AEDES NIEUWS

 • 24.06.19

  De vereenvoudiging van de markttoets is weer een stap verder nu de Wet Maatregelen Middenhuur is gepubliceerd. Dat maakt het voor woningcorporaties gemakkelijker om middeldure huurwoningen te bouwen. Het kabinet verwacht dat deze wet voor corporaties een verlichting van de administratieve lasten van 6 procent oplevert, ofwel 10.800 euro per jaar. 

  Aedes Net
 • 24.06.19

  Aedes Net
 • 21.06.19

  Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van belang voor een gezonde bedrijfsvoering van woningcorporaties. Het is bij uitstek en onderwerp dat op de agenda van de raad van commissarissen (RvC) thuis hoort. De handreiking Toezicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers biedt toezichthouders en bestuurders handvatten om hierover het gesprek te voeren. Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) maakte de handreiking samen met VTW, NVBW en Aedes.

  Aedes Net
 • 21.06.19

  In de Vernieuwingsagenda hebben we benoemd dat we de wendbaarheid en de veranderkracht van de sector, en daarmee van de corporaties willen vergroten. Dat begint bij jezelf, zo vinden Marinus Kempe (directeur-bestuurder De Kernen), Yolanda Winkelhorst (directeur-bestuurder IJsseldal Wonen) en Johannes Osinga (directeur FLOW). Als deelnemers van de coalitie bedrijfsvoering en veranderkracht, slaan zij de handen ineen en ontwikkelen een training speciaal voor managementteams van corporaties.

  Aedes Net
 • 20.06.19

  De definitieve BENG-eisen zijn bekend. Minister Ollongren heeft haar ontwerpbesluit voor de Bijna Energieneutrale Gebouw-eisen voor nieuwbouwwoningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De ingangsdatum is nu uitgesteld tot 1 juli 2020. De aanscherping van de eisen zorgen voor een kostenstijging van nieuwbouwwoningen.

  Aedes Net
 • 19.06.19

  Tot 1 juli 2019 kunnen woningcorporaties nog een aanvraag indienen voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming). RVO.nl honoreert alle meldingen die ze voor de sluitingsdatum ontvangt, mits deze voldoen aan de vereisten. De regeling zal op zijn vroegst pas weer in 2022 openen voor nieuwe aanvragen. Aedes betreurt deze tweejarige stilstand.

  Aedes Net
 • 19.06.19

  Twee woningcorporaties en vijf bouwbedrijven verduurzamen de komende 4 jaar gezamenlijk meer dan 2.000 sociale huurwoningen in West-Brabant. Daarvoor vormen ze de Brabantse Duurzaamheids Alliantie. Ze werken hierin samen aan een vernieuwende manier van opdrachtgeven en opdrachtnemen. De alliantie roept andere woningcorporaties op zich bij dit vernieuwende initiatief aan te sluiten.

  Aedes Net
 • 17.06.19

  Bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen toegepast zijn. Ook corporaties vallen onder deze verplichting uit de Wet Milieubeheer. Corporaties die daarnaast te maken hebben met de energie-audit EED hebben tot 5 december 2019 uitstel om aan hun informatieplicht te voldoen.

  Aedes Net
 • 17.06.19

  Het Tweede Kamerdebat over de evaluatie van de Woningwet is uitgesteld tot na het zomerreces. Het stond eigenlijk gepland voor juni 2019. Aedes, VNG, VTW en Woonbond stuurden samen al wel een brief aan de Kamer, waarin ze aandringen op meer ruimte voor lokaal woonbeleid.

  Aedes Net
 • 17.06.19

  Jonge professionals in de corporatiesector kunnen deze zomer weer meedoen aan een Summer School, waar ze samen met collega’s uit heel Europa kennis opdoen op het gebied van betaalbare huisvesting van kwetsbare groepen, vergrijzing en toegankelijke woonruimte, duurzaamheid en digitalisering.

  Aedes Net
 • 17.06.19

  Woningcorporaties helpen bij het nemen van beslissingen voor woningaanpassingen. Dat is de functie van de Beslisboom woningaanpassingen die tijdens de Corporatiedag op 6 juni 2019 is gelanceerd.

  Aedes Net
 • 17.06.19

  Het bepalen of een wijk vitaal is, kun je met minder data bereiken. Van een lange lijst met indicatoren ging de Nijmeegse woningcorporatie Woonwaarts over naar de vitaliteitscore. Wijkregisseur Albrecht Martens vertelt hier op donderdag 27 juni 2019 meer over tijdens het Kijkje in de keuken, maar licht vast een tipje van de sluier op. 

  Aedes Net
 • 14.06.19

  ‘Het is allemaal van een leien dakje gegaan. Inmiddels heb ik een vast huurcontract en woon erg naar mijn zin.’ Yvonne is blij met haar Opstapwoning in Apeldoorn. Die huurt zij dankzij afspraken die de gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties maakten over de doorstroom en begeleiding van huurders uit beschermd wonen naar een zelfstandige woning.

  Aedes Net
 • 13.06.19

  Woningcorporaties verkopen soms een aantal woningen tegelijkertijd, maar hebben daar niet altijd ervaring mee. Daarom heeft Aedes een handreiking op laten stellen hoe je in de praktijk een dergelijk verkoopproces voorbereid en uitvoert.

  Aedes Net
 • 12.06.19

  Het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit is niet langer voorbehouden aan mensen in witte pakken. Onderzoek van Aedes toonde aan dat deze beschermingsmaatregelen niet nodig zijn bij het verwijderen van beglazingskit. Daarop besloot de commissie die daarover gaat dat verwijdering van asbestkit voortaan valt onder het laagste veiligheidsregime van risicoklasse 1.

  Aedes Net
 • 12.06.19

  Processen blijken vaak niet beschreven bij corporaties. Het project Processenboek brengt hier verandering in, door corporaties inzicht te geven in de meest voorkomende processen. Een goed beschreven proces bespaart tijd en geld. Aedes en Corponet nemen het initiatief. 

  Aedes Net
 • 12.06.19

  Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 32 procent van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, energie en belastingen). Particuliere huurders zijn gemiddeld 37 procent van hun inkomen kwijt aan de totale woonlasten. Dat blijkt uit de vandaag verschenen update van de Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG.

  Aedes Net
 • 12.06.19

  Woningcorporatie Woonstad Rotterdam meet sinds 2016 hoe groot de beheeropgave per wijk, buurt en complex is op verschillende thema’s. Daarvoor ontwikkelde de corporatie het meetinstrument Sociaal Beheer Label. Woonstad vertelde daar tijdens het Kijkje in de keuken begin mei alles over. Zes inzichten.

  Aedes Net
 • 11.06.19

  Nederlandse woningcorporaties lopen voorop met het in kaart brengen van de verduurzamingsopgave van hun huurwoningen. Dat bleek tijdens het International Social Housing Festival in Lyon. Van 4 tot 8 juni bezochten ruim 5.000 bezoekers dit evenement. Het belang van toegang tot geschikte woningen voor iedereen was de rode draad in het programma. Aedesvoorzitter Marnix Norder benadrukte dat de primaire taak van de Nederlandse corporaties ligt bij betaalbaarheid en beschikbaarheid.

  Aedes Net
 • 11.06.19

  Klanten die slecht of niet kunnen betalen, proactief helpen. Dat is het doel van de Schuldeiserscoalitie, waar vier Amsterdamse woningcorporaties lid van zijn. De samenwerkende schuldeisers willen gezond betaalgedrag bij hun klanten stimuleren en mogelijk maken. Dat doen zij niet alleen uit eigenbelang, maar vooral vanuit maatschappelijk oogpunt. Andere corporaties kunnen aansluiten.

  Aedes Net
 • 06.06.19

  Het zit erop!

  We kijken terug op een inspirerende dag vol #hoedans. Een dag waarop 650 deelnemers in 40 sessies samen leerden over innovatie in de dagelijkse praktijk van het werk dat corporaties voor hun huurders doen. Er is nog een toetje. Benieuwd naar wat er te beleven viel? Over deze dag maken we een speciaal online magazine dat we de komende weken publiceren. Hier alvast een voorproefje.

  Aedes Net
 • 06.06.19

  Aedes kijkt samen met een van de deelnemers vooruit op het project Bestuurder voor een Dag. Wij spraken met projectleider Ellen Stevens van deelnemer Woonservice Drenthe over de redenen waarom ze meedoen, over het vraagstuk dat ze laten oplossen en over de verwachtingen die ze hebben bij het project.

  Aedes Net
 • 06.06.19

  Aedes kijkt samen met een van de deelnemers vooruit op het project Bestuurder voor een Dag. Wij spraken met projectleider Ellen Stevens van deelnemer Woonservice Drenthe over de redenen waarom ze meedoen, over het vraagstuk dat ze laten oplossen en over de verwachtingen die ze hebben bij het project.

  Aedes Net
 • 06.06.19

  In het tweede nummer van Aedes-Magazine van dit jaar een reportage over een renovatie in Alkmaar die begon met een kopje thee. Verder een interview met internetpionier en filosoof Marleen Stikker over verantwoorde inzet van data en staan we stil bij de vraag hoe we verduurzaming kunnen versnellen.
  Lees het op www.aedesmagazine.nl.

  Aedes Net
 • 05.06.19

  De ontwikkeling van prefab-woningen en andere flexibele woonvormen krijgt een impuls met onder meer een vrijstelling van de verhuurderheffing. Gemeenten kunnen voor het toewijzen van locaties langer afwijken van het bestemmingsplan. Dat schrijft minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen voor mensen die snel een huis zoeken, vindt Aedes. 

  Aedes Net
 • 05.06.19

  Datakwaliteit op orde krijgen én houden voor een betere dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en meer werkplezier. Een uitdaging voor alle corporaties. Het project Datakwaliteit moet uitkomst bieden door een methodiek op te leveren die voor alle woningcorporaties bruikbaar is.

  Aedes Net
 • 05.06.19

  Aedes zoekt drie nieuwe leden voor de Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties (BAC). Binnenkort ontstaan hier namelijk drie vacatures. Bent u deskundig op het brede terrein van de arbeidsvoorwaarden en directeur van een bij Aedes aangesloten corporatie? Dan kunt u zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de BAC. U kunt zich schriftelijk melden tot 24 juni 2019.

  Aedes Net
 • 04.06.19

  Om beter aan te sluiten op de Woonagenda wordt dit jaar een verdieping over nieuwbouw toegevoegd aan de benchmark. Deze geeft inzicht in de kenmerken en kosten van gerealiseerde nieuwbouw, zodat corporaties van elkaar kunnen leren. Het helpt ook bij de beleidsvorming over nieuwbouw. Deelname is vrijwillig en er wordt geen letter toegekend. Er moeten alleen aanvullende gegevens voor de stichtingskosten van Nieuwbouw worden aangeleverd.

  Aedes Net
 • 04.06.19

  De verduurzaming van corporatiewoningen ligt op schema en de betaalbaarheid blijft goed. Andere opgaven van woningcorporaties blijven achter: de woningbouw stagneert en de leefbaarheid staat onder druk. Minister Ollongren (BZK) erkent in de Staat van de Volkshuisvesting 2019 dat de financiële positie in gevaar komt. 

  Aedes Net
 • 03.06.19

  Er komt een landelijke aanpak om vocht- en schimmelproblemen te voorkomen en verhelpen. Dit kondigt minister Ollongren (BZK) aan in een brief aan de Tweede Kamer op 31 mei 2019. Aanleiding is een motie en recent onderzoek dat laat zien dat veel bewoners last hebben van vocht- en schimmel in hun woning. Aedes is gevraagd om hierin richting corporaties een actieve rol te blijven vervullen.

  Aedes Net
 • 03.06.19

  Voor de meeste huurders gaat op 1 juli de huur alleen omhoog met het inflatiepercentage van 1,6 procent. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 228 woningcorporaties. Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Daarmee laten we zien dat het voor ons prioriteit nummer 1 is om onze huren betaalbaar te houden. En dat is gelukt. In weerwil van de hogere belastingen die het kabinet oplegt aan corporaties.’
   

  Aedes Net

Pagina's