Klein wonen – Small homes

09.09.19

In 1950 vormde minder dan tien procent van de mensen een eenpersoonshuishouden. Nu woont ruim een derde van alle Nederlanders alleen. Verwacht wordt dat dat aantal in 2050 is opgelopen tot de helft. Daar moet de woningvoorraad op worden aangepast, schrijft wethouder Loes Ypma van Almere in het voorwoord van Klein wonen - Small houses. In die gemeente werd in 2016 een prijsvraag uitgeschreven in samenwerking met het Woningbouwatelier. Er waren maar liefst 245 inzendingen voor ‘Bevrijd wonen. Jouw tiny house in Almere’. Uiteindelijk werden zestien ontwerpen geselecteerd voor de BouwEXPO Tiny Housing. In het boek 'Klein wonen – Small houses' van planoloog Jacqueline Tellinga van het Woningbouwatelier wordt het hele proces van de prijsvraag, de besluitvorming en de bouw van de zestien kleine woningen uitgebreid beschreven.
De kleine woningen die geselecteerd werden voor de BouwEXPO werden gebouwd op een kavel van 1400 vierkante meter op het Homeruskwartier. De ontwerpen variëren van vrijstaand tot geschakeld of gestapeld en worden allemaal bewoond. Ze worden alle beschreven en getoond in dit boek. Deze kleine woningen moeten dienen als inspiratiebron voor het bouwen van veel meer van dit soort woningen met een oppervlakte van minder dan vijftig vierkante meter.
Volgens wethouder Ypma is Almere door de BouwEXPO in elk geval anders gaan denken over de eigen woningvoorraad. In haar voorwoord maakt ze duidelijk dat het roer ook in Almere moet. Ruim een derde van de bewoners van Almere is inmiddels alleenwonend terwijl de woningvoorraad nog altijd voornamelijk bestaat uit grondgebonden eengezinswoningen. Hoogste tijd dus om de woningvoorraad diverser te maken en in te spelen op de demografische ontwikkelingen. Het Bouwbesluit staat de bouw van kleine woningen in elk geval niet in de weg.
Tellinga gaat ook in op de internationale context van de tiny-house-beweging. De oorsprong ligt in de Verenigde Staten - ook al het land van de trailerparken - waar na de kredietcrisis in 2007 werd gezocht naar alternatieve woonvormen. Er is inmiddels een wereldwijde Tiny House Movement en ook op de website Tiny House Nederland is alles te vinden over deze vorm van wonen die overigens niet alleen met minimale oppervlakte maar ook alles met duurzaamheid te maken heeft. Via deze website kunnen belangstellenden zelfs een online cursus ‘Jouw Tiny House – van droom naar realiteit’ volgen.

Het boek over het project in Almere is interessant voor mensen die overwegen in een dergelijk project te stappen maar wellicht meer nog voor bestuurders die zich net als Almere willen oriënteren op deze nieuwe trend van kleiner en bewuster wonen.

Klein wonen – Small homes. Auteur en samensteller Jacqueline Tellinga. Paperback, 320 pag. met 250 illustraties in kleur. Nederlandse en Engelse tekst. Prijs 19,95. Uitgave van Woningbouwatelier en Uitgeverij THOTH. ISBN 978 90 6868 783 5.