Opmerkelijk

Jessica van Eijs | Over: Aanpak scheefwonen | 26 september 2018 | Bron: AD

Regeringspartijen verlangen versnelde aanpak goedkoop scheefwonen.

Friso de Zeeuw | Over: Hoe gaan de nieuwe MRA-colleges de woningnood te lijf? | 24-09-2018 | Bron: NUL20

Column uitgesproken bij bijeenkomst van PahuisNUL20 over de woningschaarste in de Metropoolregio

Leon Bobbe | Over: Rem op bouwproductie | 24 september 2018 | Bron: interview

Interview met Leon Bobbe in Cobouw over gevaar bouwstop.

Hilde Blank | Over: Metselaar 2.0 gezocht | 31 augustus 2018 | Bron: blog

Pleidooi voor een sprong voorwaarts bij de ontwikkeling van leefbare steden.

Bert Halm | Over: Samen kom je verder | 23 augustus 2018 | Bron: blog

Koerswijzigingen in de volkshuisvesting vragen meer tijd dan een bestuursperiode van 4 jaar. Een lange adem is noodzakelijk en samenwerking met partijen die dat hebben en bereid zijn om over hun eigen grens te kijken.

Friso de Zeeuw | Over: Voorstel NH-gemeenten om 40.000 woningen te bouwen | 12-08-2018 | Bron: Financieel Dagblad

Noordhollandse gemeenten op drie kwartier treinen van Amsterdam willen 40.000 extra woningen bouwen. Het provinciebestuur van Noord-Holland ziet dat niet zitten. Het zou eens naar Berlijn moet kijken

Leon Bobbe | Over: Klimaatadaptatie | 02 augustus | Bron: blog

Klimaatverandering maakt het noodzakelijk ons leven aan te passen. Ook de Key ontkomt uiteindelijk niet aan een speciale afdeling voor klimaatadaptatie.

Boelhouwer en Jansen geciteerd door Jan Jager | Over: ‘Geef lucht aan middenhuur, bouw hypotheekrenteaftrek af naar nul’ | 26-06-2018 | Bron: Gebiedsontwikkeling.nu

Hoogleraar Peter Boelhouwer en de vertrekkende Utrechtse wethouder Paulus Jansen, hebben zijn het eens over twee dingen: middenhuren zijn te hoog en de hypotheekrenteaftrek staat de huurmarkt ernstig in de weg. Deze diagnose wordt door veel vakprofessionals gedeeld

Reinier van Dantzig | Over: Balans in de Stad | 16 mei 2018 | Bron: Persbericht

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil op allerlei manieren de drukte in de stad beteugelen.

Hugo Priemus | Over: Vastgelopen woonbeleid moet grondig gewijzigd | 8 mei | Bron: Volkskrant

Minister Blok vond dat het woonbeleid klaar was. Een misverstand. Er is bijzonder veel werk aan de winkel voor zijn opvolger: minister Ollongren, betoogt emeritus hoogleraar Priemus

Wienke Bodewes | Over: Pionier in eigen gebied | 30 april 2018 | Bron: persbericht

Werken en wonen op het Cruquiuseiland.

Leon Bobbe | Over: Aardgasvrije woningen | 20 april 2018 | Bron: blog

Zonder hulp van het kabinet lukt het niet de energietransitie te financieren.

Rutger Groot Wassink | Over: Amsterdam slaat linksaf | 30 maart 2018 | Bron: brief

GroenLinks nodigt D66, PvdA en SP uit voor coalitieonderhandelingen.

Henk Nijboer (PvdA) | Over: PvdA wil woningverhuurders als ondernemers belasten | 28 maart

De PvdA wil dat huisjesmelkers gewoon inkomstenbelasting betalen. Als je 10 panden verhuurt, ben je ondernemer. En daar hoort dan ook bij, dat je net als de bakker en de groenteboer, belasting afdraagt.

Mieke van de Berg | Over: Wijken voor armen en wijken voor rijken | 06 maart 2018 | Bron: opiniebijdrage het parool

Mieke van den Berg, bestuurder van Eigen Haard over het geloof in de gemengde stad.

Loes van Luijk | Over: Onvoldoende woningen voor ouderen | 02 maart | Bron: opinie het Parool

Pleidooi voor meer betaalbare passende woningen voor ouderen in oude stadsbuurten.

Marie-Louise Sanders | Over: MAAK.Zaanstad | 19 februari | Bron: interview

Over de ambitie om vier gebieden in Zaanstad een nieuwe impuls te geven.

wethouder Bot | Over: Aardgasvrije MRA | 01 februari 2018 | Bron: persbericht

Gemeenten in de MRA hebben met elkaar afgesproken te streven naar aardgasloze nieuwbouw.

Erik Boog | Over: Het gaat goed met Diemen | 22 januari | Bron: toespraak

Burgemeester Boog over de toekomst van de gemeente Diemen

Frank van Blokland (directeur IVBN) | Over: Hoorzitting bij Amsterdamse gemeenteraad | 17-01-2018 | Bron: NUL20

Blokland waarschuwde tijdens een hoorzitting de Amsterdamse raadsleden voor de stapeling van eisen rond de nieuwbouw van middeldure huurwoningen.

Waarnemend burgemeester Van Aartsen | Over: Nieuwjaarstoespraak | 01 januari 2018 | Bron: toespraak

Bouwen, bereikbaarheid en duurzaamheid; dat is de agenda voor Amsterdam

Joke Geldhof | Over: Versnelling woningbouw | 21 december 2017 | Bron: weblog

Ook het Rijk moet een extra bijdrage leveren aan het versnellen van de bouwproductie.

Marjolein Moorman | Over: Amsterdamwet | 20-11-2017 | Bron: Parool

Amsterdam mag volgens Moorman, lijsttrekker Pvda-Amsterdam, niet machteloos toezien hoe de stad in de greep komt van het grote geld. De markt is geen natuurverschijnsel

Laurens Ivens | Over: Regulering middensegment | 18 november 2017 | Bron: opiniestuk

Oproep aan het Rijk om huurwoningen in het middensegment te reguleren.

Tjakko Dijk | Over: Haven-Stad | 14 november 2017 | Bron: raadsvragen

VVD wil gesprek met wethouder Van der Burg en wethouder Ivens over versneld vertrek van bedrijven voor woningbouw.

EIB Analyse Plancapaciteit woningbouw in Noord-Holland | Over: Analyse bouwplannen in Noord-Holland | 26-10-2017 | Bron: NUL20

De provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland hebben gezamenlijk door het EIB onderzoek laten uitvoeren naar bouwplannen in Noord-Holland.

Eric van der Burg | Over: Energie-neutraal bouwen en wonen | 02 oktober 2017 | Bron: persbericht

De VVD verlangt dat de Amsterdamse corporaties hun woningvoorraad versneld verduurzamen.

Karin Laglas | Over: Inclusieve samenleving | 17 september | Bron: interview

Karin Laglas over de focus van Ymere.

Jorrit Nuijens | Over: Marineterrein | 05 september 2017 | Bron: opinieartikel

Pleidooi van GroenLinks om de behoefte van de stad en niet het geld leidend te laten zijn.

Tjakko Dijk | Over: Wooncoöperaties | 21 augustustus 2017 | Bron: VVD-website

Mooie initiatieven die de betrokkenheid bij de buurt fors vergroten.

Pagina's