‘Gebruik verhuurderheffing voor verduurzaming corporatiewoningen’

31.03.17
‘Gebruik verhuurderheffing voor verduurzaming corporatiewoningen’

Buig een substantieel deel van de verhuurderheffing om naar een investering ten behoeve van een versnelde verduurzaming van het corporatiebezit’, zo adviseert de Taskforce Bouw. Voorzitter Bernard Wientjes heeft afgelopen week De Bouwagenda met een voorstel hoe Nederland het Klimaatakkoord kan halen overhandigd aan de demissionaire ministers Kamp en Plasterk.

Een van die doelen is een geheel CO2-neutrale Nederlandse woningvoorraad in 2050. De verduurzaming van corporatiewoningen kan volgens De Bouwagenda een belangrijke bijdrage leveren aan die doelstelling. Corporaties die hun woningen versneld verduurzamen zouden daarvoor een deel van de verhuurderheffing moeten kunnen gebruiken. De Taskforce benadrukt dat het verduurzamen van corporatiewoningen niet mag leiden tot hogere woonlasten voor huurders. Huurders moeten daarnaast overtuigd worden van het nut van verduurzaming van hun woning.

De Bouwagenda bevat ook voorstellen voor verbetering van huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen. Het versneld verduurzamen van particuliere huur- en koopwoningen is volgens de Taskforce een aanzienlijke opgave. De komende jaren stelt ze voor om per jaar 100.000 bestaande woningen te verduurzamen. Om te beginnen moet de Stroomversnelling, het al bestaande samenwerkingsverband van bouwers en corporaties, meer nul-op-de-meter-woningen realiseren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS