‘Inkomenspolitiek huurders geen kerntaak corporaties’

07.11.12
'Inkomenspolitiek huurders geen kerntaak corporaties'

Wie is er straks verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van wonen? Op die vraag wil Mieke van den Berg, bestuurder van Eigen Haard, een helder antwoord van het nieuwe kabinet. Zij rekent inkomenspolitiek niet tot de kerntaak van een woningcorporatie.
De maximaal redelijke huur wordt straks gebaseerd op 4,5 procent van de WOZ-waarde. Met grote onderlinge verschillen tot gevolg. “Vergelijkbare inkomensgroepen betalen straks niet meer een vergelijkbare huur voor een woning in een vergelijkbare wijk. Er ontstaan sterke verschillen tussen stad en platteland. Er ontstaan zelfs grote verschillen tussen steden. Tussen Amsterdam en Rotterdam, afhankelijk van de lokale WOZ-waarde.”
De keuze voor de WOZ-waarde kan ze billijken. Al wordt die sterk bepaald door de locatie en niet door kwaliteitselementen als duurzaamheid. De hoogte van de WOZ-waarde is volgens haar tamelijk transparant. In Amsterdam en de aangrenzende gemeenten zal de maximaal redelijke huur wel fors stijgen, zo voorziet Van den Berg. Binnen de ring komt de marktconforme huur op bedragen tussen 750 en meer dan 900 euro te liggen. “De grote vraag is: hoe regelen we vervolgens de betaalbaarheid van die woning? Er zijn meerdere wegen te bewandelen. Corporaties kunnen met de gemeente afspreken dat zij de woningen tegen een haalbare prijs aanbieden. Maar dan begeven corporaties zich het pad op van inkomenspolitiek. Daar ligt toch echt niet onze kerntaak. Denkbaar is ook dat het Rijk via de fiscus de verantwoordelijkheid neemt voor de betaalbaarheid. We weten nu nog niet wat er gaat gebeuren.”
Het zal niet makkelijk zijn, maar Eigen Haard blijft streven naar een goed product voor een redelijke prijs. Zij deelt daarbij de zorgen van huurdersorganisaties voor te hoge huren. “Het deel van het inkomen dat huurders kwijt zijn aan huur vertoont al lange tijd een stijgende lijn. Organisaties van huurders vrezen voor een huurquote van veertig procent. Eigen Haard vindt dat voor de lagere inkomens de huurquote niet hoger mag zijn dan dertig procent.”
Wel toont zij zich ingenomen met de zogeheten huursombenadering. “Voorheen steeg de huur van elke woning met hetzelfde inflatiepercentage. Straks geldt dit cijfer voor het totaal. Dan kunnen we de huren gedifferentieerd verhogen, al gelang de kwaliteit van de woning. Zo sluit de huur beter aan bij de waarde van de woning.”
Bij alle onzekerheid over de uitwerking van het regeerakkoord, is volgens van den Berg één ding duidelijk. De corporaties gaan een heel hoge verhuurdersheffing betalen. Mochten de kosten van de huurtoeslag sterk stijgen, dan zal de heffing nog verder toenemen. “Het hoort bij Eigen Haard om met de nodige voorzichtigheid te handelen, maar de samenleving gaat het onherroepelijk merken. Door de extra heffing zullen we veel minder middelen beschikbaar hebben voor woningonderhoud, nieuwbouwproduktie en leefbaarheid.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.