‘Woningcorporaties kunnen middeninkomens een betaalbaar huis bieden’

14.09.17
‘Woningcorporaties kunnen middeninkomens een betaalbaar huis bieden’

Woningcorporaties zien met lede ogen aan dat mensen met een middeninkomen geen betaalbare huurwoning kunnen krijgen. Zo verklaarde Aedes-voorzitter Marnix Norder afgelopen week in de Tweede Kamer in een gesprek over de problemen van starters op de woningmarkt. Corporaties kunnen middeninkomens alsnog een betaalbaar huis bieden. Bovendien wil Aedes het puntenstelsel doortrekken tot 900 euro.

Volgens Norder komen politieagenten, leraren, verplegers en doorstromers met een middeninkomen klem te zitten. Zij hebben een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning, maar een te laag of te onzeker inkomen voor een koopwoning of iets betaalbaars in de vrije sector. Marktpartijen kijken naar zijn mening niet om naar deze huurders en vragen de hoofdprijs.

Woningcorporaties kunnen volgens hem een belangrijke rol spelen voor deze woningzoekenden, maar dan moet de inkomensgrens bij toewijzing wel omhoog. Woningcorporaties zorgen dan dat er genoeg huurwoningen beschikbaar blijven voor 700 tot 900 euro. Voorwaarde is wel dat gemeenten voldoende bouwlocaties beschikbaar stellen. “Het belangrijkste is dat er veel bijgebouwd wordt de komende tijd. Zowel voor starters op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, als voor de starters en doorstromers met een middeninkomen die door de markt niet of onvoldoende worden bediend”, aldus Norder.

Woningcorporaties willen verder dat het woningwaarderingsstelsel wordt uitgebreid naar het middensegment, zodat de huren tussen de 700 en 900 euro kunnen blijven. Anders zijn de huren binnen een paar jaar weer te hoog.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS