Wonen en Bouwen in de metropoolregio Amsterdam

Volgende PakhuisNUL20 = 26 juni

26.06

Tocht, vocht en schimmel behoren binnenkort tot het verleden. Na de zomer van 2018 start de renovatie van 216 woningen in de Reimerswaalbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Samen met...

24.06
Voorzitter Hein van Haastert en drie van de vier andere leden van het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben hun functie neergelegd. Alleen de penningmeester...
Plaatsen van zonnepanelen op woningen van De Alliantie in Almere
22.06

De Alliantie heeft een proefproject afgerond waarbij de corporatie zonnepanelen heeft aangebracht op ruim zevenhonderd sociale huurwoningen in Almere. De bewoners van deze...

Binnen de rode contour komt Haven-Stad
22.06

Amsterdam wil in het gebied Haven-Stad 40.000 tot 70.000 woningen bouwen. Haven-Stad wordt daarmee een omvangrijke woon-werklocatie waar duurzaamheid en goede bereikbaarheid...

22.06
Het eerste International Social Housing Festival zit er op. Gisteravond was de slotbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger na negen dagen en meer dan 50 evenementen. Meer dan 1200...
22.06
De gemeente Amsterdam wil vooral nog woningen voor lage en middeninkomens realiseren. Het stedelijke uitgangspunt wordt 40 procent sociale huurwoningen, 40 procent middeldure...
21.06
Er komt geen referendum over de vernieuwing van de erfpacht. Volgens de Initiatief- en Referendumcommissie is de herziening niet referendabel. Volgens de commissie zijn...
21.06

Amsterdam gaat in zee met Eteck Energie Bedrijven om een warmte-koudeopslag (WKO) op Centrumeiland op IJburg aan te leggen en te beheren. In het kader van de Amsterdamse Agenda...

Het Wikkelhuis
21.06
De eerste 'Tiny Houses' zijn geplaatst op de daarvoor aangewezen locatie in Almere Poort. Het zijn winnaars van de vorig jaar gehouden prijsvraag ‘ Bevrijd Wonen. Jouw Tiny...
20.06

In Amsterdam komen zelfbouwers steeds moeilijker aan de bak, maar Almere geeft zelfbouw nog steeds alle ruimte. Bovendien is de grond er een stuk goedkoper. Op 29 juni gaan de...

Achtergrond

06.02

Amsterdam heeft op 21 april een definitief voorstel voor een nieuw erfpachtstelsel gepresenteerd. Het college heeft op 9 mei het voorstel bevestigd.De overstapregeling heeft tot vele reacties van...

23.06

Is het een goed idee om het woonbeleid te regionaliseren? Om bijvoorbeeld verschillende inkomensgrenzen en liberalisatiegrenzen per regio te hanteren? De Woonbond organiseerde deze week in het...

22.06

De gemeente Amsterdam wil vooral nog woningen voor lage en middeninkomens realiseren. Het stedelijke uitgangspunt wordt 40 procent sociale huurwoningen, 40 procent middeldure huur- en koopwoningen...

14.06

Hoogbouw of niet. Dat is de kwestie. Amsterdamse raadsleden moeten zich een mening vormen over de ontwikkelingsrichting van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Dat valt niet mee, want deskundigen...

01.06

Inmiddels is het een wettelijke verplichting, maar in Amsterdam maken gemeente, huurders en corporaties al jaren prestatieafspraken. Voor de periode 2015-2019 is de naamgeving herdoopt in ‘...

01.06

De woningruilweken in Amsteldorp zijn geen succes. Na ruim tien weken is één ruil in behandeling. De ruilwoningen zijn domweg te klein. Veel bewoners van  Amsteldorp willen vooral een grotere...

01.06

Amsterdamse woningzoekenden reageren met honderden tegelijk op iedere sociale huurwoning die vrijkomt. Toch is de acceptatiegraad in de hoofdstad het laagst van de hele regio. Ymere wil met de...

01.06

Amsterdam wil eigenaren die hun woningen laten verslonzen meer achter de broek zitten. Wethouder Ivens heeft in 2016 de aanpak van achterstallig onderhoud tot stedelijke prioriteit verheven. Maar...

01.06

Aan de oostrand van de Metropoolregio Amsterdam ligt Lelystad. De stad is niet populair. De woningwaarde ligt een kwart onder het landelijk gemiddelde. Maar dat betekent ook dat je er veel huis en...

01.06

Purmerend wil weer bouwen. De komende 25 jaar wil de voormalige groeistad 10.000 woningen toevoegen. Alleen, binnen de gemeentegrenzen ontbreekt het aan voldoende bouwlocaties. Wethouder Hans...

01.06

Woningcomplexen met studio’s van rond de 30 vierkante meter en gemeenschappelijke voorzieningen zijn in opmars in Amsterdam. Wie gaat er wonen? Zijn die kleine studio’s toekomstbestendig? En is...

01.06

Toezicht en duidelijke kaders, prima, maar de overheid slaat door in zijn regel- en verantwoordingszucht, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. “Het opleggen van steeds meer regels helpt niet. Geef...