Opmerkelijk

Gemiddeld zijn er de afgelopen drie jaar 2.381 woningen in het sociale segment in aanbouw genomen, dit komt in de buurt van de beoogde 2.500. Ondanks het bouwen is er door sloop, verkoop en liberalisatie geen groei gerealiseerd.

Rekenkamer Amsterdam | Over: Verantwoording Coalitieakkoord 2018-2022 | 12 januari 2022 | Bron: Rapportage

Rekenkamer Amsterdam heeft aan de vooravond van de Gemeenteraadsverkiezingen onderzoek gedaan naar de realisatie van de ambities van het college.

We gaan honderden flexwoningen bouwen in Amsterdam-Noord, Nieuw-Vennep, Ouder-Amstel en als het aan mij ligt op nog veel meer plekken

Erik Gerritsen | Over: Tijdelijke woningen | 11 januari 2021 | Bron: column

Een flexwoning is volgens Erik Gerritsen, voorzitter directieraad Ymere een prima oplossing voor heel veel woningzoekenden, maar het is vreselijk lastig meer locaties te vinden, terwijl ze er écht wel zijn.

In theorie is het voor de gemeente financieel mogelijk om via het opkopen van corporatiewoningen een actieve rol te spelen bij het behouden en uitbreiden van de betaalbare woningvoorraad.

Jacob Wedemeijer | Over: Behoud sociale woningvoorraad | 16 december 2021 | Bron: brief

Onderzoek naar de mogelijkheden om te verkopen corporatiewoningen op te kopen.

'Eigen kopers eerst' is vooral een ergerlijk idee

Frank Kalshoven | Over: Eigen kopers eerst is vooral een ergerlijk idee | 03-12-2021 | Bron: Volkskrant

Minister Ollongren wil het mogelijk maken dat gemeenten eigen inwoners voorrang geven op ‘sociale koopwoningen’

Woningcorporaties worden in staat gesteld om extra te investeren in woningbouw en verduurzaming.

VVD en D66 | Over: Document op hoofdlijnen kabinetsformatie | 02 september 2021 | Bron: eindverslag informateur

Voor veel Nederlanders lijkt een fijn huis verder weg dan ooit. Er zijn in de jaren 20 1 miljoen huizen nodig. VVD en D66 willen corporaties in staat stellen extra investeringen te doen.

‘Het erfpachtstelsel heeft steeds meer weg van de toeslagenaffaire’

CDA-raadslid Diederik Boomsma | Over: Erfpachtstelsel heeft steeds meer weg van de toeslagenaffaire | 07-07-2021

Opinie van Boomsma in Het Parool. Volgens hem kan het 'vernietigende' rapport van bureau Berenschot over het Amsterdamse erfpachtstelsel niet zonder gevolgen blijven.

Recht door mijn hart ging de vraag of hij eerst verslaafd moest raken om dan via urgentie aan een woning te kunnen komen.

Over: Uit de afscheidscolumn van Karin Laglas

Karin neemt na zeven jaar afscheid als voorzitter van de directieraad bij Ymere. Uit haar afscheidscolumn

Reinier van Dantzig | Over: Kansen op het water | 26 mei 2021 | Bron: algemene beschouwingen

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig pleit voor onderzoek naar meer woningbouw op het water.

Als de overheid zorgt voor meer bouwlocaties en snellere procedures, dan staat de bouw klaar

Friso de Zeeuw e.a. | Over: Planbureau voor de Leefomgeving zit ernaast | 29 april 2021 | Bron: opiniebijdrage

Het PBL ziet de tekortschietende bouwcapaciteit als het belangrijkste knelpunt voor een hogere woningproductie. Maar de grootste belemmering zijn toch echt de gemeenten, schrijven Johan Conijn, Piet Eichholtz en Friso de Zeeuw.

Een duurzame en houdbare aanpak van de stikstofproblematiek, mede om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen, met goede (OV-)voorzieningen

Sigrid Kaag | Over: Brief aan de verkenners | 22 maart 2021 | Bron: persbericht

Brief van Sigrid Kaag over de prioriteiten van D66 bij de verkenning van een nieuwe regeringscoalitie.

Zo gaat het niet langer. Dus gaan we Flexen. Stel je voor: goede woningen die er binnen een half jaartje staan.

Karin Laglas | Over: Flex | 16 maart 2021 | Bron: blog

Karin Laglas, directievoorzitter Ymere, over tijdelijke woningen als oplossing voor de krapte op de woningmarkt.

Wij willen mooie groene steden, waar mensen over vijftig of honderd jaar nog steeds prachtig kunnen wonen.

Veeningen en Lindebergh | Over: Bouwen, bouwen, bouwen | 08 maart 2021 | Bron: opinie

Maaike Veeningen en Julius Lindebergh willen fors meer investeren in nieuwe woningen, maar iedere wijk moet wel een uniek karakter krijgen. Kwaliteit is het uitgangspunt.

Vastgoed is in onze stad verworden tot een beleggingsobject, waardoor de stad onbetaalbaar dreigt te worden voor lagere en middeninkomens.

Marieke van Doorninck | Over: Een groene, leefbare stad voor iedereen | 21 januari 2020 | Bron: persbericht

Amsterdam moet de komende dertig jaar groeien met 150.000 woningen en 300.000 extra inwoners.

Ik wil niet accepteren dat een betaalbare woning onbereikbaar is voor zoveel mensen

Lilianne Ploumen | Over: Samen het verschil maken | 18 januari 2021 | Bron: persverklaring

Lilianne Ploumen bij het accepteren van het lijsttrekkerschap van de PvdA.

De maximale huurprijs voor huurders met een laag inkomen bij woningcorporaties gaat omlaag naar de norm voor een passende huur
(passend toewijzen).

Verkiezingsprogramma VVD | Over: Samen aan de slag | 06 november 2020 | Bron: site

Voor de VVD zijn extra stappen nodig om wonen betaalbaar te houden.

We schaffen de verhuurderheffing af, en introduceren een 'Prins Bernhard'-belasting voor pandjesbazen en beleggers

Verkiezingsprogramma PvdA | Over: Ons plan voor volkshuisvesting | 01 november | Bron: website

De PvdA wil jaarlijks 100.000 nieuwbouwwoningen om de tekorten in te lopen. De overheid wordt weer leidend op het gebied van woningbouw. Corporaties worden geholpen om betaalbare woningen te bouwen.

De verhuurdersheffing wordt afgeschaft in ruil voor stevige afspraken over de bouwopgave voor corporaties

Verkiezingsprogramma CDA | Over: Zorg voor elkaar | 30 oktober 2020 | Bron: website

Het CDA pleit voor de bouw van een miljoen woningen de komende tien jaar. Corporaties moeten weer de ruimte krijgen om te bouwen, ook voor middengroepen.

Corporaties die veel bouwen en/of huren verlagen, krijgen een korting op de verhuurdersheffing. Ook moet de stapeling van belastingen voor corporaties worden teruggedraaid.

PvdA | Over: Zeker zijn van een fijne woning | 12 oktober 2020 | Bron: website

De PvdA streeft naar eerlijk volkshuisvestingsbeleid; woningcorporaties krijgen weer voldoende mogelijkheden om betaalbare woningen te realiseren.

We schaffen de vrije marktwerking in de huursector voor het grootste deel af. Daardoor gaan de meeste mensen die huren in de vrije sector honderden euro’s per maand minder betalen.

Jesse Klaver | Over: Van woningmarkt naar volkshuisvesting | 10 oktober 2020 | Bron: website

GroenLinks wil de Nederlandse traditie van volkshuisvesting als publieke taak in ere herstellen.

3.800 woningen erbij. Dan wordt Hoofddorp echt een stad

wethouder Jurgen Nobel | Over: Hyde Park | 19 september | Bron: persbericht

Nog dit jaar beginnen de eerste bouwactiviteiten voor de nieuwe wijk Hyde Park.

SP | Over: Een land om te wonen | 22 september | Bron: concept-verkiezingsprogramma

Volkshuisvesting is voor de SP hét antwoord op de woningnood.

D66 | Over: Eerlijke woningmarkt | 20 september | Bron: concept-verkiezingsprogramma

Volgens D66 is het tijd voor een grondige herziening van de fiscale en financiële regelingen voor woningen.

Koning Willem-Alexander | Over: Troonrede 2020 | 15 september 2020 | Bron: troonrede

Kabinet komt 'dure scheefwoners' te hulp.

Jan Latten | Over: Toekomst van Amsterdam | 09 september | Bron: de telegraaf

Amsterdam moet een andere woningvoorraad nastreven om niet achterop te raken.

Dirk Jan van der Zeep | Over: Woonrede | 08 september | Bron: website

Op de 'tweede dinsdag' in september' doet Portaal de oproep om de Verhuurderheffing te schrappen

We beseffen dat het niet toewijzen van de woning aan mevrouw Klinkert onder deze omstandigheden als bureaucratisch wordt ervaren

de alliantie | Over: Overdragen huurovereenkomst van ouder op kind | 19 augustus | Bron: persbericht

Reactie op beëindiging huurovereenkomst na overlijden vader

Amsterdam zal in de tweede helft van dit jaar als een van de sterkste woningmarkten uit de bus komen

Jordy Kleemans | Over: De impact van Covid-19 op de woningmarkt in 28 wereldsteden | 05 augustus 2020 | Bron: Savills World Cities Prime Residential Index

Vastgoedadviseur Savills verwacht anders dan in de crisis in 2008 geen waardedalingen. Amsterdam bevindt zich in goed gezelschap van steden als Lissabon, Berlijn, Miami en San Francisco.

Nog steeds wonen er mensen in schimmelwoningen en zijn de hoge huurprijzen een doorn in het oog

Laurens Ivens | Over: Herwaardering van sociale huurwoningen | 08 mei 2020 | Bron: Mug Magazine

Wethouder Ivens blikt vooruit op het werk dat nog te verzetten valt.

wethouder Van Doorninck | Over: Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal | 06 maart 2020 | Bron: persbericht

Amsterdam wil uiterlijk in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent hebben verminderd.

Huizen verwarmen met rioolwater? In Noord gaan ze het proberen.

Over: Huizen verwarmen met rioolwater | 20-02-2019 | Bron: Het Parool

De Key onderzoekt de mogelijkheden om zo’n duizend woningen in Noord te verwarmen met warmte uit het riool.

Pagina's