Amsterdam één groot hotel?

31.10.12
Amsterdam één groot hotel?

De woonfunctie van het centrum van Amsterdam staat onder druk door de opkomst van illegale verhuur aan toeristen. Met name op de Warmoesstraat, de Spuistraat en de Prins Hendrikkade zou het wemelen van de zogenaamde short stay verblijven. Het stadsdeel gaat volgens Het Parool (30-10-2012) de komenden maanden enkele honderden adressen doorlichten.

Alle soorten gebruik van particuliere woonruimte door toeristen - van bed&breakfast tot couch surfing - is sterk in opkomst. Sommige zijn toegestaan, andere verboden. De hotelbranche klaagt over oneerlijke concurrentie. Eerder dit jaar dreigde Ton Poppes, voorzitter van Horecabond KHN, dat de hotelsector stopt met investeren in Amsterdam als de gemeente geen maatregelen neemt tegen de illegale hotelverhuur.

Illegale verhuur van woningen als hotelkamer is een groeiend probleem, bevestigt Albert Eefting, programmamanager beleid bij de gemeentelijke Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Niet in de laatste plaats door de agressieve marketing van internationaal opererende websites als Wimdu en Airbnb, die het ter beschikking stellen van woningen als verblijfplaats voor toeristen als een makkelijke manier van veel geld verdienen voorstellen. Zo adverteert Wimdu met de slogan: 'have a home to share, become a millionaire'. Ten Zijthoff: vijf jaar geleden kwam het een enkele keer op marktplaats voor, nu groeit het aanbod enorm." Eefting: "Die websites hebben inmiddels drieduizend Amsterdamse adressen in hun aanbod."

Corporaties als Ymere hebben inmiddels undercover-teams om dit illegaal gebruik van sociale huurwoningen op te sporen.

In het komende nummer besteedt NUL20 aandacht aan deze ontwikkeling én de bestrijding van illegale verhuur door corporaties en gemeente.

Het Parool (30-10-2012) de komenden maanden enkele honderden adressen doorlichten." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS