Ymere wint Gouden Bouwsteen 2008

19.01.09

NUL20-onderscheiding voor hoogste bouwproductie

Ymere wint Gouden Bouwsteen 2008

Woningcorporatie Ymere heeft de NUL20 Gouden Bouwsteen 2008 gewonnen, de prijs voor de hoogste bouwproductie. Ymere was met 770 opgeleverde woningen de grootste woningproducent in Amsterdam. Ymere wisselde stuivertje met Rochdale, de nummer één van vorig jaar. Rochdale leverde in 2008 642 woningen op. De nieuwe fusiecorporatie Stadgenoot werd derde met 609 woningen. Ymere realiseerde zijn productie zelfstandig (Ymere of Woonmaatschappij) en als partner in tal van ontwikkelcombinaties.
 
Hoofdredacteur Fred van der Molen reikt de NUL20 Gouden Bouwsteen 2008 uit aan directeur projectontwikkeling Emile Spek en bestuursvoorzitter Roel Steenbeek van Ymere

Bestuursvoorzitter Roel Steenbeek is blij met de prijs. Hij wijst erop dat Ymere behalve in nieuwbouw ook steeds meer investeert in woningrenovatie. “De trend is naar behoud.”
Ondanks de kredietcrisis verwacht directeur projectontwikkeling Emile Spek de productie in 2009 op peil te houden. Hij laat zelfs het woord ‘prestatiesprong’ vallen. Om dat mogelijk te maken verwacht hij dat bij een aantal projecten koopwoningen worden omgezet naar huur. Steenbeek: “dat kunnen we doen omdat we een goede cashflow hebben. Maar de ruimte om koopwoningen om te zetten is lang niet zo groot als sommige corporaties beweren. Er zijn al 135 corporaties met cashflowproblemen.” Daarnaast heeft Ymere al enkele projecten overgenomen van commerciële ontwikkelaars. De corporatie wordt daarvoor veelvuldig benaderd. Steenbeek: “Ja, we zijn heel populair op dit moment.”
NUL20 Gouden Bouwsteenn 2008Steenbeek en Spek ergeren zich aan slepende procedures in sommige stadsdelen, waardoor in 2008 een aantal grote projecten niet op gang is gekomen. Zoals in West bij de Laan van Spartaan en de Lelylaan. Steenbeek: “Bij de eerste spelen fundamentele welstandsdiscussies ons parten en bij de Lelylaan heeft het stadsdeel in een laat stadium besloten de herontwikkeling van stationsgebied bij het project te betrekken. Zo wordt de problematiek steeds groter gemaakt. De centrale stad zou veel meer moeten doen om de urgentie rond de woningproductie over te brengen. Nu wordt dat vaak alleen met de mond beleden. En als je het probleem benoemt, wordt je dat kwalijk genomen. Maar als de woningproductie stil komt te staan, stagneert de hele wijkaanpak.”
Zie ook de barometer van nummer 42 voor details Gouden Bouwsteen. Deze prijs stond voorheen bekend als ‘Gouden Baksteen’.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.