AEDES NIEUWS

 • 15.10.19

  Voor het prestatieveld Onderhoud en verbetering wordt een letter toegekend voor het geheel wanneer een woningcorporatie voor alle drie de deelscores gegevens heeft aangeleverd. 

  Aedes Net
 • 15.10.19

  Voor het prestatieveld Beschikbaarheid en betaalbaarheid worden letters toegekend. De letters worden opgenomen in het Aedes-benchmarkcentrum en worden niet openbaar gepubliceerd. De letters zijn daarmee alleen zichtbaar voor woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 15.10.19

  Voor het prestatieveld Huurdersoordeel geeft Aedes een letter (ABC) aan de drie deelscores en gelijknamige bijbehorende indicatoren: Nieuwe huurders, Reparatieverzoeken, Vertrokken huurders.

  Aedes Net
 • 15.10.19

  Voor het prestatieveld Bedrijfslasten krijgt een corporatie een letter. Deze letter wordt gegeven voor de indicator Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten. Deze letter is gelijk aan de letter voor het prestatieveld, omdat dit prestatieveld uit één indicator en bijbehorende deelscore bestaat.

   

  Aedes Net
 • 15.10.19

  Het prestatieveld Duurzaamheid bestaat uit twee deelscores die beide bestaan uit één indicator. Voor de deelscore ‘Energetische prestatie’ gaat dit om de indicator Energie-Index. Voor de deelscore CO2-uitstoot gaat dit om de indicator CO2-uitstoot per m2 warmtevraag.

  Aedes Net
 • 14.10.19

  Het ministerie van BZK, de toezichthouder, het waarborgfonds en de corporatiesector moeten zich samen met Vestia verantwoordelijk voelen om het probleem van de woningcorporatie structureel op te lossen. Dit moet ook leiden tot een nieuw perspectief voor huurders en de gemeenten waar Vestia actief is. Dat is de aanbeveling van de Sectoradviescommissie, ingesteld door branchevereniging Aedes.

  Aedes Net
 • 14.10.19

  Kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen. Dat staat centraal tijdens de wijkentour voor professionals uit de corporatie- en bouwsector die Aedes en Platform31 organiseren in samenwerking met andere partners van de Vernieuwingsagenda (Bouwend Nederland, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw). 

  Aedes Net
 • 11.10.19

  Hoe ziet het werk van een corporatie in 2025 eruit? Welke veranderingen verwachten we en wat betekent dat voor medewerkers? Deze vragen staan centraal in het onderzoek: Werken in de corporatie van de toekomst. Aedes is dit onderzoek onlangs gestart met ondersteuning van Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) en onderzoeksbureau Dageraad Advies. Werkt u bij een woningcorporatie, dan kunnen wij uw hulp bij dit onderzoek goed gebruiken.

  Aedes Net
 • 10.10.19

  3.000 huishoudens zijn in 2018 uit hun corporatiewoning gezet. Dat is 19 procent minder dan in 2017. Voor het vijfde jaar op rij daalt het aantal huisuitzettingen. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 170 woningcorporaties. Corporaties reageren in een zo vroeg mogelijk stadium op huurachterstanden, om huisuitzetting te voorkomen.

  Aedes Net
 • 09.10.19

  Woningcorporaties in het noorden van Nederland bieden een traineeprogramma aan voor bijna-afgestudeerden. Dat doen ze samen met bouwbedrijven en zorginstellingen. Geselecteerde trainees krijgen de kans om twee jaar werkervaring op te doen in het brede domein van wonen en leven. Aanmelden kan nog tot zondag 20 oktober 2019.

  Aedes Net
 • 09.10.19

  Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om bij de verhuur van een woning een inkomenstoets uit te voeren. Dit brengt in de praktijk veel rompslomp met zich mee voor zowel huurders als woningcorporaties. Een aantal corporaties verkent samen met Logius, BZK, de Belastingdienst en Aedes of het mogelijk is om een elektronische inkomenstoets te ontwikkelen. 

  Aedes Net
 • 09.10.19

  Het prestatieveld Beschikbaarheid en betaalbaarheid (B&B) biedt inzicht in het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. Voor dit prestatieveld is een model ontwikkeld bestaande uit drie deelscores: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen. Deze deelscores zijn samengesteld uit een aantal indicatoren. 

  Aedes Net
 • 09.10.19

  De indicator Match voorraad en doelgroep is in 2017 toegevoegd aan de deelscore Beschikbaarheid van prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid van de Aedes-benchmark. De nieuwe indicator weerspiegelt de verhouding tussen de omvang van de voorraad van een corporatie en de vraag naar sociale huurwoningen tot de aftoppingsgrens. Dit is de eerste indicator in de benchmark die expliciet de vraagdruk meet.

  Aedes Net
 • 08.10.19

  Kwetsbare mensen zoveel als mogelijk ‘gewoon in de wijk’ laten wonen. Daar maken de Friese gemeenten, woningcorporaties, en zorg- / welzijnsorganisaties zich hard voor. Zij doen mee aan het Actieprogramma Weer Thuis! en tekenden de verklaring van deelname.

  Aedes Net
 • 08.10.19

  Voor woningcorporaties die werken met de full-versie waardering van woningen vervalt per 1 januari 2020 de aannemelijkheidsverklaring. Aedes, taxateurs en accountants zijn overeengekomen dat woningcorporaties zelf intern twee derde deel van hun woningportefeuille mogen waarderen. Richtlijnen en voorwaarden hiervoor verschijnen op 31 oktober in het Handboek Marktwaardering 2019.

  Aedes Net
 • 08.10.19

  De gemeente Meierijstad organiseert op woensdag 27 november 2019 in Veghel het symposium morele dilemma’s. Bestuurders (en hun adviseurs) van woningcorporaties, de overheid, zorg en welzijn, justitie en veiligheid, onderwijs en (inter)nationale bedrijven zijn van harte welkom.

  Aedes Net
 • 07.10.19

  Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat intensief en uitgebreid onderhoud van cv-ketels van het merk AGPO Ferroli nodig is om deze veilig te laten werken. Daarom verlangt de NVWA van fabrikant Ferroli corrigerende acties. Dat meldt minister Bruins (Medische Zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. Aedes adviseert corporaties met AGPO Ferroli-ketels om de acties die de NVWA Ferroli voorschrijft, te bespreken met hun installateurs en monteurs.

  Aedes Net
 • 07.10.19

  Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat intensief en uitgebreid onderhoud van cv-ketels van het merk AGPO Ferroli nodig is om deze veilig te laten werken. Daarom verlangt de NVWA van fabrikant Ferroli corrigerende acties. Dat meldt minister Bruins (Medische Zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. Aedes adviseert corporaties met AGPO Ferroli-ketels om de acties die de NVWA Ferroli voorschrijft, te bespreken met hun installateurs en monteurs.

  Aedes Net
 • 03.10.19

  Meer dan 180 woningcorporaties dienen bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een belasting op sociale huurwoningen die ze betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting.

  Aedes Net
 • 01.10.19

  Marnix Norder heeft besloten om met ingang van 1 januari 2020 te stoppen met zijn werk als voorzitter van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. De groei van zijn eigen bedrijf maakt de combinatie van twee banen voor hem niet langer mogelijk. Het Aedes-bestuur betreurt het vertrek van Norder, maar heeft begrip voor zijn keuze.

  Aedes Net
 • 01.10.19

  Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is eind 2018 opgeleverd. Wat zijn uw ervaringen met het RGS? Wij willen het graag weten en vragen u om negen vragen te beantwoorden. Werkt u nog niet met RGS? Laat ons weten waarom. Het invullen van de enquête kost u maximaal 10 minuten.

  Aedes Net
 • 27.09.19

  Ouderen willen steeds vaker zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen. Woningcorporatie Wooncompagnie in Noord-Holland vindt het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. ‘Wij kiezen bewust voor woonvormen die aansluiten op deze maatschappelijke ontwikkeling. Zo voorkomen we vereenzaming’, vertelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik. 

  Aedes Net
 • 26.09.19

  In het nieuwe Aedes-datacentrum staan de cijfers over de sociale huursector op één plek. Een analyse over verschillende thema’s, zoals vergrijzing, leefbaarheid, huurprijsbeleid, vergunninghouders, ontwikkeling van het aantal corporatiewoningen en verduurzamingsplannen is daarmee zo gemaakt. Nieuwsgierig? Ga direct naar het Aedes-datacentrum.

  Aedes Net
 • 26.09.19

  Mensen raken sneller in de schulden, merkt de Drentse woningcorporatie Woonconcept. Om hen te helpen werkt de corporatie steeds vaker samen met andere partijen. ‘Dat is natuurlijk in het belang van de corporatie, maar nog meer in het belang van onze bewoners’, zegt Anneli Bouckaert, manager Klant & Wijken bij Woonconcept. 

  Aedes Net
 • 26.09.19

  Woningcorporaties zien alle vormen van woonoverlast stijgen. Zij dringen aan op meer regie op samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. ‘Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten nu steken vallen’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. 

  Aedes Net
 • 26.09.19

  Aedes publiceert regelmatig een Corporatiemonitor. Dat zijn publicaties met cijfers en achtergronden gebaseerd op onderzoek onder Aedes-leden.

  Aedes Net
 • 25.09.19

  Zeventien woningcorporaties, tien bouwers en acht industriële bedrijven werken in het programma De Bouwstroom structureel samen bij de bouw van betaalbare sociale huurwoningen. Ze stemmen planningen op elkaar af en kopen samen bouwconcepten in. Dat leidt tot efficiëntere inzet van bouwcapaciteit en versnelling van de bouwproductie. Op 24 september 2019 is bovendien de Conceptenboulevard gelanceerd met een overzicht van bouwconcepten voor betaalbare grondgebonden en gestapelde woningen.

  Aedes Net
 • 25.09.19

  Het algemeen bestuur van Aedes heeft Nico Overdevest benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW) per 1 oktober 2019. Hij volgt Richard Feenstra op, die per 1 augustus is afgetreden. Overdevest is lid van de raad van bestuur van woningcorporatie Rochdale.

  Aedes Net
 • 24.09.19

  Nederland vergrijst in hoog tempo naar 2,1 miljoen 75-plussers in 2030. Eenzaamheid, onvoldoende geschikte woningen en een tekort aan personeel in de zorg zijn hardnekkige vraagstukken. Daarom starten de VNG, Aedes, Actiz en de ministeries van VWS en BZK de bestuurlijke Taskforce Wonen & Zorg. 

  Aedes Net
 • 24.09.19

  In november gaat Aedes 'on tour'. Tijdens vijf regionale bijeenkomsten worden de benchmarkresultaten van 2019 gepresenteerd. Wat zijn de benchmarkresultaten van uw corporatie en hoe verhouden die zich tot de landelijke en regionale resultaten? U verdiept zich in de verschillende prestatievelden, hoort hoe uw collega’s werken, hoe u zelf verbeteringen aan kunt brengen en anderen kunt inspireren.

  Aedes Net
 • 24.09.19

  In het derde nummer van Aedes-Magazine van dit jaar een reportage over huis Assendorp in Zwolle waar jonge en oude bewoners met plezier naast elkaar wonen en elkaar helpen. Oud-bewindsvrouw en burgemeester Liesbeth Spies pleit in een interview voor meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk in de Woningwet: ‘Groningen is echt anders dan Alphen aan den Rijn’. En we nemen een kijkje bij datalabs in Rotterdam en Assen.
  Lees het op www.aedesmagazine.nl.

  Aedes Net
 • 23.09.19

  Rochdale en Wooncompagnie zijn samen met de Woonbond een actie gestart tegen de verhuurderheffing. Zij roepen woningcorporaties op om begin oktober bezwaar te maken tegen deze belasting. Aedes ondersteunt de actie.
   

  Aedes Net
 • 23.09.19

  In de Aedes-benchmark worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling vergelijkbaar gemaakt. De resultaten hiervan maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie. 

  Aedes Net
 • 20.09.19

  Het kabinet presenteerde dinsdag 18 september de Rijksbegroting voor 2020. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste punten uit de Rijksbegroting op het gebied van werkgeverszaken.

  Aedes Net
 • 19.09.19

  Langzaam maar zeker worden de contouren voor het huurbeleid voor 2020 duidelijk. Aedes vindt het belangrijk om u nu al daarover te informeren, wel met de nadrukkelijke kanttekening dat de formele wetgeving nog haar beslag moet krijgen.

  Aedes Net
 • 19.09.19

  Woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden krijgen vanaf 1 januari 2020 de status van 'organisatie van openbaar belang' (OOB). Wat dat betekent voor corporaties, hun accountants en de manier waarop zij samenwerken, is overzichtelijk samengevat in een brochure van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

  Aedes Net
 • 18.09.19

  Woningcorporaties mogen twintig procent van hun sociale woningvoorraad verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen boven de 38.035 euro. Dit zijn huishoudens die niet tot de kerndoelgroep van corporaties behoren, maar vaak wel moeite hebben met het vinden van een woning. Hoe kunnen corporaties zorgen dat deze huishoudens bij hen aankloppen en ook woningen krijgen toegewezen?

  Aedes Net
 • 17.09.19

  Het kabinet presenteerde dinsdag 17 september 2019 de Rijksbegroting voor 2020. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste plannen voor woningcorporaties. De meeste daarvan waren al bekend. Lees ook de reactie van Aedes op de begroting en de reactie van andere partijen.

  Aedes Net
 • 17.09.19

  Hoe reageren andere partijen op de kabinetsplannen voor 2019? Aedes maakte onderstand overzicht. 

  Aedes Net
 • 17.09.19

  ‘Eindelijk ziet het kabinet in dat de verhuurderheffing rampzalig is geweest voor de woningbouw. Dit is een kantelpunt in het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder in reactie op de kabinetsplannen voor de woningmarkt. ‘Dat is positief, maar er is meer nodig. En snel: de wooncrisis is nu. Verlaag de belastingen voor woningcorporaties, zorg voor bouwlocaties en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen.’

  Aedes Net

Pagina's