'Corporaties beperkt tot één woningmarktgebied'

31.05.13
Jim Schuyt
'Corporaties beperkt tot één woningmarktgebied'
Update 31 mei 14.25 uur

Corporaties mogen in de toekomst nog maar in één bepaald woningmarktgebied nieuwe investeringen doen. Zo blijkt uit voorstellen van minister Blok van Wonen. De minister wil een einde aan grote corporaties die in brede landsdelen actief zijn. De precieze grenzen moeten nog wel worden bepaald. Jim Schuyt, bestuurder van de Alliantie,  waarschuwt voor steden die helemaal geen investerende corporaties over houden.

Binnen de coalitie van VVD en PvdA bestaat afkeer van grote corporaties als Ymere en De Alliantie. Ymere bestrijkt een groot deel van de noordelijke Randstad en is zowel actief in Leiden, als in Amsterdam, Alkmaar en Almere. De Alliantie is werkzaam in Amsterdam, Amersfoort en Almere. Maar het Rijk kan corporaties niet dwingen tot de-fuseren, zo verklaarde PvdA-kamerlid Jacques Monasch vorige maand nog in PakhuisNul20.

Minister Blok, zo blijkt uit de vertrouwelijke voorstellen die ter consultatie zijn rondgestuurd, heeft daarom een list bedacht. De exploitatie van het huidige bezit mag worden voortgezet, maar nieuwe investeringen moeten zich beperken tot één werkgebied. Dat moet voorkomen dat corporaties selectieve keuzes maken en dat gemeenten - die op basis van hun woonvisies de corporaties straks direct aansturen - tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld. Een dergelijke vertroebeling moet worden voorkomen, als het aan departement ligt. Beperking van het werkgebied is maar één van de drastische herzieningsmaatregelen. Afgelopen week werd ook al duidelijk dat Blok de activiteiten van corporaties beperkt tot de bouw en exploitatie van sociale huurwoningen. Overige huurwoningen, koopwoningen en commercieel vastgoed moeten apart worden geplaatst en op termijn verkocht.

Jim Schuyt, directeur-bestuurder van de Alliantie, betitelt de opstelling van minister Blok als 'oerstom'. "De minister gooit een enorme steen in de vijver. Alles gaat op de kop. Maar als wij straks alleen nog sociale huurwoningen mogen bouwen, dan zijn daar de consequenties niet van te overzien. De investeringen van corporaties zijn al broos. En het is maar zeer de vraag of we vooraf ontwikkelaars en beleggers kunnen vinden die in onze projecten de vrije sector huur en koopwoningen voor hun rekening willen nemen. Dat wordt een drama. Wij zijn dat nog aan het bekijken, maar dat kan bij ons al gauw leiden tot een afname van onze productie met vijfhonderd woningen per jaar. Wellicht worden de risico´s zo groot, dat er helemaal niet meer wordt gebouwd."

De Alliantie bezit in Amsterdam 22.000 woningen en in de regio Amersfoort 18.000 woningen. `Met de beperking van het werkgebied maakt de minister het allemaal nog erger. We weten nog niet welke grenzen het Rijk precies voor ogen heeft, maar Amsterdam en Amersfoort zijn verschillende markten. We zijn in Amsterdam het grootst, dus daar mogen we dan verder. En in Amersfoort zouden we dan onze investeren moeten beëindigen. Dat kan toch niet. We zijn daar de grootste corporatie. Portaal is de tweede corporatie. Zij zijn groot in Utrecht. En actief in Arnhem, Nijmegen en Leiden. Dan houdt Amersfoort helemaal geen investerende corporatie meer over.`

Van beide restanten kan in theorie in Amersfoort een nieuwe corporatie worden gevormd, maar dan is volgens Schuyt 'het middel erger dan de kwaal'. "Het kabinet heeft het allemaal niet goed doordacht. Het wantrouwen blijkt groot. Niet alleen tegenover de corporaties, maar nu ook tegenover de gemeenten. De angst dat corporaties gemeenten tegen elkaar uitspelen is niet terecht. In de praktijk is de relatie tussen corporatie en gemeente goed. En wordt er keurig volgens de afspraken gehandeld"

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.