OTB-Masterclass Trends in het wonen voor toezichthouders en corporatiebestuurders

Datum: 
woensdag 17 mei
Plaats: 
TU Delft Faculteit Bouwkunde Delft
Organisatie: 
OTB TU Delft

Deze 2-daagse masterclass (17 mei en 14 juni 2017) biedt toezichthouders en directeur-bestuurders bij woningcorporaties de mogelijkheid om hun kennis van de ontwikkelingen en strategische discussies binnen de volkshuisvesting te actualiseren en te vergroten.
Thema's zijn o.a.: De financiële positie van woningcorporaties, leiderschap in de sociale huursector, trends in de woonruimteverdeling, recente ontwikkelingen in de sociale huursector, wonen en zorg, portefeuille- en assetmanagement, knelpunten op de woningmarkt en de rol van de sociale huursector.