Opmerkelijk

SP | Over: Een land om te wonen | 22 september | Bron: concept-verkiezingsprogramma

Volkshuisvesting is voor de SP hét antwoord op de woningnood.

D66 | Over: Eerlijke woningmarkt | 20 september | Bron: concept-verkiezingsprogramma

Volgens D66 is het tijd voor een grondige herziening van de fiscale en financiële regelingen voor woningen.

Koning Willem-Alexander | Over: Troonrede 2020 | 15 september 2020 | Bron: troonrede

Kabinet komt 'dure scheefwoners' te hulp.

Jan Latten | Over: Toekomst van Amsterdam | 09 september | Bron: de telegraaf

Amsterdam moet een andere woningvoorraad nastreven om niet achterop te raken.

Dirk Jan van der Zeep | Over: Woonrede | 08 september | Bron: website

Op de 'tweede dinsdag' in september' doet Portaal de oproep om de Verhuurderheffing te schrappen

We beseffen dat het niet toewijzen van de woning aan mevrouw Klinkert onder deze omstandigheden als bureaucratisch wordt ervaren

de alliantie | Over: Overdragen huurovereenkomst van ouder op kind | 19 augustus | Bron: persbericht

Reactie op beëindiging huurovereenkomst na overlijden vader

Amsterdam zal in de tweede helft van dit jaar als een van de sterkste woningmarkten uit de bus komen

Jordy Kleemans | Over: De impact van Covid-19 op de woningmarkt in 28 wereldsteden | 05 augustus 2020 | Bron: Savills World Cities Prime Residential Index

Vastgoedadviseur Savills verwacht anders dan in de crisis in 2008 geen waardedalingen. Amsterdam bevindt zich in goed gezelschap van steden als Lissabon, Berlijn, Miami en San Francisco.

Nog steeds wonen er mensen in schimmelwoningen en zijn de hoge huurprijzen een doorn in het oog

Laurens Ivens | Over: Herwaardering van sociale huurwoningen | 08 mei 2020 | Bron: Mug Magazine

Wethouder Ivens blikt vooruit op het werk dat nog te verzetten valt.

wethouder Van Doorninck | Over: Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal | 06 maart 2020 | Bron: persbericht

Amsterdam wil uiterlijk in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent hebben verminderd.

Huizen verwarmen met rioolwater? In Noord gaan ze het proberen.

Over: Huizen verwarmen met rioolwater | 20-02-2019 | Bron: Het Parool

De Key onderzoekt de mogelijkheden om zo’n duizend woningen in Noord te verwarmen met warmte uit het riool.

‘Corporaties hebben genoeg geld om te bouwen, maar ze durven niet’

Kees van Nieuwamerongen | Over: ‘Corporaties hebben genoeg geld om te bouwen, maar ze durven niet’ | 31-01-2020 | Bron: Cobouw

Volgens de directeur van de Autoriteit Woningcorporatie durven de volkshuisvesters niet te investeren uit angst voor de toekomst

"We moeten de corporaties nieuw leven inblazen"

Wouter Bos | Over: "We moeten de corporaties nieuw leven inblazen" | 15-01-2020

Het kabinet moet volgens Bos, voorzitter van de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen, corporaties de ruimte geven om fors te bouwen. Binnen de huidige wetgeving is dat "ongelooflijk moeizaam".

In plaats van de kant te kiezen van de huisjesmelkers, zouden corporaties een belangrijker doel voor ogen moeten houden: kamerverhuur mogelijk houden, overlast tegengaan en de positie van huurders versterken.

Laurens Ivens | Over: Regels woningdelen | 10 december 2019 | Bron: het parool

Wethouder Ivens verwijt corporaties dat zij te weinig oog hebben voor de belangen van de huurders.

Als ik wethouder was, zou ik de agenda vrijmaken om de tien grootste vastgelopen bouwprojecten vlot te trekken

Maarten de Gruyter | Over: Gewaagde metropolitane projecten | 02 december 2019 | Bron: verslag congres NVM Business

Amsterdam is een lastige stad om projecten van de grond te krijgen. "Bestuurders tonen geen daadkracht. Voor de camera zeggen ze urgentie te voelen, maar in realiteit handelen ze niet."

"Nieuw Amsterdams B&B-beleid is gebaseerd op juridisch drijfzand"

Tim Klein Haneveld | Over: "Nieuw Amsterdams B&B-beleid is gebaseerd op juridisch drijfzand" | 19-11-2019 | Bron: Het Parool

Amsterdam gaat per 1 januari vergunningenstelsel en quota invoeren voor bed and breakfasts. Een té zware oplossing voor een niet bestaand probleem, aldus de belangenvereniging voor B&B-eigenaren.

Een woning moet een plek zijn waar iemand prettig thuiskomt en mag niet enkel dienen voor het halen van een snelle winst

K.H. Ollongren | Over: Prijseffect woningaankopen door beleggers | 11 oktober 2019 | Bron: kamerbrief

Minister Ollongren wil dat beleggers bijdragen aan een stabiele woningmarkt.

Nel de Jager(1953-2019) was de Jane Jacobs van de lage landen

Stadszaken | Over: Nel de Jager: Jane Jacobs van de lage landen | 23-09-2019

Mooi In Memoriam van de 'rockstar-stadsmaker' Nel de Jager, de winkelstraatmanager die als geen ander wist hoe een winkelstraat op haar retour een draaischijf naar een criminele schaduwwereld kan worden. Ze zette haar stempel op de revitalisatie van de Amsterdamse Haarlemmerstraat en –dijk.

Corporaties die meer sociale woningen bouwen krijgen een korting op de verhuurdersheffing.

Koning Willem-Alexander | Over: Troonrede 2019 | 17 september 2019 | Bron: website koninklijk huis

Bekendmaking van de plannen van de minister van Wonen.

‘Je kunt niet zeggen: 'Wij hebben het beleid gedecentraliseerd, dus is het niet meer ons pakkie an'

Maxim Verhagen (Bouwend Nederland) | Over: ‘Je kunt niet zeggen: 'Wij hebben het beleid gedecentraliseerd, dus is het niet meer ons pakkie an’ | 13-09-2019 | Bron: FD

Bouwend Nederland eist meer regie van kabinet. Kabinet moet de regie grijpen om woningnood aan te pakken, zegt voorzitter Maxime Verhagen. Hij ergert zich aan gebrekkig beleid.

Karin Laglas | Over: Aan de slag! | 10 september | Bron: blog

De uitgelekte plannen voor Prinsjesdag geven aan dat er extra geld vrij komt voor nieuwbouw en voor corporaties. Natuurlijk alles telt, maar het kabinet blijft steken in kruimelwerk.

Voor de middeninkomens heeft de vrije markt geen oplossing.

Pepijn Bakker (Rochdale) | Over: Voor de middeninkomens heeft de vrije markt geen oplossing | Bron: Vrij Nederland

Citaat uit Vrij Nederland-artikel over sociale huurwoningen: Hoe kon de sociale huurmarkt veranderen in een voorziening voor de minst vermogenden?

Hester van Buren | Over: Bouwen voor een leefbare stad | 12 augustus 2019 | Bron: de volkskrant

Columnist Frank Kalshoven pleit voor een woningmarkt waar de ‘markt’ meer zijn werk kan doen. Dat leidt onherroepelijk tot nog minder betaalbare goede woningen en een teloorgang van de leefbaarheid van onze steden, betogen Hester van Buren en Mirthe Biemans van woningcorporatie Rochdale.

'Als we op de gebaande paden blijven, worden onze steden steeds vatbaarder voor verkeersinfarcten, sociale ongelijkheid, luchtvervuiling en extreem weer'

BNA | Over: De stad van de toekomst | 05-08-2019 | Bron: BNA onderzoek

Citaat uit De Stad van de Toekomst, Tien ontwerpvisies voor vijf Nederlandse steden. Samengesteld door BNA, de beroepsvereniging van architecten.

AFWC | Over: Amsterdam, stad voor iedereen | 19 juli 2019 | Bron: bod corporaties

Oplopende lasten leiden ertoe dat er voor de corporaties geen sprake is van een duurzaam verdienmodel.

Egbert de Vries | Over: Directeur AFWC over investeringscapaciteit woningcorporaties | 05-07-2019 | Bron: NUL20

Reactie bij ondertekening Woondeal Metropoolregio Amsterdam

Henri de Groot | Over: Vastgoedprijzen zetten economie onder druk | 19 juni 2019 | Bron: het Parool

De hoge vastgoedprijzen zetten de Amsterdamse economie onder druk. Gezinnen en bedrijven verhuizen, de economische groei in de regio vlakt af.

Laurens Ivens | Over: Woningmarkt Amsterdam | 05 juni 2019 | Bron: het Parool

Pleidooi van wethouder Ivens voor meer prijsregulering, een zelfbewoningsplicht voor koopwoningen en een sterke corporatiesector met voldoende investeringsmogelijkheden.

Johan Dessing | Over: Nieuwe woningen | 20 maart | Bron: Forum voor Democratie

Forum voor Democratie over versnellen bouwproductie.

Hala Naoum Nehme | Over: Aanpak woonfraude | 18 maart 2018 | Bron: opinieartikel

Het linkse stadsbestuur slaakt volgens VVD-raadslid Hala Naoum Nehme liever populistische kreten richting Den Haag, dan corporaties te helpen massale fraude met gesubsidieerde woningen te bestrijden.

Wim Wensing | Over: Woningprojecten niet haalbaar in Amsterdam | 01 maart 2019 | Bron: Vastgoedmarkt

Beleggers zien weinig financiële mogelijkheden voor de bouw van huurwoningen in het middensegment.

Pagina's