AEDES NIEUWS

 • 29.09.20

  Woningcorporaties kunnen meer sociale huurwoningen bouwen en verduurzamen als er minder van hun inkomsten via de verhuurderheffing naar de belasting gaat. Maar dat niet alleen: het levert ook snel extra werkgelegenheid op, vooral in de bouw. 60.000 extra arbeidsjaren in vier jaar tijd betekent dat duizenden mensen aan de slag kunnen. Veel van hen zouden anders werkloos thuis zitten. Een stevige impuls voor de economische ontwikkeling, hard nodig in de huidige omstandigheden. Dat blijkt uit berekeningen van economisch onderzoeksbureau SEO.

  Aedes Net
 • 28.09.20

  Twee corporaties wonnen de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019. Winnaar van de publieksprijs Rochdale zette in Amsterdam een expertteam op en zoekt nog naar een jongerenproject. De Nijmeegse corporatie Talis en winnaar van de juryprijs heeft sociale AirBnB’s uitgewerkt. Bestuurders Hester van Buren en Walter Hamers kijken een jaar na de finale terug op een mooie ervaring.

  Aedes Net
 • 28.09.20

  Om meer nieuwbouw te realiseren, gaan woningcorporaties soms de samenwerking aan met commerciële partijen, zoals projectontwikkelaars. De Alliantie deed dit bijvoorbeeld met Synchroon. Het resultaat: een gemengde buurt in Amsterdam-Noord en nieuwe sociale huurwoningen op andere locaties in de Metropoolregio Amsterdam.

  Aedes Net
 • 28.09.20

  Woningcorporaties betalen ruim een derde meer aan administratieve lasten dan in 2014. De afgelopen zes jaar zijn de gemiddelde controlekosten voor de jaarrekening voor corporaties met meer dan 35 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Aedes onder 154 corporaties.

  Aedes Net
 • 28.09.20

  Aedes publiceert regelmatig een Corporatiemonitor. Dat zijn publicaties met cijfers en achtergronden gebaseerd op onderzoek onder Aedes-leden.

  Aedes Net
 • 24.09.20

  Vandaag zijn de zeven winnaars bekend gemaakt van Panorama Lokaal, de ontwerpprijsvraag die de randen van de stad wil klaarmaken voor de toekomst.  21 teams maakten de afgelopen maanden plannen voor Bargeres in Emmen, Mosterdhof in Westervoort, Rotterdam Beverwaard, De Westwijk in Vlaardingen, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Haarlem Schalkwijk en Tilburg Noord. 

  Aedes Net
 • 24.09.20

  Elektrisch rijden raakt ook de woningcorporatiesector. Sinds maart 2020 is het verplicht voorbereidingen te treffen voor laadpunten bij nieuwbouw en renovatie. In 2030 rijdt naar verwachting vijftien procent van de huurders elektrisch, en zij zullen thuis willen opladen. Diverse corporaties krijgen er nu al vragen over.

  Aedes Net
 • 24.09.20

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het concept accountantsprotocol woningcorporaties voor verslagjaar 2020 gepubliceerd. Met de richtlijnen uit dit protocol controleren accountants de jaarrekening en verantwoordingsinformatie (dVi) van corporaties.

  Aedes Net
 • 23.09.20

  Wat doen woningcorporaties voor hun huurders en voor de buurt? Dat ontdek je tijdens de Week van het Huren, dit jaar van 5 t/m 10 oktober. Veel corporaties organiseren activiteiten: een tuindag, speciale workshops, een rondleiding in een nieuwe wijk of ze zetten huurders in het zonnetje. Uiteraard op gepaste afstand.

  Aedes Net
 • 22.09.20

  Er gebeuren fantastische dingen in de woningcorporatiesector. Dat willen we de buitenwereld graag laten zien. Daarom zijn we op 1 september 2020 de campagne Wonen doen we samen gestart. Hiermee vergroten we onze zichtbaarheid. Voor de campagne hebben we nu een speciaal magazine uitgegeven dat alle corporaties kunnen gebruiken.

  Aedes Net
 • 21.09.20

  Weet jij wat je in 2025 doet? In een veranderende (corporatie)wereld? We moeten als organisatie en als mens bijblijven om de uitdagingen in onze sector aan te gaan. Om meer betaalbare huurwoningen mogelijk te maken en conceptueel bouwen te stimuleren lanceren Aedes, het Netwerk Conceptueel Bouwen en bouw-opleidingscentrum Brickton het Ontwikkelparcours conceptueel bouwen voor het programma De Bouwstroom.

  Aedes Net
 • 21.09.20

  Kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen, daar gaat het om tijdens de wijkentour warmtetransitie. Platform31 en Aedes organiseren de wijkentour voor professionals uit de corporatie- en bouwsector in samenwerking met andere partners (Bouwend Nederland, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw). 

  Aedes Net
 • 18.09.20

  In een webinar is een digitaal publiek van belangrijke EU-functionarissen bijgepraat over het Startmotorkader waarmee warmtebedrijven en corporaties sneller op projectniveau tot afspraken kunnen komen in de energietransitie. Aedes, Eneco en Housing Europe organiseerden het webinar. Het sociale en innovatieve aspect van het project werd goed ontvangen.

  Aedes Net
 • 18.09.20

  De overgang naar duurzame mobiliteit biedt woningcorporaties kansen op uiteenlopende terreinen: van gebiedsontwikkeling tot bedrijfsvoering. Het inspiratieboekje Woningcorporaties en duurzame mobiliteit laat zien hoe corporaties dat in praktijk brengen.  

  Aedes Net
 • 18.09.20

  In de Rijksbegroting voor 2021 staat op het gebied van werk en inkomen dat er blijvend aandacht nodig is voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste punten uit de Rijksbegroting op het gebied van werkgeverszaken die het kabinet op Prinsjesdag 2020 presenteerde.

  Aedes Net
 • 17.09.20

  Het kabinet zet een substantiële eerste stap in het aanjagen van de bouw van betaalbare en toekomstbestendige woningen. Maar er is aanzienlijk meer nodig om het woningtekort op te lossen. Bijvoorbeeld een structurele woningbouwimpuls. Dat stelt de Woningbouwalliantie van onder meer gemeenten, bouworganisaties, makelaars, installateurs, huurders en verhuurders.

  Aedes Net
 • 17.09.20

  Om starters wegwijs te maken op de woningmarkt, lanceert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Week van de Starter. Doel is om starters op de woningmarkt één centrale plek aan te bieden met alle benodigde informatie over het huren of kopen van hun eerste huis.

   

  Aedes Net
 • 17.09.20

  Woningcorporatie Mitros sloopt woningen in Overvecht en krijgt er meer voor terug, elders in de stad. Mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen Mitros, Bouwfonds Property Development (BPD) en de gemeente Utrecht.

  Aedes Net
 • 17.09.20

  Vragen stellen en kennis uitwisselen over het programma De Bouwstroom, conceptueel bouwen en betaalbare nieuwbouw kunt u vanaf nu in de nieuwe besloten community De Bouwstroom.

  Aedes Net
 • 17.09.20

  De indicator Match voorraad en doelgroep is in 2017 toegevoegd aan het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid van de Aedes-benchmark en is een onderdeel van de deelscore Huisvesten doelgroepen. De indicator weerspiegelt de verhouding tussen de omvang van de voorraad van een corporatie en de vraag naar sociale huurwoningen tot de aftoppingsgrens. Dit is de eerste indicator in de benchmark die expliciet de vraagdruk meet.

  Aedes Net
 • 17.09.20

  Het prestatieveld Beschikbaarheid en betaalbaarheid (B&B) biedt inzicht in het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. Voor dit prestatieveld is een model ontwikkeld bestaande uit drie deelscores: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen. Deze deelscores zijn samengesteld uit een aantal indicatoren. 

  Aedes Net
 • 16.09.20

  Hoe reageren andere partijen op de kabinetsplannen voor 2021? Aedes maakte onderstaand overzicht. 

   

  Aedes Net
 • 15.09.20

  Het kabinet presenteerde dinsdag 15 september 2020 de Rijksbegroting voor 2021. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste plannen voor woningcorporaties. De meeste daarvan waren al bekend. Lees ook de reactie van Aedes op de begroting.

  Aedes Net
 • 15.09.20

  Leefbare wijken met voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Dat zijn de belangrijkste doelen voor woningcorporaties de komende jaren. En dit zouden ook voor het kabinet de speerpunten moeten zijn voor het wonen in Nederland. ‘Het kabinet laat zien dat het iets wil doen aan de wooncrisis. Maar als we willen dat iedereen goed kan wonen, zijn er in plaats van allerlei lapmiddelen structurele oplossingen voor goede volkshuisvesting nodig. Die belangrijke opdracht blijft dus liggen voor het volgende kabinet’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn in reactie op de Rijksbegroting 2021.

  Aedes Net
 • 15.09.20

  De teams zijn bekend voor de ontwerpfase van de prijsvraag Panorama Lokaal. Het College van Rijksadviseurs wil daarmee oudere woonwijken aan stadsranden een positieve impuls geven. Per deelnemende gemeente hebben de jury’s drie teams geselecteerd uit de 147 teams die zich hadden ingeschreven met een plan en motivatie.

  Aedes Net
 • 15.09.20

  Iedere crisis is een enorme bron van informatie voor de aanpak van crises in de toekomst. Evalueren is dan ook een belangrijke (afsluitende) fase in crisismanagement. Dit geldt ook voor de coronacrisis, waarmee alle medewerkers van woningcorporaties ervaring hebben opgedaan.

  Aedes Net
 • 14.09.20

  ‘Er wachten nog veel te veel mensen op een betaalbare huurwoning. Woningcorporaties staan te trappelen om die voor hen te bouwen. Daarom ben ik blij met de afspraken die we met minister Ollongren en de VNG hebben kunnen maken om knelpunten weg te nemen en nieuwbouw te versnellen.’ Dat zegt Aedesvoorzitter Martin van Rijn over de afspraken die op 14 september 2020 ondertekend werden. ‘Hier kunnen we nu mee aan de slag. Tegelijkertijd signaleren we samen dat een nieuw kabinet de volgende stap zal moeten zetten.‘

  Aedes Net
 • 14.09.20

  De laatste jaren zie je een beleid ontstaan waarin de corporaties bewust verder lijken te worden ‘leeg geknepen’. Dat schrijft fiscalist Reinout van Haperen van Falter Fiscaal in het blad Fiscaal Recht. Vooral toekomstige huurders zijn de dupe.

  Aedes Net
 • 11.09.20

  Wat doe jij morgen en hoe werk jij in 2025? We bieden je met het tweede Innovatielab opnieuw een plek waar we inspireren, leren en vernieuwen. Je krijgt een prikkelend programma vol positieve energie en verwondering. Kortom: daar wil je bij zijn! Meld je daarom nú aan voor dit bruisende evenement op dinsdag 13 oktober 2020.

  Update: Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het in plaats van een fysieke bijeenkomst een voornamelijk online evenement geworden. Live te volgen vanuit Studio A12 in Bunnik. Meld je aan!

  Aedes Net
 • 11.09.20

  Woningcorporaties zetten steeds vaker groen in om de leefomgeving klimaatbestendig en gezonder te maken. Tuinen helpen bij de opvang van extreme regenbuien, zorgen voor minder droogte en minder hittestress. De aanpak van (gezamenlijke) tuinen draagt daarnaast bij aan onderlinge samenwerking tussen de bewoners en meer biodiversiteit.
   

  Aedes Net
 • 10.09.20

  Hout is meer dan een volwaardig bouwmateriaal voor sociale huurwoningen. De duurzaamheidsvoordelen zijn legio, vindt Wonen Limburg. Goed toegepast hout levert een grote CO2-winst op en is recyclebaar. Een houten woning is bovendien niet alleen energiezuinig, maar ook comfortabel. In Weert heeft Wonen Limburg 16 houten sociale huurwoningen opgeleverd.

  Aedes Net
 • 10.09.20

  De Week van het Huren komt eraan. Sommige woningcorporaties twijfelen of ze daar dit jaar aan mee willen doen, vanwege het coronavirus. Maar juist nú is het belangrijk om huurders te betrekken. En dat kan op een veilige en verantwoorde manier.

  Aedes Net
 • 09.09.20

  NTA8800 is de nieuwe bepalingsmethode voor energielabels. Hoe pakt NTA8800 uit voor woningen? Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft dit voor twaalf praktijkprojecten in beeld gebracht. Hierbij heeft Nieman gebruikgemaakt van de meest recente versie van NTA8800, de nieuwe grenswaarde voor TOjuli (temperatuuroverschrijding in juli) en de nieuwste geattesteerde software (Uniec 3). De resultaten zijn nu openbaar.

  Aedes Net
 • 08.09.20

  Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hittegolven. Zeker in dichtbebouwde steden hebben mensen daar last van. De gemeente Nijmegen werkt samen met onder andere woningcorporaties om de gevolgen van hittestress voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken.

  Aedes Net
 • 07.09.20

  Woningcorporaties hebben met de Woonbond in het sociaal huurakkoord van 2018  afgesproken dat de huren gemiddeld niet harder stijgen dan de inflatie. De meeste huurders krijgen hierdoor een huurverhoging die niet hoger is dan de inflatie. Voor dit jaar is dat 2,6 procent.

  Aedes Net
 • 07.09.20

  Klimaatverandering zorgt voor uitersten. Hetere, droge zomers en periodes met extreme regenval veroorzaken in wijken hittestress en wateroverlast. Met klimaatadaptieve maatregelen kunnen woningcorporaties bijdragen aan vermindering van die gevolgen. Wonen Limburg doet dat via vier sporen: communicatie met bewoners; ontwerp van de woning en woonomgeving; waterbeheer en vergroening.

  Aedes Net
 • 03.09.20

  Onvoldoende betaalbare woningen, minder fijne wijken en afnemende kwaliteit van de woningvoorraad. Dat is volgens onderzoek van Platform31 het resultaat van dertig jaar Rijksbeleid op volkshuisvesting. Woningcorporaties willen hier wat aan doen, maar kunnen dat niet. Het Rijk is volgens de onderzoekers aan zet om het tij te keren.

  Aedes Net
 • 03.09.20

  Als het kabinet het tarief van de overdrachtsbelasting verhoogt, neemt de balanswaarde van bestaande woningportefeuilles af, aldus vastgoedadviesbureau Capital Value. Woningcorporaties en pensioenfondsen waarderen hun vastgoed op marktwaarde. Door de verhoging van de overdrachtsbelasting verdampt mogelijk 5,5 procent van de marktwaarde, oftewel 16,2 miljard euro van de waarde van huurwoningen van corporaties.

  Aedes Net
 • 01.09.20

  Regelmatig krijgt Aedes vragen over het instemmingsrecht van de huurder en de huurdersorganisatie bij aansluiting op een warmtenet. De Notitie instemmingsrecht bij wijziging warmtelevering zet een aantal zaken op een rij.

  Aedes Net
 • 01.09.20

  Dit jaar presenteert Aedes de benchmarkresultaten vanuit een professionele studio in de vorm van een webinar. Tijdens het startwebinar op maandag 23 november lichten we de resultaten van de vijf prestatievelden toe en bespreken we deze met onze gasten. We duiden opvallendheden en schetsen de trendlijnen.

  Aedes Net

Pagina's