‘Beloning bestuurders Ymere voldoet aan Aedescode’

12.09.12
‘Beloning bestuurders Ymere voldoet aan Aedescode’

De beloning van de vier bestuurders van Ymere voldoet aan de Aedescode, zo laat de corporatie weten in reactie op berichtgeving in het Financieele Dagblad. Wel praat de raad van commissarissen met hen over verlaging van de variabele beloning.

De vier bestuurders van Ymere verdienen nu een salaris van 270.919 tot 330.192 euro inclusief de pensioenbijdrage van de werkgever, zo blijkt uit een onderzoek van het Financieele Dagblad. Volgens Ymere voldoet die beloning aan de Aedescode. Sinds 2010 geldt voor corporatiebestuurders de zogeheten Balkenende-norm (193.000 euro, exclusief pensioenbijdrage), maar eerder afgesloten contracten worden gerespecteerd. Het huidige salarisniveau dateert uit 2007, de tijd van de fusie tussen Ymere en Woonmaatschappij. Toen gold de regeling Izeboud met een maximumsalaris (exclusief pensioenbijdrage) van 250.000 euro. Daarna zijn de vaste salarissen - naast de cao-indexering – eenmalig met 5 procent verhoogd.
Al voldoet Ymere aan de norm, toch wil Guido van Woerkom, voorzitter van de raad van commissarissen, niet voorbijgaan aan de maatschappelijke discussie over de beloning van corporatiebestuurders. “Ymere wenst een maatschappelijk betrokken corporatie te zijn. Ons imago moet daarmee in overeenstemming zijn.”

Wel vindt hij het een heel lastige discussie. Voor hem is de huidige beloning passend. “Het gaat om een grote corporatie met een groot afbreukrisico. Stel dat we op enig moment op zoek moeten naar nieuwe bestuurders, dan weet ik niet of de Balkenende-norm voldoende soelaas biedt. Als de economie aantrekt – nu zal het wellicht wat makkelijker gaan - dan is het maar de vraag of we voldoende kunnen concurreren met het bedrijfsleven,” aldus Van Woerkom.
De raad van commissarissen werkt aan aanpassing van de variabele beloning. Die kan variëren van niets tot maximaal een kwart van het bruto jaarsalaris. “In 2010 is vanwege onvoldoende presteren geen variabele beloning toegekend. In 2011 wel. Dan wordt al snel gedacht dat sprake is van een forse salarissprong en ontstaat discussie. We willen het variabele beloningsdeel daarom in lijn brengen met de overige medewerkers: maximaal 8 procent.”
De daling zal niet geheel worden gecompenseerd. “Als het flexibele deel met 10 procent daalt, dan zal het niet zo zijn dat het vaste salaris met eenzelfde percentage stijgt. Maar daarover zijn we met elkaar in gesprek. Ook onze bestuurders zien de noodzaak deze discussie te voeren.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.