AEDES NIEUWS

 • 26.07.21

  Na langdurige hoosbuien half juli begon het water in Zuid-Limburg opeens sterk te stijgen. Bij veel woningen liep het water naar binnen en ontstond er flinke schade. Limburgse corporaties ondernamen direct actie en stonden klaar voor hun huurders.

  Aedes Net
 • 26.07.21

  Woningcorporaties moeten sinds 2016 bij het toewijzen van sociale huurwoningen voldoen aan de  passendheidsnorm. Dat betekent: van de woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens heeft minstens 95 procent een kale huur tot en met de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.

  Aedes Net
 • 23.07.21

  Ellenlange wachtlijsten in de sociale huursector. Te lange doorlooptijden voor nieuwbouw van sociale woningen. En te veel discussie over locaties en financiële haalbaarheid voor tijdelijke woningen. Harriët Tiemens en Rob Haans van de Tasforce Nieuwbouw Woningcorporaties luiden daarom de noodklok en leggen uit waarom. ‘Het is tijd voor een wake-upcall.’

  Aedes Net
 • 23.07.21

  De Commissie Governancecode Woningcorporaties toetst op verzoek van belanghouders en leden het gedrag van leden in het naleven van de Governancecode. De Commissie is ingesteld door de leden van Aedes en de leden van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De commissie werkt onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. Haar taak is zich uit te spreken over een klacht of een toetsingsverzoek.

  Aedes Net
 • 22.07.21

  Als organisatie moet je er echt iets voor doen als je mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst wil krijgen. Dat zegt Marscha Ammerlaan, adviseur HRM bij woningcorporatie Portaal. ‘Wij zijn daar in 2015 bewust mee begonnen. In dat jaar is de Participatiewet ingevoerd.’ Ammerlaan is sindsdien ‘themahouder’ en monitort de inzet voor medewerkers met een arbeidsbeperking. ‘Het is maatwerk.’

  Aedes Net
 • 22.07.21

  Februari vorig jaar ben ik bij Portaal begonnen, vertelt Suzan Bogaards. Zij zorgt voor de digitale archivering van juridische documenten. Een jobcoach van een re-integratiebureau wees haar op de vacature. ‘Ik mocht eerst een dagje meelopen en als het me leuk leek, kon ik snel beginnen.’ En ze vindt het leuk. ‘Ik heb de opleiding secretarieel medewerker, niveau 2 gedaan. En ik wilde heel graag in de administratie werken. Dit werk is voor mij ideaal.’

  Aedes Net
 • 22.07.21

  Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en Aedes hebben versie 2.0 van De Woonstandaard uitgebracht. NCB-directeur Olga Görts legt uit wat er in deze nieuwe versie is veranderd. En wat levert het gebruik van dit instrument corporaties eigenlijk op?

  Aedes Net
 • 22.07.21

  Door jarenlange verboden kartelafspraken van liftfabrikanten Kone en Otis leden 37 woningcorporaties financiële schade. Kone en Otis zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade. Dat is de uitkomst van een rechtszaak van Stichting De Glazen Lift tegen de twee liftbedrijven. De Glazen Lift verwacht dat de geleden schade zeker tientallen miljoenen euro’s bedraagt.

  Aedes Net
 • 22.07.21

  Door jarenlange verboden kartelafspraken van liftfabrikanten Kone en Otis leden 37 woningcorporaties financiële schade. Kone en Otis zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade. Dat is de uitkomst van een rechtszaak van Stichting De Glazen Lift tegen de twee liftbedrijven. De Glazen Lift verwacht dat de geleden schade zeker tientallen miljoenen euro’s bedraagt.

  Aedes Net
 • 21.07.21

  Wil je aan de slag met de aansluiting van woningen op een warmtenet? Dan heb je waarschijnlijk nog allerlei vragen. Aedes biedt jou een kennisprogramma aan dat bestaat uit 3 delen. We delen de kennis is die opgedaan bij het opstellen van het Startmotorkader warmtenetten en de ervaring van de corporaties die nu versneld aansluiten op bestaande netten, de zogenoemde Startmotorgroep.

   

  Aedes Net
 • 21.07.21

  De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) voor verhuurders (open sinds 1 mei 2020) wordt gewijzigd. De gewijzigde versie is op 1 mei 2021 in consultatie gegaan.


   

   

  Aedes Net
 • 20.07.21

  De regeling voor overcompensatie van te veel staatssteun aan woningcorporaties is gewijzigd en van kracht sinds 2 juni. Aedes is positief over deze regeling: er wordt mee voldaan aan de Europese staatssteunregels zonder dat er onnodig hoge administratieve lasten bij komen kijken.

  Aedes Net
 • 19.07.21

  Had jij 10 jaar geleden gedacht dat we in 2021 de eerste toeristen naar de ruimte zouden sturen? Dat je je in een pandemie zou bevinden? Vast niet. In 10 jaar tijd kan de wereld in rap tempo veranderen. Wat betekent dat voor de ontwikkeling van woningcorporaties? De trainees van Talent in Huis editie 12 hebben 10 jaar vooruit gedacht en schetsen 7 verschillende corporaties met elk een eigen toekomstbeeld.

  Aedes Net
 • 16.07.21

  Met een succesvolle pitch heeft de Aedes-werkgroep Big data in 2020 20.000 euro uit het Aedes innovatiebudget gewonnen. Met dit budget werd de ontwikkeling van de Data science opleiding voor woningcorporaties gefinancierd. Martijn Dekker (Trivire) was een van de eerste deelnemers van deze nieuwe opleiding. Hij legt uit wat de mogelijkheden voor corporaties zijn met data science.

  Aedes Net
 • 15.07.21

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag in een brief naar de Kamer bekend gemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds. In de regeling is €450 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van leefbaarheid in dorpen en wijken. In totaal worden bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland gerenoveerd, getransformeerd en/of gesloopt en (deels) nieuw gebouwd om de leefbaarheid te verbeteren. Daarvan zijn er slechts 4700 corporatiewoningen.

  Aedes Net
 • 15.07.21

  De Europese Commissie (EC) lanceerde gisteren het Fit for 55-pakket: een fors wetpakket om de European Green Deal te realiseren. 55 staat voor 55 procent verlaging van de CO2-uitstoot. De vier meest relevante punten voor de woningsector lichten we hier kort toe. 

  Aedes Net
 • 15.07.21

  Hoe kijkt de corporatiesector in 2021 naar betaalbaar huren? Hoe zien we de rolverdeling tussen corporaties, overheid en andere partijen? Aedes organiseert daarover in oktober een debat binnen de vereniging. Als voorbereiding roepen we mensen op een essay te schrijven over hun visie op betaalbaar huren en wonen. Zowel mensen van binnen als buiten de corporatiesector kunnen een essay inzenden.

  Aedes Net
 • 15.07.21

  De commissie voor Binnenlandse Zaken heeft minister Ollongren gevraagd het Besluit inzake maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering uit te stellen tot 1 januari 2022.

  Aedes Net
 • 15.07.21

  Mensen uit de opvang aan een woning helpen mét de juiste zorg en begeleiding. Dat was het doel van het actieprogramma Weer Thuis dat van 2017 tot 2021 liep. Welke lessen kunnen we trekken uit het programma? Wij hebben 10 succesfactoren op een rij gezet. 

  Aedes Net
 • 14.07.21

  Zorg dat het bewustzijn over brandveiligheid bij eigenaren van gebouwen hoog blijft. Blijf extra alert bij gebouwen met één vluchtroute. Die aanbevelingen doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan vertegenwoordigers van gebouweigenaren naar aanleiding van onderzoek naar de brand in een galerijflat in Arnhem. Aedes neemt de aanbevelingen in haar richting ter harte en gaat extra inspanningen doen om woningcorporaties te ondersteunen om hun woningen brandveilig te houden.

  Aedes Net
 • 13.07.21

  Naast andere indicatoren speelt de veerkracht van wijken en buurten een belangrijke rol in de ondernemingsstrategie van Velison Wonen. ‘Corporaties zijn er niet alleen voor het bouwen en onderhouden van sociale woningen. Wij spelen ook een rol in een veilige en prettige woonomgeving waar je je kinderen wilt opvoeden.’ 

  Aedes Net
 • 13.07.21

  Corporatiemedewerkers en leveranciers hebben vorige maand het processenboek gereviewd. Dit heeft veel goede input opgeleverd, die inmiddels is verwerkt. Hiermee is het project processenboek in de laatste fase gekomen.

  Aedes Net
 • 13.07.21

  De Bouwstroom Drenthe is op 8 juli 2021 officieel van start gegaan. Woningcorporaties Actium, Woonservice, Woonconcept, Wold & Waard en Lefier ondertekenden samen met marktpartijen Dura Vermeer Bouw Hengelo en Trebbe de samenwerkingsovereenkomst.

  Aedes Net
 • 13.07.21

  Hoe werk je met meerdere corporaties, zorginstellingen en gemeente samen om burgers, huurders en cliënten slimmer en beter te bedienen? Hoe krijg je passende woonruimte met zorg geregeld? En welke afstemming en afspraken vergt het? Daar hebben ze in Leiden ruime ervaring mee, en dat delen ze graag met andere corporaties!

  Aedes Net
 • 12.07.21

  De helft van de jonge starters verhuist naar een gedeelde woning, bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis. Starters die naar een zelfstandige woning willen verhuizen, komen nauwelijks aan een corporatiewoning en wijken daarom de laatste jaren noodgedwongen uit naar de duurdere particuliere huursector. Dat blijkt uit de meest recente Lokale Monitor Wonen die vandaag is gepubliceerd.

  Aedes Net
 • 09.07.21

  De Eerste Kamer heeft op 6 juli 2021 ingestemd met de gewijzigde Woningwet, voortkomend uit de wetsevaluatie. De wijzigingen worden van kracht vanaf 1 januari 2022. Meteen werd afgesproken dat er reparatiewetgeving komt over tijdelijke huurovereenkomsten.

  Aedes Net
 • 09.07.21

  250 woningcorporaties leveren een bijdrage om de financiële problemen van woningcorporatie Vestia structureel op te lossen. Ook aan de financiële en fiscale voorwaarden van het voorstel kan worden voldaan. Daarmee staan alle lichten op groen voor de uitvoering van het plan.

  Aedes Net
 • 08.07.21

  De huisvesting van kwetsbare groepen moet verbeteren. Zij komen steeds vaker in sociale nood door gebrek aan een thuis. Dat concludeert een brede coalitie, die bestaat uit vijf ministeries (BZK, VWS, OCW, J&V, SZW), VNG, Aedes, G4 en G40. De coalitie pleit voor een spoedpakket aan maatregelen, in combinatie met een tienjarige Nationale Samenwerkingsagenda.

  Aedes Net
 • 08.07.21

  We willen woningcorporaties als aantrekkelijk werkgevers onder de aandacht brengen bij nieuwe (jonge) doelgroepen. De corporatiesector heeft nieuwe mensen nodig voor de opgaven nu en in de toekomst. Daarom ontwikkelden we een video en de online arbeidsmarktcampagne Werk aan Wonen die 9 juli van start gaat.

  Aedes Net
 • 08.07.21

  Nederland heeft minstens 75.000 woningen per jaar extra nodig. Deze grote opgave vraagt om een andere manier van werken. Van traditioneel opdrachtgeverschap naar conceptueel bouwen en van individueel inkopen naar collectief.

  Aedes Net
 • 07.07.21

  Tijdens een feestelijke finale van de challenge So you think you can build? zijn de drie winnaars bekend gemaakt. Voor iedere Product-Markt-Combinatie (PMC) is er één winnaar. En dit zijn:

  Aedes Net
 • 07.07.21

  Minister Ollongren wil verhuurders de mogelijkheid geven om jongvolwassenen na het overlijden van hun ouder(s) tijdelijke contracten aan te bieden, zodat zij langer in de ouderlijke woning kunnen blijven tot er een passende woning of andere oplossing is gevonden.

  Aedes Net
 • 06.07.21

  Woningcorporaties vinden het belangrijk de kwaliteiten van arbeidsbeperkten niet onbenut te laten. Graag willen zij met hun personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij zijn. Daarom hebben CAO-partijen sinds de CAO Woondiensten 2017-2018 afgesproken mensen met een arbeidsbeperking in dienst te hebben/te houden, zich daarvoor in te spannen en de uitvoering van de afspraken te monitoren. Uit de eerste monitoring blijkt dat het aantal arbeidsbeperkten dat bij een woningcorporatie werkt, sinds begin 2019 is toegenomen.

  Aedes Net
 • 06.07.21

  Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Deze gemiste huurtoeslag kunnen ze nog met terugwerkende kracht ontvangen, maar dan moeten ze wel zelf actie ondernemen voor 1 september 2021.

  Aedes Net
 • 06.07.21

  Aedes en de Woonbond, als vertegenwoordigers van corporaties en huurders, gaan in gesprek over een nieuw Sociaal Huurakkoord voor de komende jaren. Al tweemaal eerder sloten Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord af.

  Aedes Net
 • 05.07.21

  Compliance gaat over gedrag van medewerkers, over hoe we onze doelen willen halen en dagelijks ons werk doen bij een woningcorporatie. Dat gaat verder dan alleen het toepassen van de Woningwet en het naleven van de Governancecode Woningcorporaties. Hoe maak je (het gesprek over) compliance vanzelfsprekend in je organisatie? Onder andere dat leer je in de tweedaagse leergang Compliance voor woningcorporaties, die Aedes dit najaar weer aanbiedt.
  Interesse? Bekijk het programma.

  Aedes Net
 • 05.07.21

  Met de Innovatieboost ging Aedes vorig jaar op zoek naar vernieuwende ideeën voor de sector, de huurder en de corporatiemedewerker. Hoe staat het nu met de ideeën waarmee acht verschillende corporaties in de prijzen vielen? Met de paper over datascience staan er nu vier inspirerende whitepapers klaar, andere volgen.

  Aedes Net
 • 05.07.21

  Na een uitgebreide evaluatie, een stagnerend aantal deelnemers in de afgelopen jaren én het feit dat veel corporaties op andere momenten eigen activiteiten organiseren is besloten om de Week van het Huren geen vervolg te geven. Om wel het maatschappelijke, sociale gezicht van corporaties te laten zien en het contact met huurders te versterken is besloten om bij het bestaande evenement Burendag op 25 september 2021 aan te sluiten.

  Aedes Net
 • 05.07.21

  Op 1 juli 2021 is de wijziging van de klassegrenzen van de Energieprestatievergoeding (EPV) op basis van de NTA8800 teruggedraaid. Dit heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een brief bekendgemaakt.

  Aedes Net
 • 02.07.21

  ‘Je moet lef hebben en je niet laten afschrikken, want een nieuw type woning toevoegen aan je reguliere woningbestand is pittig te realiseren.’ Dat zegt Marieta Peek van Woningstichting Putten (WSP) over de ontwikkeling van 20 flexwoningen voor Puttenaren die snel eigen woonruimte nodig hebben.

  Aedes Net

Pagina's