AEDES NIEUWS

 • 19.01.18

  Aedes is blij met de voorgestelde maatregel om de huurtoeslag geleidelijker af te bouwen. Het wetsvoorstel voor aanpassing van de huurtoeslag schrapt de harde inkomensgrenzen. Daardoor verdwijnt de armoedeval en verliezen huurders die net iets meer gaan verdienen hun huurtoeslag niet meer volledig. Aedes maakt zich echter zorgen over het schrappen van de zogenaamde KAN-bepaling, waardoor de eigen bijdrage in de huurtoeslag de komende jaren mogelijk sneller stijgt. Dat zijn de belangrijkste boodschappen van Aedes  voor de internetconsultatie over deze twee voorstellen.

  Aedes Net
 • 19.01.18

  Woningcorporaties maken flink gebruik van de kortingsmogelijkheden op de verhuurderheffing voor onder meer betaalbare nieuwbouw. Als corporaties de regeling in dit tempo blijven benutten, is het budget voor de heffingskorting nog voor de zomer 2018 uitgeput.

  Aedes Net
 • 19.01.18

  De nieuwe website www.WNTgids.nl bevat veel informatie over de werking van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De website biedt ondersteuning voor in de praktijk vaak voorkomende vragen en tips voor het aanpakken van meer ingewikkelde WNT-vraagstukken en het beheersen van de administratieve WNT-lasten. De site is ontwikkeld door Axyos WNT Advies

  Aedes Net
 • 19.01.18

  De modernisering van de Huurcommissie biedt kansen voor een betere en efficiëntere behandeling van geschillen, maar de nieuwe taken zijn nog onduidelijk. Aedes heeft de Tweede Kamer enkele suggesties gedaan om de kwaliteit en de werkwijze van de Huurcommissie verder te verbeteren. 

  Aedes Net
 • 18.01.18

  Het actieprogramma Weer Thuis! brengt bestuurders van gemeenten, corporaties en zorgpartijen met elkaar aan tafel waar dat voorheen niet gebeurde. Het blijkt een van de succesfactoren om mensen uit de maatschappelijke opvang zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten wonen met de juiste begeleiding. Die succesfactoren kwamen aan bod tijdens een bijeenkomst van Weer Thuis! en Platform31 op 18 januari 2018 in Ede.

  Aedes Net
 • 18.01.18

  Er is meer onderzoek nodig om de softwarepakketten te certificeren die woningcorporaties gebruiken bij de marktwaardering van hun woningvoorraad. Dat bleek tijdens een bijeenkomst die Aedes op 12 januari 2018 organiseerde met accountants, softwareleveranciers, het ministerie van BZK, Fakton en certificeerders. Er was namelijk onduidelijkheid ontstaan over de planning, de inhoud en acceptatie van de certificering.

  Aedes Net
 • 18.01.18

  Woningcorporaties kunnen sinds de invoering van de Veegwet Wonen in juli 2017, ook woningen toewijzen als een huurder een ’schriftelijk bewijs van toekenning van algemene bijstand’ (bijstandsbewijs) heeft. Huishoudens hoeven dan geen andere inkomensgegevens meer aan te leveren, zoals een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Enkele woningcorporaties maken al gebruik van deze mogelijkheid, maar Aedes merkt dat nog niet alle woningcorporaties op de hoogte zijn van deze maatregel. 

  Aedes Net
 • 17.01.18

  Verduurzaming van corporatiewoningen is cruciaal voor een succesvolle energie- en warmtetransitie. Corporaties hebben die verduurzaming al flink versneld. Hun ambities worden echter geremd door minder financiële mogelijkheden en belemmerende regels. Dat schrijft Aedes in een brief aan de Tweede Kamer. 

  Aedes Net
 • 17.01.18

  Informatie-uitwisseling bij de gezamenlijke aanpak van en hulp aan mensen met verward gedrag kan beter, ook met de huidige privacyregels. Betrokken partijen weten lang niet altijd wat al mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes. ‘Snel ingrijpen is in het belang van de bewoner met verward gedrag én de buren’, vindt Marnix Norder, voorzitter van Aedes. ‘Nu duurt het vaak heel lang voordat partijen kunnen ingrijpen bij ernstige problemen en overlast, vaak tot frustratie van omwonenden. Ik heb liever eerder een hulpverlener aan de deur dan later een politieagent.'

  Aedes Net
 • 15.01.18

  Klaas Franken heeft ontslag genomen als bestuurder bij Vidomes. De aanleiding hiervoor is de uitkomst van een intern onderzoek van de raad van commissarissen van Vidomes, zo meldt de corporatie maandag 15 januari 2018 op haar website

  Aedes Net
 • 15.01.18

  De model arbeidsovereenkomst voor corporatiebestuurders is geactualiseerd. Daarmee kan een raad van commissarissen een arbeidsovereenkomst opstellen voor een bestuurder. Het model bevat ook toelichting op een aantal onderdelen.

  Aedes Net
 • 15.01.18

  Aedes doet een beroep op de Tweede Kamer voor een snelle, efficiënte schadeafhandeling van huurwoningen die zorgt voor minder overlast voor huurders en minder belasting voor het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). De Tweede Kamer praat op dinsdag 16 januari 2017 over de aardbevingen in Groningen. Minister Wiebes van Economische Zaken heeft in de pers aangegeven haast te maken met een schadeprotocol. Aedes en de samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied (C14) hopen dat dit protocol er nu ook echt snel komt. 

  Aedes Net
 • 15.01.18

  Nel van Mosselveld (76) wilde wel eens weten of zij met een paar hulpmiddelen langer in haar huis in Waalwijk kan blijven wonen. Dus toen zij van woningcorporatie Casade een brief kreeg dat ze een seniorenconsulent langs kon laten komen, heeft ze meteen een advies aangevraagd. Het resultaat: een paar kleine aanpassingen in huis. Ze is er blij mee: ‘Nu hebben we een verhoogd toilet met een beugel ernaast, een douchestoeltje met een beugel ernaast en een thermostaatkraan.’

  Aedes Net
 • 12.01.18

  De Huurkrant geeft belangrijke informatie en uitleg aan huurders over de jaarlijkse huuraanpassing en het huurbeleid van woningcorporaties. Verhuurders kunnen de Huurkrant 2018 vanaf nu bestellen.

  Aedes Net
 • 12.01.18

  De Stadsboerderij Osdorp middenin de Reimerswaalbuurt in Amsterdam vormde voor even het epicentrum van de volkshuisvesting. Dinsdag 9 januari 2018 ontving Aedes daar medewerkers van Tweede Kamerfracties met onder andere financiën en wonen in hun portefeuille. Op 10 januari kwamen beleidsmedewerkers van het ministerie van Financiën, BZK, EZK, de Autoriteit woningcorporaties en het WSW. 

  Aedes Net
 • 11.01.18

  Paul van der Velden is sleutelfiguur van de Corporatieraad van Leystromen. Dit is een van de vier corporaties die ermee experimenteerden. De Corporatieraad is een nieuw concept dat een stapje verder gaat dan het betrekken van huurders en andere belanghebbenden bij het beleid van de woningcorporatie. De leden komen uit alle lagen van de samenleving en kunnen zelf kwesties aankaarten. ‘We wilden zicht krijgen op de rauwe werkelijkheid vanuit de maatschappij’, aldus Van der Velden. 

  Aedes Net
 • 10.01.18

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft vrijwel alle voorstellen voor de scheiding van DAEB/niet-DAEB-bezit van woningcorporaties beoordeeld. Bijna alle corporaties zijn het nieuwe jaar ingegaan met een goedkeurend oordeel op hun voorstel, meldt de Aw op haar website

  Aedes Net
 • 10.01.18

  Woningcorporaties gebruiken diverse gegevens om de marktwaarde van hun woningvoorraad te bepalen. De betrouwbaarheid daarvan kunnen zij vaststellen met de Handreiking datakwaliteit marktwaarde. De handreiking biedt corporaties ook de gelegenheid de kwaliteit van hun gegevens te vergelijken met die van andere corporaties.

  Aedes Net
 • 10.01.18

  De rechtbank in Den Haag heeft op 10 januari 2018 uitspraak gedaan in een juridische procedure van de Woonbond over het verstrekken van inkomensindicaties aan verhuurders in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging (iah). De Woonbond stelt dat de Belastingdienst de inkomensindicaties wettelijk niet had mogen verstrekken en dat verhuurders ze niet hadden mogen gebruiken voor bepaling van (inkomensafhankelijke) huur. De rechter heeft de Woonbond daarin nu ongelijk gegeven.

  Aedes Net
 • 09.01.18

  Voor woningcorporaties met vragen over de subsidieregeling STEP organiseert RVO.nl op verschillende locaties in het land STEP-spreekuren. Hier kunt u ook terecht met vragen over een mogelijke subsidie-aanvraag voor de Stimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector en krijgt u direct feedback op uw casus of aanvraag. 

  Aedes Net
 • 09.01.18

  Hoe kunnen woningcorporaties gezamenlijk aan de slag gaan met zinvolle vernieuwingen in vastgoedontwikkeling en verduurzaming? Wat kunnen we van elkaar leren en hoe zetten we innovatie-vragen uit in de markt? Dat komt aan bod tijdens een Actietafel op woensdagochtend 7 februari 2018. De bijeenkomst is georganiseerd door de Open Innovation Academy, woningcorporatie Mitros en Aedes.

  Aedes Net
 • 08.01.18

  Senioren willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast is ook het beleid van de overheid erop gericht om pas bij een verregaande hulpbehoevendheid te zorgen voor intramurale huisvesting. Dit zorgt voor brandveiligheidsrisico’s in steeds meer woongebouwen. Reden voor Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg om samen met Aedes, ActiZ en Brandweer Nederland een Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid op te stellen. Een hulpmiddel voor gebouwbeheerders om huurwoningen te inspecteren, in het bijzonder voor seniorencomplexen. 

  Aedes Net
 • 08.01.18

  ‘Ik had schulden en toen kreeg ik ineens het kaartje van Dynamo, de maatschappelijke dienstverlening van Amsterdam, in de brievenbus. Ik wist niet dat er hulp was. Ik heb meteen gebeld. Ze hebben me ontzettend goed geholpen. Daardoor ben ik over twee jaar schuldenvrij en kan ik weer bouwen aan mijn toekomst’, zegt Jerra (17). De gemeente Amsterdam wil mensen met schulden sneller en beter helpen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met woningcorporaties, energieleverancier NUON, zorgverzekeraars en Waternet. 

  Aedes Net
 • 02.01.18

  Elke dag, als Leo van de Kerkhof de lift uitstapt, ziet hij op een beeldscherm hoeveel energie de zonnepanelen op het dak van zijn appartementencomplex hebben opgewekt. De panelen voorzien de algemene ruimten en de lift in het complex van stroom. De zonne-energie die niet meteen nodig is, wordt opgeslagen in batterijen. Door dit slimme systeem profiteren de huurders van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven van lagere servicekosten.

  Aedes Net
 • 22.12.17

  Vanaf 1 januari 2018 verandert er het een en ander in de wet- en regelgeving voor woningcorporaties. In dit artikel een overzicht.

  Aedes Net
 • 22.12.17

  De eerste vrijwillige CO2-coaches zijn vanaf nu beschikbaar. Elf corporatie-experts in duurzaamheid volgden donderdag 21 december 2017 de training tot CO2-coach. Zij staan klaar om collega-corporaties te helpen bij hun duurzaamheidsbeleid. Woningcorporaties kunnen hun hulp inroepen bij het uitwerken van hun duurzaamheidsbeleid.

  Aedes Net
 • 22.12.17

  Voor corporatiebestuurders op wie het WNT-overgangsrecht van toepassing is, start de afbouw van de bezoldiging als de eerste vier jaar van het overgangsrecht zijn verstreken. In de praktijk is dit meestal in 2018 en soms, bij de bestuurders van grotere corporaties, in 2017 of 2020. Voor raden van commissarissen van woningcorporaties die hiermee te maken hebben, heeft de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) de Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder beschikbaar. 

   

  Aedes Net
 • 22.12.17

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 22.12.17

  Van 25 december 2017 tot en met 1 januari 2018 is het kantoor van Aedes gesloten. 

  Aedes wenst u prettige feestdagen!

  Aedes Net
 • 21.12.17

  Aedes wil verder praten met FNV, CNV en De Unie over een nieuwe CAO Woondiensten. Sinds eind november liggen de onderhandelingen door toedoen van de vakbonden stil. In een nieuwe CAO wil Aedes onder andere afspraken maken over een passende beloning voor corporatiemedewerkers. Samen met de vakbonden heeft Aedes vergelijkend onderzoek gedaan naar beloningen. Op basis daarvan deden de werkgevers een voorstel. De vakbonden namen echter niet de moeite om hierover verder te onderhandelen.

  Aedes Net
 • 21.12.17

  Woningcorporaties mogen hun huren in 2018 gemiddeld met maximaal 2,4 procent verhogen. Voor individuele huurders is een hogere huurstijging mogelijk. De percentages voor de huurstijging werden op 20 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De meeste woningcorporaties kozen de afgelopen jaren voor lagere huurverhogingen dan toegestaan.

  Aedes Net
 • 21.12.17

  Een selectie uit de meest recente nieuwsbrief van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

  Aedes Net
 • 20.12.17

  Aedes houdt samen met het Corporatie Treasury Platform (CTP) op 22 maart 2018 een bijeenkomst over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van treasury (kasbeheer) in de corporatiesector. Aan bod komen onder andere recente ICT-ontwikkelingen, de nieuwe leningdocumentatie van het WSW en toekomstige ontwikkelingen in de bankensector.

  Aedes Net
 • 20.12.17

  Op deze pagina het overzicht van de getrainde CO2-coaches op alfabetische volgorde. Zij volgden de training op donderdag 21 december. De volgende trainingen staan gepland op maandag 15 januari (vol) en vrijdag 26 januari 2018.

  Aedes Net
 • 20.12.17

  ‘Met elkaar moet het lukken dat verpleegkundigen weer meer tijd aan patiënten en de docent meer tijd aan leerlingen kan besteden’, schrijft minister-president Mark Rutte aan elf brancheorganisaties in het maatschappelijk middenveld. Die wezen Rutte en de Tweede Kamer eerder op de doorgeslagen administratieve verplichtingen en riepen op leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers meernieuw vertrouwen te geven.

  Aedes Net
 • 20.12.17

  De Tweede Kamer wil niet dat de verhuurderheffing, die woningcorporaties moeten betalen, hoger wordt dan eerder gepland. Ook wil de Kamer snelle vermindering van administratieve lasten, een ouderenwoonakkoord en uitbreiding van het programma Weer Thuis!. En ze wil nog meer prikkels in de verhuurderheffing om in populaire gebieden duurdere woningen te verkopen en meer kleine sociale huurwoningen te bouwen. Dat bleek uit de stemmingen op 19 december 2017 over de moties die zijn ingediend bij het wetgevingsoverleg over Wonen. 

  Aedes Net
 • 19.12.17

  Aedes organiseert een aantal inhoudelijke kennissessies voor corporatiemedewerkers samen met Groene Huisvesters. Onderwerpen van de sessies zijn tijdens de bestuurlijke sessies en bij netwerken opgehaald. We plaatsen de onderwerpen in het perspectief van het traject richting CO2-neutraal 2050. Hieronder het overzicht van de bijeenkomsten die Aedes samen met Groene Huisvesters organiseert. De bijeenkomsten voor de Benchlearningsessies worden later toegevoegd.

  Aedes Net
 • 18.12.17

  Karin Borsen is gescheiden en kon met haar twee jongens van 12 en 15 jaar even nergens heen. Toen kwam In between places op haar pad: een betaalbaar woonconcept in het hart van Hilversum van woningcorporatie Dudok Wonen. Deze woningen zijn voor mensen die acuut tijdelijk en voor maximaal 1 jaar een huis nodig hebben. ‘Ik vond hier rust, maar nu is er ook onzekerheid want het jaar is bijna om en dan sta ik weer met lege handen’, zegt Borsen. 

  Aedes Net
 • 18.12.17

  De landelijke overheid moet meer regie nemen bij het beschikbaar stellen van bouwgrond voor de bouw van sociale huurwoningen en voor middenhuur. Die oproep doet Aedes aan de Tweede Kamer aan de vooravond van het overleg over de Staat van de Volkshuisvesting en de Staat van de Woningmarkt op donderdag 21 december 2017. 

  Aedes Net
 • 18.12.17

  Het decembernummer van Aedes-Magazine belicht drie nieuwe manieren van wonen met zorg. En hoe kan het eenvoudiger: de verplichte administratie van woningcorporaties? Trendwatcher Menno Lanting geeft zijn visie op leiderschap en innovatie. En verder drie reacties op wat de Aedes-benchmark oplevert voor huurders en corporaties. Lees het op www.aedesmagazine.nl.

  Aedes Net

Pagina's