Vorming woningmarktregio's 

IJmond ook bij MRA ingedeeld

De vorming van woningmarktregio's staat voor gemeenten vooral in het teken van 'damage control'. Gemeenten van Zuid-Kennemerland en de Gooi- en Vechtstreek kiezen voor Metropoolregio Amsterdam om investeringskracht Amsterdamse corporaties te behouden. De minister besluit dwarsliggende IJmond-gemeenten daarbij te voegen. 

Woonwensen van ouderen

In de eigen buurt blijven!

Begin juni was er de conferentie ‘Goed Wonen van Ouderen’, waarin de doelgroep zelf aan het woord kwam. Nu de extramuralisering indaalt, blijkt het behouden van het sociale netwerk belangrijker dan ooit. Met stip op 1 op de wensenlijst: in de eigen buurt blijven.

Het gist en broeit in 'kansloze kantoorwijk'

Transformatie Amstel III

De transformatie van bedrijventerrein Amstel III naar een meer gemengd woon- en werkgebied wordt realiteit. Volgens projectleider Tamara Smit start binnen enkele jaren de bouw van duizenden woningen.

Berlijn voert strijd op tegen vakantieverhuur

Airbnb & Co

Berlijnse stadsbestuurders treden sinds 1 mei hard op tegen verhuurders van vakantiewoningen. In de populaire stadsdelen Mitte en Pankow zijn in één maand al tweehonderd appartementen terug in de reguliere verhuur gebracht.

Verdere prijsopdrijving lijkt onvermijdelijk

Soepeler regels woningdelen

Het Amsterdamse college wil de regels voor woningdelen versoepelen. Regels voor kamerverhuur en woongroepen worden gelijk getrokken. Goed nieuws voor starters, maar de keerzijde lijkt verdere prijsopdrijving en meer kans op overlast.

Expats vaker dupe van malafide verhuurders

‘I’m not a tourist’

Expats weten steeds beter de weg te vinden naar het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Dat is nodig ook. Ze worden regelmatig opgelicht door malafide verhuur- en bemiddelingsbedrijfjes.

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

04.07
De transformatie van bedrijventerrein Amstel III naar een meer gemengd woon- en werkgebied wordt realiteit. Gemeentelijk projectleider Tamara Smit voorziet de bouw van duizenden woningen. Binnen...
04.07
Er was een tijd dat corporaties het gros van de nieuwbouwproductie in Amsterdam voor hun rekening namen. Nog niet zo lang geleden lag dat aandeel rond de 70 procent. Die tijd ligt achter ons. Vorig...
04.07
In de Metropoolregio Amsterdam moeten de komende vier jaar 70.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat heeft Fakton berekend op verzoek van de Stadsregio Amsterdam. Maar waar kunnen die woningen...
04.07
Het Amsterdamse college wil de regels voor woningdelen versoepelen. Regels voor kamerverhuur en woongroepen worden gelijk getrokken. De meeste van de huidige voorwaarden vervallen. Die bleken toch...
01.07
Vanaf 1 juli wordt tot maximaal een derde van de vrijkomende sociale huurwoningen met een vijfjarencontract aan jongeren verhuurd. Amsterdamse corporaties hebben al ervaring opgedaan met tijdelijke...
29.06
Ruim een jaar geleden presenteerde wethouder Laurens Ivens zijn Programma Ouderenhuisvesting. Begin juni was er de conferentie ‘Goed Wonen van Ouderen’, waarin de doelgroep zelf aan het woord kwam....
29.06
In elk stadsdeel wordt minstens 75 procent van de corporatievoorraad onder de aftoppingsgrenzen verhuurd. Corporaties gaan maximaal een derde van hun sociale huurwoningen aan jongeren toewijzen. En...
23.06

Sinds jaar en dag maken de corporaties prestatieafspraken met de gemeente Amsterdam en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). ...

Opmerkelijk

Jurgen van der Laarschot | Over: Sloopmateriaal terug in de bouwketen | 12 augustus 2016 | Bron: Aedes

NUL20 nieuws

30.08

Voorzitter Marc Calon vertrekt 1 januari 2017 bij Aedes vereniging van woningcorporaties. Hij wordt voorzitter van LTO Nederland, de ondernemers- en werkgeversorganisatie voor...

24.08

Bestuurder Gerard Anderiesen (62) treedt per 1 oktober af als bestuurder bij woningcorporatie Stadgenoot. Hij blijft tot 1 januari in dienst om zijn taken over te dragen....

24.08

Het Zaanse college heeft de gemeenteraad voorgesteld om geen vijfhonderd maar duizend woningen te bouwen op het Hembrugterrein. Het terrein trekt nu al creatieve bedrijvigheid...

Een van de kenmerkende luchttunnels
23.08
Update 24-08-2017, 10.00

De ingrijpende renovatie van Het Breed, ook bekend als het Plan van Gool, is gisteren officieel afgerond door Minister Blok van Wonen en...

23.08

Alle Nederlanders krijgen de komende jaren een Slimme Meter in huis, althans als ze dat willen. Deze vervangt de huidige gas- en elektrameter. Een planningsoverzicht van de...

22.08

Woningcorporatie Rochdale is gestart met de bouw van 90 sociale huurwoningen in het Breehorngebied in Amsterdam Noord. De appartementen van zo'n 53 m2 zijn vooral geschikt voor...

22.08

Omdat vanaf 2017 de huren van particuliere huurwoningen sneller mogen stijgen dan van corporatiewoningen, kunnen corporatiehuurders volgens de Woonbond direct financieel nadeel...

15.08

Het puntenstelsel (WWS) wordt op 1 oktober wederom aangepast. Praktisch alle wijzigingen maken hogere huren mogelijk. Zo komen gerenoveerde woningen in aanmerking voor meer...

12.08

De komende tien jaar zal het aantal sociale huurwoningen van De Key in Amsterdam en Diemen met ruim 2.500 stijgen. Ook zullen veel huren niet worden verhoogd. Zo blijkt uit de...

11.08

In de afgelopen maand heeft de gemeente Amsterdam 20 illegale hotels ontdekt. Dankzij meldingen van overlast via de ‘Zomer Hotline’ zijn handhavers de woningen op het spoor...