Sturen op leefbaarheid

Datum: 
20 juni 2019
Plaats: 
Hilton Soestduinen Soestduinen
Organisatie: 
SOM

Het blijkt dat de leefbaarheid van buurten en wijken met veel sociale huurwoningen snel achteruitgaat. Daarom krijgen woningcorporaties meer financiële ruimte om de leefbaarheid te verbeteren. Sturing op leefbaarheid is niet alleen maar om bij toewijzing de doelgroep te verbreden of kwetsbare groepen meer te verspreiden. Welke instrumenten zijn nog meer voorhanden en wie kunt u daar het beste bij betrekken?