AEDES NIEUWS

 • 10.06.20

  Woningzoekenden moeten makkelijker een huurwoning kunnen vinden, ongeacht waar zij ingeschreven staan. Daar gaat de Koplopergroep woonruimteverdeling aan werken.
   

  Aedes Net
 • 10.06.20

  Dertien woningcorporaties en negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven roepen gezamenlijk marktpartijen op met voorstellen te komen voor de bouw van gestandaardiseerde sociale huurwoningen. Door deze woningen in meerdere gemeentes te bouwen, dalen de bouwkosten en is een sociale huurprijs haalbaar. In 2021 moeten de eerste woningen al klaar zijn.

  Aedes Net
 • 09.06.20

  De gemeente Zwolle stelde in september 2019 een strategie vast voor klimaatadaptatie in de stad. Daarin zijn ook de woningcorporaties SWZ, deltaWonen en Woningstichting Openbaar Belang en huurdersorganisaties betrokken. Ieder nemen zij een eigen deel van de strategie voor hun rekening.

  Aedes Net
 • 09.06.20

  Corporatiewerkzaamheden gaan grotendeels door, ondanks de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête die Aedes onder haar leden heeft gehouden. Meer dan 40 procent heeft hieraan meegedaan.

  Aedes Net
 • 08.06.20

  De Belastingdienst heeft bij de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging van 2020 ten onrechte een AOW-leeftijd van 66 jaar en 8 maanden gehanteerd. Daardoor hebben 139 verhuurders voor 932 huishoudens ten onrechte een verklaring gekregen waarin staat dat het huishouden vanwege het inkomen in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.

  Aedes Net
 • 08.06.20

  Met de invoering van de NTA8800 voor het bepalen van energielabels verandert ook de software waarmee huiseigenaren moeten werken. Vabi ontwikkelt deze software. Daar hoort dataconversie bij. Maar woningcorporaties kunnen er ook voor kiezen zelf specifieke data van hun voorraad te verzamelen. ‘Bedenk nu alvast of je dat wilt’, adviseert Sybe de Wit, consultant bij Vabi.

  Aedes Net
 • 08.06.20

  Kwetsbare bewoners in corporatiewijken krijgen te laat of te weinig ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo). Een vroege signalering van problemen, de waakvlamfunctie, moet terugkomen in de wijken. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Andersson Elffers Felix (AEF) op verzoek van Aedes uitvoerde. Op 8 juni 2020 debatteert de Tweede Kamer over onder andere ambulante zorg in de wijken.

  Aedes Net
 • 04.06.20

  Het Amer-warmtenet levert al meer dan 40 jaar warmte aan woningen en bedrijven in de regio Breda en Tilburg. Energieleverancier Ennatuurlijk levert de warmte. Er zijn 33.000 woningen aangesloten op het warmtenet, waaronder huurwoningen van de corporaties in de regio. De gemeenten Breda en Tilburg werken samen met Ennatuurlijk en de corporaties aan een duurzaam en betaalbaar warmtenet.

  Aedes Net
 • 04.06.20

  Het is wel degelijk mogelijk om binnen nationale en Europese regels woningcorporaties uit te zonderen van ATAD1, de Europese belastingrichtlijn die bedoeld is om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Het kabinet kan die politieke keus maken. Dat schrijven de fiscalisten Korving en De Ruiter in het Weekblad Fiscaal Recht.

  Aedes Net
 • 04.06.20

  De vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen uit het Sociaal Huurakkoord wordt per 1 juli 2020 geüpdatet. Aedes en de Woonbond maakten hierover afspraken op basis van onderzoek door Companen. De vergoedingentabel helpt bij het bepalen van een faire huurverhoging voor huurders bij duurzaamheidsinvesteringen. De Woonbond geeft een positief advies aan huurders om in te stemmen met huurverhogingsvoorstellen die in lijn zijn met de tabel.

  Aedes Net
 • 03.06.20

  Woningcorporaties kunnen verschillende maatregelen nemen voor leefbare buurten. Met een combinatie bereik je vaak meer. Om daar een goede keuze in te maken, zijn gegevens over de buurt, samenstelling onderhoud etc. nodig. De gezamenlijke duiding van de cijfers en een gesprek daarover zijn minstens zo belangrijk als de gegevens zelf. Dat was een wijze les uit de webinars Veerkracht in corporatiebezit.

  Aedes Net
 • 02.06.20

  De Week van het Huren lijkt nog ver weg. Wil je goed voor de dag komen, ga dan nu alvast aan de slag. Wil jouw corporatie meedoen met de Week van het Huren, maar weet je nog niet wat voor activiteiten jullie gaan organiseren  Laat je inspireren. Wij hebben een aantal mooie, leuke en creatieve activiteiten van collega-corporaties op een rij gezet. Doe er je voordeel mee!

  Aedes Net
 • 01.06.20

  De wereld om ons heen is continu in beweging. De vraagstukken in de samenleving verbreden, het krachtenveld verandert. En daarmee de klantvraag om. Hoe gaan we daar mee om?  Het vraagt allereerst een organisatie en medewerkers die daarop in kunnen spelen en een andere houding aannemen. Hoe geef je antwoord op deze veranderingen? Hoe neem je de organisatie mee? Hoe geef je leiding aan deze verandering? En hoe werk je vervolgens samen aan een toekomstige organisatie? Hoe geef je samen richting aan de organisatie? En hoe blijf je zelf en de organisatie fit (voor de toekomst)?

  Aedes Net
 • 29.05.20

  Woningcorporaties helpen met individueel maatwerk juist die huurders, die als gevolg van de coronacrisis betalingsproblemen hebben. Een algemene huurbevriezing helpt die huurders nauwelijks en is weinig effectief. Dat schrijft Aedes aan de Eerste Kamer, die met minister Ollongren in gesprek is over een algemene huurstop.

  Aedes Net
 • 28.05.20

  Slim verduurzamen en versnellen door initiatieven met elkaar te verbinden en die te verspreiden onder betrokken partijen. Dat zijn enkele doelen van het Duurzaamheidspact dat verschillende woningcorporaties in Eindhoven onlangs tekenden.

  Aedes Net
 • 27.05.20

  Een meerderheid van de huurders in sociale huurwoningen voelt zich daarin thuis. Dat is het belangrijkste resultaat uit het onderzoek van het landelijke kwaliteitscentrum KWH. Een fijne woning in een fijne buurt zorgt bij 56 procent van de 15.000 ondervraagde huurders voor het thuisgevoel.

  Aedes Net
 • 27.05.20

  Aedes organiseert haar voorjaarcongres op woensdag 24 juni 2020. Deze keer niet op een congreslocatie maar live vanuit de studio in Nijkerk. We starten het congres om 10.00 uur en ronden om 12.15 uur af. Aansluitend vindt de workshop Werken in de corporatie van de toekomst plaats. Directeur-bestuurders kunnen zich hiervoor apart opgeven. Beide aanmeldlinks staan onderaan deze pagina. Directeur-bestuurders ontvangen de dag voor het congres de link naar de uitzending.

  Aedes Net
 • 26.05.20

  Economisch herstel na de coronacrisis staat centraal in de landen specifieke aanbevelingen die de Europese Comissie op 20 mei presenteerde. Concreet beveelt de Europese Commissie in de Nederlandse landen specifieke aanbevelingen aan om zoveel mogelijk publieke en maatschappelijke investeringen te vervroegen en te investeren in nieuwbouw om zo de woningnood tegen te gaan.

  Aedes Net
 • 26.05.20

  De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) gevraagd schriftelijk te reageren op het NSOB-rapport over het asbeststelsel, dat onlangs werd gepubliceerd. Daarnaast hebben de Kamerleden Von Martels en Peters (CDA) Kamervragen gesteld naar aanleiding van dit rapport.

  Aedes Net
 • 26.05.20

  Hoe maak je goede prestatieafspraken en kom je tot effectieve lokale samenwerking? Aedes organiseert op 22, 23, 24, 25 en 29 juni verdiepende webinars gericht op de thema’s nieuwbouw, leefbaarheid & kwetsbare groepen en duurzaamheid  

   

  Aedes Net
 • 26.05.20

  Aedes zoekt dat ene idee: een idee waar de sector, de huurder, en je collega’s erg mee geholpen zijn. Een idee dat net even anders is dan anders, net even verder doordacht is. Daarvoor is de Innovatieboost in het leven geroepen en inzenders krijgen de kans hun idee te verkopen met kans op een mooie prijs. 

  Aedes Net
 • 25.05.20

  De energieprestatie van gebouwen bepalen we vanaf 1 januari 2021 met NTA8800. Om woningcorporaties hierover goed te informeren, organiseerde Aedes dit voorjaar verschillende informatiesessies. Hella Maessen, directeur data bij Atriensis, was een van de sprekers. In haar workshop ging ze in op de energielabels en NTA8800. Haar eerste advies: ‘Wees goed voorbereid, maar maak je geen zorgen.’

  Aedes Net
 • 25.05.20

  Groen in de wijk is een essentieel onderdeel van de leefbaarheid in een wijk. Maar hoe geeft een woningcorporatie invulling aan het groenbeleid? En hoe doorloopt een corporatie een volledig inkooptraject voor groenonderhoud?

  Aedes Net
 • 25.05.20

  Van kleinere gebouwen in dorpen, de grotere wooncomplexen tot de hoogste woontorens in de drukke steden en van studentenwoningen tot zorgcomplexen. Iedereen wil wonen in een prettige en schone leefomgeving. Maar hoe geeft een woningcorporatie invulling aan het schoonmaakbeleid? En hoe doorloopt een corporatie een volledig inkooptraject voor schoonmaakdiensten?

  Aedes Net
 • 25.05.20

  Nieuw: sturen op schoon, heel en veilig met het vernieuwde instrument beeldkwaliteit. Corporaties kunnen hiermee de kwaliteit van hun bezit meten, monitoren, beheren en verbeteren. Vanaf 25 mei 2020 is de uitgebreide en vernieuwde beeldkwaliteitscatalogus voor corporaties beschikbaar. Gratis voor Aedes-leden.

  Aedes Net
 • 20.05.20

  Verhuurders staan met maatwerk huurders bij die door de coronacrisis in betalingsproblemen raken. Het kabinet en verhuurders benadrukken nogmaals dat maatwerk het gezamenlijk uitgangspunt is en blijft. Dit is een uitwerking van eerdere afspraken.

  Aedes Net
 • 20.05.20

  Doorwerken in coronatijd, maar dan wel veilig: de Friese woningcorporatie Accolade heeft het protocol Samen veilig doorwerken toegespitst op de situatie van corporaties. Daarmee kon Accolade het werk weer opstarten. Uiteraard in goed overleg met onderhoudsbedrijven én huurders.

  Aedes Net
 • 19.05.20

  Wijken met veel corporatiebezit dreigen af te glijden. Woningcorporatie GroenWest besloot in Woerden, de Ronde Venen en het Groene Hart daar iets aan te doen naar aanleiding van het rapport veerkracht in corporatiebezit in opdracht van Aedes. Gegevens over de buurten zijn verzameld en in kaart gebracht. Daarmee zijn de gesprekken geopend.  

  Aedes Net
 • 19.05.20

  Welk beeld hebben huurders van hun corporatie? Wat zijn hun verwachtingen? Door in gesprek te gaan, te luisteren krijgen corporatiemedewerkers handvatten voor strategische keuzes en concrete verbeteringen.

  Aedes Net
 • 19.05.20

  Samenwerking om efficiënter, sneller en betaalbaarder te verduurzamen. Hoe dan? Door vragen te bundelen en gezamenlijk aan te besteden, kunnen leveranciers uiteindelijk sneller, beter en betaalbaarder leveren en kunnen corporatie dus kosten besparen. Daar kan de Renovatieversneller bij helpen. De renovatieversneller bestaat uit een ondersteuningprogramma en een subsidieregeling. 

  Aedes Net
 • 18.05.20

  Bijna een miljoen euro voor onderhoud, renovatie en verduurzaming: de Drentse woningcorporatie Domesta laat bouwbedrijven niet in de kou staan. De werkzaamheden die naar voren konden worden gehaald, zijn voor komende maanden ingepland.

  Aedes Net
 • 18.05.20

  Het Innovatielab is de plek voor inspiratie, leren en vernieuwing. Het bestaat uit spetterende innovatie-evenementen om te dromen en te doen. En het is een innovatie-prikkel die je zelf aan het werk zet: laat doen, en experimenteren met hulp uit verrassende hoek. De fysieke bijeenkomst voor Innovatielab#2 Werken in de corporatie van de toekomst is uitgesteld tot dinsdag 13 oktober 2020, daarom nu vast een vlog met spreker Ben van der Burg voor wat positieve energie. 

  Aedes Net
 • 18.05.20

  Jaarlijks komen er in Nederland gemiddeld 50 werknemers om door een val tijdens dakwerkzaamheden. Woningcorporaties zijn als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de situatie op het dak. De Brabantse woningcorporaties Casade en woCom hebben nu beleid om werken op het dak veiliger te maken.

  Aedes Net
 • 15.05.20

  In 2020 organiseert Aedes voor de zevende keer de Aedes-benchmark. Door het aanleveren van informatie doet u als corporatie mee aan de verschillende prestatievelden van de benchmark.

  Aedes Net
 • 15.05.20

  In het gegevensmodel dVi 2019 zijn ten opzichte van dVi 2018 geen grote wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op (de berekening van) de indicatoren uit het prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid (B&B)

  Aedes Net
 • 15.05.20

  Dit jaar worden, net als in afgelopen jaar, de gegevens over Nieuwbouw uit de dVi gehaald om meer inzicht te bieden in de verschillen in portefeuillekeuzes, voorraadontwikkeling en investeringen. Indien uit de dVi blijkt dat er sprake is van nieuwbouw, wordt de corporatie gevraagd om voor deze locaties de nieuwbouwgegevens te verrijken met stichtingskosten per complex.

  Aedes Net
 • 15.05.20

  In de Aedes-benchmark zijn het prestatieveld Bedrijfslasten en de deelscore Instandhoudingskosten van het prestatieveld Onderhoud & verbetering gebaseerd op de dVi. Voor een goede vergelijking tussen corporaties is het voor sommige corporaties noodzakelijk hun dVi gegevens aan te passen.  Daarom vragen we corporaties extra gegevens aan te leveren. Dit kan via een speciale portal. Tot uiterlijk 31 augustus kunt u deze gegevens aanleveren.

  Aedes Net
 • 15.05.20

  Corporaties kunnen vanaf 1 juni 2020 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering. De meeste corporaties doen dit via de softwarepakketten VABI en EPAview. Tussen 1 juni en uiterlijk 31 juli 2020 kunt u deze gegevens aanleveren via shaere@aedes.nl.

  Aedes Net
 • 15.05.20

  Doet uw corporatie weer mee aan de Aedes-benchmark 2020? Zorg er dan voor dat u tijdig de gegevens aanlevert. De aanleverdata én de data waarop uw corporatie de resultaten ontvangt staan hieronder op een rijtje. 

  Aedes Net
 • 14.05.20

  Ook in coronatijd is het belangrijk dat werkzaamheden van corporaties zoveel mogelijk doorgaan, maar wel op een veilige manier. Aedes ontwikkelde daarom samen met FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen een handreiking om corporaties te ondersteunen bij de vormgeving van de 1,5 meter samenleving op het werk. De maatregelen in deze handreiking zijn onderverdeeld in maatregelen op kantoor, in bouw- en onderhoud en in de wijk.

  Aedes Net

Pagina's