AEDES NIEUWS

 • 24.04.18

  Het kabinet wil meer prioriteit voor woningbouw. De trage productie van nieuwe woningen heeft voor een deel te maken met ambtelijke werkprocessen, (gemeentelijke) regels en procedures, de opstelling van private partijen en de manier waarop partijen met elkaar omgaan. Het Expertteam Versnellen Woningmarkt helpt bij woningbouwplannen die om dit soort redenen stagneren. Ook woningcorporaties en marktpartijen kunnen de hulp van het team inschakelen.

   

  Aedes Net
 • 24.04.18

  De Aedes-publicatie Professioneel opdrachtgeverschap en inkoopbeleid: de basisprincipes zet kort en bondig op een rij wat voor woningcorporaties bij deze thema’s van belang is.

  Aedes Net
 • 23.04.18

  25 mei is al snel. Vanaf die datum gelden de strenge privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarmee alle woningcorporaties te maken hebben. Communicatieadviseur Myrthe Bezemer vertelt hoe ze bij woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven met interne communicatie voor elkaar krijgen dat privacy als onderwerp steeds meer leeft in de organisatie.

  Aedes Net
 • 23.04.18

  25 mei is al snel. Vanaf die datum gelden de strenge privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarmee alle woningcorporaties te maken hebben. Communicatieadviseur Myrthe Bezemer vertelt hoe ze bij woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven met interne communicatie voor elkaar krijgen dat privacy als onderwerp steeds meer leeft in de organisatie.

  Aedes Net
 • 23.04.18

  Tien cliënten van Stichting De Zijlen zijn sinds kort de trotse bewoners van een appartement met eigen voorzieningen: woonkamer, slaapkamer en eigen sanitair. In Fraamborg in Middelstum wonen zij niet alleen prettig maar ook veilig. Woongroep Marenland verbouwde het pand en maakte het aardbevingsbestendig. Het is het eerste versterkte zorggebouw in Groningen.

  Aedes Net
 • 20.04.18

  Nieuwbouwwoningen moeten binnenkort aardgasvrij zijn. De Wet Voortgang Energietransitie (VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. Het kabinet wil dit aardgasverbod al per 1 juli 2018 laten ingaan. Aedes vindt het belangrijk dat alle nieuwbouwwoningen zo snel mogelijk aardgasloos zijn en heeft er begrip voor dat het kabinet haast wil maken. Een invoeringsdatum over krap twee maanden vindt Aedes echter een overhaaste invoering. Dat leidt namelijk tot extra kosten en vertragingen in de bouwproductie.

  Aedes Net
 • 19.04.18

  Corporaties en partnerorganisaties zijn een jaar hard aan de slag in de Vernieuwingsagenda om de sector te vernieuwen en te verbeteren. Op 19 april tijdens de middag Vier de Vernieuwingsagenda ging het dan ook om vernieuwen en veranderen. De coalities lieten de activiteiten van het afgelopen jaar zien in eigen filmpjes.

  Aedes Net
 • 19.04.18

  ‘Ik realiseer me de impact van de belastingverhogingen voor corporaties’, stelt minister Ollongren van Wonen op het congres van Aedes. ‘En ik ben bereid daarover het gesprek aan te gaan in Den Haag.’ Daarmee reageert ze op de noodkreet van Aedes-voorzitter Marnix Norder dat de belastingverhogingen ertoe leiden dat er tienduizenden huurwoningen minder gebouwd en verduurzaamd zullen worden.

  Aedes Net
 • 19.04.18

  Richard Sitton, bestuurder van Woonbron in Rotterdam is benoemd tot nieuw lid van het algemeen bestuur van Aedes. Met deze voordracht van de kandidaatstellingscommissie stemden de Aedes-leden in tijdens het verenigingscongres op 19 april 2018 in Den Haag. Hij volgt Bert Keijts op.

  Aedes Net
 • 19.04.18

  Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen hielpen in 2017 zo’n 25.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een eigen huis. Daarvan bestond bijna de helft uit nareizende gezinsleden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  Aedes Net
 • 19.04.18

  Woningcorporaties kunnen tienduizenden minder nieuwe huurwoningen bouwen en energiezuiniger maken als de belastingplannen van het kabinet doorgaan. ‘Leg dat de verpleegster, vuilnisman of onderwijzer maar uit’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in De Telegraaf. ‘Jullie kunnen geen huurwoning krijgen of jullie blijven in een koud en vochtig huis zitten met een hoge energierekening, om te voorkomen dat grote bedrijven belasting ontwijken.’

  Aedes Net
 • 18.04.18

  CAO-partijen betrokken bij de CAO Woondiensten hebben besloten de gesprekken over een nieuwe CAO te hervatten. De vakbonden hebben toegezegd hun acties op te schorten. Het vakbondsultimatum blijft van kracht. Mocht het hervatten van de gesprekken niet tot resultaat leiden dan worden de acties weer gestart.

  Aedes Net
 • 18.04.18

  Resultaatgericht samenwerken (RGS) is een vorm van regisserend opdrachtgeverschap. In essentie betekent dit: betere samenwerking met partners en niet meer alles voorschrijven, maar dingen aan anderen overlaten. ‘Vroeger dachten we hier niet aan. Toen hadden we bestekken en dat was het. Dit daagt uit en vraagt de markt om creatief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen’, zegt Ron Sierink, adviseur Inkoop bij woningcorporatie Mitros. 

  Aedes Net
 • 17.04.18

  Woningcorporaties kunnen na 1 juli 2018 voorlopig geen aanvragen meer indienen voor een korting op de verhuurderheffing. Het beschikbare budget van bijna 700 miljoen euro is sneller uitgeput dan verwacht. Het is mogelijk dat er later nieuwe kortingsregelingen komen of dat de bestaande regelingen weer opengesteld worden, schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer.

  Aedes Net
 • 16.04.18

  De Stuurgroep Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW) heeft een nieuwsbrief gemaakt over de stand van zaken om de informatievoorziening in de corporatiesector te verbeteren. Daarover sloten Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en WSW eind 2017 een convenant. Een van de acties is het aansluiten van de sector op Standard Business Reporting (SBR) en toewerken naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen corporaties en opvragende partijen. 

  Aedes Net
 • 16.04.18

  Veel corporaties hebben de Routekaart CO2-neutraal 2050 al ingevuld en met Aedes gedeeld. Hoe ziet het vervolgtraject eruit? Wat kunt u doen met de resultaten? Waarvoor gebruikt Aedes straks de opgetelde gegevens? Dat zetten we in dit artikel nog eens op een rij. Heeft u de routekaart nog niet gedownload en ingevuld? U heeft nog tot 1 mei 2018 om dit te doen.
   

  Aedes Net
 • 16.04.18

  Corporaties mogen met een derde partij, die bij leegstandsbeheer hun sociale huurwoningen in gebruik geeft aan bewoners met een bruikleenovereenkomst, afspreken dat zij dit gebruik verantwoorden via een bestuursverklaring. Het ministerie van BZK heeft hiervoor de model-bestuursverklaring verruimd. 

  Aedes Net
 • 16.04.18

  Gemeenten moeten in de tweede helft van 2018 11.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een woning helpen. De taakstelling is hoger dan de eerdere prognose van 8.000. Dat komt vooral door een groter aantal nareizigers dan verwacht. Meestal zijn het woningcorporaties die vergunninghouders huisvesten. 

  Aedes Net
 • 13.04.18

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 12.04.18

  Het team Werkgeverszaken van Aedes krijgt veel vragen binnen van corporaties over wat de gevolgen zijn voor het salaris van een corporatiemedewerker als hij of zij staakt. In dit artikel de meest gestelde vragen met antwoorden op een rij.

  Aedes Net
 • 12.04.18

  FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen hebben op 12 april 2018 gereageerd op de uitnodiging van Aedes om op zeer korte termijn verder te praten over goede arbeidsvoorwaarden voor corporatiemedewerkers. De vakbonden gaan niet in op de uitnodiging van Aedes en zetten de (stakings)acties voort. Aedes vindt het teleurstellend want werkgevers zijn immers nog niet uit onderhandeld. De schriftelijke reactie aan de bonden staat onderaan dit artikel bij de downloads.

  Aedes Net
 • 12.04.18

  In het aprilnummer van Aedes-Magazine een interview met Cody Hochstenbach over gentrificatie en middenhuur. Lees hoe woningcorporaties afspraken maken en samenwerken met gemeenten en zorgaanbieders om kwetsbare groepen woonruimte te bieden met de juiste zorg. En lees over de rol van bewoners in een sloop en nieuwbouwproject in Hoorn.
  Lees het op www.aedesmagazine.nl.

  Aedes Net
 • 11.04.18

  Betere afspraken tussen samenwerkingspartners in de wijk, een altijd bereikbaar meldpunt voor niet acute gevallen en aandacht voor vroegsignalering en preventie. Dat zijn volgens het tussenrapport van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag de komende tijd belangrijke aandachtspunten in de aanpak. Gemeenten moeten hierin de regie nemen. Volgens Aedes moet er zowel aandacht zijn voor mensen met verward gedrag als voor hun buren.

  Aedes Net
 • 11.04.18

  Het model huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimten is aangepast. Aedes heeft samen met VBTM Advocaten de versie van juli 2017 geactualiseerd. Aanleiding waren uitspraken van het Hof van Justitie en de Hoge Raad over de rechtmatigheid van boetebedingen en discussies over de aansprakelijkheid van de verhuurder. 

  Aedes Net
 • 10.04.18

  Aedes heeft op 10 april 2018 een brief naar FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie gestuurd. Het is een uitnodiging aan de vakbonden om op zeer korte termijn, liever vandaag dan morgen, verder te praten over goede arbeidsvoorwaarden voor corporatiemedewerkers. De werkgevers zijn immers nog niet uit onderhandeld.

  Aedes Net
 • 09.04.18

  Aedes waarschuwt corporatiemedewerkers voor spam e-mails die sinds 8 april 2018 in omloop zijn met als onderwerp CAO-voorstel. De e-mails lijken afkomstig van Aedes en zijn op naam verstuurd.

  Aedes Net
 • 09.04.18

  ‘Mijn eigen kasteel’, zegt de Syrische vergunninghouder Manaf Jabor (25), over zijn nieuwe woning. ‘Alles wat ik nodig heb is er en nog gemakkelijk te onderhouden ook’. In maart 2018 verhuisde Jabor net zoals de andere kersverse bewoners naar een van de 20 nieuwe vrijstaande huisjes van slechts 39 vierkante meter in de Sneekse wijk Tinga. Woningcorporatie Accolade en de gemeente Súdwest-Fryslân vonden hiermee een oplossing voor de toenemende vraag naar flexibel wonen voor kleine huishoudens. Een primeur voor Noord-Nederland.

  Aedes Net
 • 04.04.18

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat op woensdag 4 april 2018 de vragenlijst voor de evaluatie van de Woningwet versturen. Aedes vraagt haar leden de vragenlijst in te vullen. Het is belangrijk dat veel corporaties deze invullen en dat zij de knelpunten aangeven. Aedes vraagt haar leden de vragenlijst in te vullen, zodat de ervaringen uit de praktijk in de evaluatie komen.

  Aedes Net
 • 04.04.18

  Wat levert het invullen van de Routekaart CO2-neutraal 2050 een woningcorporatie op? Medewerkers van drie corporaties delen hun ervaringen. Daarnaast zijn alle routekaarten samen belangrijk voor de hele sector. Aedes kan hiermee een landelijke analyse van de totale opgave maken en met deze kennis goed beargumenteerd aanschuiven aan de Klimaattafel van Diederik Samsom. Heeft u de routekaart nog niet gedownload en ingevuld? U heeft nog tot 1 mei 2018 om de ingevulde routekaart te delen met Aedes.

  Aedes Net
 • 02.04.18

  Corporaties zijn bewust en onbewust al bezig met risicomanagement. Dat kan vaak professioneler en gestroomlijnder. Maar hoe? Dit stappenplan van Naris Risk Academy beschrijft het proces en biedt tips voor het concreet kunt risicomanagement toepassen.  

  Aedes Net
 • 30.03.18

  Een selectie uit de meest recente nieuwsbrief van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

  Aedes Net
 • 30.03.18

  Zo’n 60 treasurers en controllers van woningcorporaties bezochten op 22 maart 2018 een bijeenkomst over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van financiering en betalingsverkeer in de corporatiesector. Aan bod kwamen de nieuwe leningdocumentatie van Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het opstellen van een financieringsstrategie en diverse ontwikkelingen in het betalingsverkeer. Aedes organiseerde de bijeenkomst samen met het Corporatie Treasury Platform (CTP).

  Aedes Net
 • 29.03.18

  Het is bijna Pasen. Ik ervaar dat altijd anders dan Kerst. Het christelijke geboortefeest is niet los te zien van mijmeringen over het voorbije jaar en de zin van het leven. Pasen associeer ik vooral met eitjes en lekker eten. Het verhaal over de lijdensweg van Christus is ver weg, hoewel het met The Passion op tv weer tot leven is gewekt. Ik grijp het moment aan om ook wat eitjes te leggen. Duurzaamheids-eitjes, wel te verstaan. Er komen gelukkig steeds meer duurzaamheids-eitjes. Wat bedoel ik daarmee? Ideeën die werkelijkheid worden en helpen om de doelstellingen van Parijs te halen.

  Aedes Net
 • 28.03.18

  De Routekaart CO2-neutraal is een handig hulpmiddel op weg naar CO2-neutraal woningbezit in 2050. Met het invullen van de routekaart krijgt u een overzicht van de maatregelen die u kunt nemen, voorzien van een prijskaartje. U vindt de nieuwste versie van de routekaart in het Aedes-benchmarkcentrum. Ruim 180 corporaties hebben deze al gedownload en zijn bezig met invullen. U heeft tot 1 mei 2018 om de ingevulde routekaart te delen met Aedes, die ze gebruikt om er een analyse en een landelijk beeld mee te maken. De kennis die we daarmee vergaren helpt Aedes in de gesprekken aan de Klimaattafel van Diederik Samsom.

  Aedes Net
 • 28.03.18

  Aedes-voorzitter Marnix Norder is positief over de oproep van de installatiebranche samen met energiebedrijven en milieuorganisaties om huizen voortaan duurzamer te verwarmen. Norder: ‘Een stap op weg naar CO2-neutrale woningen en een geschikt voorstel om op de tafels voor het Klimaatakkoord te bespreken. Het is goed dat er maatregelen komen die voor alle huiseigenaren gelden. Dat is echt nodig om de verduurzaming te versnellen en de Parijs-doelstellingen te halen.’

  Aedes Net
 • 28.03.18

  Het  werk van corporaties en daarmee ook van de corporatiemedewerkers verandert  continue. Voor de ondersteuning van die medewerkers biedt FLOW nieuwe trainingen aan voor leidinggevenden, HR-adviseurs en OR-leden. De trainingen zijn (gedeeltelijk) gefinancierd door een ESF-subsidie voor scholing.

  Aedes Net
 • 28.03.18

  Risicomanagement is een term die bij iedereen beelden oproept. Het managen van risico’s heeft volgens die beelden vast iets te maken met het in kaart brengen, het naar je hand zetten en uiteindelijk het verminderen van risico’s, toch? Maar hoe het uiteindelijk bijdraagt aan een betere strategie voor je organisatie is vaak nog onbekend, vandaar deze uitleg: wat is risicomanagement?

  Aedes Net
 • 27.03.18

  De contracten met de schildersbedrijven liepen af en dat was voor woningcorporatie Woonbedrijf het moment om te kijken hoe het slimmer, beter en goedkoper kon. ‘We hebben al het planmatig schilderonderhoud aanbesteed via prestatieinkoop ofwel Best Value Procurement (BVP)'. Uiteindelijk bleven er vijf over die de uitdaging aangaan. ‘Normaal is er een winnaar, nu vijf, dus dit is een BVP-traject met een twist,’ zegt senior inkoper Bart van Loon.

  Aedes Net
 • 27.03.18

  Hoe professioneel is de opdrachtgevende rol van een corporatie? En hoe kunnen we die professionaliteit vergroten? De publicatie Professioneel Opdrachtgeverschap: Een handreiking voor corporaties en andere (semi-)publieke opdrachtgevers biedt informatie en aanbevelingen bij het beantwoorden van die vragen. De handreiking is in opdracht van Aedes gemaakt door de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw van de TU Delft. Medewerker Hanneke Veldhuis legt uit waarom professioneel opdrachtgeverschap belangrijk is. 

  Aedes Net
 • 26.03.18

  Aedes biedt ook dit jaar weer een uitgebreid benchlearningprogramma aan, op basis van de Aedes-benchmark 2017. Op deze pagina vindt u het gehele aanbod en leest u hoe u met uw corporatie zelf verdiepend aan de slag kunt gaan met de benchmarkresultaten.

  Aedes Net

Pagina's