AEDES NIEUWS

 • 20.02.19

  Beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen staat hoog op onze agenda. Aedes wil een beter beeld krijgen van de wachttijden en slaagkansen voor woningzoekenden en van de ontwikkelingen in de verschillende regio’s. Daarom startte Aedes vorig jaar een pilot Landelijke Monitor Woonruimteverdeling. Wij vragen nu uw hulp om de pilot te ontwikkelen. Doe daarom als corporatie en/of regio mee met de monitor.

  Aedes Net
 • 19.02.19

  Peter Aalbers en Theo Stinesen, werkzaam bij woningcorporatie Vivare, vertellen over hun ervaringen met het Referentie GrootboekSchema (RGS).

  Aedes Net
 • 19.02.19

  Voor woningcorporaties die hun vastgoed als een bedrijfsmiddel zien, is marktwaardering volgens de basisversie voldoende. Dat blijkt uit het rapport Vastgoedsturing met de basiswaardering. Samen met 13 corporaties stelde adviesbureau Ortec Finance het rapport op.

  Aedes Net
 • 15.02.19

  Het geld dat woningcorporaties betalen aan de verhuurderheffing kunnen ze gebruiken om hun huurwoningen te verduurzamen. Dan verminderen ze CO2-uitstoot en helpen ze tegelijkertijd huurders aan een lagere energierekening. Dat aanbod doen Urgenda en ruim 150 corporatiebestuurders aan het kabinet-Rutte.

   

  Aedes Net
 • 14.02.19

  De jaarlijkse effectrapportage over marktwaardering is verschenen op de website van het Ministerie van BZK. Dit rapport geeft informatie over de mutaties in de marktwaarde van het corporatiebezit in 2018 versus 2017. Daarnaast heeft de VNG een toelichting gegeven op bodemverontreiniging bij taxaties.

  Aedes Net
 • 14.02.19

  Woningcorporaties kunnen sinds kort geld lenen via het nieuwe online platform LIST Amsterdam. De eerste door WSW geborgde lening is langs deze weg verstrekt aan woningcorporatie de Alliantie. Zij leent 20 miljoen euro van pensioenuitvoerder APG.

  Aedes Net
 • 14.02.19

  Aedes publiceert regelmatig een Corporatiemonitor. Dat zijn publicaties met cijfers en achtergronden gebaseerd op onderzoek onder Aedes-leden.

  Aedes Net
 • 14.02.19

  Door stijgende bouwkosten en gebrek aan locaties kunnen woningcorporaties minder nieuwe woningen bouwen, blijkt uit een enquête onder woningcorporaties. Deze belemmeringen in combinatie met de steeds hogere belastingen voor corporaties brengen hun ambitie om de nieuwbouwproductie op te schroeven naar 34.000 sociale huurwoningen per jaar in gevaar. In 2018 werden zo’n 17.000 nieuwe huizen gebouwd.

  Aedes Net
 • 14.02.19

  Aedes Net
 • 13.02.19

  Woningcorporaties moeten sinds 2016 bij het toewijzen van sociale huurwoningen voldoen aan de  passendheidsnorm. Dat betekent: van de woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens heeft minstens 95 procent een kale huur tot en met de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.

  Aedes Net
 • 12.02.19

  De meeste woningcorporaties werken regionaal samen bij woonruimteverdeling. Op een eigen website worden woningen aangeboden en kunnen woningzoekenden hier op reageren. Hiervoor zijn vaak aparte organisaties ingericht. Is deze regionale versnippering toekomstbestendig? Aedes verkent komende tijd samen met haar leden of meer landelijke samenwerking mogelijk is en onder welke voorwaarden.

  Aedes Net
 • 11.02.19

  Het derde werkatelier van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten is geen bijeenkomst in klassieke zin. Dat wordt meteen duidelijk als N.E.C.-directeur Wilco van Schaik vanaf het veld de 150 deelnemers welkom heet op de tribunes van het Goffert-stadion in Nijmegen. Dat doet hij samen met Ieder Talent Telt en mede namens zo’n 60 inwoners, jongeren, studenten en professionals uit Nijmegen die de teams vandaag helpen.

  Aedes Net
 • 11.02.19

  Corporaties kunnen van huurders een vergoeding vragen voor zonnepanelen. Die vergoeding kan de corporatie innen via de huurprijs of de energieprestatievergoeding. Volgens een recente uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam mogen corporaties bij nieuwe Nul-op-de-Meter (NOM)woningen geen bijdrage vragen via de servicekosten.

  Aedes Net
 • 11.02.19

  Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om bij de verhuur van een woning een inkomenstoets uit te voeren. Dit brengt in de praktijk veel rompslomp met zich mee voor zowel huurders als woningcorporaties. Een aantal corporaties verkent nu samen met Logius, BZK, de Belastingdienst en Aedes of het mogelijk is om een elektronische inkomenstoets te ontwikkelen. 

  Aedes Net
 • 11.02.19

  Datakwaliteit op orde krijgen én houden om bij te dragen aan een betere dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en meer werkplezier. Dat is een uitdaging waar woningcorporaties voor staan. Het heeft het meeste effect om daar collectief mee aan de slag te gaan. Een eerste groep enthousiaste corporatiemedewerkers is hiermee gestart tijdens de kick-off van het project Datakwaliteit van Aedes.

  Aedes Net
 • 08.02.19

  Woningcorporaties hebben vorig jaar, bij wijze van proef, voor het eerst de waarde van hun vastgoed vastgesteld op basis van beleidswaarde. Op sectorniveau blijkt waardering op beleidswaarde vergelijkbaar met bedrijfswaarde, zo blijkt uit een analyse van de Aw en het WSW. Wel zijn er bij individuele corporaties uitschieters.

  Aedes Net
 • 08.02.19

  We krijgen bij Aedes veel vragen binnen over de reparatie van de versobering van de Werkloosheidsuitkering (WW) en de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA). In dit artikel de veel gestelde vragen met antwoorden. 

  Aedes Net
 • 07.02.19

  Het kabinet wil meer prioriteit voor woningbouw. De trage productie van nieuwe woningen heeft deels te maken met ambtelijke werkprocessen, (gemeentelijke) regels en procedures, de opstelling van private partijen en de manier waarop partijen met elkaar omgaan. Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten die hier tegen aanlopen. Woningcorporaties en marktpartijen kunnen de hulp van het team inschakelen om samen met de gemeente een gebiedsontwikkeling weer in gang te zetten of te versnellen.

  Aedes Net
 • 07.02.19

  Onderweg naar een bijeenkomst van de corporaties van de drie noordelijke provincies rijd ik steeds verder weg van ‘Den Haag’. Letterlijk afstand nemen dus. Maar ook spreekwoordelijk, van wat je doet, van de afgelopen weken. Eigenlijk word ik er niet heel vrolijk van. Begrijp me goed: ik doe het met plezier. Maar mijn werk voelt momenteel als het weerbeeld: onbestemd.

  Aedes Net
 • 07.02.19

  Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

  Aedes Net
 • 06.02.19

  Woningcorporaties zorgen ervoor dat ouderen op een veilige manier zelfstandig kunnen wonen. Daarom zetten corporaties zich in voor een brandveilige woning. Met een speciaal ontwikkelde app kunnen complexbeheerders van corporaties voortaan de brandveiligheid snel in kaart brengen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) nam de Aedes-brandveiligheidsapp woensdag 6 februari officieel in gebruik.


  Aedes Net
 • 06.02.19

  De Aedes-app Brandveiligheid is op 6 februari 2019 in gebruik genomen door minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Woningcorporaties kunnen met de gratis app eenvoudig woongebouwen inspecteren waar veel ouderen wonen. De app laat de belangrijkste risico’s zien en stelt oplossingen voor die de brandveiligheid verbeteren. Zo zorgen corporaties ervoor dat ouderen op een veilige manier zelfstandig kunnen wonen.

  Aedes Net
 • 04.02.19

  De samenwerking intensiveren op het gebied van brandveilig wonen. Dit is het doel van de intentieovereenkomst Samen Brandveilig die woningcorporatie Woonstede, brandweer Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) en de omgevingsdienst de Vallei (ODDV) ondertekenden op 23 januari 2019. 

  Aedes Net
 • 01.02.19

  Wooncompagnie, Alwel en Woonwaard zijn genomineerd voor de prijs van de meest duurzame woningcorporatie. Op het Duurzaam Gebouwd Congres op 14 februari 2019 in Leeuwarden wordt de winnaar bekend.

  Aedes Net
 • 01.02.19

  De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod. Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te versnellen. Het toepassen van vernieuwende productiewijzen en producten begint bij de bekendheid ervan. Daarom organiseert Aedes samen met enkele partners van de Vernieuwingsagenda (waaronder Bouwend Nederland, De Stroomversnelling, Uneto/VNI, NVB-bouw en Platform31) een fabrieks- en inspiratietour. Laat u inspireren, aanmelden kan nog!

  Aedes Net
 • 01.02.19

  Woningcorporaties zijn verplicht om hun winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. SBR-wonen heeft een handleiding gemaakt die woningcorporaties hierbij helpt. 

   

  Aedes Net
 • 31.01.19

  De Bredase corporatie Laurentius heeft nu onvoldoende financiële middelen. Hoe zorg je er dan voor dat in Breda voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven? En dat er voldoende woningen bij komen? De oplossing: Alwel en Wonen Breburg nemen een deel van de maatschappelijke opgave van Laurentius over. Een vorm van collegiale hulp die ten goede komt aan de huurders van de stad.

  Aedes Net
 • 30.01.19

  Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer gemeld dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in ieder geval gehandhaafd blijft tot 1 januari 2021. Aan de omvorming van de regeling in een ‘terugleversubsidie’ blijken veel haken en ogen te zitten.

  Aedes Net
 • 30.01.19

  Door familie-omstandigheden van een van de onderhandelaars kunnen de CAO-onderhandeling, gepland op woensdag 30 januari, niet doorgaan. CAO-partijen zullen een nieuwe datum plannen. Zodra deze bekend is, zullen we u hierover informeren.

  Aedes Net
 • 30.01.19

  Op 7 februari 2019 zijn 100 deelnemers aan de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten te gast in Nijmegen voor hun derde werkatelier in een serie van vier. Zij starten in het Goffertstadion waar Algemeen directeur van N.E.C. Wilco van Schaik hen ontvangt. Dat doet hij samen met Sven Turnhout (KWH), Walter Hamers (Talis) en 55 inwoners, jongeren, studenten en professionals uit Nijmegen. 
   

  Aedes Net
 • 29.01.19

  De Huurkrant geeft belangrijke informatie en uitleg aan huurders over de jaarlijkse huuraanpassing en het huurbeleid van woningcorporaties. Verhuurders kunnen de Huurkrant 2019 vanaf nu bestellen bij Nestas.

  Aedes Net
 • 29.01.19

  Kadera heeft met Aedes, een groep woningcorporaties, AFWC, Ministerie en Federatie Opvang een handreiking gemaakt die woningcorporaties helpt bij de vroegsignalering van huiselijk geweld.

  Aedes Net
 • 28.01.19

  De softwarepakketten die woningcorporaties gebruiken, voldoen aan de normen voor de marktwaardering, maar de berekening van de beleidswaarde is nog onvoldoende vergelijkbaar. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedadviesbureau Fakton. Hierdoor kunnen de pakketten nog niet worden gecertificeerd. Een nader onderzoek is gestart. Mogelijk volgen nog wijzigingen in een of meer softwarepakketten.

  Aedes Net
 • 28.01.19

  Woningcorporaties die de extra inkomensafhankelijke huurverhoging gaan vragen kunnen vanaf 1 februari 2019 een account aanvragen via de portal van de Belastingdienst. Twee weken daarna kunnen zij huishoudverklaringen (voorheen: inkomensverklaringen) aanvragen.

  Aedes Net
 • 28.01.19

  Op woensdag 23 januari was de tweede Aedes-collegetour Veranderkracht. Met dit keer in de hoofdrol Arend Ardon (The Change Studio), Jessie Bekkers-van Rooij (Woonstichting SSW) en Winanda Hordijk (Woonstichting SSW). Hoe kunt u verandering binnen een woningcorporatie op gang brengen? En hoe brengt u verandering verder binnen uw organisatie? Veranderkundige Arend Ardon opende het college met te vertellen over leiderschap.

  Aedes Net
 • 25.01.19

  Nederlandse woningcorporaties vallen onder de Europese aanbestedingsrichtlijn, blijft vooralsnog het standpunt van de Europese Commissie. De commissie zet echter nog niet de volgende formele stap om Nederland te manen wetgeving aan te passen. Aedes en het kabinet zijn het niet eens met de visie van Europa.

  Aedes Net
 • 25.01.19

  De ERHIN (European Responsible Housing Initiative) organiseert dit jaar weer de European Responsible Housing Awards. De prijsvraag is vooral bedoeld om de beste ideeën, projecten en initiatieven op het gebied van sociale volkshuisvesting in de spotlights te zetten. Aanmelden van projecten kan tot en met 28 februari 2019.

  Aedes Net
 • 22.01.19

  Mensen uit opvang, beschermd wonen en GGZ instellingen helpen aan een eigen woning met de juiste begeleiding. Daar zet het actieprogramma Weer Thuis! zich ook in 2019 voor in. Er is nog ruimte voor enkele nieuwe regio’s. Meld uw regio aan en krijg ondersteuning van een projectleider en Platform 31. Interesse? Mail dan naar Pieter van Hulten, p.vanhulten@aedes.nl of Erwin van Leeuwen, e.vanleeuwen@aedes.nl.

  Aedes Net
 • 22.01.19

  ‘Wij rekenen erop dat u de afspraken tussen huurders en sociale verhuurders integraal voor 1 mei 2019 zult verwerken in het huur(prijs)beleid.’ Dat schrijven de Woonbond en Aedes in de brief aan minister Ollongren, waarmee ze haar het Sociaal Huurakkoord aanbieden.

  Aedes Net
 • 22.01.19

  Woningcorporaties kunnen op een zogeheten ‘zwarte lijst’ bijhouden welke huurders (tijdelijk) niet welkom zijn vanwege bijvoorbeeld een grote huurachterstand, woonfraude of hennepteelt. Soms willen corporaties deze zwarte lijsten ook uitwisselen met collega corporaties in de regio. Aan welke voorwaarden moet zo’n lijst voldoen? Aedes maakte in samenwerking met woningcorporatie Accolade een handreiking over zwarte lijsten.

  Aedes Net

Pagina's