‘Andere aanpak Nieuw-West’

14.03.11

‘Andere aanpak Nieuw-West’

De stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam vraagt om een onconventionele aanpak. Zo schrijft stadsdeelwethouder De Wilt van Nieuw-West in een brandbrief aan B en W. Het primaat van de corporaties staat ter discussie. Ook moet de gemeente de regie terugnemen en met extra geld over de brug komen. Dinsdag 15 maart komen corporaties en stadsdeel weer bijeen om over de voortgang te praten. Hans van Harten, directeur van de AFWC, twittert aan de vooravond daarvan: "Onze commitment is onverminderd, onze financiële armslag niet."

De Wilt maakt zich grote zorgen over de voortgang van de stedelijke vernieuwing. Weliswaar hebben de gezamenlijke Amsterdamse corporaties toegezegd de komende vier jaar nog 3600 nieuwe woningen te bouwen, maar in een aantal buurten is de komende tien jaar in geen geval sprake van vernieuwing. Bovendien voelen corporaties zich niet langer verantwoordelijk voor de integrale vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden, inclusief ingrijpende verbetering van de openbare ruimte en de bouw van buurtvoorzieningen. Ze hebben de middelen niet meer om de zogeheten Parkstad-deal uit te voeren.
“Om bewoners een goede leefomgeving te kunnen geven, is voortgang van de vernieuwing essentieel. Dat vraagt om een onconventionele aanpak,” aldus De Wilt. Daarom wil het stadsdeel de mogelijkheid krijgen andere partners uit te nodigen. Verder vreest De Wilt voor onbetaalbare rekeningen. Alleen al voor het acute onderhoud van straten in ‘uitstelgebieden’ is 25 miljoen nodig. Ook met de verbetering van maatschappelijk vastgoed zijn grote bedragen gemoeid. Daarvoor doet het stadsdeel een extra beroep op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en PMI-gelden.

“Ook het stadsdeel raakt doordrongen van de consequenties van de gewijzigde omstandigheden,” zo zegt directeur Gerard Anderiesen van Stadgenoot. De wens om de regie terug te nemen wekt bij hem verwondering. “Zes jaar geleden vroeg de gemeente vanwege gebrek aan middelen ons de regie te nemen. In ruil voor financiële risico’s kregen corporaties meer vrijheid. Nu zou de gemeente die middelen wel hebben?” Evenmin verwacht Anderiesen veel heil van de komst van nieuwe partners. “Dat helpt niet. De stagnerende markt dwingt tot een lager tempo. Een ander wordt daar ook mee geconfronteerd,” aldus Anderiesen. [BP]

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.