Onrust rond hoofdstedelijke pied-à-terres

19.08.10

Onrust rond hoofdstedelijke pied-à-terres

Volgens De Telegraaf en Het Parool is er grote paniek onder eigenaren van tweede huizen omdat de gemeente Amsterdam hen verplicht hun pied-à-terre te huur aan te bieden in de sociale sector. De Telegraaf meldt op dramatische toon: “hoogleraren, architecten en topmannen uit het bedrijfsleven worden zo de stad uitgejaagd.” Het gaat om kleine woningen die volgens het puntensysteem als sociale huurwoningen worden aangemerkt. Volgens de gemeente wordt de soep niet zo heet gegeten als de kranten beweren, maar geeft toe een onhandige brief te hebben gestuurd. 

De gemeente heeft medio juni 666 huizenbezitters aangeschreven. Zij hebben een huis in Amsterdam die tot de goedkope voorraad behoort (maximaal 122 punten, huur tot 548 euro) waar sinds oktober 2008 volgens de gemeenteregistratie niemand woont. Eigenaren werd opgedragen de woning bij leegstand te gaan bewonen of te verhuren, op straffe van boetes. Uiteindelijk zou zelfs gedwongen verhuur mogelijk zijn. Daarbij werd de geadresseerden gesommeerd - in de vakantieperiode - binnen een maand te reageren.
Adjunct-afdelingsmanager Patrick van Beveren van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven geeft toe dat het een ‘onhandige brief’ was. Hij was vooral bedoeld om informatie op te vragen. “We zijn zeker niet tegen pied-à-terres in Amsterdam. Het is in ieder geval onjuist dat de gemeente er zelf huurders in gaat zetten. Ook van dwangsommen is op korte termijn geen sprake.”

Bestrijding leegstand

Wat niettemin blijft staan is dat de gemeente leegstand van goedkope woningen wil bestrijden. Vanwege de hoge huizenprijzen koop je in de hoofdstad voor zo’n twee ton veelal een kleine woning die nog in de goedkope voorraad volgens het puntenstelsel (WWS) valt. Eigenaren mogen deze categorie woningen in Amsterdam volgens de regionale huisvestingsverordening niet leeg laten staan. Bij verhuring moeten huurders bovendien aan bepaalde eisen voldoen: een inkomensgrens en binding aan Amsterdam.
Van dwangsommen is volgens Van Beveren nog geen sprake. Van Beveren: “Eerst willen we maar eens alle reacties afwachten. Er kunnen allerlei andere redenen zijn waarom een woning als ‘niet beschreven’ staat geregistreerd. De bestandsinformatie kan onjuist zijn, iemand kan langdurig op reis zijn, er wordt verbouwd, de woning is samengevoegd. De woning kan inmiddels ook na renovatie een hoger puntentotaal hebben.“
Een nog niet in te schatten aantal woningen zal wél als pied-à-terre worden gebruikt. Over wat daar mee moet gebeuren zegt verantwoordelijk wethouder Freek Ossel dit op deondernemer.nl: “Als stadsbestuur hebben we de verantwoordelijkheid daar iets aan te doen. Daarom is het al langer beleid dat we van een bepaalde categorie goedkope woningen zeggen: die zijn bedoeld om in te wonen. In die woningen accepteren we geen leegstand. Of zo’n ruimte nou gehuurd wordt of gekocht maakt dan niet uit. Wij willen dat de bewoner ingeschreven staat in de stad en er ook echt woont. Dit type woningen is dus niet bedoeld als appartementje erbij."

'Voorlopig geen actie'

Welke acties de gemeente gaat ondernemen is nog onderwerp van overleg. Voorlopig niets, aldus Van Beveren. “Eerst maar eens inventariseren hoe groot het probleem is.” Hij toont begrip voor eigenaren die - wellicht zonder kennis van deze regelgeving - een woning hebben gekocht. Een dergelijke woning kan alleen verliesgevend worden verhuurd.

Overigens stelt hoogleraar Ton Jongbloed, gespecialiseerd in executie- en beslagrecht,  in De Volkskrant dat Amsterdam eigenaren niet kan dwingen een tweede huis op de sociale woningmarkt te verhuren. Dat Amsterdam stelt dat het verplicht beschikbaar stellen een consequentie is van het puntensysteem,  wuift Jongbloed weg: "Het puntensysteem geldt voor huurwoningen, niet voor koopwoningen."

De Volkskrant citeert overigens ook advocaat Aike Kamphuis, die deze uitleg bestrijdt. Volgens hem is er ‘een klein segment koopwoningen dat volgens regionale huisvestingsverordening wel voor de sociale huurmarkt in aanmerking komt.

Zie ook:
De Telegraaf:  Woede over huizenbeleid Amsterdam (17-08-2010)

Het Parool: Paniek om pied-à-terre in Amsterdam (17-08-2010)

De Ondernemer: Wethouder: geen verbod pied-à-terres Amsterdam (19-08-2010)

De Volkskrant: ‘Gedwongen verhuur pied-à-terre kan niet’ (19-082010)
 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11
Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.