AEDES NIEUWS

 • 09.04.20

  Het Referentie GrootboekSchema voor corporaties is in 2019 opgeleverd. Ook is een aantal softwareleveranliers RGS Ready geworden. Met online workshops ondersteunt Aedes woningcorporaties bij het gebruik van het RGS.

  Aedes Net
 • 09.04.20

  Stel er zijn meerdere corporaties actief in een gebied dat geschikt is voor een warmtenet. En dat warmtenet kan er alleen komen als alle corporatiebezit wordt aangesloten. Dan is het belangrijk dat die woningcorporaties gezamenlijk optrekken.

  Aedes Net
 • 09.04.20

  De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de besluitvorming binnen woningbouwverenigingen en verenigingen van eigenaren (VvE). Een spoedwet moet zorgen dat die besluitvorming toch door kan gaan.

  Aedes Net
 • 09.04.20

  Partijen in de bouw- en technieksector hebben met het protocol Samen veilig doorwerken werkafspraken gemaakt die passen bij de coronamaatregelen. Aedes onderschrijft dit protocol en heeft de afspraken samengevat op een poster voor corporaties. Het past bij de oproep aan woningcorporaties om bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk door te laten gaan als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is.

  Aedes Net
 • 09.04.20

  Wij zijn blij met het protocol Samen veilig doorwerken, zegt Herman van Plateringen, teamcoördinator Renovatie en Verduurzaming bij Eigen Haard. De Amsterdamse woningcorporatie gaat zoveel mogelijk door met nieuwbouw, renovaties, onderhoud en verduurzamingsprojecten. Het protocol geeft duidelijkheid hoe dat tijdens de coronacrisis veilig kan.  

  Aedes Net
 • 09.04.20

  In Den Haag heeft woningcorporatie Staedion besloten tot verlenging van het contract voor een tijdelijke daklozenopvang in een voormalig verzorgingshuis. De locatie biedt plek voor ongeveer 250 daklozen. In deze tijd van coronamaatregelen helpt de verlenging om de druk te verlichten op de opvang van daklozen.

  Aedes Net
 • 08.04.20

  Woningcorporatie Openbaar Belang uit Zwolle wil betekenis geven aan wonen en merkt dat de maatschappij gebaat is bij gemengde wijken. Met een magische mix in heel haar woningbezit wil de corporatie het aandeel kwetsbare huurders in bepaalde buurten in de hand houden.

  Aedes Net
 • 08.04.20

  Woningcorporaties leveren altijd al maatwerk voor huurders met betalingsproblemen. In de huidige uitzonderlijke periode zoeken corporaties dan ook ruimhartig naar individuele oplossingen. Daarbij richten corporaties zich op de mensen die het hardst worden getroffen. Onderstaande informatie geeft antwoord op mogelijke vragen die u kunt hebben bij het bepalen van dit maatwerk in het huurbeleid.

  Aedes Net
 • 07.04.20

  Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen tijdelijke huurcontracten die aflopen tussen 1 april en 30 juni 2020 verlengen met een, twee of drie maanden als de huurder daarom vraagt. Dat stelt minister Van Veldhoven (Wonen) voor in een spoedwet. Als de coronacrisis langer duurt, volgt mogelijk verlenging van de spoedwet.

  Aedes Net
 • 06.04.20

  In Amsterdam komen dit jaar 200 extra tijdelijke woningen beschikbaar voor daklozen. Het gaat om woningen die op de nominatie staan voor sloop of renovatie. Op deze manier hoopt de hoofdstad zo’n 500 à 600 economische daklozen een tijdelijk dak boven het hoofd te bieden. Extra belangrijk nu door de coronamaatregelen de druk op de opvang van daklozen groot is. ‘De contracten worden aangeboden voor korte duur, maximaal een jaar’, vertelt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

  Aedes Net
 • 06.04.20

  De coronacrisis zorgt voor veel onverwachte problemen. Huurders mogen hun huis niet meer uit, corporatiemedewerkers moeten hun werk veelal op afstand doen. Hoe help je kwetsbare buren en zorg je op afstand voor een prettige woonomgeving? Met creatieve ideeën en ludieke acties. Aedes verzamelt ze, deelt ze op sociale media en houdt ze bij in dit overzicht.

  Aedes Net
 • 03.04.20

  Klimaatverandering heeft gevolgen voor de manier waarop we onze steden inrichten en onze huizen bouwen. Heftige regenbuien, langdurige droogte en flinke hitte zullen steeds vaker voorkomen. In Rotterdam werken de gemeente, drie waterschappen en vier corporaties samen aan oplossingen.

  Aedes Net
 • 03.04.20

  Aedes sloot met een aantal partijen in de bouw- en technieksector het protocol Samen veilig doorwerken. Onderdeel van het protocol is een Helpdesk Corona Bouw & Techniek, met allerlei informatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

  Aedes Net
 • 03.04.20

  Aedes en een aantal partijen in bouw- en technieksector ondertekenden op 27 maart 2020 het protocol Samen veilig doorwerken. Het is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden in de bouw. De coronacrisis en het protocol kunnen consequenties hebben voor lopende en nieuwe opdrachten.

  Aedes Net
 • 03.04.20
  Aedes Net
 • 02.04.20

  In 2019 is het stappenplan Datakwaliteit voor woningcorporaties gepresenteerd. De belangstelling hiervoor was groot. Om corporaties op weg te helpen met het stappenplan ontwikkelde Aedes de leergang Aan de slag met het Stappenplan Datakwaliteit. Tijdens deze leergang gaan corporaties aan de slag met een zelf gekozen thema om zo het stappenplan echt in praktijk te brengen.

  Aedes Net
 • 02.04.20

  Bij bestaande warmtenetten is het praktijk om de eenvoudigste en daarmee goedkoopste gebouwen als eerste aan te sluiten. Nieuwbouw ligt daarbij voor de hand. Maar vooral ook woongebouwen van corporaties met gasgestookte blokverwarming op korte afstand van dat bestaande warmtenet. Het laaghangende fruit. Optimalisatie op gebiedsniveau en forse opschaling blijven daardoor achterwege. 

  Aedes Net
 • 01.04.20

  Veel bouw- en onderhoudswerk ligt stil door de coronacrisis. Maar met wat inventiviteit is het toch mogelijk aannemers productief te houden, zo laat de Twentse woningcorporatie Welbions zien.

  Aedes Net
 • 31.03.20

  In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er specifiek maatwerk komt voor huurders die relatief te duur wonen. Aedes en de Woonbond hebben afspraken gemaakt over de invulling daarvan: wanneer kunnen huurders aanspraak maken op huurbevriezing of huurverlaging?

  Aedes Net
 • 31.03.20

  Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

  Aedes Net
 • 31.03.20

  Aedes heeft met accountants voor haar leden een korte handreiking gemaakt over het jaarverslag 2019. Hierin staat een extra toelichting over hoe woningcorporaties de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor hun organisatie kunnen verwerken in het jaarverslag. 

  Aedes Net
 • 31.03.20

  De Europese Unie (EU) maakt met het Europees semester voor elke lidstaat jaarlijks een analyse van de nationale economie. In mei volgen de individuele aanbevelingen aan lidstaten, ook over de woningmarkt. In een position paper heeft Aedes gereageerd op het landenrapport 2020 (pdf).

  Aedes Net
 • 31.03.20

  Specifiek maatwerk omvat de maatregelen die een verhuurder kan nemen om huishoudens te helpen die relatief te duur wonen. De term is in het Sociaal Huurakkoord geïntroduceerd, maar veel corporaties ontwikkelden al beleid hiervoor. Dit kan leiden tot interpretatieverschillen. Onderstaande vragen en antwoorden geven antwoord op vragen uit de praktijk.

  Aedes Net
 • 30.03.20

  De coronacrisis treft ook het werk van woningcorporaties. De creativiteit en professionaliteit bij medewerkers van corporaties is groot. Improviserend en binnen de richtlijnen van kabinet en RIVM gaat veel van het werk door. Corporaties vinden elkaar snel om oplossingen en ervaringen te delen.

  Aedes Net
 • 27.03.20

  Een aantal partijen in de bouw- en technieksector heeft samen het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Ook Aedes ondertekende: het protocol sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is.

  Aedes Net
 • 27.03.20

  Een aantal partijen in de bouw- en technieksector heeft samen het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Ook Aedes ondertekende: het protocol sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is.

  Aedes Net
 • 27.03.20

  Aedes heeft in twee memo’s informatie op een rijtje gezet die voor woningcorporaties in de coronacrisis relevante kan zijn.

  Aedes Net
 • 27.03.20

  Aedes heeft in twee memo’s informatie op een rijtje gezet die voor woningcorporaties in de coronacrisis relevant kan zijn.

  Aedes Net
 • 27.03.20

  Over de uitzonderlijke situatie waarin we nu allemaal zitten tijdens deze coronacrisis, krijgt het team Werkgeverszaken van Aedes veel vragen binnen. In de kern gaan die vaak over rechten en plichten van corporaties en hun medewerkers. Om te helpen daarover meer duidelijkheid te geven, hebben we een lijst met meest gestelde vragen gemaakt. We hebben de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden samen met VBTM advocaten. Staat uw vraag er niet tussen? Mail ons die dan via werkgeverszaken@aedes.nl. We voegen dan de vraag met antwoord toe aan deze lijst.

  Aedes Net
 • 27.03.20

  Over de uitzonderlijke situatie waarin we nu allemaal zitten tijdens deze coronacrisis, krijgt het team Werkgeverszaken van Aedes veel vragen binnen. In de kern gaan die vaak over rechten en plichten van corporaties en hun medewerkers. Om te helpen daarover meer duidelijkheid te geven, hebben we een lijst met meest gestelde vragen gemaakt. We hebben de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden samen met VBTM advocaten. Staat uw vraag er niet tussen? Mail ons die dan via werkgeverszaken@aedes.nl. We voegen dan de vraag met antwoord toe aan deze lijst.

  Aedes Net
 • 27.03.20

  Een klein deel van de bevolking heeft nog te maken met loden leidingen. Dat levert gezondheidsrisico’s op en daarom zijn maatregelen gewenst, stelt de Gezondheidsraad. Woningcorporaties hebben loden binnenleidingen meestal al vervangen. Aedes adviseert corporaties die nog loden binnenleidingen in woningen hebben deze snel te verwijderen.

  Aedes Net
 • 26.03.20

  Op veel plekken in Nederland is warmte beschikbaar die kan worden gebruikt om huizen en andere gebouwen te verwarmen. Via een warmtenet kunnen hele straten en wijken aardgasvrij worden gemaakt. Hiervoor zijn wel aanpassingen in de woning nodig. Ook moeten woningcorporaties en warmteleveranciers goede afspraken maken over aansluiting op warmtenetten.

  Aedes Net
 • 26.03.20

  Aedes biedt drie modelcontracten aan die woningcorporaties kunnen gebruiken om de afspraken vast te leggen die het resultaat zijn van  onderhandelingen met warmtebedrijven over aansluiting op een warmtenet.

  Aedes Net
 • 26.03.20

  Diverse corporaties vragen zich af hoe Aedes tijdens de coronacrisis omgaat met het meten van de huurderstevredenheid voor de Aedes-benchmark. Het advies is om gewoon door te gaan met het meten.

  Aedes Net
 • 26.03.20

  Niemand komt op straat te staan door de gevolgen van het coronavirus. Dat spreken minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen en verhuurdersorganisaties Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang af. Huisuitzettingen gaan voorlopig niet door en er komt een spoedwet die het verlengen van tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. 

  Aedes Net
 • 26.03.20

  Niemand komt op straat te staan door de gevolgen van het coronavirus. Dat spreken minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen en verhuurdersorganisaties Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang af. Huisuitzettingen gaan voorlopig niet door en er komt een spoedwet die het verlengen van tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. 

  Aedes Net
 • 26.03.20

  Wil je handvatten voor de onderhandelingen over aansluiting van woningen op een warmtenet? Doe mee aan een van de drie webinars met informatie over diverse instrumenten die helpen om op projectniveau sneller tot afspraken te komen.

  Aedes Net
 • 25.03.20

  Dankzij het generatiepact kunnen corporatiemedewerkers van 63 jaar of ouder minder gaan werken met behoud van pensioenopbouw. De regeling geldt sinds 1 januari 2019. Volgens die afspraak in de CAO Woondiensten komen de vrijgekomen uren beschikbaar voor collega’s van 35 jaar of jonger. Met zo’n afspraak was in de praktijk nog geen ervaring. Hoe werkte het generatiepact in de eerste drie kwartalen van 2019? In dit artikel leest u de eerste verkenning in cijfers en in praktijkverhalen.

  Aedes Net
 • 25.03.20

  Het generatiepact is bij woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda al langere tijd onderwerp van gesprek. De regeling mag dan wel pas sinds 2019 in zijn gegaan, verjonging is bij de corporatie al veel langer een thema. ‘Wil je structureel iets doen, dan hoort daar sowieso verjonging bij’, zegt Conny de Haan, adviseur P&O. ‘Het generatiepact blijkt goed in die strategie te passen. Maar je moet soms wel creatief zijn.’

  Aedes Net
 • 25.03.20

  Twee medewerkers die al gebruikmaken van het generatiepact en nog eens vijf collega’s die vanaf 1 januari vallen onder de regeling. Voor Denise Blankenstijn, adviseur HRM bij KleurrijkWonen, betekent dat op papier een grote uitdaging om de formatie weer rond te krijgen. In de praktijk valt dat mee. ‘Natuurlijk zal dat voor sommige corporaties anders zijn, dat snap ik helemaal. Wij zijn vanaf het begin al heel flexibel met de regeling omgegaan en dat heeft geholpen.’

  Aedes Net

Pagina's