“Op de markt lenen geen begaanbare weg”

04.07.11

“Op de markt lenen geen begaanbare weg”

Corporaties doen er zeer onverstandig aan voor WSW-borging hun neus op te halen. Dat vonden alle sprekers tijdens een debat georganiseerd door de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Daar werd ook de suggestie gedaan om een nieuwe ‘collectieve structuur’ te vormen voor de activiteiten die sinds 1 januari niet meer met overheidsborging mogen worden gefinancierd.

Sinds 1 januari moeten corporaties als gevolg van nieuwe mededingingsregels een strikt onderscheid maken tussen zogeheten maatschappelijke en commerciële investeringen, of preciezer: DAEB en niet-DAEB activiteiten. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. Dergelijke diensten mogen wel met staatssteun worden gefinancierd, andere niet. Dit om een gelijk speelveld ten opzichte van commerciële partijen te verzekeren.
De nieuwe maatregel zorgt voor een flinke administratieve belasting voor corporaties. Zij moeten Chinese muren optrekken in hun organisatie; regelmatig  zullen twee delen van één gebouw - zoals winkelplint en woningen - apart moeten worden ondergebracht. Er zijn daarom corporaties die overwegen maar helemaal af te zien van staatssteun, die zich langzamerhand toch al beperkt tot overheidsborging (via het WSW) van leningen.
Maar zowel corporatiebestuurders als Nico Overdevest (Rochdale) en Rob Haans (De Key), als de bestuurders van het Centraal Fonds Volkshuisvesting Jan van der Moolen en WSW-directeur Roland van der Post ontraden deze weg ten stelligste. Het maakt niet alleen lenen duurder, maar zal leiden tot een nog lagere bouwproductie. Van der Moolen: “De nieuwbouwproductie is al met 25 procent gezakt. De corporaties zijn voor een groot deel van de resterende productie verantwoordelijk. Ze hebben geen moeite gehad om leningen te krijgen juist vanwege de overheidsgarantie.“
Voor de financiering van niet-DAEB activiteiten heeft de overheid geen regels vastgesteld. Dit betekent dat corporaties zowel eigen middelen als commerciële financiering mogen gebruiken. Maar de rentepercentages voor leningen zonder WSW-borging liggen flink - 0,5 to 1 procent – hoger. Bovendien zullen banken veel kritischer naar de leningen kijken.
Er wordt daarom binnen de corporatiewereld nagedacht over een collectieve structuur met onderlinge risicodekking voor ‘commerciële’ - Niet-DAEB - investeringen. Van der Post van het WSW toont zich bereid daarover mee te denken. Maar: “Het WSW mag daar geen risicodragende partij in zijn.” Rob Haans van De Key is niet tegen maar wel sceptisch. Hij vreest de onderliggende financiële risico’s die individuele corporaties dan lopen. De corporaties zullen net zo kritisch als banken naar hun onderlinge kredietverzoeken gaan kijken. Er hoeft immers maar één Griekenland tussen te zitten.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.