Renovatie Plan Van Gool kende roerige geschiedenis

Het Breed is klaar

Na jaren van voorbereiding, eindeloze discussies tussen bewoners en de eigenaren Ymere en Eigen Haard, mediation en rechterlijke uitspraken, is de renovatie van Het Breed in Noord eindelijk afgerond. Het Plan Van Gool kan weer een tijd mee.

Middensegment huur

Niet alléén kleine studio's

Vrije sector huurwoningen worden in Amsterdam steeds kleiner, terwijl de huurprijzen stijgen. Is dat de onvermijdelijke toekomst? Of kan de gemeente via slimme tenders, regulering en samenwerkingsverbanden het woningaanbod in de vrije sector nog sturen? En wat is erg aan wonen in de regio? Gratis adviezen van een belegger, een ontwikkelaar en een onderzoeker.

Exit-interview Gerard Anderiesen

“De gemeente kan nooit om de corporaties heen”

Per 1 oktober treedt Gerard Anderiesen af als bestuurder bij Stadgenoot.
Anderiesen maakte het allemaal mee, van de opkomst tot de neergang van de corporatie als maatschappelijke onderneming. Maar van enige
zuurheid is geen sprake. Hij kan zich goed vinden in een bescheidener rol van de corporatie.

IBW moet meer transparantie bieden

Hoe rijk zijn corporaties nu eigenlijk?

Deze zomer maakte minister Blok de bekend hoeveel bestedingsruimte corporaties hebben volgens de meetlat van de IBW. Er bleken miljarden  beschikbaar voor extra woningen. Maar de kritiek op deze rekenexercitie was niet mals. Hoe zit het nu echt?
 

ASW, WSW en HA op de schop

Huurdersorganisatie fuseren en ontvlechten

Amsterdamse huurdersorganisaties gaan op de schop. Er komt een waterscheiding tussen belangenbehartiging en dienstverlening. Bovendien gaan de organisaties zich minder exclusief richten op sociale huurders. Het ASW en de Wijksteunpunten Wonen fuseren daarbij tot !Woon. Over het waarom en spreken Jacqueline van Loon (ASW) en Winnie Terra (HA).

De taaie strijd tegen illegale hotels

Interview: Laurens Ivens

Het was zo’n leuk idee: je woning verhuren als je op vakantie bent. Maar Airbnb is een uiterst lucratief bedrijfsmodel voor woningeigenaren. Dat leidt tot woningonttrekking, stijgende woningprijzen en overlast. Houdt Amsterdam stand tegen Airbnb & Co?

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

25.10
De Amsterdamse makelaars schetsen graag het beeld dat de woningmarkt droogkookt, een beeld dat door velen voor zoete koek wordt aangenomen. Dat droogkoken zou het geval zijn omdat het aantal te...
15.09
Deze zomer maakte minister Blok de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) bekend. In het eerste persbericht werd vooral benadrukt dat de corporaties ondanks de verhuurderheffing nog...
15.09
Het was zo’n leuk idee: je woning verhuren als je zelf op vakantie bent. Maar Airbnb is een uiterst lucratief bedrijfsmodel geworden, niet alleen voor het bedrijf zelf maar ook voor woningeigenaren....
15.09
Vrije sector huurwoningen worden in Amsterdam steeds kleiner, terwijl de huurprijzen stijgen. Is dat de onvermijdelijke toekomst? Of kan de gemeente via slimme tenders, regulering en...
17.09
Amsterdammers kunnen vanaf oktober een huisbezoek van een energiecoach aanvragen. Men krijgt dan een opgeleide vrijwilliger over de vloer die gratis advies geeft over energiebesparing en...
17.09
Amsterdam kreeg er op 1 januari 2015 zomaar duizenden woningen bij. Maar eind van dit jaar verdwijnen er weer ruim duizend woningen zonder dat er gesloopt wordt. Dit is allemaal het gevolg van de...
17.09
Sinds de oprichting in 1999 opereert de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) onder de vleugels van het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW). Daar komt een einde aan. Maar er verandert meer. Voorzitter...
16.09
Het ASW en de Wijksteunpunten Wonen gaan op in één organisatie. Gelijktijdig wordt het dienstenpakket uitgebreid en de doelgroep verbreed naar alle bewoners van Amsterdam. Projectleider van deze...

NUL20 nieuws

25.10

Volgens het Nibud is wonen op de vrije markt, of dat nu via koop of huur gaat, zo duur geworden dat middeninkomens het lastiger hebben dan mensen met een minimuminkomen....

25.10
Volgens de Amsterdamse makelaars kookt de woningmarkt droog, maar volgens RIGO-onderzoeker Rob de Wildt schetsen zij een verkeerd beeld. Er zijn namelijk nog nooit zoveel...
25.10

Paul Trip maakt met ingang van 1 oktober 2016 deel uit van de Raad van Commissarissen van Stadgenoot. Hij neemt de plaats in van Pieter Tordoir die eerder dit jaar afscheid nam...

24.10

Om de betaalbaarheid van wonen voor lage en middeninkomens te garanderen moet voor sociale huurwoningen een huur naar draagkracht worden ingevoerd, zo schrijft de PvdA in het...

Arjan Deutekom en Ronald Huikeshoven
21.10

Het aantal sociale huurwoningen neemt weer toe in Almere. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in de beantwoording van vragen van de SP. ’De trend van een...

21.10

De gemeente Amsterdam schrijft een prijsvraag uit om de drie markante silo’s op het Zeeburgereiland een nieuwe invulling te geven. De silo’s in de Sportheldenbuurt - het...

21.10
In 2015 is in Nederland zo'n 800.000 m² kantoorruimte onttrokken waarvan ruim 700.000 m² via transformatie naar andere functies. Driekwart van die onttrekking vond plaats in...
20.10

De Woonbond start namens huurders van sociale huurwoningen een collectieve actie tegen de Belastingdienst en verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang. Doel van de...

19.10

Mensen die tijdens het Amsterdam Dance Event illegaal woonruimte verhuren aan de feestende bezoekers, die kunnen voor onprettige verrassingen komen te staan. De gemeente treedt...

19.10

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft namens twee klanten tachtig woningen afgenomen aan de Amsterdamse Zuidas. Vrijwel alle appartementen in de twee woontorens...