Is het toeval of neemt Adri Duyvestein wraak op de azijnpissers in de media die zijn taxideclaraties onder het vergrootglas legden? In verschillende vakbladen domineert Almere in ieder geval de kolommen. Zo wijdt het tijdschrift voor stedelijke vernieuwing en leefbaarheid Vitale Stad (jan 2008) maar liefst vier achtergrondverhalen aan Nederlands snelst groeiende polderstad. Het eeuwige dilemma van zijn wethouders – inbreiden en differentiëren of luisteren naar de bevolking die sterk is gehecht aan het vele groen – komt daarin uitgebreid aan de orde. Vooralsnog kiest – de recentelijk afgetreden - portefeuillehouder Henk Smeeman voor een verdere verstedelijking van zijn stad. Het blad neemt ook een kijkje in één van de probleemwijken van Almere. Zo stapelen de sociaal-economische problemen zich op in ‘bloemkoolwijk’ Stedenwijk-Noord. Woningcorporatie GoedeStede trekt per woning 60.000 euro uit om badkamers te vernieuwen en tochtproblemen op te lossen. Al wordt de belangrijkste klacht van veel oud-Amsterdammers – te veel allochtonen – daarmee niet verholpen.
Aedes Magazine (nr.3 - 2008) gooit het over een andere boeg en gaat dieper in op het experiment rond medeopdrachtgeverschap in het nieuwbouwproject Homeruskwartier. Zeven ontwikkelaars waaronder de corporaties GoedeStede en de Alliantie ontwikkelen hier in nauwe samenwerking met toekomstige kopers duizend woningen. Aan de selectie ging een competitie vooraf waarin ontwikkelaars werden gekozen op hun mate van bewonersinspraak. De burgers bepaalden uiteindelijk de projecten die moesten worden gebouwd. Dat zo vooral de plannen met goedkope koopwoningen worden gerealiseerd, mag voor de corporaties de pret niet drukken. Volgens de SEV bleken hun plannen standaard meer medezeggenschap te bieden dan die van andere ontwikkelaars.
Lodewijk Brunt ging in Building Business (febr 2008) ten slotte nog eens terug naar de Eilandenbuurt in Almere-Buiten. In 2001 werden daar vijftien bouwprojecten opgeleverd in het kader van het Wilde Wonen. Of het een succes is geworden, kan hij moeilijk beoordelen. De strakke regie die van de buurt afstraalt, verdient amper het predikaat ‘wild’. Bovendien staan er wel erg veel woningen te koop om het een succesvolle wijk te noemen. Of is dat eerder een uiting van de rusteloze inborst van deze pioniers?