AEDES NIEUWS

 • 11.09.18

  De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak in het kader van de Vernieuwingsagenda waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken. Zes teams starten op 27 september 2018 en willen echte vernieuwing realiseren rondom hun eigen startvraag. 

  Aedes Net
 • 11.09.18

  Het septembernummer van Aedes-Magazine gaat helemaal over vernieuwing en innovatie. En over hoe de Vernieuwingsagenda mensen en organisaties verbindt om tot nieuwe ideeën en manieren van werken te komen. Laat u inspireren door vernieuwende praktijkvoorbeelden van woningcorporaties onder andere uit Oss, Hoek van Holland, Rijswijk, Tilburg. En lees hoe huurders die veranderingen ervaren.
  Lees het op www.aedesmagazine.nl.

  Aedes Net
 • 07.09.18

  De Tweede Kamer deelt de zorgen van Aedes over de gevolgen van het klimaatbeleid voor de lasten van sociale huurders. Dat bleek tijdens overleg van de Tweede Kamer met minister Wiebes van Economische Zaken op 5 september 2018. Hierin kondigde de minister aan de salderingsregeling voor zonnepanelen met 1 jaar te willen verlengen. Hij gaat hierover in gesprek met het kabinet.

  Aedes Net
 • 07.09.18

  De Tweede Kamer debatteerde op 6 september 2018 met minister Ollongren (BZK) over het wetsvoorstel voor aanpassing van de huurtoeslag. De voorgestelde wijzigingen zijn het schrappen van de KAN-bepaling en het afbouwen van de inkomensgrenzen.   

  Aedes Net
 • 06.09.18

  De West-Friese woningcorporaties zijn jaarlijks miljoenen euro’s kwijt aan diverse belastingen. Nieuwbouw en verduurzaming komen in gevaar. ‘Wij zijn als woningcorporatie al drie maanden huur kwijt in 2023 aan vennootschapsbelasting en verhuurderheffing, 0,7 maandhuur aan lokale belastingen en 1,8 maandhuur aan rente’, zegt Albert Gieling, directeur-bestuurder van woningcorporatie de Woonschakel uit Medemblik. 

  Aedes Net
 • 06.09.18

  Verduurzaming en vergrijzing brengen uitdagingen met zich mee waar innovatieve oplossingen voor nodig zijn. Aedes en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, hebben in het kader van de vernieuwingsagenda samen het programma Slim in bestaande bouw opgezet. Het programma deelt kennis en ervaringen van woningcorporaties op dit vlak. 

  Aedes Net
 • 06.09.18

  Drie Aedes-kennisbijeenkomsten staan in november gepland om de toolkit Omgaan met verward gedrag onder de aandacht te brengen. Dit instrument helpt corporatiemedewerkers omgaan met huurders die verward gedrag vertonen om zo een veilige werkomgeving te creëren.

  Aedes Net
 • 06.09.18

  Een vereenzaamde huurster stookte haar huis nog warm met oliekachels en waste zich bij het lavet. Ze is doof, dus bellen gaat niet meer, maar een kaartje voor de Wooncoach invullen lukte wel. Nu woont ze elders comfortabeler. ‘Ze was bang dat ze bij een verhuizing de woning terug moest brengen in oorspronkelijke staat, maar dat hoeft niet’, zegt Wooncoach Monique van de Walle. De Wooncoach werkt voor corporaties de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen.

  Aedes Net
 • 06.09.18

  De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken. Zes teams starten op 27 september 2018 en willen echte vernieuwing realiseren rondom hun eigen startvraag. 

  Aedes Net
 • 05.09.18

  De beschikbaarheid van woningen en woonvormen voor mensen met een beperking heeft nadrukkelijk de aandacht in de Vernieuwingsagenda. Aedes is bestuurlijk betrokken bij het actieplan Toegankelijkheid voor de bouw van het ministerie van BZK. Dit plan volgt uit het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking dat in 2016 door Nederland is geratificeerd. Het verdrag moet de positie van mensen met een beperking verbeteren, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, ook op het gebied van wonen. Op deze pagina staat een overzicht van wat corporaties al doen op dit vlak. 

  Aedes Net
 • 05.09.18

  Woningcorporaties houden ook in 2018 de huur voor mensen met de laagste inkomens betaalbaar, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. De huurverhoging voor zittende huurders houdt gelijke tred met de inflatie.

  Aedes Net
 • 04.09.18

  Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft het manifest #oogvoorelkaar gepresenteerd. Aedes is een van de ondertekenaars. Het schakelteam wil met het manifest aandacht voor een socialer Nederland waarin mensen omkijken naar elkaar. Het manifest is een oproep aan alle mensen om met elkaar in gesprek te gaan, vooral ook met mensen in hun omgeving die verward gedrag vertonen. 

  Aedes Net
 • 04.09.18

  ‘Dit is een eerste stap in de goede richting. Maar nog steeds gaan vier maanden huur die onze huurders opbrengen direct naar de Belastingdienst. Dat geld kunnen we niet gebruiken voor meer nieuwbouw, meer betaalbare huurwoningen en verduurzaming.’ Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in reactie op berichtgeving van RTL Nieuws op 4 september 2018.

  Aedes Net
 • 03.09.18

  Voor de Dag van het Huren is een beeldmerk ontwikkeld. Woningcorporaties kunnen dit beeldmerk gebruiken in alle uitingen. Zie onderstaande documenten.

  Aedes Net
 • 03.09.18

  In deze toolbox staan uitgewerkte ideeën ter inspiratie voor de Dag van het Huren. Naast onderstaande activiteiten kunnen corporaties ook bestaande activiteiten op deze dag organiseren.

  Aedes Net
 • 30.08.18

  Het kabinet moet in de komende begroting meer geld vrijmaken voor betaalbaar wonen en het verduurzamen van sociale huurwoningen. ‘De verhuurderheffing kan als middel dienen om hierin te voorzien. De 100 miljoen die het kabinet hiervoor nu heeft gereserveerd, is veel te weinig’, zegt Sander Uiterwaal, directeur financiën van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder. 

  Aedes Net
 • 24.08.18

  Huurders van UWOON zijn honkvast. Het mutatiepercentage van de Veluwse corporatie is circa 6 procent. Bij vertrek geven huurders een opvallend positief oordeel over hun huisbaas. UWOON zit sinds het begin van de metingen in 2014 ruim boven het gemiddelde en behaalde afgelopen jaar met 8,2 de hoogste score tot nu toe. Dat heeft niet alleen te maken met de vertrekregeling, zeggen woonadviseur Rob de Jong en teamleider Gert Schinkel. Schinkel: ‘De waardering is opgebouwd tijdens de gehele huurperiode en is grotendeels te danken aan onze klantbenadering.’

  Aedes Net
 • 23.08.18

  Woningcorporaties – en dus de huurders – worden met de vennootschapsbelasting (VPB) bovenop de verhuurderheffing dubbel belast. Daar moet een einde aan komen, door de vennootschapsbelasting voor corporaties af te schaffen, schrijft Arjan Deutekom, directeur-bestuurder van de Almeerse woningcorporatie GoedeStede in een ingezonden brief in het Financieele Dagblad.

  Aedes Net
 • 23.08.18

  Zeven Flevolandse woningcorporaties hebben samen een brief aangeboden aan het provinciebestuur met een uiteenzetting van de gevolgen van de maatregel tegen belastingontwijking door multinationals, ATAD. ‘We hebben onze meerjarenbegrotingen bij elkaar gelegd en berekend dat we 1.450 minder woningen kunnen bouwen of 5.000 minder kunnen verduurzamen en dat is gewoon veel’, zegt Arjan Deutekom, directeur-bestuurder van de Almeerse corporatie GoedeStede namens de zeven. 

  Aedes Net
 • 23.08.18

  Hoe verminder je overlast door mensen met verward gedrag in wooncomplexen en in buurten? Platform31 en Aedes houden drie bijeenkomsten voor woningcorporaties en hun samenwerkingspartners waarin uw expertise, werkwijze en dilemma’s op dit vlak aan bod komen. 

  Aedes Net
 • 22.08.18

  Gemeenten en woningcorporaties die woningen antikraak laten bewonen, moeten over die woningen een verhuurderheffing afdragen. Dit blijkt uit een uitspraak  van de Hoge Raad van vrijdag 17 augustus 2018.

  Aedes Net
 • 20.08.18

  ‘Dankzij de nieuwe structuur van bewonersparticipatie haalt woningcorporatie BrabantWonen in Oss meer informatie op dan ooit. Huurders leren elkaar beter kennen en verhuurder, huurder en gemeenten profiteren allemaal’, zegt een enthousiaste Ruud Surstedt. Hij is huurder bij BrabantWonen en deelnemer aan de klankbordgroep, voorbereidingsgroep en verdiepingsgroepen. 

  Aedes Net
 • 17.08.18

  De Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben de parameters gepubliceerd die corporaties moeten hanteren bij het invullen van de Prognoseinformatie (dPi). Het gaat hier om de set economische parameters voor de dPi 2018. Het betreft de periode 2019-2023.

  Aedes Net
 • 17.08.18

  Woningcorporaties moeten op grond van de Woningwet voor werkzaamheden buiten hun kerntaak eerst toestemming vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Voor projecten die vóór 1 juli 2015 al waren gestart is geen toestemming nodig. Corporaties konden tot 1 juli 2017 uitstel vragen voor de uitvoering van de werkzaamheden als die nog niet waren begonnen. De Aw heeft signalen dat corporaties denken dat dit nog steeds kan. 

  Aedes Net
 • 16.08.18

  Op donderdag 27 september vindt de praktische kennissessie Elektrisch vervoer plaats in de Werkspoorkathedraal aan de Tractieweg in Utrecht. Groupe Renault organiseert deze sessie exclusief voor Aedes-leden die te maken hebben met het wagenpark van de woningcorporatie en elektrisch vervoer.

  Aedes Net
 • 16.08.18

  Op donderdag 8 november 2018 vindt de Duurzame Donderdag plaats. Laat u inspireren en informeren over hoe u als woningcorporatie uw ‘van gas los’-doelstellingen kunt realiseren.

  Aedes Net
 • 15.08.18

  Op 24 april 2018 is de CAO Woondiensten afgesloten. De CAO loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. De tekst is nu online beschikbaar.

  Aedes Net
 • 14.08.18

  Meer dan 20 woningcorporaties hebben op 7 juni 2018 het manifest Passend Wonen aangeboden aan minister Ollongren van Wonen. Veertien andere corporaties presenteerden op 7 augustus 2018 het pleidooi Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis. Een goed moment om met elkaar te spreken over beide visies. Aedes nodigt alle leden uit deel te nemen aan informatiebijeenkomsten hierover.

  Aedes Net
 • 09.08.18

  De Dag van het Huren organiseren wij op zaterdag 13 oktober 2018. De vierde editie van de Dag van het Huren staat in het teken van: een duurzame relatie. Nog niet aangemeld? Meld je dan snel aan. Dan kunnen wij onder andere rekening houden met het aantal presentjes. Organiseren jullie de Dag van het Huren op een ander moment? Geen probleem! Ook dan vragen wij om je aan te melden.   

  Aedes Net
 • 09.08.18

  Zes van de tien woningen van Mooiland bevinden zich in Noordoost-Brabant en Gennep. De overige vier zijn verspreid over het land. De fusiecorporatie heeft besloten zich te focussen op het kerngebied. Ze verwacht haar lokale rol daardoor beter te kunnen spelen en haar huurders beter te kunnen bedienen. Begin 2017 nam de nieuwe leiding de organisatie op de schop en sindsdien schieten de waarderingscijfers omhoog.

  Aedes Net
 • 09.08.18

  Bij de corporatiesector hoort een verantwoord financieel beleid, waarbij woningcorporaties hun bedrijfslasten zo laag mogelijk houden en de financiële risico's zo veel mogelijk worden afgedekt. Woningcorporaties werken immers met maatschappelijk bestemd vermogen. 

  Aedes Net
 • 09.08.18

  Hoe kijken huurders tegen corporaties aan? Komt dat overeen met hoe corporaties zichzelf zien? De door Aedes ontwikkelde TRIAS Legitimatiecheck  biedt inzicht. Woningcorporatie Pré Wonen uit Velserbroek voerde het onderzoek in het voorjaar van 2018 uit. 

  Aedes Net
 • 08.08.18

  Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed voor het verhuren van zorgvastgoed door een woningcorporatie aan een zorgorganisatie. Deze nieuwe huurovereenkomst is aangepast aan onder meer eisen van de Woningwet en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vervangt de voorbeeld-huurovereenkomst van 2013.

  Aedes Net
 • 07.08.18

  Is de sociale huursector alleen een tijdelijk vangnet voor wie verder niets te kiezen heeft? Of een betaalbaar marktsegment voor een breder publiek? In het pleidooi Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis pleiten 14 woningcorporaties voor de laatste benadering. ‘Huurders zijn geen “tijdelijk verblijfsgerechtigden”, maar gewoon mensen die een betaalbare woning zoeken.’

   
  Aedes Net
 • 07.08.18

  ‘Het is hier echt heel mooi. Het is nog steeds een kamp, maar met een rij huizen in het midden’, zegt bewoonster Marie Geven. Zij huurt een woning bij woningcorporatie WoonGoed Zeist, middenin woonwagenkamp Beukbergen. ‘Ik woonde eerst hier aan de rand, tot ik 35 jaar geleden naar Den Haag verhuisde. Ik ben heel blij dat ik nu hier in een huis woon’. 

  Aedes Net
 • 03.08.18

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 02.08.18

  Er moet een streep door de belastingen op sociale huurwoningen. Dat geld is hard nodig voor het wegwerken van wachtlijsten. ‘Als dit beleid niet verandert, betaalt de huurder de rekening’, stelt Henk Krol, 50PLUS-fractievoorzitter, in The Post Online. Hij gaat na het zomerreces ‘met gestrekt been’ het debat in met het kabinet. 

  Aedes Net
 • 01.08.18

  Verduurzaming en betaalbaarheid zijn speerpunten van woningcorporatie Veluwonen. Hiervoor is inzicht in de energiekosten essentieel. Enkele jaren geleden ontwikkelde netbeheerder Liander een Energie-atlas waarmee aangesloten corporaties het feitelijke energieverbruik van hun woningen kunnen aflezen. Sprengenland Wonen – vorig jaar gefuseerd met Woningstichting Brummen en sindsdien Veluwonen – deed mee aan een proef met dit instrument.

  Aedes Net
 • 31.07.18

  Er komt een nieuwe kwaliteitscatalogus voor woningcorporaties. De nieuwe catalogus – opgesteld door een werkgroep waar ook Aedes deel van uitmaakt – ligt in december 2018 ter visie. 

   

  Aedes Net
 • 30.07.18

  De financiële verduurzamingswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt woningcorporaties handreikingen om het verduurzamen van hun woningen te versnellen. U leest hoe andere corporaties de verduurzamingsopgave organiseren. Hoe voeren ze hierover het gesprek met hun toezichthouders? Hoe sturen ze op de vastgoedportefeuille om onderbouwde keuzes te maken op complexniveau? Vijf corporaties die aan de publicatie meewerkten, vertellen hier meer over op een RVO-bijeenkomst op 4 oktober 2018 in Utrecht.

  Aedes Net

Pagina's