De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988 – 2015

24.06.15

Het jaar 1988 betekende voor de ruimtelijke ordening een grote omslag. De in dat jaar verschenen Vierde Nota legitimeerde dat overal in Nederland de schop de grond inging. De nota markeerde een trendbreuk, waarin logistiek en dienstverlening nieuw economisch perspectief moesten bieden voor een natie die haar traditionele industrie had verloren. Schiphol en de Rotterdamse haven promoveerden tot ‘mainports’, het besluit tot aanleg van de Betuwelijn en de HSL viel, in onbruik geraakte stedelijke gebieden veranderden in nieuwe woonlocaties, zoals het Oostelijk Havengebied in Amsterdam en Maastricht Céramique. Aan de stadsranden verschenen de veelbesproken Vinex-wijken. In het landelijk gebied kwam de Ecologische Hoofdstructuur en veel ‘nieuwe natuur’.
Dit boek is een uiterst boeiende reflectie op 25 jaar ruimtelijke-ordeningsbeleid in Nederland en de uitvoering daarvan; het tijdperk van de Vierde Nota en de Vierde Nota Extra (Vinex). Dit boek laat zien hoe omvangrijk en ingrijpend die ruimtelijke metamorfose is geweest. Maar het staat nog eens stil
bij de projecten die financieel uit de hand liepen en waar de samenwerking tussen overheid en markt schuurde. Uiteindelijk is de marktgerichte ruimtelijke ordening vastgelopen in een vastgoedcrisis en corporaties die ontspoorden. Interessant boek voor iedereen die in de ruimtelijke sector actief is. Al was het maar om je historische kennis van de afgelopen kwart eeuw nog eens bij te spijkeren. Bondig en toegankelijk opgeschreven onder eindredactie van Ries van der Wouden. Aangevuld met enkele interviews met betrokkenen.

De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988 – 2015. ISBN 978-94-6208-197-0. Door: Ries van der Wouden e.a. Paperback 17 x 24 cm 240 pag. Uitgever: NAI010 in samenwerking met: Planbureau voor de Leefomgeving. €24,50. Info: www.nai010.com