Wonen en Bouwen in de metropoolregio Amsterdam

Volgende PakhuisNUL20 = 18 september

Thema: duurzaam bouwen, duurzaam wonen. Meer info volgt

17.08

Amsterdam overweegt geen verplichte plaatsing van zonnepanelen op nieuwbouwwoningen. Dit antwoordt het college naar aanleiding van raadsvragen van GroenLinks-raadslid Groot...

Binnen rode contour het geplande Haven-stad
16.08

Het plan van de gemeente Amsterdam om 70.000 woningen te bouwen in en om de haven staat op gespannen voet met de belangen van de haven en de bedrijven daar, vooral in de...

16.08
Volgens de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens leggen de Amsterdamse woningcorporaties onvoldoende prioriteit bij het verhogen van de bouwproductie. Dat zegt hij in een...
14.08
De Amsterdamse woningcorporaties hebben in 2016 voldaan aan de meeste prestatieafspraken die ze met gemeente en huurders hebben afgesloten. Dat blijkt uit de Monitor 2016...
14.08

Amsterdamse huiseigenaren kunnen tot 5000 euro subsidie krijgen om hun woning van het aardgas af te koppelen. In totaal stelt het college 5 miljoen subsidie beschikbaar. Deze...

11.08

Bouwbedrijf Verwelius en de gemeente Zaanstad hebben een overeenkomst getekend voor de herontwikkeling van het voormalige Nuon-terrein aan de Westzijde in Zaandam. Aan de...

10.08

De nieuwbouwproductie van koopwoningen blijft in Nederland zover achter bij de potentiële vraag, dat de doorstroming in de bestaande woningvoorraad stagneert. Het aantal te...

09.08

Stadgenoot heeft acht jonge architectenbureaus geselecteerd voor de volgende ronde van het ontwerpatelier voor woningbouw op Oostenburg. Architectuur MAKEN (Rotterdam), Bureau...

08.08

De SP wil het tekort aan studentenwoningen terugdringen door het aantal buitenlandse studenten aan de Amsterdamse universiteiten te verminderen. Dat blijkt uit raadsvragen van...

08.08

Cis Apeldoorn (56) wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Zaanstad. "Cis past bij Zaanstad. Door de combinatie van grote en brede leidinggevende ervaring in een politiek-...

Achtergrond

06.02

Amsterdam heeft op 29 juni in de vroege ochtend een nieuw 'eeuwigdurend' erfpachtstelsel vastgesteld. Erfpachters kunnen vanaf 1 oktober overstappen naar de nieuwe...

06.07

Architecten en kleine ontwikkelaars in Amsterdam verwijten het stadsbestuur dat het van zelfbouw doelbewust een niche maakt. Ondanks de successen in de Houthavens en Buiksloterham worden er steeds...

27.06
Welke koers zet de gemeente uit voor de komende jaren? In navolging van Koers 2025 waarin potentiële bouwlocaties in de stad zijn gemarkeerd, heeft de gemeente een Woonagenda met dezelfde...
23.06

Is het een goed idee om het woonbeleid te regionaliseren? Om bijvoorbeeld verschillende inkomensgrenzen en liberalisatiegrenzen per regio te hanteren? De Woonbond organiseerde deze week in het...

22.06

De gemeente Amsterdam wil vooral nog woningen voor lage en middeninkomens realiseren. Het stedelijke uitgangspunt wordt 40 procent sociale huurwoningen, 40 procent middeldure huur- en koopwoningen...

14.06

Hoogbouw of niet. Dat is de kwestie. Amsterdamse raadsleden moeten zich een mening vormen over de ontwikkelingsrichting van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Dat valt niet mee, want deskundigen...

01.06

Inmiddels is het een wettelijke verplichting, maar in Amsterdam maken gemeente, huurders en corporaties al jaren prestatieafspraken. Voor de periode 2015-2019 is de naamgeving herdoopt in ‘...

01.06

De woningruilweken in Amsteldorp zijn geen succes. Na ruim tien weken is één ruil in behandeling. De ruilwoningen zijn domweg te klein. Veel bewoners van  Amsteldorp willen vooral een grotere...

01.06

Amsterdamse woningzoekenden reageren met honderden tegelijk op iedere sociale huurwoning die vrijkomt. Toch is de acceptatiegraad in de hoofdstad het laagst van de hele regio. Ymere wil met de...

01.06

Amsterdam wil eigenaren die hun woningen laten verslonzen meer achter de broek zitten. Wethouder Ivens heeft in 2016 de aanpak van achterstallig onderhoud tot stedelijke prioriteit verheven. Maar...

01.06

Aan de oostrand van de Metropoolregio Amsterdam ligt Lelystad. De stad is niet populair. De woningwaarde ligt een kwart onder het landelijk gemiddelde. Maar dat betekent ook dat je er veel huis en...

01.06

Purmerend wil weer bouwen. De komende 25 jaar wil de voormalige groeistad 10.000 woningen toevoegen. Alleen, binnen de gemeentegrenzen ontbreekt het aan voldoende bouwlocaties. Wethouder Hans...