AEDES NIEUWS

 • 15.07.21

  Mensen uit de opvang aan een woning helpen mét de juiste zorg en begeleiding. Dat was het doel van het actieprogramma Weer Thuis dat van 2017 tot 2021 liep. Welke lessen kunnen we trekken uit het programma? Wij hebben 10 succesfactoren op een rij gezet. 

  Aedes Net
 • 14.07.21

  Zorg dat het bewustzijn over brandveiligheid bij eigenaren van gebouwen hoog blijft. Blijf extra alert bij gebouwen met één vluchtroute. Die aanbevelingen doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan vertegenwoordigers van gebouweigenaren naar aanleiding van onderzoek naar de brand in een galerijflat in Arnhem. Aedes neemt de aanbevelingen in haar richting ter harte en gaat extra inspanningen doen om woningcorporaties te ondersteunen om hun woningen brandveilig te houden.

  Aedes Net
 • 13.07.21

  Naast andere indicatoren speelt de veerkracht van wijken en buurten een belangrijke rol in de ondernemingsstrategie van Velison Wonen. ‘Corporaties zijn er niet alleen voor het bouwen en onderhouden van sociale woningen. Wij spelen ook een rol in een veilige en prettige woonomgeving waar je je kinderen wilt opvoeden.’ 

  Aedes Net
 • 13.07.21

  Corporatiemedewerkers en leveranciers hebben vorige maand het processenboek gereviewd. Dit heeft veel goede input opgeleverd, die inmiddels is verwerkt. Hiermee is het project processenboek in de laatste fase gekomen.

  Aedes Net
 • 13.07.21

  De Bouwstroom Drenthe is op 8 juli 2021 officieel van start gegaan. Woningcorporaties Actium, Woonservice, Woonconcept, Wold & Waard en Lefier ondertekenden samen met marktpartijen Dura Vermeer Bouw Hengelo en Trebbe de samenwerkingsovereenkomst.

  Aedes Net
 • 13.07.21

  Hoe werk je met meerdere corporaties, zorginstellingen en gemeente samen om burgers, huurders en cliënten slimmer en beter te bedienen? Hoe krijg je passende woonruimte met zorg geregeld? En welke afstemming en afspraken vergt het? Daar hebben ze in Leiden ruime ervaring mee, en dat delen ze graag met andere corporaties!

  Aedes Net
 • 12.07.21

  De helft van de jonge starters verhuist naar een gedeelde woning, bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis. Starters die naar een zelfstandige woning willen verhuizen, komen nauwelijks aan een corporatiewoning en wijken daarom de laatste jaren noodgedwongen uit naar de duurdere particuliere huursector. Dat blijkt uit de meest recente Lokale Monitor Wonen die vandaag is gepubliceerd.

  Aedes Net
 • 09.07.21

  De Eerste Kamer heeft op 6 juli 2021 ingestemd met de gewijzigde Woningwet, voortkomend uit de wetsevaluatie. De wijzigingen worden van kracht vanaf 1 januari 2022. Meteen werd afgesproken dat er reparatiewetgeving komt over tijdelijke huurovereenkomsten.

  Aedes Net
 • 09.07.21

  250 woningcorporaties leveren een bijdrage om de financiële problemen van woningcorporatie Vestia structureel op te lossen. Ook aan de financiële en fiscale voorwaarden van het voorstel kan worden voldaan. Daarmee staan alle lichten op groen voor de uitvoering van het plan.

  Aedes Net
 • 08.07.21

  De huisvesting van kwetsbare groepen moet verbeteren. Zij komen steeds vaker in sociale nood door gebrek aan een thuis. Dat concludeert een brede coalitie, die bestaat uit vijf ministeries (BZK, VWS, OCW, J&V, SZW), VNG, Aedes, G4 en G40. De coalitie pleit voor een spoedpakket aan maatregelen, in combinatie met een tienjarige Nationale Samenwerkingsagenda.

  Aedes Net
 • 08.07.21

  We willen woningcorporaties als aantrekkelijk werkgevers onder de aandacht brengen bij nieuwe (jonge) doelgroepen. De corporatiesector heeft nieuwe mensen nodig voor de opgaven nu en in de toekomst. Daarom ontwikkelden we een video en de online arbeidsmarktcampagne Werk aan Wonen die 9 juli van start gaat.

  Aedes Net
 • 08.07.21

  Nederland heeft minstens 75.000 woningen per jaar extra nodig. Deze grote opgave vraagt om een andere manier van werken. Van traditioneel opdrachtgeverschap naar conceptueel bouwen en van individueel inkopen naar collectief.

  Aedes Net
 • 07.07.21

  Tijdens een feestelijke finale van de challenge So you think you can build? zijn de drie winnaars bekend gemaakt. Voor iedere Product-Markt-Combinatie (PMC) is er één winnaar. En dit zijn:

  Aedes Net
 • 07.07.21

  Minister Ollongren wil verhuurders de mogelijkheid geven om jongvolwassenen na het overlijden van hun ouder(s) tijdelijke contracten aan te bieden, zodat zij langer in de ouderlijke woning kunnen blijven tot er een passende woning of andere oplossing is gevonden.

  Aedes Net
 • 06.07.21

  Woningcorporaties vinden het belangrijk de kwaliteiten van arbeidsbeperkten niet onbenut te laten. Graag willen zij met hun personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij zijn. Daarom hebben CAO-partijen sinds de CAO Woondiensten 2017-2018 afgesproken mensen met een arbeidsbeperking in dienst te hebben/te houden, zich daarvoor in te spannen en de uitvoering van de afspraken te monitoren. Uit de eerste monitoring blijkt dat het aantal arbeidsbeperkten dat bij een woningcorporatie werkt, sinds begin 2019 is toegenomen.

  Aedes Net
 • 06.07.21

  Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Deze gemiste huurtoeslag kunnen ze nog met terugwerkende kracht ontvangen, maar dan moeten ze wel zelf actie ondernemen voor 1 september 2021.

  Aedes Net
 • 06.07.21

  Aedes en de Woonbond, als vertegenwoordigers van corporaties en huurders, gaan in gesprek over een nieuw Sociaal Huurakkoord voor de komende jaren. Al tweemaal eerder sloten Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord af.

  Aedes Net
 • 05.07.21

  Compliance gaat over gedrag van medewerkers, over hoe we onze doelen willen halen en dagelijks ons werk doen bij een woningcorporatie. Dat gaat verder dan alleen het toepassen van de Woningwet en het naleven van de Governancecode Woningcorporaties. Hoe maak je (het gesprek over) compliance vanzelfsprekend in je organisatie? Onder andere dat leer je in de tweedaagse leergang Compliance voor woningcorporaties, die Aedes dit najaar weer aanbiedt.
  Interesse? Bekijk het programma.

  Aedes Net
 • 05.07.21

  Met de Innovatieboost ging Aedes vorig jaar op zoek naar vernieuwende ideeën voor de sector, de huurder en de corporatiemedewerker. Hoe staat het nu met de ideeën waarmee acht verschillende corporaties in de prijzen vielen? Met de paper over datascience staan er nu vier inspirerende whitepapers klaar, andere volgen.

  Aedes Net
 • 05.07.21

  Na een uitgebreide evaluatie, een stagnerend aantal deelnemers in de afgelopen jaren én het feit dat veel corporaties op andere momenten eigen activiteiten organiseren is besloten om de Week van het Huren geen vervolg te geven. Om wel het maatschappelijke, sociale gezicht van corporaties te laten zien en het contact met huurders te versterken is besloten om bij het bestaande evenement Burendag op 25 september 2021 aan te sluiten.

  Aedes Net
 • 05.07.21

  Op 1 juli 2021 is de wijziging van de klassegrenzen van de Energieprestatievergoeding (EPV) op basis van de NTA8800 teruggedraaid. Dit heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een brief bekendgemaakt.

  Aedes Net
 • 02.07.21

  ‘Je moet lef hebben en je niet laten afschrikken, want een nieuw type woning toevoegen aan je reguliere woningbestand is pittig te realiseren.’ Dat zegt Marieta Peek van Woningstichting Putten (WSP) over de ontwikkeling van 20 flexwoningen voor Puttenaren die snel eigen woonruimte nodig hebben.

  Aedes Net
 • 02.07.21

  Leden van Aedes zijn zeer tevreden over het niveau en de organisatie van kennis- en opleidingsbijeenkomsten van Aedes. Dat geeft 98,6 procent van de ondervraagden aan in het onderzoek van keuringsinstelling CEDEO. Met deze score is Aedes ook de komende twee jaar een gecertificeerd opleidingsaanbieder en mag punten voor Permanente Educatie (PE) toekennen aan bezoekers van bepaalde bijeenkomsten.

  Aedes Net
 • 02.07.21

  Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

   

  Aedes Net
 • 01.07.21

  De methodiek om de klassegrenzen in de Aedes-benchmark te bepalen is vorig jaar geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het besluit om over te gaan op absolute klassegrenzen voor het prestatieveld Huurdersoordeel. Doet uw corporatie dit jaar weer mee met de Aedes-benchmark? Dan is het belangrijk om te weten hoe de letters binnen het prestatieveld Huurdersoordeel vanaf 2021 tot stand komen.

  Aedes Net
 • 30.06.21

  Welk concept voor renovatie of verduurzaming past het beste bij uw corporatiewoningen? Op dit moment is het vergelijken van goede oplossingen zeer lastig. Met een conceptenetalage brengt De Renovatieversneller vraag en aanbod inzichtelijk bij elkaar.

  Aedes Net
 • 30.06.21

  Hoe ervaren gemeenten en corporaties de praktijk rondom prestatieafspraken? Op basis van onder andere ervaringen en inzichten uit ruim 100 visitaties schreven Jos Koffijberg en Hans de Bruijn het  essay Dynamiek in de driehoek: prestatieafspraken, visies en instituties over het functioneren van corporaties en gemeenten bij het maken van prestatieafspraken.

  Aedes Net
 • 29.06.21

  Goed en betaalbaar wonen in Nederland kan profiteren van nieuwe en innovatieve inzichten van jonge en talentvolle pas-afgestudeerden. Daarom stellen we vanaf dit jaar de  Aedes-scriptieprijs beschikbaar. Die is bedoeld voor de beste masterscriptie van studiejaar 2020-2021 op het brede terrein van de Nederlandse woningmarkt,  volkshuisvesting, sociale huur en/of woningcorporaties. De drie beste scripties ontvangen prijzengeld van 2.500, 1000 of 500 euro. Wie gaat de prijs in de wacht slepen? 

  Aedes Net
 • 28.06.21

  De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) voor verduurzamingsmaatregelen gaat op 1 juli weer open. In 2021 is 150 miljoen euro beschikbaar.

   

  Aedes Net
 • 24.06.21

  Met de Handreiking arbeidsovereenkomst voor corporatiebestuurders kan een raad van commissarissen een arbeidsovereenkomst opstellen voor een bestuurder. De VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) en de NVBW (Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties) hebben de handreiking arbeidsovereenkomst opgesteld en houden die actueel. De laatste herziening is van 24 juni 2021.

  Aedes Net
 • 24.06.21

  Voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering en de verdieping Nieuwbouw van de Aedes-benchmark 2021 gaat er iets veranderen in de manier van aanleveren van gegevens. Deze levert u vanaf dit jaar aan via het SBR-wonen portaal.

  Aedes Net
 • 23.06.21

  Aedes, Vereniging Eigen Huis en LTO Nederland benadrukken in een brief aan de Tweede Kamer de noodzaak voor een fundamenteel herontwerp van het asbeststelsel en meer risicogestuurd, innovatief asbestbeleid.

   
  Aedes Net
 • 23.06.21

  Voor iedereen die dit jaar voor de eerste keer het Aedes-benchmark portaal invult organiseren we een online demonstratiesessie op 5 juli 2021.

  Aedes Net
 • 22.06.21

  De zes finalisten van de challenge So you think you can build? zijn bekend. Uit de 94 inzendingen koos de jury uiteindelijk zes finalisten, twee per uitgevraagde Product-Markt-Combinatie (PMC). De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens de finale op 7 juli 2021.

  Aedes Net
 • 22.06.21

  Private partijen willen samen met de overheid 142 miljard euro investeren in 14 gebiedsontwikkelingen: 450.000 nieuwbouwwoningen en openbaar vervoer. Om het plan haalbaar te maken is nog zekerheid nodig over 20 miljard aan publieke investeringen.

  Aedes Net
 • 21.06.21

  Deze aflevering van de podcastserie 'Meer dan een huis' gaat over de dreiging dat er in sommige Nederlandse wijken een parallelle samenleving ontstaat.

  Aedes Net
 • 21.06.21

  Roelien Ritsema van Eck (de Alliantie) is de nieuwe eerste onderhandelaar van de CAO-onderhandelingsdelegatie. Zij heeft het stokje overgenomen van Henk Peter Kip (Mitros). De onderhandelingen voor de CAO Woondiensten 2022 starten uiterlijk 1 oktober.

  Aedes Net
 • 21.06.21

  Hoe kunnen corporaties houtbouw versnellen? Acht Brabantse corporaties onderzoeken dat in hun samenwerkingsverband Lente. Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen, vertelt over vooroordelen en feiten.’ Laat je overtuigen wat de voordelen zijn en ga gewoon beginnen.’

  Aedes Net
 • 21.06.21

  Ook in coronatijd is het belangrijk dat werkzaamheden van corporaties zoveel mogelijk doorgaan, maar wel op een veilige manier. Aedes ontwikkelde daarom samen met FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen een handreiking om corporaties te ondersteunen bij de vormgeving van de 1,5 meter samenleving op het werk. De maatregelen in deze handreiking zijn onderverdeeld in maatregelen op kantoor, in bouw- en onderhoud en in de wijk.

  Aedes Net
 • 21.06.21

  Een aantal partijen in de bouw- en technieksector heeft samen het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Ook Aedes ondertekende: het protocol sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is. 

  Aedes Net

Pagina's