Circulaire Gebiedsontwikkeling

Datum: 
woensdag 7 februari
Plaats: 
Rotterdam
Organisatie: 
Platform31

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, die voelbaar zijn voor gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Platform31 en het College van Rijksadviseurs brengen u op de hoogte van de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak.