AEDES NIEUWS

 • 17.11.17

  Wie bouwt het meest duurzame project? Wat is de meest duurzame woningcorporatie? Wat is de meest duurzame gemeente? Potentiële kandidaten kunnen zich inschrijven voor de Duurzaam Bouwen Awards 2018. Meerdere organisaties - abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd - hebben hun krachten gebundeld en introduceren de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards. Inschrijving is mogelijk tot 1 januari 2018.

  Aedes Net
 • 17.11.17

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inkomens- en huurprijsgrenzen voor 2018 bekend gemaakt. Een overzicht van de belangrijkste punten, meer informatie vindt u in de circulaire.

  Aedes Net
 • 17.11.17

  Er is een beperkt verband tussen de kwaliteit en de huurprijs van sociale huurwoningen. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport Het huurbeleid van woningcorporaties. Aedes vindt dit een logisch gevolg van de maatschappelijke taak van woningcorporaties: het verhuren van kwalitatief goede én betaalbare woningen aan mensen met een laag inkomen.

  Aedes Net
 • 17.11.17

  De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is op zoek naar een nieuw lid voor haar raad van toezicht. Reacties zijn mogelijk tot 6 december 2017.

  Aedes Net
 • 16.11.17

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) adviseert corporaties om de gewijzigde statuten van dochtermaatschappijen zo snel mogelijk in te dienen. Die statuten moeten vóór 1 januari 2018 zijn aangepast. Bij gespreide indiening van statuten wordt de doorlooptijd bij de Aw korter en kunnen alle statuten voor 1 januari rond zijn.

  Aedes Net
 • 16.11.17

  Het kabinet belooft te kijken naar de bijeffecten van de wetswijziging die belastingontwijking door grote bedrijven moet tegengaan. Het wijzigingsvoorstel staat in het regeerakkoord. Aedes liet het ministerie van Financiën eerder weten dat deze ook woningcorporaties, gemeenten en andere (semi-)publieke partijen dreigt te treffen. Tijdens een debat over dividendbelasting op 15 november 2017 heeft premier Rutte hierover vragen beantwoord en beloofd te zullen kijken naar de gevolgen. 

  Aedes Net
 • 16.11.17

  Veel huishoudens met een middeninkomen kunnen woningen in het middensegment van de woningmarkt niet betalen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Middeninkomens op de woningmarkt. Huishoudens die vanwege hun inkomen geen toegang hebben tot de sociale-huursector zijn aangewezen op de vrije-huursector. Zij verdienen echter vaak te weinig om de huur van die woningen te kunnen betalen. Aedes deelt deze zorg en gaf dit eerder aan in een rondetafelgesprek over starters en bij de samenwerkingstafel middenhuur.

  Aedes Net
 • 16.11.17

  Via Aon krijgen Aedes-leden tot 15 procent korting op de collectieve zorgverzekering bij Aevitae met VGZ als risicodrager en bij Zilveren Kruis.

  Aedes Net
 • 15.11.17

  Hoe krijgen we na renovatie in onze woningen een gezond en aangenaam binnenklimaat? Dat is de vraag van de nieuwe ‘challenge’ van Mitros die start op 15 november 2017. Met deze 100%GZNDwonen Challenge daagt de Utrechtse woningcorporatie marktpartijen, kennisinstituten en bewonersdeskundigen uit om oplossingen te bedenken waarbij de bewoner centraal staat. ‘Het gaat dus niet alleen om een technische oplossing’, zegt Gerdi Berkers, projectcoördinator en adviseur Bedrijfsvoering Vastgoedontwikkeling bij Mitros.

  Aedes Net
 • 14.11.17

  Aedes heeft de AVG Routeplanner voor woningcorporaties gepubliceerd. Dit instrument ondersteunt corporaties bij de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 in werking treedt. De Routeplanner is samen met onderzoeksbureau Privacy Company en enkele corporaties ontwikkeld. Privacy-officer ad interim Koksal Dulkadir van Woonzorg Nederland is een van de corporatiemedewerkers die eraan heeft meegewerkt. ‘De gevolgen van de AVG zijn voor iedere corporatie verschillend. Zo is de ene corporatie al verder dan de andere met de te nemen acties. De AVG Routeplanner helpt goed bij het vaststellen van de relevante privacy-onderwerpen en te nemen maatregelen.’ 

   

  Aedes Net
 • 14.11.17

  Minister Ollongren (Wonen) gaat een actievere rol spelen om nieuwbouw te stimuleren in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen. Ze schrijft dat op 13 november 2017 aan de Tweede Kamer in een brief bij de jaarlijkse rapportage Staat van de Woningmarkt, een overzicht van de situatie op de Nederlandse woningmarkt. Uit die rapportage blijkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2016 toenam en dat er meer huizen werden verkocht.

  Aedes Net
 • 14.11.17

  Ook woningcorporaties moeten zich voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 in werking treedt. Wat betekent deze nieuwe wet voor corporaties en welke maatregelen moeten zij nemen? Ter ondersteuning bij deze voorbereiding ontwikkelde Aedes samen met corporaties en onderzoeksbureau Privacy Company de AVG Routeplanner voor woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 14.11.17

  Voor, door en met leden opgesteld. Aedes heeft nieuwe modelreglementen beschikbaar voor de besturen en raden van commissarissen van woningcorporaties. Samen met enkele leden van de Aedes netwerken Bestuurssecretarissen en Bedrijfsjuristen en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn de modelreglementen als gevolg van de aanpassingen in de Woningwet vernieuwd.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Corporatiehuis/KWH

  Hoe hou je en versterk je in de relatie met de huurder het onderling vertrouwen? Hoe verbeter je het contact, ook met minder actieve huurders? En wat vraagt dit van hedendaags leiderschap? Kom naar de workshop, verken dilemma’s en ontdek mogelijke antwoorden.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Bouwend Nederland

  Kwalitatief goede en duurzame woningen (ver)bouwen die ook betaalbaar zijn voor huurders. Klinkt gemakkelijk, maar is dat zo? Moeten corporaties en bouwbedrijven efficiënter samenwerken? Wat moet er dan anders? Discussieer hierover tijdens de workshop.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Corpovenista 

  Big data is een bekend begrip, maar wat is het eigenlijk? In deze workshop gaan we in op deze vraag. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld over scheefwonen bij Rijswijk Wonen laten we tevens één van de vele mogelijkheden zien die big data corporaties te bieden heeft.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Woonstichting ‘thuis heeft het initiatief genomen voor ontmoetingen tussen vergunninghouders en hun buren in het Brabantse Son en Breugel. Dat leidde tot een plan van aanpak van de gemeente voor een betere integratie. Met als belangrijkste onderdelen: wonen, zelfredzaamheid, taal en inburgering, meedoen (maatschappelijke participatie) en werk. ‘Het is goed dat er een initiatief is voor meer ontmoetingen. Daardoor krijg je een positieve sfeer. Anders kom je elkaar pas tegen als er irritaties zijn en dat is een verkeerd begin’, zegt Annemieke van Riel, huurder van ‘thuis. 

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Platform31
  Kwetsbare bewoners in eenzelfde wijk huisvesten legt een druk op de wijk. Hoe zorgen we voor een verlichting van deze druk? Wat kunnen we doen om gemengde wijken in balans te houden? En wat hebben we daar voor nodig? Platform31deed hier bij een aantal corporaties onderzoek naar. Luister naar de resultaten en ga met elkaar in gesprek.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Stroomversnelling

  Wat zijn de lastige onderwerpen bij verduurzamen van woningen naar nul-op-de-meter (NOM)? Hoe draagt NOM bij aan de totale verduurzamingsopgave? Wegen de investeringskosten van een NOM-woning op tegen de voordelen? Zijn er goedkopere en duurzamere opties? Praat mee, deel ervaringen en ontdek kansen.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Aedes-Actiz kenniscentrum Wonen-Zorg

  Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Maar wat kun je als corporatie doen om dit mogelijk te maken voor jouw huurders? Naast een sociaal netwerk kan ook techniek uitkomst bieden. Zo dacht zorgbedrijf Generatiethuis toen zij TOOS en het Zaanse technologiehuis ontwikkelden. Beiden laten ouderen de nieuwe technologie ervaren waarmee zij langer thuis kunnen wonen. Benieuwd? Ervaar het zelf op de Corporatiedag!

  Aedes Net
 • 10.11.17

  Woningcorporaties en andere opdrachtgevers kunnen weer in aanmerking komen voor de Gouden Piramide. Dit is een tweejaarlijkse prijs van de Rijksoverheid voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een initiatief van verschillende ministeries, waaronder BZK. Voorzitter van de jury is rijksbouwmeester Floris Alkemade. Inschrijven kan tot 13 december 2017.

  Aedes Net
 • 09.11.17

  De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2017 voor het tweede jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2017 was de gemiddelde WOZ-waarde 3,3 procent hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. Hierdoor stijgt ook de verhuurderheffing, de belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties jaarlijks betalen.

  Aedes Net
 • 09.11.17

  Aedes biedt ook dit jaar weer een uitgebreid benchlearningprogramma op basis van de Aedes-benchmark 2017. Op deze pagina vindt u het gehele aanbod en kunt u zich aanmelden voor de sessies per prestatieveld. Na deze bijeenkomsten kunt u met uw corporatie zelf verdiepend aan de slag met de benchmarkresultaten.

  Aedes Net
 • 09.11.17

  De nieuwe Woningwet kost woningcorporaties jaarlijks maar liefst 90 miljoen euro aan administratiekosten. Deze kosten zijn ruim drie keer hoger dan voor invoering van de wet. Terwijl het goedkoper kan; de jaarlijkse kosten kunnen door aanpassingen in de wet sowieso met 28 miljoen euro omlaag. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Sira Consulting, uitgevoerd in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Door deze besparing zouden woningcorporaties een paar duizend woningen per jaar kunnen bouwen.

  Aedes Net
 • 08.11.17

  Aedes-medewerker Bob Witjes won dinsdag 7 november 2017 de BZK Woningmarktscriptieprijs 2017 voor zijn scriptie over de differentiatie van de inkomensgrens voor sociale huur naar huishoudgrootte. Hij kreeg de prijs van 2.500 euro van BZK-woningmarktdirecteur en plaatsvervangend directeur-generaal Erik-Jan van Kempen.

  Aedes Net
 • 08.11.17

  De projecten van Woningstichting Domus, Laurens Wonen en Portaal zijn door de jury uit 23 inzendingen gekozen tot de drie meest innovatieve projecten van Nederland op het gebied van wonen & zorg. Op de Aedes Corporatiedag op 23 november 2017 kiest het aanwezige publiek de uiteindelijke winnaar. De verkiezing van de i-Opener 2017 is dit jaar een samenwerking tussen Aedes en KWH.

  Aedes Net
 • 07.11.17

  ‘De voordelen van de renovatie van mijn huis? Een dikke 600 euro minder aan energiekosten per jaar in ruil voor een huurverhoging van ongeveer 30 euro per maand. Reken maar uit.’ Gerard Houter is huurder van een woning in het Venenlaankwartier in Hoorn van woningcorporatie Intermaris. Op de Nationale Duurzame Huizen Route op 4 november 2017 vertelden huurders in de ‘buurtkamer’ Praethuys ’t Slot hoe de huurdersvereniging samen met Intermaris in de wijk ruim 296 woningen heeft verduurzaamd.

  Aedes Net
 • 07.11.17

  Aedes-leden krijgen 10 procent korting op de Leergang Woonconsulent van Kjenning. Deze leergang biedt aan beginnende woonconsulenten of medewerkers die de stap naar woonconsulenten willen maken een stevige basis. Voor meer ervaren woonconsulenten biedt de leergang met de eigen opdrachten en intervisie met collega's verdieping in het vak. Naast deze leergang biedt het platform Woonconsulenten mogelijkheid inhoudelijk kennis met vakgenoten te delen en ontwikkelen.

  Aedes Net
 • 06.11.17

  Tijdens de zevende onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten op 3 november 2017 is door CAO-partijen verder gesproken over het thema Loonontwikkeling. De randvoorwaarden voor een nieuwe set salarisschalen voor instromers zijn onder de loep genomen.   

  Aedes Net
 • 06.11.17

  In de voormalige kantoortoren van Rijkswaterstaat in de Arnhemse wijk Presikhaaf wonen sinds eind augustus 2017 studenten. Woningcorporatie SSH& heeft de toren naast de campus van Hogeschool Arnhem Nijmegen gekocht en omgebouwd tot bijna 300 studentenwoningen. Het gebouw stond jaren leeg. 

  Aedes Net
 • 03.11.17

  Platform31 gaat goede voorbeelden van betaalbare en innovatieve nieuwbouwprojecten in de etalage zetten om kennisuitwisseling te bevorderen. Woningcorporaties kunnen hiervoor woningbouwprojecten aanmelden die tussen 2015 en 2017 zijn gerealiseerd. De woningen moeten bestemd zijn voor huurders die een huurprijs onder de aftoppingsgrens (rond 600 euro) betalen. De tien uitverkoren projecten krijgen een plek in de handreiking Innovatie in goedkope en rendabele nieuwbouw. Reageren kan tot 1 december 2017.

  Aedes Net
 • 03.11.17

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert in november 2017 in verschillende regio’s bijeenkomsten over de Wet Aanpak Woonoverlast. Deze wet biedt burgemeesters de mogelijkheid om zogeheten ‘gedragsaanwijzingen’ te geven aan overlastgevers. Dat vergroot de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten bij de aanpak van woonoverlast en kan het sluiten van woningen voorkomen.

  Aedes Net
 • 02.11.17

  In 2018 organiseert Aedes voor de vijfde keer de Aedes-benchmark. Door het aanleveren van informatie doet u als corporatie mee aan de verschillende prestatievelden van de benchmark. Een overzicht per prestatieveld.

  Aedes Net
 • 02.11.17

  In het Groningse aardbevingsgebied versterkt de Nationaal Coördinator Groningen (NGC) corporatiewoningen, zodat ze bestand zijn tegen een volgende aardbeving. Zo ook in de Appingedamse wijk Opwierde. Daarbij zijn veel instanties betrokken; van corporaties tot het Centrum Veilig Wonen en de veroorzaker van de aardbevingen, de NAM. De Appingedamse wethouder Annalies Usmany legt uit hoe dat in de praktijk gaat.

  Aedes Net
 • 01.11.17

  In de Aedes-benchmark worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling vergelijkbaar gemaakt. De resultaten hiervan maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie. 

  Aedes Net
 • 31.10.17

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft bekendgemaakt welke gegevens zij vraagt van woningcorporaties voor de verantwoordingsinformatie (dVi) 2017.

  Aedes Net
 • 31.10.17

  Inspiratie opdoen bij demonstraties van bedrijven over vernieuwingen, innovaties en samenwerkingen in de bouw. Dat is de bouwdemo in een notendop die Aedes samen met leden en samenwerkingspartners van Bouwend Nederland organiseert tijdens de Corporatiedag op 23 november 2017. Gedurende deze middag is er veel aandacht voor de praktijk en leren van elkaar.

  Aedes Net
 • 30.10.17

  Woningcorporaties werken in meerdere regio’s samen met onder meer de brandweer aan verbetering van de brandveiligheid. ‘Met het bewustzijn over de noodzakelijke brandveiligheid van woningen en andere gebouwen zit het wel goed’, zegt Ronald van Londen, adviseur Installaties bij woningcorporatie Woonstede. ‘Het gaat echter niet alleen om het gebouw, maar vooral om de mensen erin. Daar is nu steeds meer aandacht voor.’

  Aedes Net
 • 30.10.17

  ‘Kennisuitwisseling tussen verschillende krimpregio’s is erg belangrijk’, zegt Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed aan de Hanzehogeschool en mede-initiatiefnemer van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. ‘Net zoals blijvende politieke aandacht.’ Beide thema’s komen aan bod op de Aedes-kennis/dialoogbijeenkomst voor woningcorporaties in de drie Noordelijke provincies op 29 november 2017. Veuger presenteert dan ervaringen uit de theorie en praktijk. Aanmelden voor de bijeenkomst kan nog.

   

  Aedes Net
 • 30.10.17

  Het zorgcomplex Dokter Eekmanhof in het centrum van Denekamp is een project van woningcorporatie Sint Joseph uit Almelo, de gemeente Dinkelland en zorgorganisatie Carintreggeland. Demente ouderen, zoals de 90-jarige schoonmoeder van Johan Heerts, vinden in het hofje een beschermd thuis met zorg en familie en bekenden in de buurt. Zij komen even langs voor een kopje koffie, net als vroeger.

  Aedes Net

Pagina's