‘Eigen Haard past komende jaren beloning aan’

12.12.12
‘Eigen Haard past komende jaren beloning aan’
Update 19 december

De beloning van bestuurders en commissarissen van woningstichting Eigen Haard wordt de komende jaren aangepast aan de eisen die de overheid stelt. Zo zegt Frans van der Minne, voorzitter van de raad van commissarissen.

Bij de uitreiking van de Zuiderkerkprijs deed wethouder Maarten van Poelgeest een dringend beroep op de Amsterdamse corporaties snel een einde te maken aan de te hoge salarissen van bestuurders. Naar zijn mening zijn corporaties 'verweesd' geraakt. Geen van de zes grote corporaties voldoet aan de door minister Blok voorgeschreven beloningsregeling.

Bij Eigen Haard varieerde de beloning van bestuurders in 2011 van 232.00 tot 297.000 euro, terwijl de nieuwe beloningsregeling een maximum van 195.000 euro voorschrijft. Bovendien is er geen ruimte meer voor bonusbetalingen of andere vormen van variabele beloning. De toezichthouders zien de vergoeding dalen naar respectievelijk 14.625 euro (voorzitter) en 9.750 euro (leden). De nieuwe beloningsregeling van de overheid kent een overgangstermijn. Overschrijdingen zijn voor een periode van vier jaar nog toegestaan. Na 2016 moet de beloning over een periode van een aantal jaren worden aangepast.

“Over de aanpassing van de salarissen bestaat bij ons geen discussie. Wij willen zo snel mogelijk voldoen aan de regels, uiteraard met respect voor de bestaande arbeidsvoorwaarden,” aldus Van der Minne. Deels zal dat de komende tijd gebeuren door natuurlijk verloop vanwege pensionering of einde van de zittingstermijn. Geforceerde inkomensverlaging vlak voor pensioendatum vindt hij ongepast. “Daarna is het is heel eenvoudig: voor nieuwe contracten gelden de nieuwe regels. In andere gevallen zal sprake zijn van bevriezing van de hoogte van de beloning.”

Frank de Grave, voorzitter van de raad van commissarissen van woonstichting De Key en VVD-senator, is minder te spreken over de door minister Blok voorgeschreven beloningsregeling. Voor een corporatie als De Key geldt een maximale beloning van 165.000 euro, inclusief pensioen en onkosten. "Normering van het inkomen van corporatiebestuurders is op zich goed. Maar de nieuwe staffel doet geen recht aan de zwaarte van de functie van het leiden van een corporatie van deze omvang en complexiteit. Onze bestuurder is in moeilijke omstandigheden bereid gevonden leiding te gaan geven aan De Key en heeft daarvoor een overstap uit het bedrijfsleven gemaakt. De raad vindt de staffel een te vergaande inbreuk op bestaande rechtsposities."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.