Opmerkelijk

wethouder Ivens | Over: Woonagenda 2025 | 24 april 2017 | Bron: rapport

Gemeente schets de acties die nodig zijn om de woningvoorraad te vergroten.

Karin Laglas | Over: Waar of onwaar? | 12 april 2017 | Bron: blog

Het jaarverslagenseizoen is weer aangebroken.

Joke Geldhof | Over: De schop kan zo de grond in.. | 28 maart 2017 | Bron: weblog

Aan de éne kant hebben we in Noord-Holland voldoende bouwlocaties. Maar aan de ándere kant hoor ik sommige gemeenten, politici en bouwers roepen dat het onmogelijk is om nieuwe woningen te realiseren.

Ronald Paping (Woonbond) | Over: Woonbond: "Huren met 10 procent omlaag" | 21-03-2017 | Bron: Persbericht Woonbond

De Woonbond reageert op alarmerend rapport PBL waarin wordt vastgesteld dat inmiddels al 18 procent van de huurders een 'betaalrisico' heeft

wethouder Ivens | Over: Beleggers bouwen voor middenhuur | 02 maart 2017 | Bron: Het Parool

Wethouder Ivens ziet risico's aan plan van beleggers en corporaties voor meer middenhuur.

Anne-Fleur Schneider | Over: Duurzaamheid | 28 februari 2017 | Bron: interview

De Key nodigde bij een medewerkersbijeenkomst huurders uit om naar een presentatie van astronaut André Kuipers te luisteren.

Sadet Karabulut | Over: Aedes-Verkiezingsdebat | 08 februari 2017 | Bron: verslag debat

Verkiezingsdebat over de sociale huur- en woningmarkt.

Frank van Blokland | Over: Beleggers vervijfvoudigen productie. | 08 februari | Bron: persbericht

De nieuwbouwproductie van institutionele beleggers zal doorstijgen. Verdere toename is realiseerbaar aangezien er momenteel veel kapitaal beschikbaar is.

Sven Heinen | Over: MVA-reactie op erfpachtvoorstel | 07-02-2017 | Bron: MVA

Reactie op voorstel tot herziening erfpacht van de Makelaarsvereniging Amsterdam

wethouder Ivens | Over: 20.000 woningen extra | 12 december 2016 | Bron: interview

Regio probeert beter te voorzien in woningbehoefte.

De Key | Over: Ruimte voor beweging | 29 november | Bron: persbericht

Uitleg van de Key over de nieuwe koers.

Karin Laglas | Over: Angry white male | 21 november 2016 | Bron: column

Corporatie kan bijdragen aan inclusieve samenleving.

Bert Halm | Over: Bevordering doorstroming | 08 november 2016 | Bron: blog

Eigen Haard boekt succes bij het bevorderen van doorstroming van sociale huur naar vrije sector huur of betaalbare koop.

Vincent van Rossem | Over: De toekomst van stad en land | 31-10-2016 | Bron: Platform voor transformatie en renovatie

Van Rossem reageert op twee rapporten over de ruimtelijke ordening van ons land.

Hester van Buren (Rochdale) | Over: Woningcorporaties waarschuwen voor verwarde huurders | 01-11-2016 | Bron: Parool

Woningcorporaties waarschuwen voor verwarde huurders

Gerard Anderiesen | Over: Over plannen Centrumeiland | 20-09-2016 | Bron: NUL20

Uit het exit-interview met Gerard Anderiesen in NUL20. Over de plannen voor het Centrumeiland van IJburg

Leon Bobbe | Over: 43 procent huurt goedkoper | 21 september 2016 | Bron: blog

Exacte cijfers over jongste huurverhoging.

minister Blok | Over: Ontwikkeling middensegment | 20 september 2016 | Bron: kamerbrief

Samenwerkingstafel over ontwikkeling middensegment.

CBS/PBL | Over: Groei steden zet door | 12 september 2016 | Bron: persbericht

De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien.

Rochdale | Over: Nieuwe koers Rochdale | 08 september 2016 | Bron: persbericht

Rochdale heeft een nieuwe koers uitgedacht. 'We zijn een echte ‘sociale’ corporatie, we zijn er voor mensen met een laag inkomen.'

Vincent van Rossem | Over: De Elitestad | 08 september | Bron: column

Vrees voor Londense toestanden in Amsterdam.

Tjakko Dijk | Over: Nieuw raadslid VVD | 02 september 2016 | Bron: persbericht

Dijk opvolger Van der Ree.

Jurgen van der Laarschot | Over: Sloopmateriaal terug in de bouwketen | 12 augustus 2016 | Bron: Aedes

Eigen Haard werkt in Stadstuin Overtoom met een circulaire aanpak.

Rochdale | Over: Kans op woning voor jongeren vergroten | 04 augustus 2016 | Bron: persbericht

Rochdale gaat een deel van haar woningen in Amsterdam aanbieden met een tijdelijk jongerencontract.

Bert Halm | Over: Na jaarverslag nog even dit | 21 juni | Bron: column

Na een periode van onzekerheid bepaalt Eigen Haard opnieuw de investeringsruimte.

vvd | Over: Einde aan menging | 17 juni 2016 | Bron: persbericht

VVD verlangt nieuw besluit gemeente over toekomstige opbouw Centrumeiland.

Daniel van der Ree | Over: Airbnb in sociale huurwoningen | 17 juni 2016 | Bron: nieuwsbrief

Reactie van de VVD op de aangekondigde proef door de Key.

Frank Kalshoven | Over: Airbnb in sociale huurwoning is maf | 11 juni 2016 | Bron: Volkskrant

Reactie op plan Leon Bobbe om Airbnb toe te staan in studentenwoningen

Hester van Buren | Over: Corporaties remmen verkoop huurwoningen | 02-06-2016 | Bron: Parool

Amsterdamse woningcorporaties verminderen de omstreden verkoop van sociale huurwoningen in het stadshart.

Ecorys | Over: Maatschappelijke visitatie | april 2016 | Bron: rapport

De visitatiemethodiek brengt de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld. Het gaat
hierbij steeds om de feitelijk geleverde prestaties in de afgelopen vier jaar.

Pagina's