Woningmarkt Metropoolregio Amsterdam 2018

Datum: 
dinsdag 27 november
Plaats: 
Novotel
Europaboulevard 10
Amsterdam
Organisatie: 
Vastgoedjournaal

Binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen zijn er nog nauwelijks ontwikkellocaties. Tel daarbovenop een streng gemeentelijk beleid ten aanzien van nieuwbouw: gold eerst de 40/40/20-regeling (40% sociale huur, 40% vrije sectorhuur en 20% koop), nu mogen er naast de al geplande koopwoningen helemaal geen koopwoningen meer gerealiseerd worden. Marktpartijen geven daarom steeds vaker aan de stad links te laten liggen.
Liggen de kansen voor ontwikkelaars en beleggers dan in de rest van de MRA? Absoluut. Maar waar precies? En kan de huidige infrastructuur in de regio de woningmarkt wel bijbenen? Op het MRA Congres 2018 staat de regionale woningmarkt centraal: wat zijn kansen, wat zijn knelpunten? Wat is het beleid binnen de regio?