AEDES NIEUWS

 • 14.01.21

  Belanghebbenden kunnen tot 4 februari 2021 reageren op het wetsvoorstel Saneringskader. Minister Ollongren (BZK) stelt het concept open voor consultatie.

  Aedes Net
 • 14.01.21

  Regionale uitdagingen vragen om regionale oplossingen. Dat is de gedeelde conclusie van de dialoogsessie met politici en vertegenwoordigers uit het noorden van ons land. De roep om ruimte voor maatwerk klinkt na.

  Aedes Net
 • 14.01.21

  De koers voor de corporatie uitzetten lukt de meeste managementteams wel. Maar hoe houd je als corporatiebestuur die koers vast? Er is genoeg wat je daarvan afleidt, vooral in crisistijd. En dan is de training Koers houden in veranderende tijden zeer behulpzaam, weet Rein Swart van Accolade in Heerenveen.

   

  Aedes Net
 • 14.01.21

  De kandidaatstellingscommissie van Aedes zoekt twee plaatsvervangende leden: één in de categorie 'kleine corporatie' en één in de categorie 'middelgrote corporatie'. Voor ieder van de drie leden in de commissie is steeds ook een plaatsvervangend lid benoemd. De belangrijkste taak van de commissie is het werven en selecteren van kandidaten voor het Aedes-bestuur. We vragen directeur-bestuurders die hierin geïnteresseerd zijn voor 31 januari 2021 te reageren op deze vacature.
   

  Aedes Net
 • 13.01.21

  Hoe vertalen woningcorporaties het Klimaatakkoord naar beleid voor verduurzaming? Komend voorjaar lanceert Aedes voor haar leden de Routekaart 2.0. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze nieuwe routekaart is de uitwerking van het Klimaatakkoord. Met de routekaart kunnen corporaties de strategische keuzes voor de verduurzaming van hun voorraad op hoofdlijnen herijken op het Klimaatakkoord.

  Aedes Net
 • 13.01.21

  Europa heeft diverse fondsen om woningen te verduurzamen. Het fonds Horizon 2020 richt zich specifiek op innovatie. Dit fonds financiert ook het project Syn.ikia, dat in vier landen een demoproject doet met energieneutrale wijken. Area in Uden is trots dat het een van die vier projecten mag realiseren, vertelt projectmanager Thijs van den Oord.

  Aedes Net
 • 12.01.21

  Hoe kan innovatie leiden tot betaalbare nieuwbouw? Namens tien woningcorporaties, het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en Aedes daagt Esti (Ecosystem Thinking Institute) de markt uit met de challenge So you think you can build?.

  Aedes Net
 • 12.01.21

  De verkiezingsprogramma's van verschillende politieke partijen bevatten relevante passages over wonen. Aedes heeft er een analyse van gemaakt.

  Aedes Net
 • 11.01.21

  Over twee maanden gaat Nederland naar de stembus. Volkshuisvesting is daarbij een van de belangrijkste thema’s, erkenden deelnemers aan de eerste dialoogsessie die Aedes en corporaties in aanloop naar de verkiezingen organiseerden. Daarvoor is samenwerking hard nodig.

  Aedes Net
 • 07.01.21

  Er zijn nieuwe regels voor de jaarlijkse huurverhoging. En in 2021 is een eenmalige huurverlaging verplicht voor huurders die relatief te duur wonen. Daarnaast kunt u ook een tijdelijke huurkorting afspreken. Er valt dus nogal wat uit te leggen aan uw huurders. De Huurkrant 2021 is hiervoor hét middel.

  Aedes Net
 • 06.01.21

  Komend jaar organiseert Groene Huisvesters weer veel inspirerende en informatie bijeenkomsten speciaal voor woningcorporaties die hun woningen willen verduurzamen.

  Aedes Net
 • 06.01.21

  De Commissie Governancecode toetst op verzoek van belanghouders en leden het gedrag van leden in het naleven van de Governancecode. De Commissie is ingesteld door de leden van Aedes en de leden van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De commissie werkt onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. Haar taak is zich uit te spreken over een klacht of een toetsingsverzoek.

  Aedes Net
 • 01.01.21

  Jong Aedes brengt jonge medewerkers van woningcorporaties uit het hele land bij elkaar door activiteiten te organiseren waarin corporatiemedewerkers (t/m 35 jaar) elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over volkshuisvesting en het corporatiewerk.

  Aedes Net
 • 29.12.20

  Wat zijn de belangrijkste (wets)wijzigingen per 1 januari 2021 voor woningcorporaties? U vindt ze in dit overzicht.

  Aedes Net
 • 28.12.20

  Bij inkomensafhankelijke huurverhogingen mogen woningcorporaties gebruik maken van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Dit bepaalde het gerechtshof van Den Haag in het hoger beroep dat de Woonbond had aangespannen tegen de Nederlandse staat en woningcorporatie De Key.

  Aedes Net
 • 24.12.20

  Aedes is telefonisch gewoon bereikbaar op werkdagen. Wel zijn veel collega’s afwezig. We proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij wensen u fijne feestdagen en een goede start van 2021. 

   

  Aedes Net
 • 22.12.20

  Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is in maart 2019 opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen.

  Aedes Net
 • 21.12.20

  Hoe kun je sturen op een leefbare wijk? Om corporaties en hun partners te helpen, is er nu een handig overzicht van mogelijke interventies. Met tientallen voorbeelden uit de praktijk.

  Aedes Net
 • 18.12.20

  Door een overgangsregeling voor energielabeladviseurs zijn er zo’n 150 extra adviseurs beschikbaar per 1 januari.

  Aedes Net
 • 17.12.20

  Het zoeken van een zogenaamde flexwoning wordt wat makkelijker met de nieuwe, landelijke site 123flexwonen.nl. Daarop staan zo'n 300 projecten voor ‘spoedzoekers', mensen die snel een woning zoeken maar bijvoorbeeld geen inschrijftijd hebben bij corporaties. De site is een project van het Expertisecentrum Flexwonen en kan gratis gebruikt worden.

  Aedes Net
 • 17.12.20

  De druk op de woningmarkt in veel Nederlandse steden is hoog. De vraag is groter dan het aanbod. Niet alleen moet er veel en snel gebouwd worden. Maar ook duurzaam, energieneutraal, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. De oplossing: circulair en conceptueel bouwen.

  Aedes Net
 • 17.12.20

  Het Verantwoordingsorgaan SPW (VO) heeft een vacature voor een lid namens de werkgevers. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 8 januari 2021 aanmelden bij Aedes.

  Aedes Net
 • 16.12.20

  Gemeenten krijgen een extra steuntje in de rug om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Vanaf 14 december 2020 kunnen zij hulp inroepen van de zogeheten Preventie Alliantie, die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid.  

  Aedes Net
 • 16.12.20

  CAO-partijen hebben besloten de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten, die gepland stond op woensdag 16 december, te verplaatsen naar begin 2021. Dit in verband met de aangescherpte corona-maatregelen die het kabinet 14 december heeft aangekondigd. Achter de schermen zullen sociale partners de voorbereidingen voor een volgende onderhandelingsronde zoveel mogelijk voortzetten zodat het CAO-traject niet onnodig vertraagd wordt.

  Aedes Net
 • 15.12.20

  Het toeslagenstelsel leidt tot te veel problemen, maar hervorming ervan kan grote effecten hebben. Dat staat in een rapport dat het kabinet liet maken. Zo kan aanpassing van de huurtoeslag leiden tot inkomenseffecten, minder keuzevrijheid voor huurders en verschuivingen in het woonbeleid. Wat Aedes betreft is de huurtoeslag een onmisbaar instrument. Verbeteringen zijn mogelijk, maar volledige hervorming is niet nodig.

  Aedes Net
 • 15.12.20

  Aedes organiseert minimaal twee keer per jaar haar verenigingscongres. Directeur-bestuurders nemen daar de belangrijkste besluiten over en voor de vereniging. Ook is er ruimte om standpunten uit te wisselen, het debat te voeren en te netwerken. Op deze pagina vindt u alle congres gerelateerde data van 2021 op een rij. Noteer ze alvast in uw agenda.

  Aedes Net
 • 15.12.20

  Zo voor de kerst zijn we allemaal druk. Toch horen we van veel corporaties dat zij in deze moeilijke tijden hun huurders niet vergeten, door ze op verschillende manieren een hart onder de riem te steken. Met een kerstkaart, een bloemetje en er worden zelfs speciale activiteiten georganiseerd. Wat goed!

  Aedes Net
 • 15.12.20

  Er gebeuren fantastische dingen in de woningcorporatiesector. Dat willen we de buitenwereld graag laten zien. Daarom zijn we de campagne Wonen doen we samen gestart. Hiermee vergroten we onze zichtbaarheid. Voor de campagne hebben we video's en speciale magazines uitgegeven die alle corporaties kunnen gebruiken.

  Aedes Net
 • 15.12.20

  In Ridderkerk werken gemeente, politie, welzijnsstichting en woningcorporatie samen aan leefbaarheid. Een convenant en leefbaarheidsmonitor maken de gezamenlijke doelen resultaatgericht en minder vrijblijvend, vertelt Artem Moorlag van Wooncompas in een vraaggesprek.

   

  Aedes Net
 • 14.12.20

  Aedes steunt het manifest Waardig ouder worden 2.0 van de ChristenUnie. Daarin staat de oproep om 1 miljard euro uit te trekken voor de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. 

  Aedes Net
 • 11.12.20

  Aedes heeft, samen met CorpoNet, het initiatief genomen om een processenboek voor de corporatiesector te realiseren. Afgelopen jaar is de eerste stap gezet met de uitwerking van het incassoproces. Nu is het tijd om door te pakken, want goed beschreven processen besparen tijd en geld. Daarom vragen we partners die in de sector actief zijn om hun kennis over processen te delen.

  Aedes Net
 • 10.12.20

  We vragen corporaties een huurdersonderzoek uit te voeren. De uitkomsten worden gebruikt voor de Aedes-benchmark 2021 voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Onderhoud & verbetering.

  Aedes Net
 • 10.12.20

  Voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Onderhoud & Verbetering van de Aedes-benchmark wordt het oordeel van huurders opgehaald over de kwaliteit van dienstverlening van corporaties en over de kwaliteit van de woning. Corporaties voert deze onderzoeken zelf uit of geven een opdracht aan een onderzoeksbureau. 

  Aedes Net
 • 10.12.20

  Voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Onderhoud & Verbetering van de Aedes-benchmark wordt het oordeel van huurders opgehaald over de kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties en over de kwaliteit van de woning. Corporaties voeren deze onderzoeken zelf uit of geven een opdracht aan een onderzoeksbureau. 

  Aedes Net
 • 10.12.20

  Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot december 2020. In het meest recente overzicht onder andere aandacht voor de CAO-onderhandelingen en een update van het protocol samen veilig doorwerken. 

  Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

  Aedes Net
 • 10.12.20

  Met een spendanalyse kunnen woningcorporaties besparen op inkoopkosten, maar het maken ervan kan een dure en ingewikkelde opgave zijn. Om corporaties hierbij te ondersteunen liet Aedes een instrument ontwikkelen. Deze spendanalysetool is voor Aedes-leden gratis te downloaden. Het enige dat u nodig heeft, zijn data van uw financiële afdeling. Zo kunt u eenvoudig een spendanalyse maken. Een jaar na lancering is er nu de spendanalysetool 2.0.

  Aedes Net
 • 07.12.20

  Woningcorporaties werken hard aan het betaalbaar houden van huren, het aanpakken van woningtekorten en het realiseren van klimaatdoelstellingen. Daarbij moeten ze hun financiële continuïteit wel in de gaten houden. Een financiële buffer aanhouden kan daarbij behulpzaam zijn. Hoe groot zou deze buffer moeten zijn en hoe bepaal je dat?

  Aedes Net
 • 07.12.20

  Veel woningcorporaties, gemeenten en GGD's ontwikkelen instrumenten die helpen bij tegengaan van vocht en schimmel in woningen, bewoners goed te informeren en de samenwerking te verbeteren tussen verschillende organisaties. Het is handig om al die instrumenten en handreikingen centraal beschikbaar te stellen, zodat corporaties niet steeds het wiel hoeven uit te vinden. 

   

   

  Aedes Net
 • 04.12.20

  Op donderdag 3 december 2020 was de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten. De vakbonden zijn naar aanleiding van het loonbod van de werkgevers van tafel gelopen. De werkgevers betreuren dit en hadden graag doorgepraat.

  Aedes Net
 • 03.12.20

  Met ingang van 1 januari 2021 heeft Aedes geen mantelovereenkomst meer afgesloten met Aon. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste mantelovereenkomsten minimaal werden gebruikt. Daarom is Aedes al in 2019 begonnen met het afbouwen van deze overeenkomsten.

  Aedes Net

Pagina's