Ivens: ‘Iedere Amsterdammer moet betaalbaar huis kunnen vinden’

09.03.15
Ivens: ‘Iedere Amsterdammer moet betaalbaar huis kunnen vinden’

Amsterdam moet bouwen. Veel bouwen. Verhoging van de bouwproductie is de rode draad in de gesprekken over nieuwe prestatieafspraken met corporaties en huurders. Alleen dan kan iedereen die Amsterdammer wil zijn een plek vinden om te wonen, aldus wethouder Laurens Ivens van Wonen.
Ivens stelt in een brief aan de gemeenteraad over de onderhandelingsinzet voor aparte afspraken te maken over middeninkomens en de verschuiving in sommige buurten van de sociale sector naar het middensegment. “Middeninkomens hebben nog te weinig keuze op de Amsterdamse woningmarkt. Vooral voor kleine huishoudens en gezinnen is er onvoldoende aanbod,” aldus de wethouder. “Menging kan soms betekenen dat verschuiving van de sociale sector naar het middensegment gewenst is.”
Ook wil hij met corporaties en huurders afspraken maken over het aantal sociale huurwoningen in eigendom van corporaties, het aandeel sociale huur van corporaties in wijken en het behoud van een gemengd aanbod. Daarbij geldt een bodem van tenminste 187.000 sociale huurwoningen (bezit van particulieren en corporaties). Zonder maatregelen zal die bodem al binnen zeven of acht jaar worden bereikt. De gemeente voorziet met name een scherpe daling van het aantal sociale huurwoningen in eigendom van particuliere verhuurders.
Verder zet de gemeente in op verduurzaming van het corporatiebezit (label B). In een woonlastenakkoord voor de laagste inkomens moeten afspraken worden gemaakt over een gematigd huurbeleid en matiging van de energielasten. Voor die groep behoren ook voldoende betaalbare woningen beschikbaar te zijn.
Ivens is bovendien voorstander van de verruiming van de mogelijkheden voor woningruil, woningdelen en passend toewijzen: een beter afstemming tussen inkomen en huur. De gemeente agendeert de transformatie van zorgpanden, wil nieuwe woonvormen van ouderen een betere plek geven en denkt aan vernieuwende vormen van participatie, zelfbeheer of coöperatief eigendom. Nieuwe grootschalige stadsvernieuwing is passé, maar met name in Nieuw-West moet de differentiatie en verbetering van de woningvoorraad nog wel worden afgemaakt.
Niet op de laatste plaats wil Ivens het stelsel van financiële afspraken fundamenteel wijzigen. Johan Conijn en Bart Teulings hebben eerder voorgesteld op financieel niveau de onderlinge relaties te verzakelijken. Door sturing, operationele samenwerking en grondtransacties beter te scheiden kunnen op bestuurlijk niveau afspraken worden gemaakt over de volkshuisvestelijke doelstellingen.
Gemeente, corporaties en huurders voeren volgende maand gesprekken om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Definitieve besluitvorming moet plaatsvinden voor 1 juli.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS