‘Bedrijfslasten vijf Amsterdamse corporaties onder landelijk gemiddelde’

27.11.15
‘Bedrijfslasten vijf Amsterdamse corporaties onder landelijk gemiddelde’
rectificatie 28 november

Bij vijf van de zes grote Amsterdamse woningcorporaties liggen de bedrijfslasten onder het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit de tweede editie van de Aedes Benchmark. Stadgenoot vormt de uitzondering. Daar bedragen de gemiddelde beïnvloedbare bedrijfslasten per verhuureenheid 1.033 euro; ruim honderd euro boven het landelijke gemiddelde van 925 euro.

Brancheorganisatie Aedes heeft voor de tweede keer de bedrijfslasten en de huurderstevredenheid van corporaties met elkaar vergeleken. Rochdale, de Alliantie en Ymere zien de bedrijfslasten sterk dalen. Rochdale kent met 739 euro de laagste bedrijfslasten per verhuureenheid. In vergelijking met een jaar eerder zijn de bedrijfslasten met 233 euro gedaald. De Alliantie komt in de tweede benchmark uit op 769 euro. Vorig jaar nog werden de bedrijfslasten vastgesteld op 1.093 euro. Eigen Haard komt dit jaar uit op 816 euro. Zes euro minder dan in 2014. En bij Ymere dalen de gemiddelde bedrijfslasten van bijna duizend euro naar 873 euro. “We hebben onze prestaties verbeterd ten opzichte van vorig jaar”, zo zegt Ber Bosveld, lid van de directieraad van Ymere. “Andere corporaties hebben dat ook gedaan. Onze afstand tot de groep koplopers (gemiddeld 854 euro per verhuureenheid) is dus niet kleiner geworden. We zijn op de goede weg, maar het kan nog beter.”

De Key en Stadgenoot zien de bedrijfslasten stijgen. Stadgenoot ziet de bedrijfslasten per verhuureenheid met 32 euro stijgen. De stijging laat zich verklaren, zo zegt Stadgenoot, door afname van het aantal verhuureenheden. Op termijn verwacht de corporatie dat de bedrijfslasten naar gemiddeld niveau zullen dalen. De omvangrijkste stijging doet zich voor bij De Key: van 792 euro in 2014 naar 888 euro dit jaar. Een woordvoerder van spreekt tegen dat De Key ineens veel slechter presteert. “We zijn onverminderd bezig met de verlaging van onze bedrijfslasten. Vorig jaar werd de uitkomst van de benchmark sterk vertekend door een omvangrijke btw-teruggave.”

Huurders geven de Amsterdamse corporaties een cijfer dat varieert van een 6,5 tot een 7,4. Ymere haalt met een 7,4 de hoogste score. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde en een tiende punt hoger dan vorig jaar. Rochdale scoort een 7; een halve punt meer dan in 2014. "Ik ben heel trots op dit resultaat. Het laat zien dat collega’s na een onzekere en woelige tijd erg veerkrachtig zijn en met vertrouwen hun werk kunnen doen", zo zegt bestuursvoorzitter Hester van Buren. De Alliantie scoort met een 6,5 het laagst. De uitkomst ligt een half punt lager dan een jaar eerder. De corporatie wijt de slechte score aan de vorig jaar doorgevoerde reorganisatie. "De Alliantie heeft van veel mensen afscheid genomen. Dat zien we terug in lagere bedrijfslasten, maar de aanpassing van de organisatie heeft ook zijn weerslag op het oordeel van de huurders. We doen er alles aan om onze dienstverlening weer te verbeteren', aldus een woordvoerster.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.