Wonen en Bouwen in de metropoolregio Amsterdam

29.05

Driekwart van de mensen die hun woning verhuren via platforms als Airbnb geeft die inkomsten niet op, zo blijkt uit een rapport van de Belastingdienst over belastingheffing in...

29.05

De Huurcommissie ontvangt onverminderd veel verzoeken van huurders en verhuurders, zo blijkt uit het jaarverslag over 2019. Vorig jaar werden bijna 10.000 zaken aangemeld. In...

29.05

Ondanks de bouw van ruim 30.000 woningen in de afgelopen twee jaar in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben mensen met een laag en middeninkomen weinig kans op een passende...

28.05

De gemeente Purmerend heeft ingestemd met een intentieovereenkomst met de Prinsenstichting, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM. In deze overeenkomst spreken de...

27.05

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) roept de gemeente op om alsnog over te gaan op een algeheel verbod op vakantieverhuur in de stad. Het voorstel van de gemeente om...

27.05

Er komen in de regio Amsterdam nieuwe regels om de schaarse vrijkomende sociale huurwoningen te verdelen. De belangrijkste verandering is dat huishoudens die hard een woning...

26.05

Certitudo Capital heeft een kavel aan de Paasheuvelweg gekocht. De nu nog aan Paasheuvelweg 44-46 gevestigde drukkerij/uitgeverij maakt plaats voor honderd nieuwe woningen. Het...

26.05

De Haarlemse woningcorporatie Elan Wonen zoekt aansluiting bij de Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie. Daarmee ontstaat een samenwerkingsverband van zeven...

De Spreeuwen
25.05

De finale van de strijd om de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2020 is losgebarsten. Tot en met donderdag 18 juni kan iedereen op zijn of haar favoriete nieuwbouwproject stemmen....

Westwijk - Amstelveen
22.05

Woningcorporaties willen wel middenhuurwoningen bouwen, maar zijn terughoudend zolang de rijksoverheid dat niet als kerntaak aanmerkt. Bijna 60 procent van de corporaties zegt...

Achtergrond

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.05 Geactualiseerd op: 20.05.20

NUL20 DASHBOARD MRA - alle feiten en cijfers over de nieuwbouwproductie en ontwikkeling van de woningvoorraad in de Metropoolregio Amsterdam.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.05 Geactualiseerd op: 25.05.20

NUL20 DASHBOARD: alle feiten en cijfers over de nieuwbouwproductie en ontwikkeling van de woningvoorraad in Amsterdam.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 29.05 Geactualiseerd op: 29.05.20

Vanwege de coronacrisis kan bewonersparticipatie niet of nauwelijks via directe interactie plaatsvinden. Consultatie van bewoners is echter wel een voorwaarde om plannen door te laten gaan. Wat zijn de ervaringen online?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 27.05
De toekomst van Nederland, De kunst van richting te veranderen, is de ambitieuze titel van het rijk geïllustreerde afscheids-essay van Floris Alkemade. Het is de neerslag van 5 jaar vernieuwend rijksbouwmeesterschap, waarin hij onder meer Panorama Nederland opzette en honderden lezingen gaf...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.05

Mag dit weg’? Als het aan erfgoedspecialist Karianne Vandenbroucke ligt, dan liever niet. Vandenbroucke schreef het boek ‘Mag dit weg, methodiek voor herbestemming’; een handboek voor ontwerpers en ieder ander die met herbestemming te maken heeft.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.05

‘Werk thuis waar mogelijk’. Dat was de oproep van het kabinet. Dat heeft geleid tot een ongekende omschakeling naar digitale manieren van werken. Maar wat voor 'tools' kan en mag je als overheid (of woningcorporatie) gebruiken als het om interactie en participatie gaat? Dat is de insteek van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 12.05

In deze uitzending van De Monitor (11 mei) aandacht voor de grote woningnood. Het vinden van een betaalbaar huis is voor sommigen een onmogelijke opgave. Wachtlijsten voor sociale huur kunnen oplopen tot wel zestien jaar. Particuliere huurbedragen rijzen soms de pan uit. Een goedkopere woning...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 12.05

Coronavirus of niet, de bouw heeft gewoon doorgewerkt. BouwWoonLeef bezoekt twee projectgebieden, het Cruquiusgebied in Amsterdam Oost en Plantage de Sniep in Diemen. BWL zoekt op de bouwplaats uit wat het coronaprotocol voor de bouwvakkers betekent en hoe de vastgoedontwikkelaars, bouwers en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.05
In dit onderzoek in opdracht van Aedes, de Woonbond en de VNG maken Companen en Thésor gehakt van de verhuurderheffing. Dat zal de opdrachtgevers deugd hebben gedaan. De onderzoekers evalueren de effecten van de heffing op het wonen in Nederland vanaf 2013.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 30.04

De coronacrisis zal impact hebben op het hele domein van de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd is het ontwikkelen van nieuwe wijken een kwestie van jaren. Is er al kortom al iets te zeggen over de gevolgen van de coronacrisis op de ontwikkeling van nieuwe woonwijken? Dat was het onderwerp van een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 21.04

De meeste huurders hebben inmiddels een brief over de jaarlijkse huurverhoging verwachten. In de sociale huursector is de maximale gemiddelde huurverhoging in Amsterdam 3,1 procent; in andere gemeenten varieert die van 2,6 tot 3,6 procent. Maar dat is gemiddeld. De corporaties sparen veelal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 21.04

De provincie Noord-Holland zet de komende jaren in op het versnellen en verhogen van de productie van, vooral betaalbare en duurzame, woningen. Zij gaat gemeenten met raad en daad helpen om die woningen te bouwen. Dat staat in de Woonagenda 2020-2025. Die woningen moeten vooral komen binnen het...

Fred van der Molen