NUL20 nieuws

Pagina's

15.12

Huis voor daklozen op IJburg geopend

Op donderdag 11 december is het Martien Schaaperhuis op IJburg geopend door de wethouder Zorg, Marijke Vos....

10.12

Parool: kamernood studenten neemt weer toe

De kamernood onder Amsterdamse studenten wordt weer groter, ondanks alle nieuwbouw. De gemiddelde wachttijd is opgelopen tot 1,4 jaar. De aanwas van studenten is groter dan de nieuwbouw; ook komen er steeds meer buitenlandse studenten naar...

10.12

Roep om noodplan voor woningmarkt blijft

Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een voorstel van de VVD om de Nationale Hypotheekgarantie te verhogen naar 350.000 euro. Eerder bleek uit schriftelijke antwoorden van minister Eberhard van der Laan dat hij geen noodmaatregelen overwoog. Van...

02.12

Amsterdamse woningbouwproductie in 2008 redelijk op...

02.12

 Nominaties Geurt Brinkgreve Bokaal 2008 bekend

27.11

Studentenwoningen op IJburg
 IJburg studentenwoningen

Vrijdag 21 november openden Nico Papineau Salm, stadsdeelraadvoorzitter Zeeburg...
27.11

Eenderde corporatiedirecteuren wil wel fuseren met zorg- & welzijnaanbieders

Een derde van de Nederlandse corporatiedirecteuren (33%) zou voorstander van fusies tussen corporaties en zorg- & welzijnaanbieders. Dat concludeert althans USP Marketing Consultancy Building Business op...

26.11

Amsterdammers met zeer lage inkomens zijn vrijwel kansloos op de woningmarkt. Het lukt mensen die meer verdienen, bijna altijd voor te dringen, ook in de sector van sociale huurwoningen. Zo vat Het Parool de bevinding samen van onderzoek van het gemeentelijk bureau Onderzoek en Statistiek (...

26.11

Amsterdam probeert het opnieuw met IJburg 2. Het bestemmingsplan is vrij gegeven voor inspraak. Er komen vier nieuwe eilanden. Het nieuwe land zal vanaf eind volgend jaar worden opgespoten. Daarop zullen vanaf 2012 ruim 9000 woningen worden gebouwd. Vier jaar strandden de bouwplannen voor de...

20.11

Corporaties: ring wordt nieuwe 'Gouden Bocht’

De gebieden zuidelijk en westelijk van de A10 dienen zich te ontwikkelen tot centrumstedelijk gebied. Niet door de A10 hier en daar wat te overkluizen, maar door aan de A10 aan weerszijden een hoogstedelijk milieu tot stand te brengen.  Zo...

18.11

Restwarmte dubieus idee?

Het Parool kopt dat het stadsbreed uitrollen van stadsverwarming een slecht idee is. Het plan van het stadsbestuur voor een groot netwerk voor restwarmte, zou strijdig met een advies van een door wethouder Marijke Vos in het leven geroepen denktank.

zie...

17.11

 Nieuw leven voor oude gebouwen

Eind oktober is de tweede campagne ‘Nieuw leven  voor oude gebouwen’ gestart. Bedoeling van de campagne is het zichtbaar maken van maatschappelijk draagvlak voor hergebruik van oude gebouwen in...

17.11

‘Corporaties in moeilijke situatie’

Jim Schuyt, bestuursvoorzitter van de Alliantie en voorzitter van de Vernieuwde Stad, luidt de noodklok. Makelaars zien de verkopen drastisch teruglopen. De continuïteit van het bouwend bedrijfsleven staat op het spel. En investerende...

17.11

 Noodplan voor bouwproductie

Gemeenten, ontwikkelaars en corporaties zijn met VROM in gesprek over een noodplan voor de bouwproductie. Daarbij wordt gedacht aan verhoging van hypotheekgaranties, tijdelijke vermindering van overdrachtsbelasting en verruiming van de...

17.11

Corporatiewoningen aanzienlijk goedkoper

Corporatiewoningen die in de verkoop gaan, worden voor aanzienlijk lagere bedragen verkocht dan woningen van hetzelfde type die andere partijen verkopen. Dat blijkt uit Woon Amsterdam 2008, de jaarlijkse woningmarktrapportage van...

17.11

 EMM Zandvoort fuseert met De Key

Woningbouwvereniging EMM uit Zandvoort gaat volgend jaar fuseren met de Amsterdamse woonstichting De Key. De huidige organisatie is, zo verklaart EMM, te klein en financieel onvoldoende sterk om het woningbezit geschikt te maken voor de toekomst.
17.11

 

‘Almere naar 350.000 inwoners’

 

De groei van Almere naar een stad met 350.000 inwoners in 2030 is haalbaar. Er is voldoende ruimte voor de bouw van zestigduizend nieuwe woningen, zo blijkt uit de eind oktober gepresenteerde studies van...

12.11

Amsterdam bevriest grondprijzen

De gemeente Amsterdam bevriest voorlopig de grondprijzen voor de bouw woningen in de marktsector. Over drie maanden wordt opnieuw bezien of prijsaanpassing noodzakelijk is, zo heeft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken bekend gemaakt.

12.11

Bevordering doorstroming Kostverloren

Eigen Haard, Woongroep Holland en de gemeente Amstelveen gaan in de wijk Bankras Kostverloren de doorstroming van met name oudere bewoners bevorderen en woonfraude bestrijden. Hiervoor hebben zij een convenant getekend. Bestandsvergelijking is in...
12.11

Ymere gaat kar trekken in Europakwartier

Ymere start nog dit jaar met de bouw van driehonderd woningen en maatschappelijke voorzieningen in het westelijke deel van het Europakwartier in Almere-Poort. De Amsterdamse corporatie heeft daartoe alle verplichtingen van een consortium met...

12.11

Rolstoelwoningen IJburg voor buitenstaanders

De gemeente Amsterdam gaat leegstaande doelgroepenwoningen op IJburg aanbieden aan mensen van buiten de stad. Eventueel komen daarna mensen zonder medische indicatie voor de woningen in aanmerking. Dat heeft wethouder Tjeerd Herrema van...

12.11

Vernieuwing erfpacht aanjager herontwikkeling

Vervroegde herziening van erfpachtafspraken moet de herontwikkeling van leegstaande kantoren en verouderde bedrijfsgebieden in Amsterdam bevorderen. Zo heeft wethouder Van Poelgeest van grondzaken besloten. Partijen die willen herontwikkelen...

12.11

Nieuw winkelcentrum Zuidoost
 

Ontwikkelaar De Key-Principaal is gestart met de bouw van winkelcentrum Kameleon nabij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost. De nieuwbouw vraagt een investering van naar schatting tachtig miljoen euro.
12.11

Stadsvilla’s aan Weespertrekvaart

 De Hells Angels moeten wijken voor luxe woningen. Bovendien krijgt de oever van de Weespertrekvaart een bijzonder groen karakter, zo blijkt uit de eerste schetsen voor het stedenbouwkundig plan.
12.11

Woontoren Sloterplas wint Nieuwbouwprijs

De Schutterstoren in Amsterdam-Osdorp is uitgeroepen tot het mooiste woningproject van het afgelopen jaar. Burgemeester Cohen reikte de prijs in een rechtstreekse uitzending van AT5 uit aan opdrachtgever Stadgenoot en Proper Stok,...

07.11

Crimineel gebruik van woningen aangepakt

De politie, de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties hebben 5 novermber het Convenant Doorzon getekend om het criminele gebruik van woningen gezamenlijk aan te pakken en de woonruimte zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen voor...

31.10

Bouw in slop door crisis

De kredietcrisis heeft de Amsterdamse woningbouw bereikt. De bouw zakt in door gebrek aan kapitaal en kopers. Dit zegt Maarten van Poelgeest, wethouder Bouwen in het Parool. "Als wij er volgend jaar nog in slagen 2500 woningen in aanbouw te nemen, zijn we...

31.10

Almere heeft drie plannen voor groei.

De grootste groeilocatie in de metropool Amsterdam is Almere. De polderstad heeft drie groeiscenario's ontwikkeld om tussen 2010 en 2030 elke vijf jaar 15.000 nieuwe woningen te bouwen. De bouwplannen en groeiscenario's moeten uiterlijk volgend...

31.10

VROM onderzoekt transacties Rochdale


Het ministerie van VROM stelt een onderzoek in naar mogelijk verdachte transacties door de raad van bestuur van woningstichting Rochdale. Zo heeft minister Vogelaar in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

21.10

Invalidenwoningen leeg op IJburg

Het Parool meldt dat er op IJburg tientallen nieuwe sociale huurwoningen leegstaan die zijn gebouwd voor bijzondere groepen, zoals ouderen of gehandicapten. Sommige woningen staan al meer dan een jaar leeg. De doelgroep wil er niet wonen. ''We raken de...

17.10

Amsterdam introduceert inkomensafhankelijke huren

Het Parool meldt dat Amsterdam gaat  experimenteren met inkomensafhankelijke huren. Scheefwoners gaan daardoor meer betalen. Wethouder Herrema beoogt dat tegelijkertijd huurder met een laag inkomen minder gaan betalen als ze een...

15.10

Proper-Stok en Amvest stappen uit Europakwartier

Ymere neemt de verplichtingen van Proper-Stok, Amvest in het consortium Euroquartier over. Ymere (en de laatste participant Moes Bouw) zal nog dit jaar starten met de bouw van 300 woningen en maatschappelijke voorzieningen in Almere Poort...

15.10

Bouw verdient hoofdrol als aanjager economie

Elco Brinkman vraagt de overheid de bouwsector in te zetten als aanjager van de Nederlandse economie. Van invoering van het lage btw-tarief...

15.10

Opknapbeurt voor 7 straten

De gemeente gaat nog in 2008 een aantal plekken in de stad beter bestraten, verlichten, meer groen aanleggen en ander...

14.10

De Woonbond, Aedes en de ministers Cramer van VROM en Vogelaar voor WWI hebben vrijdag 10 oktober hun handtekening gezet onder het Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Woningcorporaties gaan samen met hun huurders en ondersteund door het Rijk aan de slag om een aantal zeer ambitieuze...

13.10

Een ‘Silicon Valley’ van de duurzame technologie

De eerste palen voor de stad Masdar City zitten in de grond. De CO2- en energieneutrale wijk van Abu Dhabi moet een praktijkvoorbeeld maar ook een internationale broedplaats worden voor duurzame bouw en technologie.

Zie...

13.10

Huizenverkoop Amsterdam valt stil

In Amsterdam worden onder invloed van de opgelaaide kredietcrisis nauwelijks meer huizen verkocht. ''Kopers wachten af. Daardoor is de markt stilgevallen,'' zegt Pieter Joep van den Brink, voorzitter van de makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) in Het...

13.10

Studentenwoningen Noord gaan verhuizen

De 715 studentencontainers aan de Stavangerweg verhuizen waarschijnlijk naar het Zeeburgereiland en de Anthony Fokkerweg in Oud-Zuid. Dat tekent Het Parool op uit de mond van Wim de Waard van de Amsterdamse woningcorporatie De Key.

Zie...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws