AEDES NIEUWS

 • 22.06.18

  De rechtszaak van een aantal woningcorporaties tegen de Europese Commissie is op 20 juni 2018 voor het eerst inhoudelijk behandeld. Inzet is vernietiging van het besluit van de Europese Commissie waarin de Nederlandse inkomensgrens voor sociale woningbouw wordt vastgelegd. De uitspraak komt op zijn vroegst eind 2018.

  Aedes Net
 • 21.06.18

  Vandaag overlegt de Tweede Kamer over de financiële staat van de sociale huursector. Aedes maakt zich zorgen over de toenemende fiscale druk op woningcorporaties. ‘Het gaat via een omweg, maar er wordt steeds meer belasting opgebracht door huurders met de laagste inkomens’, stelt Aedes-voorzitter Marnix Norder. Van de twaalf maanden huur die bewoners van huizen van woningcorporaties betalen, gaan er over een paar jaar vier rechtstreeks naar de schatkist. Norder: ‘Absurd. Juist onder onze bewoners zitten de huishoudens die de meeste moeite hebben het eind van de maand te halen. ’

  Aedes Net
 • 20.06.18

  Op 20 juni is het eindelijk zover: we gaan naar Luxemburg. Nee, ik ga niet zelf. Maar er dient bij het Europese Hof een rechtszaak die voor ons belangrijk is. Daar zijn natuurlijk wel Aedes-medewerkers bij. De rechtszaak gaat over het maximum-inkomen dat we in Nederland sinds 2011 hanteren om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Dat maximum staat inmiddels voor het totale huishoudinkomen op bijna 37.000 euro per jaar.

  Aedes Net
 • 20.06.18

  Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag vraagt woningcorporaties en andere partijen naar hun mening over de aanpak van verward gedrag in hun gemeente. Corporaties kunnen de online vragenlijst tot 6 juli 2018 invullen. Het onderzoek is aanvullend op het onderzoek onder gemeenten en wordt meegenomen in het eindrapport van het schakelteam

  Aedes Net
 • 19.06.18

  Het programma Langer Thuis is 18 juni gepresenteerd door de minister van VWS. Het programma is een uitwerking van het Pact Ouderenzorg. Doel is ouderen te helpen om op een veilige manier langer zelfstandig te wonen. Aedes ondersteunt Langer Thuis, omdat in sociale huurwoningen steeds vaker oudere huishoudens wonen. Momenteel zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen.

  Aedes Net
 • 19.06.18

  Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

  Aedes Net
 • 18.06.18

  Al jaren loopt de rechtszaak van vier woningcorporaties tegen de Europese Commissie. De zaak werd aangespannen na de invoering van de strengere inkomensgrens voor sociale huurwoningen. De inhoudelijke behandeling begint op 20 juni 2018. Ria Koppen, financieel bestuurder bij Haag Wonen, denkt dat de corporaties een sterke zaak hebben.

  Aedes Net
 • 15.06.18

  Wat is er nodig voor meer flexibele woonvormen? Vertegenwoordigers van de overheid, woningcorporaties en marktpartijen gingen hierover op 14 juni 2018 in gesprek. Aedes-voorzitter Marnix Norder opende het congres met de boodschap dat flexibele woonvormen van iedereen een flexibele opstelling vraagt. 

  Aedes Net
 • 14.06.18

  ‘We kiezen nu zorgvuldig welke woning het beste bij een cliënt past. Gemeente en zorgorganisatie denken mee over welke woning een cliënt de beste slaagkans biedt om zelfstandig te wonen’, zegt Dion Heinis van woningcorporatie Pré Wonen. Het actieprogramma Weer Thuis! maakte het contact met de gemeente Haarlem en zorgorganisatie RIBW soepeler. 

  Aedes Net
 • 14.06.18

  Jonge professionals in de corporatiesector kunnen deze zomer weer meedoen aan een Summer School, waar ze samen met collega’s uit heel Europa kennis opdoen op het gebied van betaalbare huisvesting van kwetsbare groepen, vergrijzing en toegankelijke woonruimte, duurzaamheid en digitalisering.

  Aedes Net
 • 14.06.18

  Het aantal huisuitzettingen is vorig jaar opnieuw gedaald, blijkt uit een enquête van Aedes onder 179 woningcorporaties. In 2017 waren corporaties in 3.700 gevallen genoodzaakt huurders uit hun huis te zetten, 23 procent minder dan in 2016. 'Achter een huisuitzetting gaan vaak trieste persoonlijke omstandigheden schuil. Woningcorporaties doen er daarom alles aan om te voorkomen dat iemand op straat belandt, maar soms kun je niet anders. Deze cijfers geven in ieder geval aan dat onze aanpak werkt', aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder. 

  Aedes Net
 • 14.06.18

  Het gaat even niet lekker, moeder is ziek, het huishouden blijft liggen en de huur blijft onbetaald. Binnen twee weken staat er iemand van Vroeg Eropaf voor de deur. Dan blijkt dat het gezin al jaren schippert en schuift met geld, maar uit schaamte voor de omgeving er niets van liet blijken. ‘Samen kijken we waar het door komt, stellen we een plan op en gaan aan de slag’, zegt Marjolein Godefroy van welzijnsorganisatie Trema.

  Aedes Net
 • 14.06.18

  Het aantal huisuitzettingen is vorig jaar opnieuw gedaald, blijkt uit een enquête van Aedes onder 179 woningcorporaties. In 2017 waren corporaties in 3.700 gevallen genoodzaakt huurders uit hun huis te zetten, 23 procent minder dan in 2016. 'Achter een huisuitzetting gaan vaak trieste persoonlijke omstandigheden schuil. Woningcorporaties doen er daarom alles aan om te voorkomen dat iemand op straat belandt, maar soms kun je niet anders. Deze cijfers geven in ieder geval aan dat onze aanpak werkt', aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder. 

  Aedes Net
 • 13.06.18

  Aedes organiseert op vrijdag 6 juli in Nieuwegein een extra verenigingscongres. Daar bespreken we het concept-klimaatakkoord. Vervolgens besluit het congres over het concept-akkoord. Koffie en thee staan klaar vanaf 09.30 uur, het congres start om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur.

  Aanmelden voor het congres kan hier.

  Aedes Net
 • 11.06.18

  Een brede coalitie van 9 Friese corporaties, 8 huurdersorganisaties en 19 gemeenten stelt zich samen te weer tegen de belastingmaatregel ATAD. Zij schreven een brief aan de Tweede Kamer met de oproep deze maatregel tegen belastingontwijking voor multinationals te keren. ‘Er gaat straks per huurwoning ongeveer 3 maanden huur rechtstreeks naar Den Haag’, staat in de brief.

  Aedes Net
 • 08.06.18

  Leo Kokhuis is onlangs op 74-jarige leeftijd overleden. Kokhuis was onder meer directeur-generaal Volkshuisvesting van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Hij was tot afgelopen december jarenlang voorzitter van het Fonds Werken aan Wonen. Dit fonds is in 2000 opgericht door de rechtsvoorganger van Aedes, de Nationale Woningraad (NWR). 

  Aedes Net
 • 08.06.18

  Paulus Jansen is benoemd als interim-directeur van de Woonbond. Hij volgt tijdelijk Ronald Paping op, die wethouder in Arnhem is geworden. De Woonbond wil per 1 januari 2019 een nieuwe directeur benoemen.

  Aedes Net
 • 07.06.18

  Woningcorporaties moeten niet alleen bij de toewijzing van een huurwoning kijken of die past bij het huishouden en of de huurprijs past bij het inkomen. De samenstelling van huishoudens en inkomens verandert. Door daar naar te blijven kijken kunnen corporaties meer mensen een passende woning bieden en huren betaalbaar houden. Dat staat in een door 23 woningcorporaties ondertekend manifest dat ze op 7 juni 2018 aanbieden aan minister Ollongren van Wonen.
   

  Aedes Net
 • 07.06.18

  De maatregel die belastingontduiking bij multinationals moet voorkomen, treft woningcorporaties keihard. In totaal komt er 300 miljoen euro aan extra kosten op ze af. Dat betekent dat ze minder geld kunnen investeren in verduurzaming en nieuwbouw, terwijl er zoveel te doen is. Truus Sweringa van Oost Flevoland Woondiensten noemt de maatregel in Aedes-Magazine een onnodige straf. 

  Aedes Net
 • 06.06.18

  De Belastingdienst moet een huurder schadevergoeding betalen omdat de dienst onterecht inkomensgegevens heeft doorgegeven aan diens verhuurder. Dat heeft de bestuursrechter op 26 april 2018 bepaald. De Belastingdienst gaat in beroep tegen de beslissing. De uitspraak betekent niet dat de verhuurder iets fout heeft gedaan, daarover heeft deze rechter niets gezegd. 

  Aedes Net
 • 05.06.18

  Welke tools kunnen woningcorporaties helpen om renovatieplannen door te rekenen? Hoe pakken collega-corporaties dit aan? Hoe zijn financiële regelingen te combineren? Kom naar de regiobijeenkomst van RVO.nl op 21 juni in Utrecht of op 28 juni 2018 in Den Haag. En ga daarna goed geïnformeerd aan de slag. Bijvoorbeeld met een aardgasvrij project.

  Aedes Net
 • 05.06.18

  ‘Als je achter het raam zit, voel je de warmte, heerlijk!’ Ook als de zon niet schijnt, zit mevrouw Siebenga er warm en comfortabel bij in haar verbeterde seniorenwoning in Grou. Dankzij het speciale glas in haar woonkamer dat warmte afgeeft als het buiten koud is. Woningcorporatie Elkien liet acht seniorenwoningen aan De Vlet vernieuwen tot energieneutrale all-electric woningen. Infraroodpanelen en warmteglas zorgen voor extra wooncomfort.

  Aedes Net
 • 05.06.18

  Steeds meer corporaties maken gebruik van big data. Sommigen lopen ver voor de troepen uit, anderen zijn net begonnen. Wat kun je allemaal met big data? Wat zijn de kansen en risico’s? Welke bronnen mag je gebruiken? En welke eisen stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan big data? Deze vragen komen uitgebreid aan bod tijdens de leergang Big data bij de corporatie.

  Aedes Net
 • 04.06.18

  ‘De zoveelste aanslag op woningcorporaties’ noemt Tjapko van Dalen, directeur-bestuurder van woningcorporatie Kleurrijk Wonen uit Tiel de maatregel tegen belastingontwijking voor multinationals. Door deze ATAD-richtlijn kan zijn corporatie minder investeren. 

  Aedes Net
 • 04.06.18

  Woningcorporaties moeten op gemeentelijk niveau meer ruimte krijgen bij passend toewijzen. Daarvoor pleit Aedes-voorzitter Marnix Norder naar aanleiding van een enquête over dit onderwerp onder 180 corporaties. ‘Nu leidt de strikte toepassing van de regels tot ongewenste situaties met grote concentraties lage inkomens en kwetsbare mensen in wijken en complexen.’

  Aedes Net
 • 04.06.18

  Het scheiden van de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en de activiteiten van corporaties die daar niet onder vallen (niet-DAEB) was complex en er was te weinig tijd voor. Daardoor ontstonden problemen en zijn de administratieve lasten voor woningcorporaties opgejaagd. Toch hebben de meeste het gered. Dat staat in de evaluatie  van het proces van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). 

  Aedes Net
 • 01.06.18

  De twee winnaars van de 100%GZNDwonen challenge van woningcorporatie Mitros hebben in hun ontwerpen veel aandacht voor het perspectief van bewoners, zegt projectcoördinator en adviseur Bedrijfsvoering Vastgoedontwikkeling Gerdi Berkers. Daarnaast kenmerken de winnende inzendingen zich door de bijzondere samenwerking om een gezond en aangenaam binnenklimaat te realiseren. De vakjury koos tijdens de finale op 30 mei 2018 uiteindelijk voor de oplossingen van Fresh-r en BRITT+1.

  Aedes Net
 • 01.06.18

  Om zicht te krijgen op het aantal standplaatsen van woonwagens laat het ministerie van BZK een nulmeting uitvoeren. Alle gemeenten en corporaties krijgen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan een korte enquête. Het ministerie werkt samen met een aantal partijen aan nieuw beleid voor woonwagens en standplaatsen.

  Aedes Net
 • 01.06.18

  Nieuwe woningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt ingediend, krijgen in principe geen gasaansluiting meer. Gemeenten mogen hiervoor uitzonderingsgebieden aanwijzen. In een ministeriële regeling worden de criteria hiervoor verder uitgewerkt. Via een internetconsultatie kunnen woningcorporaties tot 11 juni 2018 hun inbreng geven.

  Aedes Net
 • 31.05.18

  Voor de Commissie Governancecode zijn Aedes en de Vereniging van Toezichthouders (VTW) per 1 september op zoek naar een Ambtelijk secretaris. Geïnteresseerden kunnen voor 15 juni 2018 reageren door te mailen naar Yvonne Timmerman via mytimmerman@hotmail.com.

  Aedes Net
 • 31.05.18

  Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren heeft op 30 mei 2018 met betrokken partijen gesproken over goed verhuurderschap. Alle partijen spraken zich uit tegen ongewenste praktijken in de huursector. Intimidatie, discriminatie en andere misstanden passen niet bij een sector waarin zo’n belangrijke functie als wonen besloten ligt.

  Aedes Net
 • 31.05.18

  Acht woningcorporaties in Groningen vinden het onacceptabel dat minister Wiebes van Economische Zaken de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied tijdelijk stopzet. Zij hebben samen circa 18.000 woningen in het aardbevingsgebied en vrezen dat hun bewoners nu nog langer in onzekerheid zitten.

  Aedes Net
 • 31.05.18

  Een huurder moet ook na de modernisering van de Huurcommissie eerst naar de interne of de regionale klachtencommissie van de corporatie, voordat hij de Huurcommissie benadert. Dat bevestigde minister Ollongren van Wonen bij het debat in de Eerste Kamer over de Wet modernisering van de Huurcommissie op 29 mei 2018. 

  Aedes Net
 • 30.05.18

  Aedes heeft haar bezwaren tegen ATAD (de maatregel van het kabinet tegen belastingontwijking door multinationals) aan de Raad van State gestuurd. Het kabinet wil de Europese richtlijn tegen belastingontwijking streng invoeren, waardoor die onterecht corporaties treft. De wet ligt nu voor advies bij de Raad van State. Aedes betwist in de brief de rechtmatigheid van de belasting voor corporaties. 

  Aedes Net
 • 30.05.18

  Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied. Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

  Aedes Net
 • 29.05.18

  Wat levert het invullen van de Routekaart CO2-neutraal 2050 een corporatie op? Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder van woningcorporatie Thuisvester in Oosterhout, is er duidelijk over: ‘Natuurlijk geeft dit globale instrument ons niet alle antwoorden. Maar het levert een goed inzicht in wat er moet gebeuren. En het maakt helder dat wij andere partijen hard nodig hebben bij het realiseren van CO2-neutrale woningen.’

  Aedes Net
 • 29.05.18

  Woningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken. Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘We hebben in beeld hoe we het voor ruim 2 miljoen huurwoningen aan kunnen pakken. We willen graag aan de slag, maar er is wel meer dan 100 miljard euro voor nodig. Dat hebben corporaties niet voorhanden. Het mag natuurlijk niet ten koste gaan van het bijbouwen van voldoende huurwoningen en het laag houden van de huren. Dus er moet nog wel wat gebeuren.’

  Aedes Net
 • 29.05.18

  Huurders van sociale huurwoningen (maandhuur tot 710 euro) besteden een groot deel van hun inkomen aan woonlasten, namelijk 31 procent. Dat geldt zowel voor verhuurders in de commerciële sector als voor woningcorporaties. Dit blijkt uit de Lokale Monitor Wonen 2018 van VNG, Aedes, Woonbond, G4 en G40.

  Aedes Net
 • 25.05.18

  Vandaag is het 25 mei 2018. Voor mensen met kennis van de privacywetgeving voelt deze dag als een D-Day. Vanaf vandaag is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is een wet die voorschrijft hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan. Organisaties die structureel gegevens van hun klanten, cliënten, patiënten, leden, werknemers, deelnemers en andere geïnteresseerden verwerken, moeten aan deze wet voldoen. Dus ook woningcorporaties, want zij verwerken gegevens van huurders, woningzoekenden en werknemers.

   

  Aedes Net
 • 24.05.18

  De Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een initiatief van het Rijk en bevat ambities voor de komende vier jaar op thema’s zoals wonen, cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokken omgeving. Aedes is een van de ondertekenaars en trekker op het onderdeel wonen. Dat gaat in dit geval niet alleen over de beschikbaarheid van woningen maar ook over passende zorg en opvang in de wijk.

  Aedes Net

Pagina's