AEDES NIEUWS

 • 18.09.17

  Ook dit jaar biedt Aedes vanaf eind november weer een uitgebreid benchlearningprogramma na de publicatie van de benchmarkresultaten van woningcorporaties. Het programma bestaat uit de Aedes-benchmarkmiddag op 27 november en bijeenkomsten per prestatieveld begin 2018. 
   

  Aedes Net
 • 18.09.17

  Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) organiseert voor bestuurders, leidinggevenden en HR-adviseurs vijf praktische bijeenkomsten van een dagdeel over het thema ‘werken aan de toekomst’. Hoe blijven leidinggevenden en medewerkers goed, gezond en met plezier aan het werk? De kosteloze bijeenkomsten met workshops zijn in oktober en november 2017 verspreid over Nederland. 

  Aedes Net
 • 18.09.17

  ‘Zonnepanelen kun je zien’, zegt Henk Duivesteijn (74), huurder van een seniorenflat van woningcorporatie Woonpalet in Zeewolde. ‘Dat vind ik veel minder vaag dan bijvoorbeeld groene stroom. Nu weet ik zeker dat ik iets voor het milieu doe. Bovendien kosten de zonnepanelen mij geen cent.’ Woonpalet stelt haar daken kosteloos beschikbaar voor de zonnepanelen van de coöperatieve vereniging ZeewoldeZon.

   

  Aedes Net
 • 15.09.17

  Woningcorporaties moeten de jaarrekening en de verantwoordingsinformatie (dVi) van 2017 op 1 juli 2018 aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dat meldt het ministerie van BZK op de site Woningwet2015.nl.

  Aedes Net
 • 15.09.17

  Pak de verduurzaming vooral samen met de woningcorporaties aan. Heb daarbij oog voor hun totale opgave, waaronder nieuwbouw, en hun investeringsmogelijkheden. Die oproep deden Tweede Kamerleden van CDA en D66 op 14 september 2017 in het Kamerdebat over de energiedoelen van woningcorporaties. Minister Plasterk benadrukte in het debat dat hij in zijn demissionaire rol ‘niet meer in staat is knopen door te hakken’ en verwees naar zijn brief van 14 juli 2017 aan de Tweede Kamer. Daarin schetste hij verschillende verduurzamingsscenario’s. 

  Aedes Net
 • 15.09.17

  Woningcorporaties kunnen voortaan ook gebruik maken van de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Niet langer hoeft het asbestdak groter te zijn dan 35 vierkante meter. 

  Aedes Net
 • 15.09.17

  Op donderdag 26 oktober 2017 organiseert Aedes bij Woonbron in Delft, een college Vernieuwend opdrachtgeverschap. Woonbron-bestuurder Bert Wijbenga vertelt dan hoe Woonbron invulling geeft aan professioneel opdrachtgeverschap en welke kansen er liggen om dit vernieuwend aan te pakken. In een interview geeft Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft, hier vast een voorproefje over haar verhaal op deze bijeenkomst.

  Aedes Net
 • 15.09.17

  Ook dit jaar adviseert de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector over vraagstukken of dilemma’s bij concrete duurzaamheidsprojecten. De Kwaliteitscirkel is een initiatief van RVO.nl, de adviesbureaus Atriensis, W/E adviseurs, Atrivé en Companen en Aedes. Corporaties kunnen hun casus, plan of project vóór 1 oktober indienen. RVO.nl selecteert hieruit acht projecten.

  Aedes Net
 • 13.09.17

  Starters zijn de dupe van het tekort aan huurwoningen in het middensegment. Van 700 tot 900 euro is in veel gemeenten bijna niets te huur. Woningcorporaties zien met lede ogen aan dat mensen met een middeninkomen geen betaalbaar huis kunnen krijgen. 

  Aedes Net
 • 13.09.17

  Met ondersteuning van Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) hebben woningcorporaties de afgelopen vier jaar geïnvesteerd in duurzaam inzetbare en beter geschoolde medewerkers, die voortaan zelf regie voeren over hun loopbaan. Meer dan 100 corporaties met ongeveer 10.000 medewerkers werkten hieraan samen in 11 regionale samenwerkingsverbanden. Het onderliggende programma van CAO-partijen (sectorplan), uitgevoerd door FLOW met subsidie van het Agentschap van SZW, is succesvol geweest en gaat door.

  Aedes Net
 • 11.09.17

  Huurders met verward gedrag moet je met de harde en de zachte hand helpen. Dat is het belangrijkste dat Mike Verbiesen, sociaal beheerder bij woningcorporatie Woonbron heeft geleerd van een project waar hij met iemand van GGZ-instelling Antes langs de deuren ging. Het was leerzaam en de belangrijkste winst is voor hem dat hij nu bij het sociale wijkteam terecht kan.

  Aedes Net
 • 11.09.17

  Bewoners met verward gedrag moeten de juiste zorg krijgen en hun buren moeten zonder overlast prettig kunnen wonen. Woningcorporaties dringen aan op betere afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn, politie en corporaties. Alleen samen is het mogelijk om overlast aan te pakken en mensen de juiste begeleiding te bieden.

  Aedes Net
 • 07.09.17

  Platform31 heeft de gevolgen van het passend toewijzen onderzocht. De conclusies in het rapport Evaluatie passend toewijzen, één jaar verder zijn in grote lijnen hetzelfde als de uitkomsten van een eerder onderzoek van Aedes. De passendheidstoets heeft grote invloed op het huur- en toewijzingsbeleid van corporaties. Bijna alle corporaties pasten hun beleid aan om te zorgen dat mensen met lage inkomens de goedkoopste woningen krijgen.

  Aedes Net
 • 07.09.17

  De huren van sociale huurwoningen stegen per 1 juli 2017 met gemiddeld 1,1 procent. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek op 7 september 2017 publiceerde.

  Aedes Net
 • 07.09.17

  De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale betrekt bewoners bij het sociaal beheer met community building: het aanwakkeren van de gemeenschapszin. ‘Dat betekent dat we vooral niet moeten denken dat wij het beter weten dan de bewoners’, zei Agnes Abrahams van Rochdale hierover tijdens het tweede werkatelier in de coalitie Leefbare buurten en wijken.

  Aedes Net
 • 06.09.17

  Een selectie uit de meest recente nieuwsbrief van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

  Aedes Net
 • 05.09.17

  Een aantal directeuren van bouwbedrijven en van woningcorporaties ontbeten op 6 september 2017 samen om een begin te maken met betere samenwerking. Gemopper van beide partijen over slechte samenwerking bracht Aedes-voorzitter Marnix Norder en de voorzitter van Bouwend Nederland Maxim Verhagen op het idee voor een gezamenlijk ontbijt.

  Aedes Net
 • 04.09.17

  Veel minder fouten bij de oplevering van een nieuw of gerenoveerd huis. Dat is prettig voor de huurder en de corporatie. Het is een van de voordelen van conceptueel bouwen. Dat is een gestandaardiseerde aanpak voor het ontwerpen en uitvoeren van nieuwbouw of renovatie, meestal aangeboden door een bouwende partij. De brochure Conceptueel bouwen in vogelvlucht beschrijft precies hoe het werkt. René Wiersema, bestuurder van woningcorporatie Poort6 en van het Netwerk Conceptueel Bouwen, geeft uitleg vanuit de praktijk.

  Aedes Net
 • 04.09.17

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 04.09.17

  Vanaf juli volgend jaar wonen er mensen  met een licht verstandelijke beperking in het voormalige kantoorpand van woningcorporatie Portaal in Amersfoort. Portaal verbouwt het pand en voegt met het project 21 sociale huurappartementen toe aan de krappe woningmarkt.  Het ketelhuis op het dak van het pand wordt omgebouwd tot sociale huurwoning. 

   

  Aedes Net
 • 01.09.17

  Voldoende betaalbare woningen bieden is een kerntaak van corporaties. Toevoegen van dit prestatieveld aan de Aedes-benchmark helpt corporaties bij het zichtbaar maken van hun maatschappelijke prestaties én van elkaar leren. Gegevens voor dit prestatieveld komen uit bestaande databronnen.

  Aedes Net
 • 01.09.17

  Het prestatieveld Onderhoud & verbetering in de Aedes-benchmark bestaat uit drie deelscores: instandhoudingsindex, technische woningkwaliteit en de door de huurder ervaren woningkwaliteit. Aedes streeft er naar voor dit prestatieveld dit jaar letters (ABC’s) toe te kennen. Corporaties komen alleen in aanmerking voor een letter als voor alle deelscores complete data zijn aangeleverd.

  Aedes Net
 • 30.08.17

  Vernieuwing, innovatie en samenwerking, dit zijn dé thema’s van de Corporatiedag 2017 Slimmer en beter voor elkaar die op donderdag 23 november 2017 alleen voor Aedes-leden en genodigden plaatsvindt. Stem op jouw favoriete inzending voor de innovatieprijs I-opener. Luister naar auteur en trendwatcher Menno Lanting, naar hoogleraar Duurzaam ondernemen Jan Jonker of naar onderzoeker Albert Jan Kruiter. Neem deel aan een virtual reality-rondleiding door een wooncomplex van WoonincplusVitalis

  Aedes Net
 • 30.08.17

  Dit wordt mijn kortste en beste blog tot nu toe. Het is namelijk een inleiding voor een artikel in de Volkskrant van dinsdag 29 augustus. Het is een geweldig artikel, waar Jan Salverda (bestuurder van Domijn in Enschede) mij bij een nadere kennismaking vol trots op attent maakte.

  Aedes Net
 • 30.08.17

  De inkomensafhankelijke huurverhogingen hebben weinig effect gehad op de doorstroming in sociale huurwoningen. Het overgrote deel van de huurders zegt zelf dat de huurverhogingen geen invloed hebben gehad op hun verhuisgedrag. Dit stelt het Economisch Bureau van de ING bank op basis van onderzoek dat in opdracht van de bank uitgevoerd werd.

  Aedes Net
 • 30.08.17

  Steeds meer gemeenten en woningcorporaties bieden bewoners buurtbemiddeling aan. En met succes: 70 procent van de aangemelde zaken in 2016 werd goed opgelost. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling  van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). 

  Aedes Net
 • 29.08.17

  Een wetswijziging die belastingontwijking door grote bedrijven moet tegengaan, dreigt ook woningcorporaties, gemeenten en andere (semi-)publieke partijen te treffen. Dat liet Aedes het ministerie van Financiën weten, als reactie op de voorgenomen wijziging.

  Aedes Net
 • 29.08.17

  Corporaties willen betere begeleiding van huurders met verward gedrag en zij willen bij woonoverlast snel kunnen ingrijpen. Bestaande regels staan soms een effectieve aanpak in de weg. Daarom organiseert Aedes drie bijeenkomsten om ervaringen, juridische knelpunten en samenwerkingsafspraken in kaart te brengen. De bijeenkomsten moeten leiden tot  inzicht in juridische knelpunten en een modelconvenant. Medewerkers van corporaties kunnen zich aanmelden.

  Aedes Net
 • 28.08.17

  In een nieuwbouwwijk in Nijmegen-Noord worden verschillende huurhuizen gebouwd, zodat allerlei huishoudens er betaalbaar kunnen wonen. Woningcorporatie Talis beperkt zich tot sociale huurwoningen tot 635 euro per maand. Beleggers bouwen sociale huurwoningen tot 710 euro en vrije sector huurwoningen. In de wijk komen ook koopwoningen. 

  Aedes Net
 • 28.08.17

  De Woondiensten Employability Portal van FLOW (FLOW WEP) bevat drie instrumenten om de doorstroom van personeel te bevorderen. Voor medewerkers de Loopbaanwijzer om zich verder te ontwikkelen. Voor leidinggevenden twee instrumenten om te zorgen voor een flexibel personeelsbestand.

  Aedes Net
 • 23.08.17

  Woningcorporaties willen de komende jaren maatwerk leveren voor huishoudens die dat nodig hebben. Ze zorgen voor passende huisvesting voor verschillende doelgroepen, eventueel in combinatie met extra ondersteuning of zorg. Maar hoe bereiken we dit? Daarover debatteren bestuurders van woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties tijdens het Aedes-debat over maatwerk-wonen op 10 oktober 2017.

  Aedes Net
 • 23.08.17

  Startpunt Geldzaken van het Nibud helpt mensen hun geldzaken op orde te brengen met een online-geldplan om zelf stap-voor-stap in te vullen. Woningcorporaties kunnen zich aansluiten bij het Startpunt en de online-geldplannen via hun eigen website beschikbaar stellen aan huurders. Meer weten? Op 4 en 13 oktober organiseert Startpunt gratis informatiebijeenkomsten in Utrecht. Woningcorporaties zijn van harte welkom.

  Aedes Net
 • 22.08.17

  De Aedes-collegetour gaat weer door in september. Een nieuwe serie colleges waarbij hoogleraren ingaan op thema’s uit de Vernieuwingsagenda. Zo spreekt Marleen Hermans over vernieuwend opdrachtgeverschap. Gaat Maarten van Ham in op wijkeffecten, ongedeelde steden en leefbare wijken. En vertelt Hans Vermaak over de veranderkracht van corporaties. Manager Vastgoedbeheer Jan Jaap Vogel (Ymere) en corporatiebestuurders Eric Angenent (Vivare) en Frans Crijns (Maasvallei) delen tijdens de colleges hun ervaringen uit de praktijk.
   

  Aedes Net
 • 21.08.17

  Met het proefproject Van groot naar beter in Beuningen wilde woningcorporatie Standvast Wonen senioren stimuleren om naar een beter passende woning te verhuizen. Ouderen kunnen daardoor langer zelfstandig blijven wonen en er komen eengezinswoningen vrij voor jongere gezinnen. Lenie (65) en Henk van Kouwen (69) deden mee en hebben nog geen moment spijt gehad van hun verhuizing.

  Aedes Net
 • 15.08.17

  Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten. Hieronder staat een selectie van de actualiteiten op werkgeversgebied. 

  Aedes Net
 • 15.08.17

  Aedes Net
 • 15.08.17

  Het toekomstige bestuur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bestaat uit een bestuursvoorzitter, een bestuurder Risk en een bestuurder Accounts. Het huidige bestuursmodel kent twee bestuurders.

  Aedes Net
 • 15.08.17

  Veel bestuurders en commissarissen onderschrijven het belang om hun vakkennis en beroepsvaardigheden regelmatig bij te werken. Om dit niet vrijblijvend te laten zijn, hebben Aedes-leden in 2015 met elkaar afgesproken om Permanente Educatie (PE) vanaf 1 januari 2015 verplicht te stellen. Het is nu tijd voor een evaluatie. Aedes organiseert twee dialoogsessies in september om hierover met Aedes-leden in gesprek te gaan.

  Aedes Net
 • 14.08.17

  Het grootste deel van de corporaties voert al drie jaar een huurdersonderzoek uit dat wordt gebruikt voor het prestatieveld Huurdersoordeel in de Aedes-benchmark. Nieuw is dat het huurdersonderzoek nu ook gebruikt wordt voor het prestatieveld Onderhoud & verbetering.

  Aedes Net
 • 11.08.17

  Trots geeft Kimberley Mauriks een rondleiding in haar huisje van 39 vierkante meter. Zij is een van de zes huurders van woningcorporatie Huis & Erf die in Schijndel in een verplaatsbare woning woont. Steeds meer corporaties kiezen ervoor om voor kleine huishoudens tijdelijke, verplaatsbare woningen neer te zetten. 

  Aedes Net

Pagina's