‘Stedelijke vernieuwing dreigt stil te vallen’

08.09.14
‘Stedelijke vernieuwing dreigt stil te vallen’

De stedelijke vernieuwing dreigt stil te vallen. Zo vreest De Vernieuwde Stad. Volgens het platform van 23 grootstedelijke corporaties, inclusief de zeven grote corporaties in de regio Amsterdam, maakt de voorgenomen herziening van de Woningwet het vrijwel onmogelijk in herstructureringswijken nog middeldure huur en goedkope koop te bouwen.
Volgens de corporaties - De Vernieuwde Stad nam deel aan het Rondetafelgesprek op 4 september- is de procedure zo omslachtig, dat zogeheten niet-DAEB investeringen in gemengde wijken vrijwel onmogelijk worden. Minister Blok gaat ervan uit dat de bouw van middeldure huur- en koopwoningen wel door ‘marktpartijen’ wordt gedaan. Maar volgens De Vernieuwde Stad leert ervaring in het land dat marktpartijen zeer terughoudend zijn om te investeren in ‘moeilijke’ wijken.
Het wegvallen van niet-DAEB investeringen wordt volgens het platform nog eens versterkt door gebrek aan financiering. Strikte regels en hoge rendementseisen zorgen ervoor dat corporaties hun activiteiten moeten splitsen in een sociale en commerciële tak. Verwachting is dat corporaties vervolgens niet voldoende financiering kunnen krijgen voor de realisatie van middeldure huur- en koopwoningen.
Verder bestaat bij De Vernieuwde Stad grote twijfel over het hoge tempo waarin minister Blok de Woningwet herziet. ‘’Het geschetste traject is onhaalbaar en staat zorgvuldigheid in de weg”, aldus de corporaties.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS