‘Politieke partijen lossen woningtekort niet op’

01.03.21
‘Politieke partijen lossen woningtekort niet op’

Zelfs wanneer de politiek in staat blijkt de woningproductie significant te versnellen, dan nog zal er over vier jaar een woningtekort zijn. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de maandag gepubliceerde analyse van zes verkiezingsprogramma’s.

Voor het eerst heeft het PBL het thema wonen in de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Uit de voorstellen van CDA, D66, PvdA, GroenLinks, SP en Christenunie blijkt dat politieke partijen doordrongen zijn van het woningtekort. Veelal kiezen zij voor dezelfde oplossingsrichtingen: meer regie, stimulering van de bouwproductie, slimmer gebruik van gebouwen en meer geld en meer taken voor woningcorporaties. VVD en PVV en de kleine partijen lieten hun programma's niet analyseren.

Vaak wordt gedacht aan de komst van een aparte minister, maar volgens het PBL is het maar de vraag of die minister het verschil kan maken. “Alles wat de partijen wensen kan binnen de bestaande kaders worden gerealiseerd. Daar is geen aparte minister voor nodig”, aldus de analyse. Ook plaatst het PBL grote vraagtekens bij het stimuleren van de woningproductie. Partijen kiezen voor vereenvoudiging van procedures, een actievere rol van gemeenten en nieuwe investeringsfondsen. Procedures zijn volgens de onderzoekers vaak niet de meest knellende factor. Een actief grondbeleid levert niet alleen goede resultaten op. En het is volgens het PBL maar de vraag of extra subsidies een publiek doel dienen.
De zes onderzochte partijen blijken vaak voorstander van tijdelijk gebruik en transformatie van bestaande gebouwen voor specifieke doelgroepen. Dat kan volgens het PBL helpen, maar dan moet de capaciteit die de komst van tijdelijke woningen vraagt niet ten koste gaan van het realiseren van permanente woningen.

Verder staat het PBL uitvoerig stil bij de toekomstige rol van woningcorporaties. Partijen doen twee voorstellen: afschaffing van de verhuurderheffing en corporaties ook laten bouwen voor middeninkomens. "Een ding is zeker: van corporaties wordt verwacht dat ze meer gaan bouwen. En dat niet alleen voor de lagere inkomens, maar ook voor de middeninkomens. Maar inzet op het middensegment mag niet ten koste gaan van de huidige kerntaak voor de lagere inkomensgroepen.” Volgens het Planbureau kunnen de voorstellen wel betekenen dat er meer huurwoningen bij komen, maar dat betekent niet dat er in totaal meer woningen worden gebouwd. De capaciteit van de bouwsector en de beschikbaarheid van grondposities zijn daarvoor bepalend.
Daarom geeft het PBL een ‘winstwaarschuwing’: “De schaarste aan middelen (grond en arbeid) bepaalt op korte termijn wat er kan. Oplossingen die bepaalde groepen vooruit helpen, gaan daarom ten koste van het helpen van andere groepen en andere opgaven, zoals het verduurzamen van woningen en ruimte voor de energie-transitie.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.