Agenda

Bvb: 18/06/2019
Bvb: 18/06/2019

Pagina's

 • Expeditie Oost

  Datum: 
  dinsdag 18 juni
  Plaats: 
  Pakhuis De Zwijger en Amsterdam-Oost Amsterdam
  Organisatie: 
  Pakhuis De Zwijger

  Met de ontwikkeling van Cruquiuseiland, Zeeburgereiland, Steigereiland, IJburg, Strandeiland en Buiteneiland ontstaat in Amsterdam een heuse archipel. Het Sciencepark transformeert momenteel tot een hightec campus met woningen, en de bouw en transformatie van het Amstelgebied is in volle gang. Informeer jezelf, praat en denk mee over de huidige ontwikkelplannen en neem deel aan een van de gebiedstours door Oost.

 • Rooftop Talks & Tour

  Datum: 
  dinsdag 18 juni
  Plaats: 
  Architectuurcentrum Amsterdam
  Prins Hendrikkade 600
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Rooftop Revolution

  Tijdens de Rooftop Talks, in het kader van het evenement We Make The City, ontdekt u waar de kansen liggen voor een klimaatbestendige, leefbare en groene stad. Op de daken! Hitte- en wateroverlast in de stad neemt toe, terwijl stadsnatuur juist afneemt. Het Resilio-project wordt gepresenteerd: een groot netwerk aan slimme blauw-groene daken in vier wijken in Amsterdam.
  Ontdek na deze sessie het daklandschap van Amsterdam met de Groene Dakentour. We bezoeken prachtige daken die niet altijd toegankelijk zijn voor publiek.

 • A Home for Everybody

  Datum: 
  woensdag 19 juni
  Plaats: 
  Bijlmerparktheater Amsterdam
  Organisatie: 
  Pakhuis De Zwijger

  In cities all over the world, housing is becoming unaffordable while homelessness is increasing. Although housing is recognized as an international human right, it often seems to be perceived as a commodity. How can we move away from housing as an investment to a home - a place to live in dignity? What does it mean for policy and practice when we start to imply the right to housing?

 • Lost meer regulering het woningmarktprobleem op, of juist niet?

  Datum: 
  woensdag 19 juni
  Plaats: 
  Congrescentrum Van der Valk Hotel
  Winthontlaan 4-6
  Utrecht
  Organisatie: 
  Vastgoedjournaal

  Wat zijn de voors en tegens van meer regelgeving, de voors en tegens van stimulering van de markt? Schaarste aan huurwoningen in de gewilde woningmarkten leidt tot lange wachttijden en illegale onderverhuur in de sociale sector en tot prijsopdrijving van de middenhuur. En, nu de prijzen niet meer op elkaar aansluiten, tot een gebrekkige doorstroming. Rijk en gemeenten hopen met meer regelgeving het probleem van prijsopdrijving op te lossen. Gaat dat werken? Of heeft het juist het averechtse effect van een nog lagere bouwproductie?

 • Sturen op leefbaarheid

  Datum: 
  donderdag 20 juni
  Plaats: 
  Hilton Soestduinen Soestduinen
  Organisatie: 
  SOM

  Het blijkt dat de leefbaarheid van buurten en wijken met veel sociale huurwoningen snel achteruitgaat. Daarom krijgen woningcorporaties meer financiële ruimte om de leefbaarheid te verbeteren. Sturing op leefbaarheid is niet alleen maar om bij toewijzing de doelgroep te verbreden of kwetsbare groepen meer te verspreiden. Welke instrumenten zijn nog meer voorhanden en wie kunt u daar het beste bij betrekken?

 • Symposium Gezond leven in een miljoenenstad

  Datum: 
  donderdag 20 juni
  Plaats: 
  BIMhuis
  Piet Heinkade 3
  Amsterdam
  Organisatie: 
  TallKing Results

  De Metropoolregio Amsterdam kent inmiddels al meer dan 2 miljoen inwoners. De vergrijzing neemt de komende jaren toe en ouderen blijven langer thuis wonen. Ook krijgt de stad een steeds meer diverse bewoners-samenstelling. Daarnaast verplaatst ziekenhuiszorg zich door bezuinigingen en technologische innovaties steeds vaker en gemakkelijker naar de thuisomgeving van de patiënt, de buurt in. Maar kunnen we wel vertrouwen op technologische ontwikkelingen of blijft het mensenwerk? Hoe verzekeren we goede zorg en een gezonde, gelukkige levensstijl in de steeds meer diverse miljoenenstad? Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeente, corporaties, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties en andere stakeholders.

 • Nieuwbouw infodag Lelystad

  Datum: 
  zaterdag 22 juni
  Plaats: 
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Gemeente Lelystad

  Er wordt volop gebouwd in Lelystad. Op steeds meer locaties worden nieuwe koopwoningen gerealiseerd. Tijdens de speciale Nieuwbouw Infodag op zaterdag 22 juni van 11.00 - 14.00 uur, worden de in verkoop zijnde nieuwbouwprojecten en nog beschikbare particuliere bouwkavels overzichtelijk gepresenteerd.
  Inwoners en belangstellenden zijn van harte welkom in het stadhuis van Lelystad om het nieuwbouw- en kavelaanbod in bijvoorbeeld Warande, rond het Stadshart en aan de kust, te bekijken. De gemeente, ontwikkelaars, makelaars en banken staan bovendien klaar om met geïnteresseerden in gesprek te gaan.

 • Zomerwandeling door het Amstelkwartier

  Datum: 
  zondag 23 juni
  Plaats: 
  Verzamelen bij metrostation Spaklerweg, uitgang oostzijde Amsterdam
  Organisatie: 
  Architectuurcentrum Amsterdam

  In de serie wandelingen door nieuwe wijken van Amsterdam. De indrukwekkende transformaties van het Amstelkwartier en de omgeving zijn zichtbaarder dan ooit. Wat voorheen een overwegend werkgebied was, transformeert zich nu in een rap tempo naar een bruisend woon-werkgebied.

 • Buigen of barsten

  Datum: 
  dinsdag 25 juni
  Plaats: 
  Pakhuis De Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Pakhuis De Zwijger

  Nergens lijken de belangen zo ver uit elkaar te lopen als in de commerciële huursector. Huurders willen blijven wonen waar ze wonen zonder elk jaar geconfronteerd te worden met een flinke huurverhoging, beleggers worden steeds meer afgerekend op hun prestaties, en politici zijn in het complexe krachtenveld vaak verdeeld over mogelijke maatregelen. Hoe kunnen deze drie partijen tot elkaar komen?

 • Gemeentelijke Vastgoeddag Zaanstad

  Datum: 
  woensdag 26 juni
  Plaats: 
  Congrescentrum PG1
  Pieter Ghijsenlaan 1
  Zaandam
  Organisatie: 
  Vastgoedjournaal

  Om door te groeien naar 200.000 inwoners in 2040 zijn 15.000 tot 20.000 nieuwbouwwoningen nodig. Langs de Zaan liggen prachtige plekken met veel kwaliteit en industrieel erfgoed. De gemeente heeft echter nauwelijks grond. Ontwikkelaars, beleggers en corporaties moeten dus zelf posities verwerven. Door versnipperd eigendom is dat soms lastig. De gemeente wil de woningbouw graag versnellen, stelt zich heel coöperatief op, helpt vlot. Marktpartijen als AM, Bouwinvest, HSB en corporatie Parteon zijn enthousiast over de mogelijkheden. Ze hebben zich goed ingekocht. Hoor deze middag hoe zij de hobbels overwonnen hebben.

Pagina's

Abonneren op Abonneren op agendafeed voor NUL20 nieuwsbrief