

De ontwikkeling van Oostenburg tot woonwerkgebied start. De grondeigenaren - Stadgenoot en Het Rijk - brengen hun kavels in de verkoop. Bijzondere eis van Stadgenoot: marktpartijen die de corporatie helpen aan nieuwe sociale huurwoningen elders, genieten de voorkeur. Er moeten 1.500 woningen komen.

Bouwproductie in Weesp, Ouder-Amstel en Uithoorn

Wat kan de regio doen?

Amsterdam bouwt tegen de klippen op, maar wat kunnen en willen andere gemeenten in de MRA doen? NUL20 sprak met wethouders van Weesp, Ouder-Amstel en Uithoorn over hun bouwplannen, in de Bloemendalerpolder, Legmeer-West en Duivendrecht.

Ook woonwensen van senioren worden diverser

Toekomst van de seniorenflat

In de afgelopen decennia zijn ze in het hele land gebouwd: senioren- en serviceflats. Maar willen ouderen nog wel op deze wijze bij elkaar wonen? En aan wat voor eisen moet zo’n complex dan voldoen? Een simpel antwoord is er niet. Ook senioren hebben zeer diverse woonwensen.

Enorme belangstelling voor verloten woningen

Impact van loten onderzocht

Het via loting verdelen van woningen is inmiddels breed ingevoerd in de Stadsregio Amsterdam. Tien procent van de woningen komt zo aan een huurder. De belangstelling is enorm. Loten heeft onmiskenbaar voordelen, maar kanttekeningen zijn er ook. Zo heeft de nieuwe wetgeving voor starterscontracten het speelveld veranderd.

Stedelijke vernieuwing in andere fase beland

Slopen is bijna vies woord geworden

Er wordt minder gesloopt en meer gerenoveerd. In 2008 gooide de economische crisis zand in de sloop/nieuwbouwmachine, maar in de jaren daarna vond ook een mentale omslag plaats. Het tijdperk van grootschalige herstructureringen lijkt voorbij.

2016: veel markthuur, minder studentenwoningen

Productierecord 2015 krijgt geen vervolg

In Amsterdam zijn 5705 woningen in aanbouw genomen in 2016. Na het piekjaar 2015 is sprake van een flinke terugval. Dat kwam vooral doordat het aandeel studenten- en jongerenwoningen sterk afnam. Ook werden minder reguliere sociale huurwoningen in aanbouw genomen. In Oost wordt het meest gebouwd.

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

16.01
De ontwikkeling van Oostenburg tot woonwerkgebied start. De grondeigenaren - Stadgenoot en Het Rijk - brengen hun kavels in de verkoop. Bijzondere eis van Stadgenoot: marktpartijen die de corporatie...
14.01
De Amsterdamse woningmarkt is in toenemende mate aantrekkelijk voor beleggers, zowel grote als kleine. Dat drijft de huizenprijzen op en is, zo analyseert ING Economisch Bureau, een risico voor de...
20.12
In Amsterdam zijn dit jaar 5705 woningen in aanbouw genomen. Na het piekjaar 2015 is sprake van een flinke terugval. Dat kwam vooral doordat het aandeel studenten- en jongerenwoningen sterk afnam....
14.12
Voldoen wijken die vlak na de oorlog zijn gebouwd nog in de eenentwintigste eeuw? Volgens Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn ze aan revisie toe. Niet alleen op technisch, maar ook op sociaal...
16.11
Op de Zelfbouwmarkt 2016 maakte wethouder Laurens Ivens het nieuwe kavelaanbod bekend. Veel mensen kwamen af op weinig kavels: acht voor bouwgroepen en 62 kavels voor individuele zelfbouw. Vanaf...
16.11
De 48 bedden in het Instroomhuis van het Leger des Heils en HVO-Querido blijven steeds langer door dezelfde mensen bezet. Door het tekort aan goedkope huurwoningen hapert de doorstroming naar...
16.11
Ze zijn weer vaker in het straatbeeld: mensen die in een slaapzak in een Amsterdamse portiek liggen. Volgens recente CBS-cijfers zijn er in zes jaar tijd 13.000 dak- en thuislozen in Nederland...
16.11
Er wordt minder gesloopt en meer gerenoveerd in de stedelijke vernieuwingsgebieden. In 2008 gooide de economische crisis zand in de sloop/nieuwbouwmachine, maar in de jaren daarna vond ook een...

Opmerkelijk

Eberhard van der Laan | Over: Politiek is weggedreven van leiderschap naar management | 01 januari 2017 | Bron: toespraak

NUL20 nieuws

17.01

De mogelijkheid voor tijdelijke verhuur van koopwoningen op grond van de Leegstandswet kan worden geschrapt. Zo heeft het college laten weten in antwoord op vragen van SP-...

16.01

Alle Wijksteunpunten Wonen en het ASW zijn per 1 januari opgegaan in de nieuwe organisatie !WOON – thuis in de stad. De huisstijl is op de vestigingen aangebracht; de nieuwe...

Kluswoningen aan de Klarenstraat
16.01
Het Rijk maakt het voor corporaties financieel onmogelijk om nog kluswoningen aan te bieden. Zo meent bestuurder Ronald Mauer (D66) van Nieuw-West. Tijdens een werkbezoek van...
Impressie van Urhahn Urban Design
16.01

De ontwikkeling van Oostenburg tot woonwerkgebied start. De grondeigenaren - Stadgenoot en Het Rijk - brengen hun kavels in de verkoop. Na het Rijksvastgoedbedrijf zet dit...

12.01

De verhuurderheffing kan leiden tot discriminatie van mede-eigenaren. Deze conclusie trekt de advocaat-generaal Peter Wattel van de Hoge Raad in een nog niet gepubliceerd...

12.01

Amsterdam wil met subsidie winkeleigenaren verleiden leegstaande appartementen boven winkels te laten bewonen. De maximale subsidie bedraagt 25.000 euro per project. Stadsdeel...

11.01

Bijna een op de vijf verkochte huizen in Amsterdam wordt eigendom van een particuliere investeerder, belegger of vastgoedbedrijf. Dat is volgens een rapport van ING een ruime...

Startblok in Riekerhaven
10.01
Het ontbreekt in Amsterdam en omliggende plaatsen nog steeds aan voldoende woningen voor statushouders, zo blijkt uit de jongste cijfers van Platform Opnieuw Thuis. De...
09.01

De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet worden verhoogd. Zo meent Cody Hochstenbach, stadsgeograaf aan de Universiteit van Amsterdam. Hij...

Juliana van Stolbergstraat
08.01
Ymere brengt huurwoningen in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam West als casco-appartement op de markt. ...