AEDES NIEUWS

 • 04.02.21

  Minister Ollongren (Wonen), waarborgfonds WSW en toezichthouder Aw spannen zich in om samen met Aedes en Vestia een structurele oplossing te vinden voor de problemen bij Vestia. De vijf partijen legden gezamenlijk vast welke bijdrage zij ieder leveren.

  Aedes Net
 • 04.02.21

  Met diverse interventies kun je sturen op een leefbare wijk. Wat blijkt? Kijk je door andermans bril, dan is er opeens veel meer mogelijk. Dat bewijzen de 25 goede voorbeelden op de Praatplaat Interventies Leefbaarheid. Tijdens een startwebinar op 3 februari gingen ruim honderd corporatiemedewerkers met deze praatplaat aan de slag. Vanwege grote belangstelling wordt dit webinar herhaald op 25 februari. Ook worden daarna verdiepende sessies georganiseerd.

   

  Aedes Net
 • 03.02.21

  Een goed beschreven proces bespaart tijd en geld. Het helpt om processen efficiënter uit te voeren en beter te digitaliseren. Ook draagt het bij aan betere sturing en vermindering van risico’s. Om woningcorporaties hierbij te helpen zijn Aedes en CorpoNet het project Processenboek gestart. 

  Aedes Net
 • 02.02.21

  Het is goed dat er eindelijk een einde komt aan de problemen voor Vestiahuurders, aldus de Woonbond in een persbericht. Maar het is onbegrijpelijk dat het kabinet de problemen bij Vestia alleen maar heeft verergerd, aldus de vertegenwoordiger van huurders.

  Aedes Net
 • 02.02.21

  De Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen is sinds 1 januari 2021 van toepassing. In deze wet zijn inkomensgrenzen en huurprijzen vastgelegd, waarmee huurders in aanmerking komen voor huurverlaging. Daarmee vervangt deze wet voor een belangrijk deel de afspraken die Aedes en Woonbond eind 2019 hebben gemaakt over specifiek maatwerk.

  Aedes Net
 • 01.02.21

  Woningcorporatie Mooiland helpt collega Vestia door te investeren in 500 nieuwe sociale huurwoningen in Den Haag. Vestia blijft het beheer uitvoeren.

  Aedes Net
 • 29.01.21

  Ook in coronatijd is het belangrijk dat werkzaamheden van corporaties zoveel mogelijk doorgaan, maar wel op een veilige manier. Aedes ontwikkelde daarom samen met FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen een handreiking om corporaties te ondersteunen bij de vormgeving van de 1,5 meter samenleving op het werk. De maatregelen in deze handreiking zijn onderverdeeld in maatregelen op kantoor, in bouw- en onderhoud en in de wijk.

  Aedes Net
 • 29.01.21

  Woningcorporatie Mooiland is actief in regio Noordoost-Brabant en directe omgeving. Daarnaast heeft de corporatie door heel Nederland nog 8.000 huurwoningen, die de komende jaren verkocht worden. Anne Wilbers, tot 1 februari bestuurder van Mooiland, vertelt meer over deze verkoopstrategie en de inzet van de opbrengsten bij grote volkshuisvestelijke opgaven in Den Haag.

  Aedes Net
 • 28.01.21

  Het Aedes-bestuur heeft drie nieuwe leden benoemd in de Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties (BAC). Door het vertrek van drie leden waren er vacatures ontstaan. 

  Aedes Net
 • 28.01.21

  Woningcorporaties vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Door te investeren in wijken en kwetsbare bewoners te helpen dragen corporaties bij aan vitale wijken waar iedereen prettig kan wonen. Dit laten we zien in de campagne Wonen doen we samen. Daar kun jij aan meehelpen. Deel het magazine, de video en de infographic.

  Aedes Net
 • 27.01.21

  Een aantal partijen in de bouw- en technieksector heeft samen het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Ook Aedes ondertekende: het protocol sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is. 

  Aedes Net
 • 27.01.21

  Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in de verduurzaming van woningen. Door woningen te isoleren, te voorzien van zonnepanelen en klaar te maken voor alternatieve warmtebronnenkrijgen huurders een comfortabele woning en gaat hun energierekening omlaag. Dit laten we zien in de campagne Wonen doen we samen. Daar kun jij aan meehelpen. Deel het magazine, de video en de infographic.

  Aedes Net
 • 27.01.21

  Semipublieke instellingen, waaronder woningcorporaties, gaan niet vallen onder de Wet Open Overheid (Woo), de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). De Tweede Kamer heeft op 26 januari 2021 een amendement van de SGP aangenomen dat dit regelt.

  Aedes Net
 • 27.01.21

  De vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten stond gepland op vrijdag 29 januari 2021. In verband met de verlenging van de harde lockdown hebben CAO-partijen besloten deze datum te verschuiven naar dinsdag 23 februari. Achter de schermen zullen sociale partners de voorbereidingen voor de volgende onderhandelingsronde zoveel mogelijk blijven voortzetten zodat het CAO-traject niet onnodig vertraagd wordt.

  Aedes Net
 • 27.01.21

  Met de Aedes-app Brandveiligheid kunnen woningcorporaties eenvoudig woongebouwen inspecteren waar veel ouderen wonen. Deze gratis app brengt de belangrijkste risico’s in beeld en geeft oplossingen die de brandveiligheid verbeteren. Zo zorgen corporaties ervoor dat ouderen op een veilige manier zelfstandig kunnen blijven wonen.

  Aedes Net
 • 27.01.21

  Woningcorporaties staan voor een grote verduurzamingsopgave, die alleen lukt als ze hun huurders mee krijgen. Door de coronacrisis hebben sommige huurders echter minder te besteden. En is het lastiger contact te maken met huurders. Bijeenkomsten moeten bijvoorbeeld digitaal worden georganiseerd. Het is dan ook juist nu extra belangrijk om goed te bedenken welke huurders je als eerste benadert. En op welke manier je hen het best kunt benaderen. Wil je hiermee aan de slag? Meld je aan voor de netwerkbijeenkomst van Jong Aedes op 11 februari 2021.

  Aedes Net
 • 26.01.21

  Het Europees Parlement stemde vorige week voor een initiatiefvoorstel van de Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparrentak over huisvesting. Een van de aanbevelingen is om de Europese staatssteunregels aan te passen, zodat woningcorporaties ook huishoudens met een middeninkomen kunnen bedienen. Aedes is hier groot voorstander van. 

  Aedes Net
 • 26.01.21

  Wonen Midden-Delfland is een van de corporaties in het Westland die Vestia helpt. Ze nemen woningen en daarmee ook het beheer over. ‘We kunnen echt iets betekenen voor de bewoners. Daar ben ik blij mee.’

   

  Aedes Net
 • 25.01.21

  Met de Innovatieboost ging Aedes vorig jaar op zoek naar vernieuwende ideeën voor de sector, de huurder en de corporatiemedewerker. Hoe staat het nu met de ideeën waarmee acht verschillende corporaties in de prijzen vielen?

  Aedes Net
 • 22.01.21

  Aedes pleit voor aannemen van de wijzigingen in de Woningwet. De hoognodige bestrijding van de wooncrisis vertraagt anders teveel.

  Aedes Net
 • 22.01.21

  Wat staat ons te doen in de volkshuisvesting? Geef regelruimte zodat lokaal maatwerk nodig is, zeggen betrokkenen uit Oost-Nederland tijdens de dialoogsessie met politici.

  Aedes Net
 • 22.01.21

  Het Aedes-netwerk Vrouwen & Leiderschap focust zich op leiderschapsontwikkeling binnen de corporatiebranche. Gezamenlijk onderzoeken en bespreken we wat de kracht van het vrouwelijk leiderschap is, hoe het zich verder kan ontwikkelen en welke waarde het toevoegt. Dit doen we met vrouwelijke bestuurders, managers en dames in beleidsbepalende functies. Ieder jaar kiezen we thema, voor 2021 is dat ‘Nieuw leiderschap in de corporatie van de toekomst’.

  Aedes Net
 • 21.01.21

  Woningcorporaties investeren steeds meer in de verduurzaming van hun sociale huurwoningen. In het afgelopen jaar kregen opnieuw veel huurders zonnepanelen, een hoogrendementsketel of een warmtepomp en werden meer huizen beter geïsoleerd. Dit alles komt het wooncomfort van sociale huurwoningen ten goede. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek dat Aedes jaarlijks uitvoert onder corporaties.

  Aedes Net
 • 21.01.21

  De tijd dat het gewoonste zaak van de wereld was om je oma of opa te bezoeken in een bejaardentehuis is lang voorbij. Sterker nog, op dit moment woont meer dan 70 procent van de 85-plussers nog gewoon in hun eigen huis. Toch is het zo dat je alleen langer thuis kunt wonen als je een geschikte woning hebt. Maar wat maakt een woning geschikt? En hebben we die eigenlijk wel? EN hebben we ook niet hele nieuwe woonvormen nodig om ouderen lang, gelukkig en ook dus zelfstandig te laten wonen?

  Aedes Net
 • 21.01.21

  In Nederland is een kloof aan het ontstaan in steden en dorpen. Het is een probleem waarvan je soms een paar straten verderop al niet meer door hebt dat het er is: de leefbaarheidskloof tussen rijke en arme woonwijken. Want hoe komt het dat zwakke wijken achteruitgaan, en hoe kunnen we het tij keren? In deze aflevering van Meer dan een huis spreekt presentator Quintin Wierenga met Jeroen Frissen van Circusvis, een adviesbureau voor corporaties, en met Kootje Schilder, bewoner van de Tilburgse wijk Jeruzalem; ooit een achterstandswijk, nu een wijk om trots op te zijn.

  Aedes Net
 • 21.01.21

  Maar liefst een kwart van alle Nederlandse huurders, oftewel 800.000 huishoudens, heeft moeite om de rekeningen te betalen. Vaak redden ze het net aan om rond te komen, maar dan moet bijvoorbeeld de wasmachine niet kapotgaan. Goedkoper wonen kan niet. Want die huurhuizen zijn er niet en die worden ook niet bijgebouwd. Het zijn dus twee problemen die elkaar versterken. In deze aflevering van ‘Meer dan een huis’ verkent presentator Quintin Wierenga de sluipende betaalbaarheidscrisis met Arjan Vliegenthart, directeur van het NIBUD, en Johan Conijn, directeur woningcorporaties bij Finance-Ideas.

  Aedes Net
 • 21.01.21

  Deze aflevering van de podcastserie  'Meer dan een huis' gaat over een probleem dat honderdduizenden mensen raakt: er is een grote woningnood in Nederland. Wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, moet in sommige gebieden wel meer dan 10 jaar staan ingeschreven. Een oplossing voor dit probleem is nog niet in zicht. Het raakt zoveel mensen dat je je afvraagt hoe het zover heeft kunnen komen. 

  Aedes Net
 • 21.01.21

  Het klinkt als een goede verkiezingsslogan: 'Betaalbaar wonen voor iedereen'. Google je deze term, dan vind je minstens vier partijen die precies deze woorden gebruiken. Vanzelfsprekend is dit niet, want in de afgelopen jaren zijn sociale huurwoningen steeds meer het domein geworden van de 20 procent laagste inkomens. Verdien je net iets meer, dan is het veel lastiger om die betaalbare woning te vinden. Terwijl we vroeger juist een bredere volkshuisvesting hadden, waar ook de middeninkomens deel van uitmaakten.

  Aedes Net
 • 21.01.21

  Als je het een paar jaar geleden over een flexwoning had, dan doemde meteen het beeld van een containers-met-een-inrichting op. Maar tegenwoordig worden het steeds meer volwaardige appartementen. En waar het er vroeger een paar honderd per jaar waren, hebben we het nu al over enkele duizenden. Zou de flexwoning dan ook een oplossing kunnen zijn voor het enorme woningtekort? En zo ja, voor wie dan? 

  Aedes Net
 • 20.01.21

  Dankzij het generatiepact kunnen corporatiemedewerkers van 63 jaar of ouder minder gaan werken met behoud van pensioenopbouw. De regeling geldt sinds 1 januari 2019. Volgens die afspraak in de CAO Woondiensten komen de vrijgekomen uren beschikbaar voor collega’s van 35 jaar of jonger. Hoe werkte het generatiepact tot en met september 2020? In dit artikel leest u de verkenning in cijfers en in praktijkverhalen.

  Aedes Net
 • 20.01.21

  Problemen met ventilatiesystemen in woningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners bijvoorbeeld door het ontstaan van schimmel. Daarom heeft Aedes een nieuw Programma van Eisen (PvE) inclusief handleiding laten ontwikkelen door BBA Binnenmilieu. Dit PvE vervangt  de versie uit 2011.

  Aedes Net
 • 19.01.21

  Hoe vertalen woningcorporaties het Klimaatakkoord naar beleid voor verduurzaming? Komend voorjaar lanceert Aedes voor haar leden de Routekaart 2.0. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze nieuwe routekaart is de uitwerking van het Klimaatakkoord. Met de routekaart kunnen corporaties de strategische keuzes voor de verduurzaming van hun voorraad op hoofdlijnen herijken op het Klimaatakkoord.

  Aedes Net
 • 19.01.21

  Overheidsinstanties als de Belastingdienst, dienst Toeslagen, CAK, SVB en UWV schelden de schulden van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt. Dat maakte staatssecretaris Van Huffelen van Financiën 18 januari 2021 bekend. Van Huffelen roept private partijen, waaronder energieleveranciers, banken en woningcorporaties, op om hetzelfde doen.

  Aedes Net
 • 19.01.21

  ‘Betaalbare nieuwbouw is onze belangrijkste opgave voor dit decennium’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn in de nieuwste editie van Corporatiebouw. ‘Een klassieke taak die tegelijkertijd schreeuwt om innovatie’.

  Aedes Net
 • 18.01.21

  De komende vijf jaar verrijzen in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) jaarlijks 200 tot 250 gestandaardiseerde sociale huurwoningen. Het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen dertien woningcorporaties en negen gemeenten. Ontwikkelaars Heijmans en BAM Wonen zijn de winnaars van de openbare aanbesteding voor deze pilot. De komende vijf jaar verrijzen in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) jaarlijks 200 tot 250 gestandaardiseerde sociale huurwoningen. Het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen dertien woningcorporaties en negen gemeenten. Ontwikkelaars Heijmans en BAM Wonen zijn de winnaars van de openbare aanbesteding voor deze pilot.

  Aedes Net
 • 18.01.21

  ‘Wat zit er achter de benchmarkcijfers en wat kunnen we daarvan leren?’, is het pleidooi van Monique Govers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Omnia Wonen in een vraaggesprek naar aanleiding van de Aedes-benchmark 2020.

  Aedes Net
 • 15.01.21

  Woningcorporaties die actuele informatie hebben over bestaand vastgoed en bouwprojecten kunnen veel kosten besparen. Regie op informatiestromen biedt bovendien managementinformatie die de bedrijfsvoering ondersteunt. Aedes pleit er daarom voor dat corporaties met Bouw Informatie Management (BIM) aan de slag gaan. Om hen te ondersteunen bij gebruik en invoering, ontwikkelde Aedes de BIM-leidraad en het BIM-protocol voor woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 15.01.21

  Conceptueel bouwen kan niet alleen, maar moet ook gezien de toenemende woningnood vindt Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris. Op industriële wijze bouwen levert een hogere kwaliteit en tijdwinst op, vermindert risico’s en is duurzamer. ‘Het punt is momenteel niet zozeer het aanbod, maar de vraag: als corporatiesector moeten we veel meer vraag in de markt gaan zetten. De vraag moet sterk stijgen, dan volgt het aanbod uiteraard’, aldus Tip.

  Aedes Net
 • 15.01.21

  De komende vier jaar gaat Aedes samenwerken met accountantsorganisatie BDO voor de Aedes-benchmark. BDO gaat de benchmark uitvoeren op de onderdelen Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering, Nieuwbouw en Databeheer. 

  Aedes Net
 • 15.01.21

  Woningcorporaties bespreken binnenkort een voorstel om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen. Vestia kan haar taken voor huurders en gemeenten pas weer waarmaken, als haar financiële probleem structureel opgelost wordt. Daarvoor zijn ook bijdragen nodig van het ministerie van BZK, de toezichthouder en het waarborgfonds. Branchevereniging Aedes heeft daarvoor samen met Vestia een plan gemaakt, mede op advies van een commissie van corporatiebestuurders. Het Aedes-bestuur legt dat voor aan haar leden, vrijwel alle woningcorporaties in Nederland.

  Aedes Net

Pagina's