AEDES NIEUWS

 • 09.07.19

  De Sectoradviescommissie Vestia heeft zich in de afgelopen maanden een beeld gevormd van de problematiek van Vestia zodat zij daarover een advies uit kan brengen, mocht Vestia een tweede saneringsaanvraag indienen. Bestuurlijk regisseur Hamit Karakus bracht op 9 juli 2019 een advies uit over zes gemeenten waar Vestia haar bezit wil verkopen. Volgens de SAC kan dat advies bijdragen aan een oplossing voor zowel deze gemeenten als voor de huurders van Vestia.

  Aedes Net
 • 09.07.19

  Zes teams die een uitdaging aandurven, zes vraagstukken waar woningcorporaties mee worstelen, twaalf maanden de tijd. De ontknoping van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is op 26 september 2019. Medewerkers van corporaties en andere maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom bij de spannende laatste ronde

  Aedes Net
 • 09.07.19

  Het Aedes netwerk Vrouwen & Leiderschap richt zich op vrouwelijke leiderschap binnen de corporatiebranche. Gezamenlijk onderzoeken en bespreken we wat de kracht van het vrouwelijk leiderschap is, hoe het zich ontwikkelt en welke waarde het toevoegt.

  Aedes Net
 • 08.07.19

  Ruim 1.700 woningzoekenden in de regio Amsterdam hebben zich aangemeld voor een proef om slimme verhuisketens te creëren. Op basis van data over onder andere hun woonwensen, hun huidige woning en hun zoekgedrag op WoningNet berekent een computermodel of er opeenvolgende verhuizingen mogelijk zijn. Met deze slimme verhuisketens kunnen meer mensen een passende woning vinden. WoningNet doet de proef samen met woningcorporaties Ymere, de Alliantie en Rochdale.

  Aedes Net
 • 08.07.19

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 07.07.19

  De afdeling Communicatie verzorgt de in- en externe communicatie, waaronder de Aedes-media. Leden en belangstellenden lezen in Aedes-Magazine over de achtergronden en discussies in de corporatiesector.

  Aedes Net
 • 05.07.19

  Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

   

  Aedes Net
 • 04.07.19

  Aedes leden zijn zeer tevreden over het niveau en de organisatie van kennis- en opleidingsbijeenkomsten van Aedes. Dat geeft 98,1 procent van de ondervraagden aan in het onderzoek van keuringsinstelling CEDEO. Twee jaar geleden was dat 97,6 procent. Met deze score is Aedes ook de komende twee jaar een gecertificeerd opleidingsaanbieder en mag punten voor Permanente Educatie (PE) toekennen aan bezoekers van bepaalde bijeenkomsten.

  Aedes Net
 • 04.07.19

  De afgelopen tijd hebben CAO-partijen achter de schermen hard gewerkt om een oplossing te vinden voor de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Dit heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO Woondiensten van 1 januari 2019 tot 31 december 2020. Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie bereikten dit resultaat tijdens de vijfde onderhandelingsronde op donderdag 4 juli 2019. 

  Aedes Net
 • 04.07.19

  Het kernteam Stappenplan Datakwaliteit Woningcorporaties (SDW) is op zoek naar voorbeelden ter inspiratie van het werken aan datakwaliteit op het gebied van ‘tooling’ (gereedschap). Dat kunnen proposities zijn van leveranciers in de markt, maar het kunnen ook best-practices zijn van toepassingen die woningcorporaties al gebruiken in samenwerking met leveranciers in het werken aan datakwaliteit. 

  Aedes Net
 • 02.07.19

  Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en woningcorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp-  en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst.

  Aedes Net
 • 02.07.19

  De portal van de Aedes-benchmark 2019 is open voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering. We maken hiervoor zoveel mogelijk gebruik van de dVi-gegevens. Dit jaar worden ook gegevens over Nieuwbouw uitgevraagd. Alle gegevens kunnen tot en met 31 augustus tegelijk worden aangeleverd.

  Aedes Net
 • 01.07.19

  Welke arbeidsvoorwaarden kunnen tegen elkaar worden uitgeruild?

  Aedes Net
 • 01.07.19

  Al sinds 2010 kent de CAO Woondiensten een loopbaanontwikkelingsbudget. Dat kunnen medewerkers in de corporatiebranche zelf inzetten. Ook de organisatie heeft daar profijt van, ondervonden ze bij corporatie wonenCentraal in Alphen aan de Rijn.

  Aedes Net
 • 01.07.19

  Werknemers hebben op basis van de CAO Woondiensten sinds 1 januari 2010 recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Werknemers bepalen zelf hoe, wanneer en waaraan zij het budget besteden. Voorwaarde is dat de besteding bijdraagt aan hun loopbaanontwikkeling.

  Aedes Net
 • 01.07.19

  In de CAO Woondiensten hebben medewerkers sinds 1 januari 2010 recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Wat zijn de regels voor de besteding van dit budget?

  Aedes Net
 • 01.07.19

  Van de meeste politieke partijen in de Tweede Kamer is inmiddels bekend wie de (nieuwe) woordvoerders Wonen zijn. In dit artikel een overzicht.

  Aedes Net
 • 01.07.19

  Goede zorg en begeleiding van kwetsbare personen is essentieel in het voorkomen en aanpakken van woonoverlast. Dat zegt minister Ollongren (BZK) in haar brief aan de Tweede Kamer. Zij heeft het aanpakken van woonoverlast hoog op de agenda staan. Aedes vindt dat een goed teken want woonoverlast in wijken neemt toe.

  Aedes Net
 • 28.06.19

  Ik sta op het binnenplein van Nieuwspoort, het perscentrum van het Binnenhof. Lekker zomers weer en een glimlach op de gezichten van de tientallen aanwezigen. Er lopen ook ministers en staatssecretarissen van het kabinet. Ze wachten nerveus tot de persconferentie begint. Vandaag is een bijzondere dag: het Kabinet presenteert het Klimaatakkoord. Hierin is uitgewerkt hoe de hele samenleving zich moet transformeren om een duurzame toekomst voor onze kinderen te kunnen bereiken. Het deel over de gebouwde omgeving heb ik namens Aedes mede vorm mogen geven (samen met leden en medewerkers, hoor!), maar het gaat ook over landbouw, verkeer, industrie en elektriciteit.

  Aedes Net
 • 28.06.19

  Alle eigenaren en gebruikers van woningen en gebouwen moeten aan de slag om te verduurzamen. Het Klimaatakkoord biedt daar een kader voor. Maar de woonlasten van de huurders van huizen van woningcorporaties mogen niet stijgen als gevolg van afspraken uit het Klimaatakkoord, zo stellen de Woonbond en Aedes. Het kabinet moet huurders compenseren als hun energierekening hoger uit gaat vallen, bijvoorbeeld door de verhoging van de gasprijs.

  Aedes Net
 • 28.06.19

  De renovatie en nieuwbouw van huurwoningen tot nul-op-de-meterwoningen (NOM) vraagt om een andere relatie tussen bouwer en woningcorporatie. De bouwer neemt bijvoorbeeld geen afscheid van het project nadat het is opgeleverd. Aedes, Bouwend Nederland en Stroomversnelling hebben gezamenlijk een nieuwe Afnameovereenkomst ontwikkeld: één voor renovatie en één voor nieuwbouw.

  Aedes Net
 • 28.06.19

  Nieuw: de kwaliteitscatalogus wooncomplexen. Met dit praktische instrument sturen woningcorporaties op schoon, heel en veilig. Corporaties kunnen hiermee de kwaliteit van hun bezit meten, monitoren, beheren en verbeteren. Vanaf 15 januari 2019 is beeldsystematiek voor corporaties beschikbaar. De systematiek wordt kosteloos aangeboden aan alle Aedes-leden.

  Aedes Net
 • 28.06.19

  Bij het maken van prestatieafspraken kunnen huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten een gezamenlijke aanpak voor energiebesparing uitwerken. De herziene uitgave 2019 van de Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken geeft daarvoor tips en voorbeelden uit het hele land.

  Aedes Net
 • 28.06.19

  Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot juni 2019. In dit overzicht onder andere aandacht voor het pensioenakkoord en een vraag over vakantiewerkers.

  Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

  Aedes Net
 • 27.06.19

  Het kabinet koppelt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen aan de grootte van het huishouden. Aedes en de Woonbond pleiten daar al langer voor. Maar door de inkomensgrenzen die het kabinet nu voorstelt, komen juist minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Terwijl ze daar wel op aangewezen zijn. 

  Aedes Net
 • 26.06.19

  Woonwaard is een van de deelnemers van het traject Bestuurder voor een Dag. Oud-trainees van Talent in Huis hielpen de corporatie tijdens een tweedaagse een innovatieve oplossing te vinden voor een concreet vraagstuk. Directeur-bestuurder Joke van den Berg over het resultaat: ‘De komende tijd gaan alle medewerkers van Woonwaard aan de slag om hun relatie met bewoners betekenisvoller te maken, zodat een kracht ontstaat die bijdraagt aan een betere stad.

  Aedes Net
 • 26.06.19

  Woonwaard is een van de deelnemers van het traject Bestuurder voor een Dag. Oud-trainees van Talent in Huis hielpen de corporatie tijdens een tweedaagse een innovatieve oplossing te vinden voor een concreet vraagstuk. Directeur-bestuurder Joke van den Berg over het resultaat: ‘De komende tijd gaan alle medewerkers van Woonwaard aan de slag om hun relatie met bewoners betekenisvoller te maken, zodat een kracht ontstaat die bijdraagt aan een betere stad.

  Aedes Net
 • 26.06.19

  Aedes, Bouwend Nederland en Techniek Nederland lanceren een aanvulling op de Aedes AVG-routeplanner van november 2017 . Deze aanvulling gaat over de persoonsgegevensdeling bij Bouw, Renovatie en Onderhoud. Deze aanvulling vervangt het oude document uit begin 2017.

   

   
  Aedes Net
 • 26.06.19

  Michiel Alexander de Raaf is de Nederlandse man achter het Europese burgerinitiatief Housing for All. Hij heeft de schone taak om voor maart 2020 van 20.000 Nederlandse handtekeningen te verzamelen voor de petitie. Doel: aanpassing van de regels voor sociale huisvesting door de Europese Commissie. Socialer en beter voor de huurders.

  Aedes Net
 • 25.06.19

  Als je kwetsbare groepen moet huisvesten, kun je dat maar beter goed doen. Dat is de overtuiging van Krista Bosman van woningcorporatie De Alliantie. Zij is een van de opstellers van de Checklist gemengd wonen. Belangrijkste les: zorg dat alle rollen en belangen vooraf duidelijk zijn en denk niet dat het zomaar ontstaat.

  Aedes Net
 • 24.06.19

  De vereenvoudiging van de markttoets is weer een stap verder nu de Wet Maatregelen Middenhuur is gepubliceerd. Dat maakt het voor woningcorporaties gemakkelijker om middeldure huurwoningen te bouwen. Het kabinet verwacht dat deze wet voor corporaties een verlichting van de administratieve lasten van 6 procent oplevert, ofwel 10.800 euro per jaar. 

  Aedes Net
 • 24.06.19

  Aedes Net
 • 21.06.19

  Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van belang voor een gezonde bedrijfsvoering van woningcorporaties. Het is bij uitstek en onderwerp dat op de agenda van de raad van commissarissen (RvC) thuis hoort. De handreiking Toezicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers biedt toezichthouders en bestuurders handvatten om hierover het gesprek te voeren. Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) maakte de handreiking samen met VTW, NVBW en Aedes.

  Aedes Net
 • 21.06.19

  In de Vernieuwingsagenda hebben we benoemd dat we de wendbaarheid en de veranderkracht van de sector, en daarmee van de corporaties willen vergroten. Dat begint bij jezelf, zo vinden Marinus Kempe (directeur-bestuurder De Kernen), Yolanda Winkelhorst (directeur-bestuurder IJsseldal Wonen) en Johannes Osinga (directeur FLOW). Als deelnemers van de coalitie bedrijfsvoering en veranderkracht, slaan zij de handen ineen en ontwikkelen een training speciaal voor managementteams van corporaties.

  Aedes Net
 • 20.06.19

  De definitieve BENG-eisen zijn bekend. Minister Ollongren heeft haar ontwerpbesluit voor de Bijna Energieneutrale Gebouw-eisen voor nieuwbouwwoningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De ingangsdatum is nu uitgesteld tot 1 juli 2020. De aanscherping van de eisen zorgen voor een kostenstijging van nieuwbouwwoningen.

  Aedes Net
 • 19.06.19

  Tot 1 juli 2019 kunnen woningcorporaties nog een aanvraag indienen voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming). RVO.nl honoreert alle meldingen die ze voor de sluitingsdatum ontvangt, mits deze voldoen aan de vereisten. De regeling zal op zijn vroegst pas weer in 2022 openen voor nieuwe aanvragen. Aedes betreurt deze tweejarige stilstand.

  Aedes Net
 • 19.06.19

  Twee woningcorporaties en vijf bouwbedrijven verduurzamen de komende 4 jaar gezamenlijk meer dan 2.000 sociale huurwoningen in West-Brabant. Daarvoor vormen ze de Brabantse Duurzaamheids Alliantie. Ze werken hierin samen aan een vernieuwende manier van opdrachtgeven en opdrachtnemen. De alliantie roept andere woningcorporaties op zich bij dit vernieuwende initiatief aan te sluiten.

  Aedes Net
 • 17.06.19

  Bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen toegepast zijn. Ook corporaties vallen onder deze verplichting uit de Wet Milieubeheer. Corporaties die daarnaast te maken hebben met de energie-audit EED hebben tot 5 december 2019 uitstel om aan hun informatieplicht te voldoen.

  Aedes Net
 • 17.06.19

  Het Tweede Kamerdebat over de evaluatie van de Woningwet is uitgesteld tot na het zomerreces. Het stond eigenlijk gepland voor juni 2019. Aedes, VNG, VTW en Woonbond stuurden samen al wel een brief aan de Kamer, waarin ze aandringen op meer ruimte voor lokaal woonbeleid.

  Aedes Net
 • 17.06.19

  Jonge professionals in de corporatiesector kunnen deze zomer weer meedoen aan een Summer School, waar ze samen met collega’s uit heel Europa kennis opdoen op het gebied van betaalbare huisvesting van kwetsbare groepen, vergrijzing en toegankelijke woonruimte, duurzaamheid en digitalisering.

  Aedes Net

Pagina's