Wonen en Bouwen in de metropoolregio Amsterdam

21.11

GroenLinks en D66 willen dat er zo snel mogelijk een loket komt waar woningdelers en verhuurders terecht kunnen met hun vragen over de woningdeelvergunning. Veel studenten en...

21.11

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt de aanleg van het tweede deel van het Strandeiland mogelijk. Met de aanleg zou mogelijk teveel stikstof vrij komen, maar door...

20.11

De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan de extreme huurstijgingen in de vrije huursector. Minister Stientje van Veldhoven moet op korte termijn samen met verhuurders een...

20.11

De duur van de nieuwe prestatieafspraken van de gemeente Amsterdam met corporaties en huurders van corporatiewoningen moet worden gehalveerd tot een termijn van twee jaren. Zo...

20.11

Bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht moet de gemeente Amsterdam aan de erfpachters veel duidelijker uitleggen wat alle mogelijkheden zijn. Dat schrijft Rekenkamer...

20.11

Amsterdam legt weliswaar steeds meer boetes op voor illegale vakantieverhuur, maar de inning daarvan verloopt uitermate traag. Voor de jaren 2017 en 2018 staat nog ruim de...

20.11

Bij nieuwbouwprojecten wordt steeds vaker als eis genoemd dat er zoveel mogelijk 'natuurinclusief' moet worden gebouwd. Vogelbescherming Nederland komt ontwikkelaars en bouwers...

19.11
Het Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) is teleurgesteld over de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen gemeente, corporaties en de huurders van corporatiewoningen (FAH), zo laten...
19.11

De gemeente Amsterdam heeft aan wooncoöperatie De Warren een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een uniek woongebouw op IJburg; uit hout opgetrokken,...

18.11
De minister moet de scheiding van de activiteiten van Woonstichting de Key in een niet-commerciële tak met sociale huurwoningen en een commerciële dochteronderneming...

Achtergrond

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 19.11

Amsterdam krijgt in 2020 een nieuwe huisvestingsverordening. Voor de exploitatie van een Bed & Breakfast is voortaan een vergunning nodig. Bovendien komt er een maximum per wijk. Ook bij woningdelen komen er quota, per wijk en per pand. Zorg- en onderwijspersoneel krijgt voorrang op bepaalde...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 18.11

Begin 2016 bracht de gemeente Amsterdam de nota ‘pilots wooncoöperaties’ uit. Daarin werd voorgesteld drie kavels uit te geven voor de bouw van nieuwe wooncoöperaties. Van der Waals/Zeinstra Architekten raakte betrokken bij drie woonprojecten voor ouderen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11

Op 11 november debatteert de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken de maatregelen die het kabinet wil nemen om de 'wooncrisis' te bestrijden. Het pakket maatregelen werd op Prinsjesdag en eerder al aangekondigd. Hierbij een overzicht gemaakt van de belangrijkste plannen die het werk van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.11

Amsterdam gaat de vorming van wooncoöperaties stimuleren. Een wooncoöperatie, niet te verwarren met een woningcorporatie, is een vorm van collectief wonen waarbij de bewoners zelf voor het beheer en zelf voor het bestuur zorgen. Nu de woningmarkt volledig overspannen is, zien initiatiefrijke...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 05.11

Chagrijnig. Dat werd ik van de gemeentelijke nieuwsbrief over het dossier aardgasvrij in onze wijk. Direct al de mededeling dat De Banne als een van de eerste Amsterdamse buurten aardgasvrij wordt, klonk me te vrolijk. Ze zouden eens moeten weten hoeveel slapeloze nachten dit mij de laatste...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 29.10

Amsterdam houdt de bouwproductie vooralsnog uitstekend op peil, zo bleek uit de halfjaarlijkse voortgangsrapportage. In de eerste helft van 2019 is de bouw van 3.884 woningen gestart. Een jaartotaal van zo'n 7.500 zit er nog in volgens de gemeente, als de marktomstandigheden niet verder...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 29.10

Nederlandse institutionele beleggers mijden vooralsnog Amsterdam. Alleen een drastische beleidswijziging met lagere grondprijzen en meer ruimte voor hogere huren kan daar verandering in brengen. Dat was maandagavond 29 oktober de centrale boodschap van vijf grote beleggers en brancheorganisatie...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Video 16.10

In de PakhuisNUL20-bijeenkomst van 16 september 2019 werd stilgestaan bij de vernieuwing van de Indische Buurt, een project van twee decennia dat bijna is voltooid, en de aanstaande vernieuwing van Slotermeer. Zijn de geformuleerde doelen, de ingezette strategieën en middelen in de Indische...

Wendy Koops
afbeelding van René Grotendorst
Video 07.10

Beleggers in vastgoed spelen een grote rol in de nieuwbouwproductie van Amsterdamse woningen. Maar er zijn steeds sterkere geluiden dat de institutionele beleggers Amsterdam willen verlaten: "We kunnen het niet meer rond rekenen", is het argument. Grondprijs, oplopende eisen en stijgende...

René Grotendorst
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.09

Al ruim een jaar leven twee Amsterdamse nichtjes van 10 en 11 jaar in een daklozenopvang van het Leger des Heils. In Amsterdam zijn 730 kinderen zoals zij, kinderen die geen vaste woonplek hebben. Dat meldt AT5 in deze reportage waarin Saar en Salomée, zo noemen de twee nichtjes zichzelf,...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.09

In de afgelopen twintig jaar is de Indische Buurt ingrijpend vernieuwd. Enkele duizenden sociale huurwoningen werden opgeknapt, gesloopt, gedeeltelijk samengevoegd en deels verkocht. Straten en pleinen kregen een facelift en de criminaliteit en sociale problemen werden aangepakt. Anno 2019 staat...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 25.09

Groningen maakt het particuliere verhuurders moeilijk om nog meer woningen te verkameren. De nieuwe verhuurvergunning moet huurders beter beschermen tegen kwalijke praktijken van verhuurders. “Mocht een huisjesmelker toch de fout in gaan, dan treden we hard op”, aldus de verantwoordelijk...

Pieter Lesage