‘Laat die 5.000 nieuwe huurwoningen maar zitten’

afbeelding van NUL20 De Kwestie
NUL20 De Kwestie
In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.
29.11.19
Stoppen met nieuwbouw als daarvoor verkoop noodzakelijk is?
‘Laat die 5.000 nieuwe huurwoningen maar zitten’

De jongste prestatieafspraken voorzien in een bouwproductie van 2.500 sociale huurwoningen en netto-groei met 750 woningen per jaar. Voor PvdA-oudgediende Bouwe Olij hoeft het allemaal niet als dat tot huurverhogingen en woningverkoop noodzaakt. “Laat dan de komende twee jaar verkoop, liberalisatie en de nieuwbouw maar eens zitten en voer actie tegen de Verhuurderheffing.” Jolanda Donderwinkel, directeur strategie en portefeuille van Stadgenoot, volgt zijn advies niet op. “We kunnen het gewoon niet maken om de handdoek in de ring te gooien.”

 

JA

Bouwe Olij


 

Oud-stadsdeel-bestuurder en voormalig PvdA-raadslid

 

“Essentieel in de discussie is die enorme Verhuurdersheffing. Daardoor wordt de volkshuisvesting afgebroken. Iedereen die verstand heeft van volkshuisvesting veroordeelt die heffing. We zeggen ook al jaren tegen elkaar dat die heffing moet verdwijnen, maar dat gebeurt almaar niet. Daar moet op een harde manier actie tegen worden gevoerd. De corporaties en hun huurders moeten naar het Malieveld. De politiek kan andere keuzes maken. Het kabinet geeft miljarden weg aan het bedrijfsleven en financiert de hypotheekrenteaftrek van huishoudens. Er is geld genoeg te vinden.
Het is krankzinnig dat we bij zo’n enorme belastingafdracht – wat eigenlijk geld van de huurders is 
 – het ook nog eens normaal vinden om de huurders op te zadelen met een extra huurverhoging van een half procent komend jaar en 1 procent daarna. Alsof de huren niet al onbetaalbaar zijn.
En dan is ook nog eens sprake van grootschalige verkoop van corporatiewoningen. In het coalitieakkoord is de afspraak gemaakt om te stoppen met verkoop en liberalisatie. Maar volgens de jongste prestatieafspraken zullen jaarlijks, inclusief sloop, 1.750 sociale huurwoningen verloren gaan. Daar staat een productie van 2.500 woningen tegenover. Als we ons bovendien bedenken dat er jaarlijks in Amsterdam duizenden particuliere sociale huurwoningen verloren gaan, dan is de uitkomst zwaar negatief.
Daarom zeg ik: maak voor maximaal twee jaar prestatieafspraken, zie af van verkoop en nieuwbouw en voer actie. Overtuig de politiek ervan dat een volgend kabinet volkshuisvesting weer serieus moet nemen.”  

 

NEE

Jolanda Donderwinkel

 

Directeur strategie en portefeuille Stadgenoot

 

“Alle corporaties én hun huurders zijn, zoals we al enkele jaren verkondigen, tegen de verhuurdersheffing. Maar ons werk neerleggen en optrekken naar het Malieveld? Dat gaat het probleem niet oplossen. Laten we wel wezen; er is duidelijk wat aan de hand. We zitten in een diepe wooncrisis en daar moeten we gezamenlijk zien uit te komen. Helaas voelt de meerderheid in de Tweede Kamer daar niks voor. Fijn dat de PvdA - mede-uitvinder van de heffing - aan het bijdraaien is, maar de partij zit niet meer in het kabinet en heeft dus even niet veel in te brengen.


Als we ons houden aan de prestatieafspraken groeit de sociale huurvoorraad in de hoofdstad met 750 woningen per jaar. Dat is netto-groei, dus groei na aftrek van sloop en verkoop. Bouwe Olij vindt dat een aantal van niks. Hij roept ons op er dan maar helemaal mee te stoppen. Dat zal ze leren, daar in Den Haag. Zijn advies volgen wij niet op. We kunnen het gewoon niet maken om de handdoek in de ring te gooien. De stad zal daar jarenlang veel te veel nadeel van ondervinden.

 

Graag zouden we heel veel meer woningen bouwen dan we nu kunnen. En dat kán als de heffing wordt afgeschaft. Maar ook zolang die bestaat, vinden wij het onze plicht te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt: de woonruimte uitbreiden en de stad toegankelijker maken voor wie hier nog géén dak boven zijn hoofd heeft.”

Tekst: Bert Pots
 

Reacties

Volledig eens met Bouwe, de

Volledig eens met Bouwe, de verhuurdersheffing (den haag) plus de absolute voorrang voor nieuwbouw (gemeente) verschaffen de corporaties ook nog een excuus om de bestaande woningvoorraad te vergeten door veel te weinig onderhoud (huren met kuren) en nauwelijks verduurzaming (energiearmoede) over de ruggen van de huurders (huurverhoging)

Een PvdA lid, is nog geen

Een PvdA lid, is nog geen PvdA en verder beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald toch? Geen goedkope jij bakken graag. Moet de PvdA voor eeuwig de lijn Bos en Monasch blijven volgen ook na de crises en in de wooncrises? Ik hoorde geen klachten toen het opknippen van grote corporaties van de baan ging. Stadgenoot en andere AFWC leden kunnen zich ook afvragen hoe meedoen aan de actie #ikwileenhuis zich verhoudt tot toch maar op de huurders afwentelen van tekorten met een boveninflatoire huurverhoging. Alleen in Amsterdam 5000 woningen niet bouwen helpt niet inderdaad. Zie Koerhuis. Een landelijke nieuwbouwstaking of van alle leden van Vernieuwde Stad met afschaffing verhuurdersheffing als eis mij meer effectief tegen een kabinet dat nog altijd de sector financieel tot verkoop dwingt en tot krimp probeert te dwingen (de lage rente verhindert dat nog) en verder marginalisering via inperking van de doelgroep. Zie discussie belastingplan 2020 in de kamer. Onbetaalbare beschikbaarheid helpt de doelgroep niet. Ik kan voor de liefhebber zo wat NIBUD budgetten sturen waar overtuigend uit blijkt dat er tot en met de lage inkomens geen ruimte is voor groei van het woonlastenaandeel daar in. Doorgaan met extra huurverhoging voor de doelgroep om meer te kunnen bouwen is niet de oplossing. Het positieve aanbod kan na afschaffing dan zijn, meer middenhuur voor de twee- en meerpersoonshuishoudens met een middeninkomen realiseren, direct of indirect. De markt doet dat niet is de afgelopen jaren helder gebleken. Tenzij met subsidie, grondprijskorting of uitrookrecht op termijn. Stoppen met bouwen, bouwen als paradigma, bouwen bouwen alleen als het kan na realisatie betaalbaar, betaalbaar en zekerheid daarover.

Reactie toevoegen