AEDES NIEUWS

 • 24.07.17

  Levert u voor de Aedes-benchmark 2017 gegevens aan voor het prestatieveld Bedrijfslasten en de instandhoudingsindex van het prestatieveld Onderhoud & verbetering? Dan kunt u net als vorig jaar gebruikmaken van een benchmarkportal.

  Aedes Net
 • 19.07.17

  De verschillen tussen de marktwaarde van corporatievastgoed zijn groot wanneer woningcorporaties de full-versie of juist de basisversie uit het Handboek Marktwaardering gebruiken. Deze verschillen ontstaan door het gebruik van de vrijheidsgraden uit het handboek. Dat blijkt uit onderzoek van Ortec Finance onder woningcorporaties die van haar diensten gebruikmaken.

  Aedes Net
 • 19.07.17

  Woningcorporatie Domesta uit Emmen helpt haar huurders de vaste lasten beperkt te houden. Natuurlijk door bescheiden huren, maar sinds januari 2017 ook door de huurders op te zoeken en samen te kijken of die bijvoorbeeld geld kunnen besparen door huurtoeslag aan te vragen of een andere energieleverancier te kiezen. 

  Aedes Net
 • 18.07.17

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) geeft vier mogelijkheden voor corporaties met een verenigingsstructuur (woningbouwverenigingen) om het adviesrecht werkbaar te houden dat met de Veegwet aan de algemene ledenvergadering is toegekend. Dat meldt de Aw. Zij heeft hiervoor een toetsingskader gepubliceerd.

  Aedes Net
 • 18.07.17

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) vraagt in 2017 woningcorporaties niet méér prognose-informatie (dPi) aan te leveren dan in 2016. De gegevensopvraag blijft zeer uitgebreid. Maar de Aw voert een aantal noodzakelijke wettelijke aanpassingen door in de informatie-opvraag en vraagt op enkele punten minder informatie op. Zo hoeven corporaties niet langer prognoses voor de komende tien jaar aan te leveren, maar alleen voor de komende vijf jaar. Dat meldt de Aw.
   

  Aedes Net
 • 18.07.17

  Voormalig energielabel B is gelijk aan de nieuwe Energie-Index (EI) van 1,2 en 1,4. Dit is voor woningcorporaties belangrijk om te weten bij het maken van hun prestatieafspraken. De EI van Label B stond tot de invoering van de nieuwe meetmethode (Nader Voorschrift) in 2015 nog gelijk aan 1,25. Maar na de invoering van de nieuwe meetmethode (Nader Voorschrift) bleken woningen met een EI van 1,25 ineens op 1,4 uit te komen.

  Aedes Net
 • 18.07.17

  Het ministerie van BZK laat het Handboek Marktwaardering evalueren. Op basis van die evaluatie brengt het ministerie in oktober 2017 een gebruiksvriendelijker en geactualiseerde versie van het handboek uit. Aedes verzamelt reacties van haar leden op het handboek van 2016, om die gebundeld aan de onderzoekers door te geven.

  Aedes Net
 • 18.07.17

  De Veegwet Wonen die op 1 juli 2017 in werking trad, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor het verplichte reglement financieel beleid en beheer. Om woningcorporaties te helpen hun reglement in lijn te brengen met de Veegwet, heeft Aedes een bijlage op het modelreglement financieel beleid en beheer opgesteld.

  Aedes Net
 • 18.07.17

  De invloed van energetische maatregelen op gebiedsniveau kan met de nieuwe NEN 7125 Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG) worden berekend. De NEN 7125 volgt de NVN 7125:2011 op.

  Aedes Net
 • 17.07.17

  De belangrijkste bevindingen uit het meest recente Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2016 zijn door FLOW in een PowerPointpresentatie samengevat. Corporaties kunnen deze gebruiken om hun medewerkers erover te informeren.

  Aedes Net
 • 17.07.17

  De Limburgse woningcorporatie Wonen Zuid heeft relatief veel huishoudens onder haar huurders die moeten rondkomen van een minimumuitkering. De corporatie kreeg dan ook signalen dat het betalen van de huur voor veel huurders steeds moeilijker wordt. Vooral voor mensen die alleen wonen en alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering, maar ook voor sommige huurders uit hogere inkomensgroepen. Om de huren ook voor hen betaalbaar te houden, zet de corporatie verschillende instrumenten in.

  Aedes Net
 • 17.07.17

  De Aedes-Commissie Onderscheidingen is op zoek naar drie nieuwe commissieleden, vanwege het vertrek van drie leden. De Commissie adviseert het Aedes-bestuur over het toekennen van de Aedes-onderscheiding. Deze wordt namens de vereniging toegekend aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de volkshuisvesting en voor het functioneren van de bedrijfstak woningcorporaties. 
   

  Aedes Net
 • 14.07.17

  Het delen van je hobby via sociale media lijkt onschuldig. Maar het blijkt voor hackers een waardevolle informatiebron te zijn. Dat maakte schrijfster Maria Genova duidelijk op de drie kennissessies die Aedes in juli organiseerde ter vergroting van de digitale veiligheid van woningcorporaties. Nu ontwikkelt Aedes een routeplanner voor de komende, nieuwe privacywetgeving.

   

  Aedes Net
 • 14.07.17

  De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt verlengd tot 2023. Dat adviseert minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Gebruikers van zonnepanelen krijgen nog tot 2023 hetzelfde tarief voor de energie die ze terugleveren aan het stroomnet als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. Aedes heeft altijd gepleit voor het behoud van deze salderingsregeling. Als opvolger van de regeling stelt Kamp vanaf 2023 een subsidie op teruglevering van zonnestroom of een investeringssubsidie voor.

  Aedes Net
 • 14.07.17

  Minister Plasterk van BZK blijft in overleg met Aedes om te komen tot sectorafspraken over verduurzaming, als alternatief voor mogelijke verplichtingen. De minister ziet ook de noodzaak van ondersteunend beleid zodat woningcorporaties hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen. Een investeringsaftrek van de verhuurderheffing is voor de minister een optie. Dat staat in zijn brief van 14 juli 2017 aan de Tweede Kamer.

  Aedes Net
 • 14.07.17

  Hoe is het gesteld met de betaalbaarheid van huren voor verschillende groepen huurders? Portaal meet dat al sinds een aantal jaar met haar doelgroepmonitor. Sinds vorig jaar gebruikt ze ook big data en Business Intelligence-tools om een nog beter beeld te krijgen van de betaalbaarheid van haar woningen voor uiteenlopende doelgroepen. ‘Veel corporaties gaan uit van het aanbod’, zegt Marcel Petersen, klant- en marktonderzoeker van Portaal. ‘Wij beginnen bij de huurder, onder het motto Van klant naar pand.’

  Aedes Net
 • 14.07.17

  Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

   

  Aedes Net
 • 13.07.17

  Woningcorporaties verhuren vaak woonruimte aan zorgorganisaties, die zij dan weer beschikbaar stellen aan hun cliënten. Voor die corporaties en zorginstellingen heeft Aedes door Platform31 een handreiking op laten stellen. Met deze handreiking kunnen corporaties voorkomen dat zij geen accountantsverklaring ontvangen voor hun jaarrekening. Zo staan de mogelijkheden van de zogeheten bestuursverklaring op een rijtje. Daarnaast laat de handreiking zien hoe corporaties en zorginstellingen kunnen aantonen dat de toewijzing van de woning op de goede manier is verlopen.

  Aedes Net
 • 12.07.17

  Woningcorporaties willen een actieve rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat bleek tijdens de Meet & Greet van Safe at Home bij woningcorporatie deltaWonen in Zwolle, op donderdag 6 juli.

  Aedes Net
 • 12.07.17

  Het is meer dan 100 woningcorporaties niet gelukt de verantwoordingsinformatie (dVi) en WOZ-waarden vóór de deadline 1 juli 2017 naar de Autoriteit woningcorporaties (Aw) te sturen. 136 woningcorporaties vroegen uitstel voor het aanleveren van dVi. De Aw verleende dat uitstel in 114 van de gevallen. 26 corporaties kregen uitstel voor het aanleveren van de WOZ-waarden, 59 corporaties voor het aanleveren van het definitieve scheidingsvoorstel.

  Aedes Net
 • 12.07.17

  Op het Amsterdamse Zeeburgereiland staat sinds kort de Akropolistoren van woningcorporatie de Alliantie. 43 sociale huurwoningen en 43 betaalbare vrijesectorhuurwoningen, speciaal bedoeld voor humanistische 55-plussers. De ouderen bepalen samen hun huisregels, regelen het klein onderhoud in de toren zelf en letten op elkaar.

  Aedes Net
 • 12.07.17

  Woningcorporatie Eigen Haard uit Amsterdam sloot op 10 juli 2017 een lening af van 200 miljoen euro bij de Europese Investeringsbank (EIB). Eigen Haard gebruikt het geld om 3.800 woningen te verduurzamen en om 1.400 energiezuinige woningen te bouwen.

  Aedes Net
 • 11.07.17

  Bewoners krijgen en nemen steeds vaker de ruimte om zelf zaken in de straat, buurt of wijk te regelen. Wat kan de rol van woningcorporaties daarbij zijn? Dat onderzocht de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van woningcorporatie Accolade. Margriet Ausma, manager Wijken en Buurten bij Accolade, vertelt over de belangrijkste conclusies uit het rapport Wie is aan de buurt?.

  Aedes Net
 • 11.07.17

  Het werk van corporaties en daarmee ook van corporatiemedewerkers verandert. Om medewerkers daarbij te ondersteunen, kunnen corporaties bij Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) subsidievouchers aanvragen voor toekomstgerichte scholing. Er zijn 100 vouchers beschikbaar van 1.000 euro. Hiermee kunnen 100 corporatiemedewerkers (een deel van) hun opleiding bekostigen.

  Aedes Net
 • 11.07.17

  Om aan hun verduurzamingsopgave te voldoen, moeten corporaties hun opdrachtgeverschap vernieuwen en meer samenwerken. Aldus bestuurder Bert Keijts van Portaal tijdens de Aedes-collegetour over opdrachtgeverschap. Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft, zette uiteen hoe corporaties hun organisaties hierop kunnen aanpassen. Daarvoor heeft zij het zogeheten Maturity Model mede-ontwikkeld en in de praktijk helpen toepassen.

  Aedes Net
 • 11.07.17

  In de Woonagenda 2017-2021 maakten we afspraken over het verduurzamen van onze woningen. Iedere corporatie heeft in 2018 een eigen plan van aanpak gemaakt met eenzelfde doel: in 2050 zijn alle woningen CO2-neutraal. Aedes biedt u ondersteuning bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling. Duurzaamheid is daarom ook een thema in de Vernieuwingsagenda.

  Aedes Net
 • 11.07.17

  De badkamerchallenge die de Utrechtse woningcorporatie Mitros organiseerde bleek een goede manier om innovatie bij bouw en renovatie te stimuleren. Mitros toont collega-corporaties graag de twee resultaten van de winnaars. Bovendien zette de corporatie de geleerde lessen op een rijtje. 

  Aedes Net
 • 11.07.17

  Corporaties kunnen tot 15 augustus data aanleveren voor het huurdersonderzoek van de Aedes-benchmark. Voor het prestatieveld Duurzaamheid kunnen ze tot 31 juli een data-export aanleveren via SHAERE. Het portal om gegevens aan te leveren voor Bedrijfslasten en de instandhoudingsindex (prestatieveld Onderhoud & verbetering) is na 17 juli beschikbaar. 

  Aedes Net
 • 10.07.17

  De inkomensafhankelijke huurverhoging is in 2016 over het algemeen goed verlopen, schrijft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer op 6 juli 2017 naar aanleiding van een evaluatie. Verhuurders vroegen fors minder inkomensverklaringen op.

  Aedes Net
 • 10.07.17

  Verbeteringen aanbrengen in de manier van werken en begeleid door intern opgeleide Lean-experts. Zo werkt woningcorporatie Trivire – met ruim 14.000 woningen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht – aan het verlagen van de bedrijfslasten. Die waren relatief hoog, bleek uit de Aedes-benchmark. Dat kwam vooral door de hoge personeelskosten. Daarom is Trivire vorig jaar gereorganiseerd. Op 7 september zijn leden van Aedes welkom voor een kijkje in de keuken bij Trivire.

  Aedes Net
 • 10.07.17

  Hoe kun je huurders beter bedienen en tegelijkertijd processen versimpelen? Of big data inzetten om betaalbaarheid te meten? In de publicatie Leren van de Aedes-benchmark, vertellen elf corporaties stap voor stap hoe ze zich verbeteren op de diverse prestatievelden van de Aedes-benchmark. 

  Aedes Net
 • 07.07.17

  Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen hielpen in het afgelopen half jaar zo’n 19.000 vergunninghouders aan een eigen huis. Dit betekent dat er voor het eerst sinds jaren geen achterstand meer is in de huisvesting van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

  Aedes Net
 • 06.07.17

  Gemeenten kunnen voortaan een gedragsaanwijzing opleggen aan bewoners van huur- en koopwoningen. Dat staat in de Wet Aanpak Woonoverlast die per 1 juli 2017 in ging. Volgens Aedes een zeer welkome aanvulling in de aanpak van woonoverlast.

  Aedes Net
 • 05.07.17

  Twee schoollokalen in IJmuiden  werden omgebouwd tot twee ruime gelijkvloerse sociale huurwoningen, speciaal bedoeld voor mensen die een aangepaste woning nodig hebben. Voor woningcorporatie Velison Wonen is het een bescheiden uitbreiding van hun woningvoorraad.  Maar de nieuwe huurders zijn er niet minder blij om. 
   

  Aedes Net
 • 05.07.17

  Duurzaamheid is een van de thema’s in de Vernieuwingsagenda. De komende jaren maken woningcorporaties hun woningen in een hoger tempo energiezuiniger. Voor de korte termijn betekent dit dat corporaties in 2021 uitkomen op gemiddeld energielabel B voor hun woningen. Dat vraagt om een versnelling van de investeringen in zonnepanelen, woningisolatie en warmtenetaansluitingen. Op de lange termijn, uiterlijk 2050, zorgen corporaties ervoor dat hun woningen CO2-neutraal zijn. Beide ambities zijn ook in de Woonagenda vastgesteld.

   

  Aedes Net
 • 05.07.17

  In de coalitie Duurzaamheid kijken woningcorporaties samen met Aedes, Platform31, Bouwend Nederland en Stroomversnelling naar de verschillende routes om het einddoel CO2 neutraal in 2050 te bereiken.

  Aedes Net
 • 05.07.17

  Woningcorporaties met minder dan 2.500 woningen worden niet aangemerkt als Organisatie van Openbaar Belang (OOB). Dat besloot minister Dijsselbloem van Financiën op 5 juli 2017, op aandringen van Aedes en de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Eerder legde Dijsselbloem de grens op 1.500 woningen. De OOB-status zorgt voor hogere administratieve lasten voor corporaties.

  Aedes Net
 • 05.07.17

  Toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft per 1 juli 2017 het verscherpt toezicht op Woningstichting Maasdriel (WSM) opgeheven. De Aw is positief over de uitvoering van het herstelplan van WSM en constateert dat de relatie tussen het bestuur en het intern toezicht aanmerkelijk is verbeterd.

   

  Aedes Net
 • 05.07.17

  Minister Plasterk gaat het wetsvoorstel voor kwaliteitsbewaking in de bouw aanpassen. Tijdens het debat in de Eerste Kamer op 4 juli 2017 bleek dat er onvoldoende steun is voor het wetsvoorstel, dat in februari door de Tweede Kamer werd aangenomen. Aedes wil dat het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging er komt. Het leidt tot beter toezicht en vooral meer duidelijkheid over de aansprakelijkheid in de bouw.

  Aedes Net
 • 04.07.17

  Het bouwtoezicht moet beter en de aansprakelijkheid voor bouwgebreken hoort te liggen bij de aannemer. De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen versterkt de positie van opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties. Aedes is voorstander van de wet. Op 4 juli 2017 bespreekt de Eerste Kamer de wet.

  Aedes Net

Pagina's