AEDES NIEUWS

 • 25.10.21

  In Purmerend gaan corporaties weer middeldure woningen bouwen: deels huurwoningen tot 900 euro en deels betaalbare koop. De huurwoningen gaan met voorrang naar doorstromers uit de sociale huur. Zo snijdt het mes aan twee kanten, zegt Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris.

  Aedes Net
 • 25.10.21

  Hout is het oudste bouwmateriaal ter wereld. In veel landen is het zelfs nu de standaard. Alleen in Nederland is dat niet zo; slechts 2 procent van de nieuwbouw bestaat uit hout. In deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Aedes, onderzoekt presentator Quintin Wierenga of het oudste bouwmateriaal ter wereld dé manier van woningbouw voor de toekomst is. Daarvoor gaat hij in gesprek met Irma Thijssen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en met Stefan van Schaik, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Wooncompagnie.

  Aedes Net
 • 25.10.21

  Hout is het oudste bouwmateriaal ter wereld. In veel landen is het zelfs nu de standaard. Alleen in Nederland is dat niet zo; slechts 2 procent van de nieuwbouw bestaat uit hout. In deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Aedes, onderzoekt presentator Quintin Wierenga of het oudste bouwmateriaal ter wereld dé manier van woningbouw voor de toekomst is. Daarvoor gaat hij in gesprek met Irma Thijssen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en met Stefan van Schaik, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Wooncompagnie.

  Aedes Net
 • 21.10.21

  Energiearmoede komt relatief vaker voor bij bewoners van corporatiewoningen. Dat komt omdat in corporatiewoningen veelal mensen wonen die een laag inkomen hebben. Door de hogere gasprijzen verwachten we dat meer huurders financieel in de knel komen. Daarom vindt Aedes het positief dat het kabinet heeft gekozen voor de verlaging van de energiebelasting, zodat huurders op korte termijn worden ontzien. 

  Aedes Net
 • 21.10.21

  Twaalf corporaties in de regio Haaglanden bereiden zich voor op een gezamenlijke inkoop van minimaal 2.000 nieuwbouwwoningen: de Bouwstroom Haaglanden. Lucas de Boer is als bestuurslid van de Sociale Verhuurders Haaglanden de trekker van dit project om sneller en goedkoper nieuwbouw te realiseren. Daarbij komt hij ook koudwatervrees tegen. Hoe ga je daarmee om?

  Aedes Net
 • 21.10.21

  Met het Woonprotest eisen talloze Nederlanders een radicale verbetering in het woonbeleid. Een urgent signaal, dat woningcorporaties al veel eerder uitzonden. Nu is er echt geen tijd meer om te aarzelen. De nood is hoog. Dat stelt Martin van Rijn in Ruimte + Wonen. Een samenvatting.

  Aedes Net
 • 19.10.21

  Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK zetten na 13 jaar een punt achter het succesvolle Lente-akkoord. De initiatiefnemers hebben namelijk hun doel behaald, alle nieuwbouwwoningen zijn bijna energieneutraal. De ondertekenaars van het Lente-akkoord ontwikkelden en deelden samen met projectontwikkelaars, corporaties, bouwbedrijven, adviseurs en leveranciers veel kennis over Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. De initiatiefnemers richten zich nu op natuurinclusiviteit, circulariteit, industrialisatie en energieleverende nieuwbouw.

  Aedes Net
 • 18.10.21

  In aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen in maart 2020 zijn veel corporaties aan de slag gegaan met het maken van een paper voor (aspirant)gemeenteraadsleden. Om hen bij te praten over de sector en de eigen organisatie. En om de uitdagingen voor de komende periode te schetsen.

  Aedes Net
 • 18.10.21

  De corporatiesector is volop in beweging: in het land zien we steeds meer innovatieve projecten en ideeën. Voor wie verder aan de slag wil met innovatie en vernieuwing en inspiratie zoekt, zijn er naast de Innovatielabs ook de Innovatiemeetups. De tweede meetup vond plaats op 11 oktober over data en vastgoedonderhoud. Hieronder een terugblik.
  Op 2 december staat de derde Innovatiemeetup gepland. Dan aan tafel: corporatiebestuurders Mirjam Kräwinkel van woCom en Mohamed Acharki van Zayaz. 

  Aedes Net
 • 18.10.21

  Op 13 oktober organiseerden we een corporatiedebat over betaalbaarheid. Meer dan veertig bestuurders en medewerkers van woningcorporaties troffen elkaar sinds lange tijd in een echte zaal om met elkaar in gesprek te gaan over wat ‘betaalbaarheid’ anno 2021 betekent voor huurders, corporaties en de inzet van Aedes. Hoewel betaalbaarheid altijd een actueel thema is, is het dat nu zeker tegen de achtergrond van de woonprotesten en de verlaging van de verhuurderheffing met 500 miljoen.

  Aedes Net
 • 15.10.21

  Ook commissarissen zien het belang van onderlinge samenwerking van woningcorporaties om de omvangrijke regionale opgaven zo goed mogelijk te realiseren. Tijdens het jaarlijkse VTW-congres deed VTW-voorzitter Guido van Woerkom een oproep om plannen te maken die goed zijn voor de (toekomstige) huurders. ‘Het financiële tekort voor de sector is nog steeds ongekend, maar kijk naar wat er wél kan.’

  Aedes Net
 • 15.10.21

  Zondag 17 oktober gaan waarschijnlijk duizenden mensen de straat op in Rotterdam, om een vuist te maken tegen het landelijke woningmarktbeleid. De Woonopstand is een noodkreet van wanhopige woningzoekenden, die net als iedereen gewoon goed en betaalbaar willen wonen. Na het woonprotest vorige maand in Amsterdam is dit de tweede grote woonactie.

  Aedes Net
 • 14.10.21

  Voor Heuvelrug Wonen is het logisch dat een corporatie zich inspant om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen, zegt P&O-adviseur Bineke Lagerweij. ‘Ook al zijn we een kleine corporatie, we zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is eigenlijk net zo vanzelfsprekend als het aanbieden van stageplaatsen aan jongeren. We moeten allemaal mee kunnen doen in deze maatschappij.’

  Aedes Net
 • 14.10.21

  ‘Een whiplash is niet zichtbaar’, zegt Saskia van de Steeg, technisch administratief medewerker bij Heuvelrug Wonen. ‘Veel collega’s vergeten dat ik een arbeidsbeperking heb en dat is soms lastig.’ In 2008 kreeg Van de Steeg een auto-ongeluk. Sindsdien heeft ze energie- en concentratieproblemen. Af en toe werkt haar geheugen ‘niet zo lekker.’ Door die klachten moest ze uiteindelijk stoppen met haar oude baan als vloerapplicateur.

  Aedes Net
 • 14.10.21

  Om de benchmarkpositie van woningcorporaties op een toegankelijke manier weer te geven, zijn er per prestatieveld drie klassen: A, B en C. Hier lees je voor welke prestatievelden in 2021 letters (ABC’s) zijn toegekend en hoe deze worden berekend. Elk prestatieveld van de Aedes-benchmark 2021 bestaat uit één of meerdere deelscores. 

  Aedes Net
 • 13.10.21

  Als we niet oppassen, heeft de energietransitie niet alleen winnaars, maar ook verliezers. TNO-onderzoeker Koen Straver: ‘Pas als we energiearmoede specifiek benoemen, kunnen we gericht naar oplossingen zoeken.’

  Aedes Net
 • 12.10.21

  Voor het prestatieveld Bedrijfslasten krijgt een corporatie een letter. Deze letter wordt gegeven voor de indicator Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten. Deze letter is gelijk aan de letter voor het prestatieveld, omdat dit prestatieveld uit één indicator en bijbehorende deelscore bestaat.

   

  Aedes Net
 • 12.10.21

  Voor het prestatieveld Onderhoud en verbetering wordt een letter toegekend voor het geheel wanneer een woningcorporatie voor alle drie de deelscores gegevens heeft aangeleverd. 

  Aedes Net
 • 12.10.21

  CAO-partijen hebben in een constructieve sfeer voorstellen uitgewisseld voor de CAO Woondiensten 2022-2023 en elkaar daarover vragen gesteld. Dat deden zij tijdens de tweede onderhandelingsronde op maandag 11 oktober. Werkgevers zien veel gemeenschappelijkheid in de thema’s die CAO-partijen belangrijk vinden en zien aanknopingspunten voor het vervolg op 16 november.

  Aedes Net
 • 12.10.21

  Aedes startte in september met een nieuwe editie van de leergang Werken aan datakwaliteit. Deze richt zich specifiek op het tegengaan van problemen bij het aanleveren van data voor de Verantwoordingsinformatie (dVi). In verband met de vele aanmeldingen is er een extra klas toegevoegd, klas 4. Tot en met 18 oktober 2021 kun je je hiervoor inschrijven.

  Aedes Net
 • 12.10.21

  Voor het prestatieveld Huurdersoordeel geeft Aedes een letter (ABC) aan de drie deelscores en gelijknamige bijbehorende indicatoren: Nieuwe huurders, Reparatieverzoeken, Vertrokken huurders.

  Aedes Net
 • 11.10.21

  Het prestatieveld Duurzaamheid bestaat uit 3 deelscores die beide bestaan uit één indicator. De energetische prestatie, de isolatieprestatie en de gemiddelde directe CO2-uitstoot per m2.

  Aedes Net
 • 11.10.21

  Voor het prestatieveld Beschikbaarheid en betaalbaarheid worden letters toegekend. De letters worden opgenomen in het Aedes-benchmarkcentrum en worden niet openbaar gepubliceerd. De letters zijn daarmee alleen zichtbaar voor woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 08.10.21

  Geheel onverwacht hebben wij kennisgenomen van het verdrietige bericht dat Wil van Dam is overleden. Wil van Dam zette zich vanuit Woningbouwvereniging St. Willibrordus ruim 30 jaar met grote toewijding in voor de sociale volkshuisvesting in Wassenaar.

  Aedes Net
 • 07.10.21

  Corporaties hebben vele opgaven voor beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen, duurzaamheid en verbetering van de leefbaarheid in de wijken. Daarbij komen corporaties én hun huurders ook voor keuzes te staan, zoals de keuze voor renovatie van bestaande woningen of de keuze voor sloop en vervangende nieuwbouw.

  Aedes Net
 • 06.10.21

  De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen staat al langer onder druk. Dat bleek uit het onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit’. Verbeteren van de leefbaarheid in wijken vraagt om een integrale aanpak. Losse ingrepen hebben geen effect meer. Op donderdag 7 oktober debatteert de Kamer over verschillende middelen die hierbij kunnen helpen. Aedes heeft hiervoor een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. 

  Aedes Net
 • 04.10.21

  Er is een nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed voor het verhuren van zorgvastgoed door een woningcorporatie aan een zorgorganisatie. Deze nieuwe huurovereenkomst vervangt de voorbeeld-huurovereenkomst van 2018.

  Aedes Net
 • 04.10.21

  Het model huurovereenkomst en de algemene voorwaarden voor de verhuur van zelfstandige woonruimte is vernieuwd. VBTM Advocaten heeft, in opdracht van Aedes, de vorige versie ge-update. De wijzigingen vloeien voort uit de praktijk en de ontwikkelingen in rechtspraak.

  Aedes Net
 • 02.10.21

  Het programma Kassa besteedde op 2 oktober 2021 aandacht aan een jong-volwassene in Mijdrecht. Zij woonde bij haar inmiddels overleden grootouders in een sociale huurwoning van woningcorporatie GroenWest. Hierbij een reactie van Aedes.

  Aedes Net
 • 01.10.21

  Hier vindt u de woningcorporaties die lid zijn van Aedes. Peildatum is 1 oktober 2021. U kunt zoeken op naam van de corporatie en op (hoofd)vestigingsplaats. In deze pdf een lijst met Antilliaanse woningcorporaties geassocieerd met Aedes.

  Aedes Net
 • 30.09.21

  De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten zijn op 29 september 2021 gestart. De start van de onderhandelingen was dit keer anders dan normaal. Werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie uitgebreid de tijd genomen om aan elkaar hun visie op de corporatiesector toe te lichten en de achtergrond van hun (nog uit te wisselen) voorstellen te schetsen. Over en weer was er de ruimte om vragen te stellen. Hun voorstellen wisselen partijen pas uit tijdens de volgende onderhandelingsronde op maandag 11 oktober aanstaande.

  Aedes Net
 • 30.09.21

  Er ligt een enorme opgave in onze steden om voldoende woningen nieuw te bouwen en om gedifferentieerde, gezonde en veerkrachtige wijken en buurten te ontwikkelen. De intensieve samenwerking tussen markpartijen (ontwikkelaars en beleggers) en woningcorporaties, in goed samenspel met de gemeente, kan grote synergievoordelen opleveren. Dat staat centraal in de publicatie Stadspartners: strategische samenwerking marktpartijen en corporaties in gebiedsontwikkeling van Aedes, De Vernieuwde Stad en de NEPROM.

  Aedes Net
 • 28.09.21

  Corporaties verspreid over Nederland deden op zaterdag 25 september 2021 mee aan Burendag. In verschillende wijken en buurten werden allerlei activiteiten georganiseerd. Hieronder een willekeurig klein overzicht van de diverse activiteiten.  

  Aedes Net
 • 27.09.21

  ‘Jaren geleden noemden we het gewoon zware overlast en woonfraude. Nu we de overkoepelende term ondermijning gebruiken, worden de issues sneller opgepakt.’ Aan het woord is Frenk Westdijk, sociaal beheerder bij Woonbron. De workshops Hoe herken ik ondermijning die de corporatie het afgelopen jaar organiseerden waren overtekend. Deze workshops dragen bij aan bewustwording bij de corporatiemedewerkers. 

  Aedes Net
 • 27.09.21

  De meerderheid van ernstige incidenten vindt plaats in woningen van woningcorporaties, dat blijkt uit onderzoek van Motus, een samenwerkingsverband van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. Criminelen gebruiken deze woningen om anoniem te blijven en illegale praktijken uit te voeren. Met negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving. Reden voor Aedes om hierin samen met overheidsinstanties op te trekken.

  Aedes Net
 • 27.09.21

  Het is de grootste open deur van deze tijd: er moeten veel meer woningen worden gebouwd. Alleen is een woning bouwen een heel proces, met heel veel betrokken partijen, heel veel overleg en heel veel tussenstappen. Dus als we de ambitie willen halen om in de komende 10 jaar 1 miljoen woningen te bouwen, dan moet het anders. In deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Aedes, duikt Quintin Wierenga in het onderwerp conceptueel bouwen. Dat doet hij met Olga Görts, directeur van het Netwerk Conceptueel Bouwen en Joost Lobee, directeur-bestuurder bij Woningstichting Compaen in Helmond.

  Aedes Net
 • 27.09.21

  Het protocol Samen veilig doorwerken is aangepast aan de soepelere regels die gelden sinds 26 juni 2021. Een aantal partijen in de bouw- en technieksector maakte deze handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Ook Aedes ondertekende: het protocol sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is. 

  Aedes Net
 • 24.09.21

  In de Rijksbegroting heeft het demissionaire kabinet plannen voor 2022 gepresenteerd die niet kunnen wachten. Belangrijke vraagstukken over hoe om te gaan met flexibele/vaste contracten, het grote aantal zzp’ers in Nederland en inclusie op de arbeidsmarkt wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. In de actualiteiten op werkgeversgebied tot juni 2021 geven we een overzicht van de belangrijkste punten uit de Rijksbegroting op het gebied van werkgeverszaken die het kabinet op Prinsjesdag 2021 presenteerde. 

  Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

  Aedes Net
 • 24.09.21

  In de Rijksbegroting heeft het demissionaire kabinet plannen voor 2022 gepresenteerd die niet kunnen wachten. Voor werkgevers belangrijke vraagstukken als hoe om te gaan met flexibele/vaste contracten, het grote aantal zzp’ers in Nederland en inclusie op de arbeidsmarkt wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste plannen van belang voor werkgevers.

   

  Aedes Net
 • 24.09.21

  Donderdagnacht 23 september is besloten dat de verhuurderheffing structureel met een kwart afgeschaft wordt. Daar staat tegenover dat er afspraken met de corporaties worden gemaakt over woningbouw en verduurzaming. Aedes-voorzitter Martin van Rijn vindt dit een goede eerste stap, maar benadrukt dat de verhuurderheffing in zijn geheel van tafel moet. ‘Het is duidelijk dat de verhuurderheffing zijn langste tijd heeft gehad. Het is nog steeds een flinke kiezel in de schoen van de corporaties. Ik ga ervan uit dat het nieuwe kabinet de vervolgstap zet en de heffing helemaal afschaft.’

  Aedes Net

Pagina's