Strategie

"Wij gaan het gewoon doen en starten met tien à twintig eenheden. Voor het kunnen doorverkopen of -verhuren via de databank moet er wel een standaard maatvoering komen. Gewoon een beetje bij elkaar kijken dus. Maar verder gebruiken we een concept dat zijn waarde op een ander terrein al bewezen heeft. Dat is vaak het geheim van succesvolle noviteiten."

Het idee is fantastisch, maar nu moet het nog gerealiseerd. Stap met alle NUL20 lezers in De Lift en overtuig hen van Het Plan. Daarna gaan ongetwijfeld deuren open die nu nog gesloten blijven.
NUL20 roept iedereen met creatieve ideeën of initiatieven op het gebied van woonbeleid of huisvesting op zich te melden bij onze eigen liftboy.

What’s your elevator pitch?
Mail naar delift@nul20.nl.

Databank voor containerwoningen Plan Kansen Containers worden al lang gebruikt voor bouwketen en kantoren, maar nog nauwelijks voor tijdelijke woningen. De Gooise woningcorporatie Patio start er binnenkort mee en directeur Leon Bobbe wil vervolgens een landelijke wooncontainerbank in het leven helpen. Corporaties kunnen zo hun wooncontainers na gebruik ook weer aan elkaar overdragen. Dat scheelt in de kosten. Ingewikkeld?
"Met een simpele website ben je klaar." "Er zijn al vrij veel aanbieders op de markt. Je kunt de woningen zo groot maken als je wilt en ook nog van een aantrekkelijke gevel voorzien. Op locaties waar de bouw nog even op zich laat wachten, mag je voor vijf jaar tijdelijke huisvesting neerzetten, met een optie op vijf jaar verlenging. Daardoor kun je snel extra huisvesting realiseren. Je moet wel een locatie hebben met infrastructuur in de buurt." Het lijkt Bobbe een perfect middel voor extra woningen in herstructurerings-gebieden. Had Stadig het ook niet al eens over noodwoningen? Extra info (niet verschenen in druk)

Containers
Containers worden gebruikt als veredelde bouwketen, geschakelde eenheden (scholen, kantoren) en voor compleet opgetuigde kantoren met een aparte gevel. Incidenteel worden ze gebruikt voor woningen, zoals in Zuidlaren, waar al in 1994 een aantal psychiatrische patiënten zelfstandig werd gehuisvest in wooncontainers. Woningcorporatie Patio uit de Gooi- en Vechtstreek wil nu met containerwoningen het schrijnende tekort aan jongerenhuisvesting snel aanpakken.

Tijdelijke huisvesting
Containerwoningen zijn een aanvulling op andere mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting, zoals stacaravans en houtskeletbouw.
De wetgever geeft de mogelijkheid tijdelijk huisvesting te plaatsen op locaties waar niet gebouwd mag worden. Artikel 17 WRO voorziet in een tijdelijke bouwvergunning van vijf jaar, met een eventuele verlenging van vijf jaar.

Kosten
Containerwoning van 30 m2:

  • Aankoop ca. 30.000 euro per eenheid (incl. BTW)
  • Aansluit/verplaatskosten ca. 4.500,- euro
  • Geschatte levensduur 20 jr, oftewel: 4 verplaatsingen
  • Huur 312 euro per maand
  • Bij 5 jaar = onrendabel tussen 0 en 10.000 euro per eenheid, afhankelijk van restwaarde

(bron: Leon Bobbe, Nirov-presentatie, november 2002)