Kansen

"Ik ben ervan overtuigd dat het de doorstroming bevordert. Het zou ook een rem op onderhuur kunnen zijn, omdat het achterlaten van een woning niet slechts een risico is maar juist iets oplevert." De waarde van een woning wordt beter zichtbaar doordat deze op de veiling in een aantal strippen wordt vertaald. "Zo krijg je tenminste iets meer marktwerking." Het is idee nog pril en bijna spontaan ontstaan tijdens een federatieve brainstorm over Woningnet, enkele weken geleden. In de Alliantie wordt gedacht aan een concrete proef ter bevordering van de doorstroming.

Het idee is fantastisch, maar nu moet het nog gerealiseerd. Stap met alle NUL20 lezers in De Lift en overtuig hen van Het Plan. Daarna gaan ongetwijfeld deuren open die nu nog gesloten blijven.
NUL20 roept iedereen met creatieve ideeën of initiatieven op het gebied van woonbeleid of huisvesting op zich te melden bij onze eigen liftboy.

What’s your elevator pitch?
Mail naar delift@nul20.nl.

De woonstrippenkaart Probleem Plan WoningNet is een verbetering, maar het aanbodsysteem is "teveel alles of niets", vindt adjunct-directeur Rob Donninger van De Dageraad (Stichting de Alliantie). Dat verstopt de Amsterdamse woningmarkt nodeloos. Bij verhuizing verspeel je al je rechten. “Dat leidt ertoe dat mensen hun woning zo lang mogelijk aanhouden, ook al gaan ze bijvoorbeeld samenwonen” Daarbij zijn de huidige rechten niet te combineren, bijvoorbeeld als twee woningen worden achtergelaten. Donninger wil in de huursector meer marktwerking creëren, door een “prijsmechanisme” na te bootsen. Men spaart strippen door te wachten, met prioriteitsregelingen (stadsvernieuwing) maar mogelijk ook doordat men bijvoorbeeld actief is in een bewonerscommissie. Woningzoekenden bieden (strippen) op vrijkomende woningen (bijvoorbeeld via Internet), zodat verhuizing niet per definitie alles kost wat je hebt. Gaan mensen samenwonen, dan kunnen ze hun strippen optellen en gezamenlijk op een ‘duurdere’ woning bieden. Een achtergelaten woning levert een restwaarde op die je bij het reageren op een andere woning in kunt zetten of die bij scheiding te verdelen is.