AEDES NIEUWS

 • 20.06.21

  Burendag is het jaarlijks terugkerende intiatief van het Oranjefonds en Douwe Egberts om bewoners bij elkaar te brengen. Daarmee sluit deze dag naadloos aan op onze campagne Wonen doen we samenVeel corporaties benutten Burendag al om iets voor of met hun huurders te organiseren, in de buurt of wijk. Door als sector aan deze dag deel te nemen, kunnen we het maatschappelijke, sociale gezicht van corporaties laten zien en het contact met huurders versterken. Laat je inspireren door een van de vele voorbeeldactiviteiten!

  Aedes Net
 • 18.06.21

  Het Netwerk Leefbaarheid is een ontmoetingsplaats voor corporatiemedewerkers met een functie op het gebied van leefbaarheid. Het netwerk komt drie keer per jaar bijeen om actuele thema’s op vakgebied van leefbaarheid te bespreken

  Aedes Net
 • 17.06.21

  Sinds eind april kunnen Aedes leden lokale veerkrachtkaarten downloaden in het Aedes Datacentrum. De kaarten laten zien hoe het staat met de veerkracht in de buurten waarin corporaties actief zijn. Een aantal corporaties heeft al eerder ervaring opgedaan met de veerkrachtenkaarten, waaronder de Haagse corporaties. Eind 2020 zijn zij samen met de gemeente de leefbaarheid en inclusiviteit van wijken en buurten in kaart gaan brengen. Mét behulp van de veerkachtkaarten.

  Aedes Net
 • 16.06.21

  Woningcorporaties besteden steeds meer aandacht aan het vroegtijdig signaleren van schuldenproblemen. De coronacrisis heeft de noodzaak hiertoe vergroot. Deze vroegtijdige aanpak vertaalt zich in duidelijke cijfers. Het aantal huisuitzettingen daalde in twee jaar tijd van 3.000 in 2018 naar 1.720 in 2020.

  Aedes Net
 • 11.06.21

  De Europese Commissie heeft Nederland er wederom op gewezen dat ze van mening is dat woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsplicht moeten vallen. Nederland is het daar steeds mee oneens geweest. Daardoor komt de kwestie vermoedelijk bij het Hof van Justitie van de Europese Unie terecht.

  Aedes Net
 • 10.06.21

  De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties bestaat sinds 1 januari 2021 en is opgericht om de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en 10.000 flexwoningen te ondersteunen. Rob Haans van de Alliantie is lid van de taskforce namens de woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 09.06.21

  Aedes staat achter het initiatief voor een Eerlijke Klimaatagenda, die gesteund wordt door een brede en diverse coalitie van maatschappelijke organisaties; werkgevers- en werknemersorganisaties, woon-, jongeren-, reizigers- en natuurorganisaties. De Eerlijke Klimaatagenda is een aanvulling op het Klimaatakkoord en andere plannen die wij al op tafel hebben gelegd om de energietransitie de komende jaren de benodigde versnelling te geven.

  Aedes Net
 • 09.06.21

  De corporatiesector is volop in beweging: in het land zien we steeds meer innovatieve projecten en ideeën. Voor wie verder aan de slag wil met innovatie en vernieuwing en inspiratie zoekt, is er de Innovatiemeetup op 24 juni 2021.

  Aedes Net
 • 08.06.21

  Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot juni 2021. Het meest recente overzicht gaat onder andere over thuiswerken en over over het FLOW-arbeidsmarktonderzoek. 

  Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

  Aedes Net
 • 07.06.21

  De richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is herzien. Dit heeft ook gevolgen voor woningcorporaties. De richtlijn bevat eisen voor technische bouwsystemen, keuringen van verwarmings- en airconditioningsystemen en laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Om inzicht te geven in de wijzigingen ontwikkelde RVO vier infographics.

  Aedes Net
 • 07.06.21

  Woningcorporaties zijn van plan in de komende vijf jaar ruim 52 miljard euro te investeren in nieuwbouw en verbetering van hun woningvoorraad. Dat is bijna 6 miljard meer dan hun eerdere prognoses voor de jaren 2020-2024. Dat blijkt uit cijfers die minister Ollongren aan de Tweede Kamer stuurde.

  Aedes Net
 • 04.06.21

  Aedes, LTO Nederland en Vereniging Eigen Huis pleiten bij informateur Hamer voor een herontwerp van het asbeststelsel en een asbestbeleid dat meer risicogestuurd en innovatief is.

  Aedes Net
 • 04.06.21

  Zuid-Holland zet in op woningen uit de fabriek die op de bouwplaats in elkaar worden gezet. Want het gaat nooit lukken om de acute woningnood op te lossen door op de traditionele manier te bouwen. Conceptueel bouwen is dan ook aan zet leest u in het VNG Magazine.

  Aedes Net
 • 03.06.21

  Op veel plekken staat de leefbaarheid onder steeds grotere druk. Daar iets aan doen is een samenwerkingsinspanning van bewoners, woningcorporaties en organisaties met verschillende achtergronden, belangen en financiering. In deze editie van Aedes-Magazine kijken we in Vlaardingen hoe speciaal voor corporaties ontwikkelde veerkrachtkaarten helpen om hierover het juiste gesprek met de gemeente te kunnen voeren. We kijken hoe ze in het Groningse Selwerd en in Amsterdam Zuidoost werk maken van leefbaarheid. En architect Ianthe Mantingh vestigt onze aandacht op ruimte voor vluchtige ontmoeting.
  Lees dit en meer op www.aedesmagazine.nl.

   

  Aedes Net
 • 02.06.21

  ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS slaan de handen ineen om komende jaren meer dan honderdduizend extra woningen te realiseren voor ouderen. In de bestuurlijke afspraken hebben de partijen de doelstelling opgenomen om in de komende vijf jaar 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren. 

  Aedes Net
 • 02.06.21

  Aedes organiseert webinars die u op weg helpen bij het gebruik van de Aedes Routekaart. Meld u snel aan en hou de agenda in de gaten want die wordt regelmatig aangevuld.

  Aedes Net
 • 02.06.21

  ‘Minister en politieke partijen: laat een sociaal gezicht zien.’ Die oproep doen huurdersorganisaties in het pamflet: ‘Stop de (ver)huurderheffing in ruil voor meer betaalbare en energiezuinige woningen’. Ook gemeenten en corporaties kunnen het pamflet ondertekenen.

   
  Aedes Net
 • 02.06.21

  Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

  Aedes Net
 • 01.06.21

  Naar verwachting worden in de eerste helft van het derde kwartaal de Standaard en streefwaarden toegevoegd op het energielabel voor woningen. U kunt dan ook de labels, die eerder zijn opgesteld met de NTA8800-methode, met terugwerkende kracht laten voorzien van de Standaard en streefwaarden.
   

  Aedes Net
 • 01.06.21

  Online eenvoudig, veilig en snel je inkomensgegevens delen. Die belofte krijgen woningzoekenden van deelnemende corporaties aan de proef Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties. Leidt het delen van informatie via MijnOverheid tot meer gemak voor de woningzoekende, minder administratieve lasten voor de woningcorporatie en een eerlijkere toewijzing van woningen door minder kans op toewijzingsfraude? Dat moet blijken uit deze pilot, die start op 1 juni 2021.

  Aedes Net
 • 01.06.21

  Ontdek waar uw corporatie staat qua inkoopvolwassenheid en zet stappen op het groeipad. Het nieuwe Aedes Inkoopgroeimodel en de bijbehorende digitale zelfscan ondersteunt u daarbij.

  Aedes Net
 • 01.06.21

  Jong Aedes is hét platform voor jonge corporatiemedewerkers tot 36 jaar. Het platform gaat voor inspiratie, ontmoeting en ontwikkeling van de jonge medewerkers. Jong Aedes biedt de corporatiesector de inzet van de frisse blik en het talent van onze leden.

  Aedes Net
 • 31.05.21

  De beoogde ingangsdatum voor een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw is uitgesteld naar 1 juli 2022. De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit en het -toezicht. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties en die zijn beschreven in een factsheet.

  Aedes Net
 • 31.05.21

  Prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties zijn de afgelopen jaren steeds meer gemeengoed geworden. Toch leven er nog veel vragen rondom prestatieafspraken. De vernieuwde handreiking prestatieafspraken en vraagbaak helpt organisaties om goede afspraken te maken en ze te onderhouden.

  Aedes Net
 • 31.05.21

  ‘Schaf de verhuurderheffing af. Dat geld is hard nodig voor meer betaalbare en duurzame huurwoningen en voor veiligere en prettigere wijken.’ Die oproep deden meer dan honderd wethouders en woningcorporaties vorige week aan politiek Den Haag. Ze stuurden brieven aan de informateur en ondersteunden die met video’s en op social media.

  Aedes Net
 • 31.05.21

  De Groningse woningcorporatie Nijestee kiest bewust voor bouwen van middeldure woningen. ‘Dit is niet onze primaire doelgroep, maar wel een groep die nu in de knel zit op de woningmarkt’, aldus Jan Jaap Vogel, directeur Vastgoed bij Nijestee.

  Aedes Net
 • 31.05.21
  Aedes Net
 • 28.05.21

  Wat kunnen we leren van de veerkrachtkaarten? En hoe kun je praktisch aan de slag met de kaarten in het Aedes-datacentrum?  Dat stond centraal in de kick off webinar op 6 mei. In het Aedes-datacentrum kunnen leden van Aedes veerkrachtkaarten van specifieke buurten en wijken inzien en downloaden per gemeente. 

  Aedes Net

Pagina's