Opmerkelijk

Als ik wethouder was, zou ik de agenda vrijmaken om de tien grootste vastgelopen bouwprojecten vlot te trekken

Maarten de Gruyter | Over: Gewaagde metropolitane projecten | 02 december 2019 | Bron: verslag congres NVM Business

Amsterdam is een lastige stad om projecten van de grond te krijgen. "Bestuurders tonen geen daadkracht. Voor de camera zeggen ze urgentie te voelen, maar in realiteit handelen ze niet."

"Nieuw Amsterdams B&B-beleid is gebaseerd op juridisch drijfzand"

Tim Klein Haneveld | Over: "Nieuw Amsterdams B&B-beleid is gebaseerd op juridisch drijfzand" | 19-11-2019 | Bron: Het Parool

Amsterdam gaat per 1 januari vergunningenstelsel en quota invoeren voor bed and breakfasts. Een té zware oplossing voor een niet bestaand probleem, aldus de belangenvereniging voor B&B-eigenaren.

Een woning moet een plek zijn waar iemand prettig thuiskomt en mag niet enkel dienen voor het halen van een snelle winst

K.H. Ollongren | Over: Prijseffect woningaankopen door beleggers | 11 oktober 2019 | Bron: kamerbrief

Minister Ollongren wil dat beleggers bijdragen aan een stabiele woningmarkt.

Nel de Jager(1953-2019) was de Jane Jacobs van de lage landen

Stadszaken | Over: Nel de Jager: Jane Jacobs van de lage landen | 23-09-2019

Mooi In Memoriam van de 'rockstar-stadsmaker' Nel de Jager, de winkelstraatmanager die als geen ander wist hoe een winkelstraat op haar retour een draaischijf naar een criminele schaduwwereld kan worden. Ze zette haar stempel op de revitalisatie van de Amsterdamse Haarlemmerstraat en –dijk.

Corporaties die meer sociale woningen bouwen krijgen een korting op de verhuurdersheffing.

Koning Willem-Alexander | Over: Troonrede 2019 | 17 september 2019 | Bron: website koninklijk huis

Bekendmaking van de plannen van de minister van Wonen.

‘Je kunt niet zeggen: 'Wij hebben het beleid gedecentraliseerd, dus is het niet meer ons pakkie an'

Maxim Verhagen (Bouwend Nederland) | Over: ‘Je kunt niet zeggen: 'Wij hebben het beleid gedecentraliseerd, dus is het niet meer ons pakkie an’ | 13-09-2019 | Bron: FD

Bouwend Nederland eist meer regie van kabinet. Kabinet moet de regie grijpen om woningnood aan te pakken, zegt voorzitter Maxime Verhagen. Hij ergert zich aan gebrekkig beleid.

Karin Laglas | Over: Aan de slag! | 10 september | Bron: blog

De uitgelekte plannen voor Prinsjesdag geven aan dat er extra geld vrij komt voor nieuwbouw en voor corporaties. Natuurlijk alles telt, maar het kabinet blijft steken in kruimelwerk.

Voor de middeninkomens heeft de vrije markt geen oplossing.

Pepijn Bakker (Rochdale) | Over: Voor de middeninkomens heeft de vrije markt geen oplossing | Bron: Vrij Nederland

Citaat uit Vrij Nederland-artikel over sociale huurwoningen: Hoe kon de sociale huurmarkt veranderen in een voorziening voor de minst vermogenden?

Hester van Buren | Over: Bouwen voor een leefbare stad | 12 augustus 2019 | Bron: de volkskrant

Columnist Frank Kalshoven pleit voor een woningmarkt waar de ‘markt’ meer zijn werk kan doen. Dat leidt onherroepelijk tot nog minder betaalbare goede woningen en een teloorgang van de leefbaarheid van onze steden, betogen Hester van Buren en Mirthe Biemans van woningcorporatie Rochdale.

'Als we op de gebaande paden blijven, worden onze steden steeds vatbaarder voor verkeersinfarcten, sociale ongelijkheid, luchtvervuiling en extreem weer'

BNA | Over: De stad van de toekomst | 05-08-2019 | Bron: BNA onderzoek

Citaat uit De Stad van de Toekomst, Tien ontwerpvisies voor vijf Nederlandse steden. Samengesteld door BNA, de beroepsvereniging van architecten.

AFWC | Over: Amsterdam, stad voor iedereen | 19 juli 2019 | Bron: bod corporaties

Oplopende lasten leiden ertoe dat er voor de corporaties geen sprake is van een duurzaam verdienmodel.

Egbert de Vries | Over: Directeur AFWC over investeringscapaciteit woningcorporaties | 05-07-2019 | Bron: NUL20

Reactie bij ondertekening Woondeal Metropoolregio Amsterdam

Henri de Groot | Over: Vastgoedprijzen zetten economie onder druk | 19 juni 2019 | Bron: het Parool

De hoge vastgoedprijzen zetten de Amsterdamse economie onder druk. Gezinnen en bedrijven verhuizen, de economische groei in de regio vlakt af.

Laurens Ivens | Over: Woningmarkt Amsterdam | 05 juni 2019 | Bron: het Parool

Pleidooi van wethouder Ivens voor meer prijsregulering, een zelfbewoningsplicht voor koopwoningen en een sterke corporatiesector met voldoende investeringsmogelijkheden.

Johan Dessing | Over: Nieuwe woningen | 20 maart | Bron: Forum voor Democratie

Forum voor Democratie over versnellen bouwproductie.

Hala Naoum Nehme | Over: Aanpak woonfraude | 18 maart 2018 | Bron: opinieartikel

Het linkse stadsbestuur slaakt volgens VVD-raadslid Hala Naoum Nehme liever populistische kreten richting Den Haag, dan corporaties te helpen massale fraude met gesubsidieerde woningen te bestrijden.

Wim Wensing | Over: Woningprojecten niet haalbaar in Amsterdam | 01 maart 2019 | Bron: Vastgoedmarkt

Beleggers zien weinig financiële mogelijkheden voor de bouw van huurwoningen in het middensegment.

Kees van Harten | Over: Nationaal woningtekort | 11 februari 2019 | Bron: persbericht

Jaarlijks onderzoek van Capital Value naar de staat van de woningmarkt.

Sven Heinen | Over: Amsterdams woningmarkt | 07 januari 2019 | Bron: interview de volkskrant

Interview met Sven Heinen bij zijn vertrek als voorzitter van de Makelaarsverening Amsterdam.

Femke Halsema | Over: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Amsterdam | 01 januari 2019 | Bron: toespraak

Burgemeester Halsema over de gevolgen van de groei van de stad.

Rutger Groot Wassink | Over: Interview Rutger Groot Wassink | 24 november 2018 | Bron: Vrij Nederland

Groot Wassink over wetgeving die niet aansluit bij de noden van de stad.

Rob Haans | Over: Passend wonen | 30 oktober | Bron: persbericht

Pleidooi van de Alliantie en 22 andere corporaties voor passend, betaalbaar wonen.

Over: Nieuwe cijfers van DNB | 08-10-2018 | Bron: NUL20

Nieuwe cijfers van DNB, gebruikt in analyse van Marcel Visser over de buy-to-let markt

Leon Bobbe | Over: Residuele sluitpost | 06 oktober 2018 | Bron: blog

Leon Bobbe over de vraag: wat is belangrijk? Betaalbaarheid, duurzaamheid of kleine woningen bijbouwen?

Jessica van Eijs | Over: Aanpak scheefwonen | 26 september 2018 | Bron: AD

Regeringspartijen verlangen versnelde aanpak goedkoop scheefwonen.

Friso de Zeeuw | Over: Hoe gaan de nieuwe MRA-colleges de woningnood te lijf? | 24-09-2018 | Bron: NUL20

Column uitgesproken bij bijeenkomst van PahuisNUL20 over de woningschaarste in de Metropoolregio

Leon Bobbe | Over: Rem op bouwproductie | 24 september 2018 | Bron: interview

Interview met Leon Bobbe in Cobouw over gevaar bouwstop.

Hilde Blank | Over: Metselaar 2.0 gezocht | 31 augustus 2018 | Bron: blog

Pleidooi voor een sprong voorwaarts bij de ontwikkeling van leefbare steden.

Bert Halm | Over: Samen kom je verder | 23 augustus 2018 | Bron: blog

Koerswijzigingen in de volkshuisvesting vragen meer tijd dan een bestuursperiode van 4 jaar. Een lange adem is noodzakelijk en samenwerking met partijen die dat hebben en bereid zijn om over hun eigen grens te kijken.

Friso de Zeeuw | Over: Voorstel NH-gemeenten om 40.000 woningen te bouwen | 12-08-2018 | Bron: Financieel Dagblad

Noordhollandse gemeenten op drie kwartier treinen van Amsterdam willen 40.000 extra woningen bouwen. Het provinciebestuur van Noord-Holland ziet dat niet zitten. Het zou eens naar Berlijn moet kijken

Pagina's