Van zelfredzaam naar samen redzaam

afbeelding van Bert Halm
Bert Halm
Bestuursvoorzitter Eigen Haard
22.03.17
Op zoek naar nieuwe vormen van beschermd wonen
Van zelfredzaam naar samen redzaam

Volgens een recente schatting heeft zo’n 15 procent van de Amsterdamse huishoudens moeite om goed mee te doen in onze samenleving. Om zich zelf te redden. Het is een cijfer waar ik van schrok. Want je kunt op je vingers nagaan dat juist wij deze groep huisvesten. Hebben zoveel van onze huurders in Amsterdam moeite zich staande te houden? Hoe groot de groep ook is, niets doen is geen optie.
Sinds de jaren negentig prediken we zelfredzaamheid. Een mooi streven. Stel je een land voor, waar iedereen zelf - al dan niet met een steuntje in de rug - het hoofd boven water houdt. Zelfredzaamheid moest in eerste instantie de kosten van de verzorgingsstaat beperken. Het werd een gedroomd antwoord op tal van problemen. Vaak met nobele motieven: iedereen doet mee in de maatschappij. Iedereen kan - het liefst met hulp uit de eigen omgeving - zijn eigen boontjes doppen. En liever nog: vooruit! Dit pakt voor veel mensen goed uit. Zij vinden hun weg in de samenleving.

Zelfredzaamheid: niet voor iedereen

Maar er is ook een grote groep waarvoor de lat van zelfredzaamheid simpelweg te hoog ligt. Omdat ze pech hebben. Omdat ze niet de juiste zorg krijgen of zoeken. Of omdat ze foute beslissingen nemen met desastreuze gevolgen. In de serie Schuldig over een aantal bewoners in de Amsterdamse Vogelbuurt met grote schulden wordt dat zichtbaar. Voor die mensen zijn de problemen van alledag te groot. Ze drijven steeds verder af, maar worden wel geacht zelf het hoofd boven water te houden. De achterstand ondermijnt het persoonlijk geluk. Maar ook het woongenot van de buren en de samenhang in wijken of buurten. Ik geloof dat je als corporatie een bijdrage kunt leveren om deze mensen en daarmee de hele samenleving te helpen.

Helpende gemeenschappen

Een beproefd recept zijn gemeenschappen waarin woonruimte, steun en zorg met elkaar zijn verweven. Kijk naar Startblok in Riekerhaven waar jongeren met Nederlandse wortels jonge statushouders helpen te integreren. Of naar studenten van de Academie van de Stad die tijdelijk en met voorrang een woning van ons huren en in ruil daarvoor ouderen ondersteunen. Dit jaar verbouwen wij ons oude kantoor in Amsterdam Noord tot een complex waar kwetsbare bewoners ondersteuning krijgen van inwonende buddy’s. In deze woonvormen helpt de een de ander een stapje verder. Wij willen hier op uitgebreidere schaal mee verder.

Mensen met de juiste kwaliteiten op de juiste plek

Wij pleiten ook voor een ander woonruimteverdeelsysteem. Waarin niet de wachttijd maar de kwaliteiten van de woningzoekenden de toewijzing kunnen bepalen. Dat we kijken wie op een bepaalde plek – denk aan een gebouw – een extra bijdrage levert. Als er bijvoorbeeld in een gebouw veel ouderen wonen, zoek je mensen die affiniteit met zorg hebben. Of als er veel schulden zijn, mensen die anderen kunnen helpen met budgetbeheer. We zijn gestart alternatieven te bedenken om samen redzamer te worden. Het omarmen van goede, werkbare ideeën en oplossingen - met de mensen die het betreft - is een mooi vervolg.

 

Reacties

https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch?v=JFNCVR_GPqM Je bent een bestuursvoorzitter die liegt samen met alle managers. Alle flats in Amstelveen van woningbouw eigenhaard ongeveer 2000 huurders worden opgelicht met de stookkosten berekeningen al jaren en aankomende jaren. Wordt vervolgd.....

Reactie toevoegen