AEDES NIEUWS

 • 13.04.21

  Op donderdag 22 april 2021 organiseren wij ons voorjaarscongres. Wederom een online congres, uitgezonden vanuit InnStyle in Maarssen. Directeur-bestuurders kunnen zich daar voor aanmelden. We starten het verenigingscongres precies om 10.00 uur en ronden om circa 12.30 uur af.

   
  Aedes Net
 • 12.04.21

  Wouter Kolbeek is consultant op de afdeling Digitale Innovatie en Transformatie van Woonstad Rotterdam. Hij is lid van de Aedes-kerngroep BIM & vastgoeddata. In antwoord op vijf vragen vertelt Wouter over zijn ervaringen met Bouw Informatie Management (BIM). ‘BIM is een mooie kapstok om al onze vastgoeddata aan elkaar te koppelen.’

  Aedes Net
 • 08.04.21

  Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw biedt woningcorporaties voor een kortere periode dan voorheen zekerheid over de leningen die zij aan kunnen trekken. Overheidsmaatregelen die de financiële situatie van corporaties raken, nopen daartoe, aldus WSW. Voor corporaties betekent het onzekerheid over de financiering van investeringen die zij in hun planning hebben.

  Aedes Net
 • 08.04.21

  Demissionair minister Ollongren stuurde op 12 maart 2021 een brief naar de Tweede Kamer over de Regeling Volkshuisvestingsfonds. De regeling, waarvoor 450 miljoen euro is gereserveerd, is bedoeld voor het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen en wijken en kan door gemeenten worden aangevraagd. Ook voor projecten waarbij corporaties betrokken zijn kan er subsidie worden aangevraagd.  

  Aedes Net
 • 08.04.21

  Er is een nieuwe versie beschikbaar van Vabi Assets Energie. Deze versie kunt u gebruiken bij het invullen van de Aedes Routekaart.

  Aedes Net
 • 06.04.21

  Op 13 april wordt de portal van de Aedes Routekaart (online) gelanceerd voor onze leden. Vervolgens kunnen onze leden aan de slag met het invullen van de routekaart. 

  Aedes Net
 • 06.04.21

  Kijkt u wel eens naar de totale kosten van het bezit van uw woningcorporatie op de lange termijn? Van aanschaf tot exploitatie? Bij een Total Cost of Ownership (TCO)-benadering doet u dat. Afdelingen werken hierbij samen om de totale kosten van het bezit te verminderen. Niet door te sturen op de laagste prijs, maar door het creëren van inzicht en het nemen van strategische beslissingen.

  Aedes Net
 • 02.04.21

  Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) biedt van 19 tot en met 23 april negen nieuwe webinars aan over de Corporatie van de toekomst en de ontwikkelingen per vakgebied. Ook biedt FLOW een webinar aan over werkplezier en een over spijbelen.

  Aedes Net
 • 01.04.21

  In de Tweede Kamer zijn voor de meeste politieke partijen woordvoerders Wonen aangewezen. In dit artikel een overzicht.

  Aedes Net
 • 01.04.21

  ’Zorg dat je zichtbaar bent. Dat je huurder weet wie je bent. En maak de drempel zo laag mogelijk. Ga naar de mensen toe. Geef ze het gevoel dat ze gezien en gehoord worden. Het zijn een paar inzichten van een deelnemende corporatie aan het project Een huurdergericht incassoproces. In dit project gingen KWH en Aedes samen met vier corporaties aan de slag om het proces huurincasso een huurdersgezicht te geven. De centrale vraag hierbij was: Hoe kun je dit proces zo goed mogelijk inrichten met aandacht voor een goede dienstverlening richting de huurder?

  Aedes Net
 • 30.03.21

  Woningcorporaties, gemeenten, huurders en zorgpartijenwillen mensen zo prettig mogelijk laten wonen. Een goede lokale samenwerking is hierbij cruciaal. Hoe kun je die samenwerking nog beter maken? Daar gaan we tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ op 20 mei 2021 verder op in. Ben jij erbij?  

  Aedes Net
 • 30.03.21

  Zwolle wil een inclusieve stad zijn. Dat betekent passende woningen bouwen voor alle inwoners, dus ook voor mensen met een smalle beurs. Duidelijke afspraken en goede samenwerking maken dit mogelijk.

  Aedes Net
 • 29.03.21

  De Europese Unie stelt meerdere fondsen ter beschikking waarmee corporaties hun duurzame opgaven (deels) kunnen financieren. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is zo’n fonds. Wooncorporatie Woonplus in Schiedam ging met haar project Nieuwe energie voor Groenoord het subsidietraject in bij de uitvoeringsorganisatie Kansen voor West.

  Aedes Net
 • 28.03.21

  Over de uitzonderlijke situatie waarin we nu allemaal zitten tijdens deze coronacrisis, krijgt het team Werkgeverszaken van Aedes veel vragen binnen. In de kern gaan die vaak over rechten en plichten van corporaties en hun medewerkers. Om te helpen daarover meer duidelijkheid te geven, hebben we een lijst met meest gestelde vragen gemaakt. We hebben de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden samen met VBTM advocaten. Staat uw vraag er niet tussen? Mail ons die dan via werkgeverszaken@aedes.nl. We voegen dan de vraag met antwoord toe aan deze lijst.

   

   

  Aedes Net
 • 26.03.21

  In opdracht van Provincie Noord-Holland en het ministerie van BZK is een nieuw handboek ontwikkeld voor corporaties die circulair willen renoveren. Het handboek Circulair renoveren voor woningcorporaties geeft de opgedane kennis over circulair renoveren weer en geeft handvatten om verbouwingen en renovaties op een circulaire manier uit te voeren.

  Aedes Net
 • 26.03.21

  Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Huisuitzettingen door huurachterstanden moeten we dan ook voorkomen. Daarom herrnieuwden minister Ollongren (BZK), de VNG, de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) de in maart en oktober 2020 gemaakte afspraken over huisuitzettingen.

  Aedes Net
 • 25.03.21

  Rachida Mezghad is sinds 2013 procesmanager bij KleurrijkWonen. Ze zit in twee kernteams van het project Processenboek van Aedes en CorpoNet. Daarin buigt zij zich enthousiast over het verhuurproces en het proces afrekenen servicekosten. In antwoord op vijf vragen vertelt Rachida over het belang van het project: ‘Ik denk dat we tachtig procent van onze bedrijfsprocessen kunnen standaardiseren. Dat maakt ons flexibeler om maatwerk te bieden waar dat nodig is.’

  Aedes Net
 • 25.03.21

  De Vooruitblik 2021 geeft een overzicht van de belangrijkste projecten van Aedes in 2021 en hoe die met elkaar samenhangen. Lees het als een uitnodiging om in de vereniging mee te doen en mee te denken. We dragen met de projecten bij aan de realisatie van de Aedes-agenda 2020-2023.

  Aedes Net
 • 25.03.21

  Woningen bouwen is dé oplossing voor de woningcrisis. Maar een nieuwe woning staat er niet van vandaag op morgen. Tijdelijke woningen kunnen onderdeel zijn van de oplossing. In Eindhoven komt een hele wijk met 700 tijdelijke woningen, die er in ieder geval dertig jaar blijven staan.

  Aedes Net
 • 24.03.21

  Samen huurwoningen sneller, beter en betaalbaar verduurzamen. Dat is waar het om draait bij De Renovatieversneller. Hoe dan? Door vragen te bundelen en gezamenlijk aan te besteden, kunnen leveranciers sneller en meer betaalbaar leveren. Woningcorporaties kunnen hierdoor kosten besparen.

  Aedes Net
 • 23.03.21

  Huren in de vrije sector stijgen de komende drie jaar maximaal inflatie plus één procent. Verhuurders kunnen huurders financieel tegemoetkomen met een tijdelijke huurkorting. De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens wordt vanaf 1 januari 2022 voor drie jaar verhoogd. Dit alles is mogelijk doordat de Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen.

  Aedes Net
 • 23.03.21

  Minister Ollongren (BZK) maakt tijdelijke huurkorting en huurgewenning mogelijk. Aedes vindt het positief dat het wet verhuurders meer mogelijkheden biedt voor maatwerk. Het is van groot belang huurders met inkomensdaling snel en goed te kunnen helpen.

  Aedes Net
 • 23.03.21

  U vindt hier de belangrijkste wijzigingen voor het huurbeleid in 2021 ten opzichte van 2020. De belangrijkste wetswijzigingen en indexaties van huurprijs- en inkomensgrenzen zijn hierbij meegenomen, inclusief de gevolgen van de bevriezing van de huren van de sociale huurwoningen.

  Aedes Net
 • 23.03.21

  Het ministerie van BZK, Aedes en woningcorporatie Vestia hebben samen een bestuurlijk regisseur aangesteld die het ruilen van leningen tussen woningcorporaties en Vestia gaat begeleiden. Marc Eggermont neemt deze rol op zich.

  Aedes Net
 • 19.03.21

  De scenario’s die minister Ollongren schetst om woningcorporaties in staat te stellen om op langere termijn hun opgaven uit te kunnen voeren, schieten tekort. Dat stelt Aedes in reactie op de brief die de minister op 19 maart 2021 aan de Tweede Kamer stuurde. 

  Aedes Net
 • 19.03.21

  De vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen uit het Sociaal Huurakkoord wordt per 1 juli 2020 geüpdatet. Aedes en de Woonbond maakten hierover afspraken op basis van onderzoek door Companen. De vergoedingentabel helpt bij het bepalen van een faire huurverhoging voor huurders bij duurzaamheidsinvesteringen. De Woonbond geeft een positief advies aan huurders om in te stemmen met huurverhogingsvoorstellen die in lijn zijn met de tabel.

  Aedes Net
 • 18.03.21

  Verduurzaming van een woning leidt vaak tot een lagere energierekening voor de huurder. De meeste corporaties vragen daarom om een huurverhoging die is gebaseerd op deze besparing. Op die manier kan een corporatie verduurzamingsmaatregelen gedeeltelijk financieren. De huurverhoging is dus een vergoeding voor de kosten van de verduurzaming.

  Aedes Net
 • 18.03.21

  Woningcorporaties krijgen te maken met eisen voor de isolatie van woningen, zodat de benodigde energie voor verwarming afneemt. Dit is zo afgesproken in het Klimaatakkoord. De maximale netto warmtevraag wordt vastgesteld met een Standaard voor verschillende woningen.

  Aedes Net
 • 18.03.21

  De kabinetsformatie gaat van start. Er liggen flinke opgaven om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goed woont. Die moeten in een nieuw regeerakkoord aan de orde komen en de Actieagenda Wonen is daarvoor een goede basis, aldus Aedes.

   

  Aedes Net
 • 18.03.21

  Wouter Kolbeek en Diane van Herpen zijn allebei lid van de kerngroep BIM & vastgoeddata. Zij vertellen u kort over een standaard voor BIM, over de kerngroep en waarom het zo belangrijk is om met een standaard voor de sector te werken bij Bouw Informatie Management (BIM).

  Aedes Net
 • 17.03.21

  Het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2021 is goedgekeurd door werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. Dit betekent dat er definitief een nieuwe CAO is voor de woningcorporatiebranche. De CAO Woondiensten loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

  Aedes Net
 • 16.03.21

  De Hoge Raad heeft bevestigd dat de Warmtewet 2014 het toestaat om, bij toerekening van warmtekosten, correctiefactoren toe te passen. Het gaat dan om correctiefactoren voor de ligging van de woning en voor warmteafgifte van transportleidingen die door de woning lopen.

   

  Aedes Net
 • 16.03.21

  In april komt de Aedes Routekaart beschikbaar voor Aedes-leden.  In een speciaal webinar leggen we uit hoe de routekaart werkt, tonen we de rapportages en krijgen deelnemers een toelichting op de onderbouwing van de gebruikte kentallen voor investeringskosten en CO2-besparing.  

  Aedes Net
 • 15.03.21

  Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot maart 2021. Het meest recente overzicht is de toelichting op het onderhandelingsresultaat van de CAO Woondiensten 2021. 

  Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

  Aedes Net
 • 15.03.21

  Ouderen moeten financieel geholpen worden om kleiner te gaan wonen, vinden bijna zeven op de tien kiezers. Ook vindt meer dan de helft van de kiezers dat sociale huurwoningen prioriteit moeten krijgen bij het bouwen van woningen. Dat blijkt uit het WoonKiesKompas, dat inmiddels meer dan 100.000 keer bezocht werd.

  Aedes Net
 • 15.03.21

  Voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering en de verdieping Nieuwbouw van de Aedes-benchmark 2021 gaat er iets veranderen in de manier van aanleveren van gegevens. Deze levert u vanaf dit jaar aan via het SBR-wonen portaal.

  Aedes Net
 • 15.03.21

  Doet uw corporatie dit jaar weer mee aan de Aedes-benchmark? Dan is het van belang dat u de gegevens tijdig aanlevert. We hebben alle aanleverdata op een rij gezet. Inclusief de periode waarop uw corporatie de resultaten ontvangt.

  Aedes Net
 • 12.03.21

  De uitdaging is gigantisch: in de komende 10 jaar moeten er 1 miljoen woningen worden gebouwd. Maar dat is nog lang niet alles, want alle woningen moeten ook duurzamer worden en als het kan ook nog betaalbaar blijven. En dan hebben we het nog niet eens over de leefbaarheid gehad. Om al deze uitdagingen aan te gaan hebben 34 uiteenlopende organisaties - uit het heel brede werkveld van wonen, bouwen en zorg – de Actieagenda Wonen opgesteld.

   

   

  Aedes Net
 • 12.03.21

  Het niveau van de nieuwe zogeheten Standaard (de maximale netto warmtevraag van een woning) is bepaald door het ministerie van BZK. Dit heeft minister Ollongren bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De Standaard heeft consequenties voor het isolatieniveau van een woning en kan de corporatiesector potentieel veel geld gaan kosten. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat deze nieuwe norm in 2050 verplicht wordt voor verhuurders. De minister schuift de beslissing hierover nu door naar een volgend kabinet.  

  Aedes Net
 • 11.03.21

  De Tweede Kamer heeft op 10 maart 2021 ingestemd met de voorgestelde aanpassingen van de Woningwet, voortkomend uit de wetsevaluatie. Daarbij nam de Kamer een aantal amendementen en moties aan. Aedes is blij dat de wetswijziging nog voor de verkiezingen in stemming is gebracht en nu naar de Eerste Kamer gaat. Corporaties zijn gebaat bij snelle duidelijkheid.

  Aedes Net

Pagina's