Hoe gaat het toch met Akropolis?

In Rotterdam heeft de stichting Humanitas meer dan tien complexen gerealiseerd met ‘levensloopbestendig wonen’. Kernwaarden daarvan zijn: eigen regie, zoveel mogelijk eigen activiteit, een ‘extended family’-aanpak en een positieve basishouding (een ‘ja’-cultuur). Deze manier van denken over wonen, zorg en welzijn inspireerde de Amsterdamse Seniorenraad in 2004 om een dergelijke voorziening ook in Amsterdam te realiseren. De naam Akropolis werd daartoe van Humanitas Rotterdam geleend.
Maar tussen droom en daad bleek in Amsterdam een wereld van praktische bezwaren. Het bestuur van de Amsterdamse Vereniging Akropolis – opgericht in 2008 - is ontelbare vergaderingen en overleggen verder, zonder dat het slaan van de eerste paal in zicht is.

Dossier ouderenhuisvestingRond 2005 waren er plannen om de ‘Parel aan de Amstel’ vlakbij de Berlageburg in samenwerking met AWV te realiseren, maar het stadsdeel Watergraafsmeer zag na buurtprotesten af van de voorgenomen sloop van portiekflats in de Van der Kunbuurt. Weg potentiële locatie.
Vervolgens werd het blikveld naar de gehele stad verlegd. Aan bestuurlijke steun ontbrak het niet. Althans, in de Stedelijke Woonvisie Amsterdam tot 2020 stond dat “Amsterdam zal zoeken naar een geschikte locatie voor het realiseren van een meer grootschalig complex voor ouderen, zoals het Akropolis in Rotterdam, dat niet zozeer is gericht op de vraag naar zorg, maar meer tegemoet komt aan wensen voor zelfstandig wonen met gemeenschappelijke voorzieningen als sport, cultuur en recreatie, in een enigszins beschermde omgeving”.
Maar het plan kwam nooit echt van de grond, vertelt bestuurslid Saar Boerlage: “Gesprekken met Stadgenoot en De Key leverden niets op. De zorg is ook heel ingewikkeld georganiseerd in Amsterdam. In Rotterdam heeft Humanitas zorg én stenen in één hand.” Toen de schaduw van de crisis zich verspreidde besloot de vereniging in 2009 het project op een laag pitje te zetten.
Maar er is bij de vereniging weer nieuw elan. Boerlage: “Inmiddels blijkt de crisis ook voordelen te hebben. Zo tonen projectontwikkelaars interesse in de ontwikkeling van een dergelijk complex.” Bovendien zijn zij eerder genegen grondposities ter beschikking te stellen, aangezien andere bouwplannen niet van de grond komen. De vereniging mikt inmiddels mede op jongere bewoners. Boerlage: “Het zou goed zijn als zich ook 50-, 60-jarigen zouden vestigen in zo’n Akropolis. Die maken meer gebruik van de voorzieningen in zo’n complex; dat bevordert de levendigheid.” De vereniging heeft locaties in de Houthavens, Amsterdam Noord en sinds kort ook op IJburg op de korrel.

Trefwoorden: