Opmerkelijk

Vincent van Rossem | Over: De Elitestad | 08 september | Bron: column

Vrees voor Londense toestanden in Amsterdam.

Tjakko Dijk | Over: Nieuw raadslid VVD | 02 september 2016 | Bron: persbericht

Dijk opvolger Van der Ree.

Jurgen van der Laarschot | Over: Sloopmateriaal terug in de bouwketen | 12 augustus 2016 | Bron: Aedes

Eigen Haard werkt in Stadstuin Overtoom met een circulaire aanpak.

Rochdale | Over: Kans op woning voor jongeren vergroten | 04 augustus 2016 | Bron: persbericht

Rochdale gaat een deel van haar woningen in Amsterdam aanbieden met een tijdelijk jongerencontract.

Bert Halm | Over: Na jaarverslag nog even dit | 21 juni | Bron: column

Na een periode van onzekerheid bepaalt Eigen Haard opnieuw de investeringsruimte.

vvd | Over: Einde aan menging | 17 juni 2016 | Bron: persbericht

VVD verlangt nieuw besluit gemeente over toekomstige opbouw Centrumeiland.

Daniel van der Ree | Over: Airbnb in sociale huurwoningen | 17 juni 2016 | Bron: nieuwsbrief

Reactie van de VVD op de aangekondigde proef door de Key.

Frank Kalshoven | Over: Airbnb in sociale huurwoning is maf | 11 juni 2016 | Bron: Volkskrant

Reactie op plan Leon Bobbe om Airbnb toe te staan in studentenwoningen

Hester van Buren | Over: Corporaties remmen verkoop huurwoningen | 02-06-2016 | Bron: Parool

Amsterdamse woningcorporaties verminderen de omstreden verkoop van sociale huurwoningen in het stadshart.

Ecorys | Over: Maatschappelijke visitatie | april 2016 | Bron: rapport

De visitatiemethodiek brengt de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld. Het gaat
hierbij steeds om de feitelijk geleverde prestaties in de afgelopen vier jaar.

Cees van Boven | Over: Innovatie ouderenzorg | 29 april 2016 | Bron: persbericht

Woonzorg moet als grootste landelijke speler toonaangevend zijn, vindt de nieuwe bestuurder.

Ymere | Over: Ymere koerst op betaalbare woningen | 21 april 2016 | Bron: persbericht

Ymere wil borgen dat mensen met een bescheiden inkomen in deze regio kunnen (blijven) wonen. De beschikbaarheid van betaalbare en goede woningen in de metropoolregio Amsterdam is dan ook een belangrijk speerpunt.

webredactie-OTB | Over: Daša Majcen pleit voor meer bewustmaking | 11 april | Bron: persbericht

Energieprestatie: de doorslaggevende factor zijn we zelf

Han Wanders | Over: Sociale woningnood | 29 maart 2016 | Bron: persbericht

Het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam-Noord heeft berekend dat de komende jaren een tekort ontstaat van 35.000 sociale huurwoningen.

Tjeerd Herrema | Over: IJmeerlijn moet er komen, desnoods zonder Den Haag | 15-03-2016 | Bron: Cobouw

Interview in Cobouw.

Syntrus Achmea | Over: Nederlandse huurwoningmarkt | 09 maart 2016 | Bron: outlook

Syntrus Achmea REF ziet leegstand verder dalen.

Gerard van Bortel | Over: Woningcorporaties krachtige rol in kwetsbare wijken | 07 maart 2016 | Bron: persbericht

Netwerken en Breuklijnen. Proefschrift naar de rol van woningcorporaties in besluitvormingsprocessen in de wijkaanpak,

Teunkie van der Sluijs | Over: Overlast Airbnb | 1 maart | Bron: opiniestuk

De Haarlemmerstraat is een goed voorbeeld van hoe de balans doorslaat door de wildgroei aan Airbnb-verhuur.

Gerard Marlet | Over: Groei & Krimp | 25 februari | Bron: persbericht

Als de markt zijn werk had gedaan was Almere een dorp van de omvang van Zeewolde.

Leon Bobbe | Over: Jaarlijkse huurverhoging | 14 februari | Bron: blog

Op 1 juli 2016 stijgen de huren met gemiddeld 1%. Dat heeft de minister deze week bepaald.

wethouder Ivens | Over: Sociale woningvoorraad | 08 februari 2016 | Bron: brief

Beantwoording raadsadres Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord

Leon Bobbe | Over: Tijdelijke huurcontracten | 05 februari | Bron: blog

De Key streeft er naar dat jongeren ook in Amsterdam kunnen wonen.

Frank van Dooren | Over: Maatschappelijke visitatie ZVH | 04 februari 2016 | Bron: persbericht

Reactie van ZVH op de uitkomst van het visitatierapport.

Erwin | Over: Samen huren | 1 februari | Bron: interview

Rochdale biedt jongeren vaker een friends-contract.

Bert Halm | Over: Bijbouwen en integreren in een gemengde stad | 04 januari | Bron: essay

Eigen Haard wil flink bijbouwen. Bij voorkeur permanente woningen. Maar als het moet ook tijdelijke. Meer woningen dus voor alle woningzoekenden.

Jeroen Frissen | Over: 'We moeten met elkaar in debat' | 29 december 2015 | Bron: aedesdebat.nl

Corporaties zijn niet overbodig.

Rechtbank | Over: Celstraf voor voormalig corporatiedirecteur | 10 december 2015 | Bron: persbericht

Samenvatting van de veroordeling van de oud-Rochdale topman.

Peter Boerenfijn | Over: Bejaardentehuis een 2e jeugd | 21 november 2015 | Bron: column Tijdschrift Volkshuisvesting

Habion experimenteert met manieren om verouderd zorgvastgoed een tweede jeugd te geven. In Zwolle wonen hoogbejaarden en jongeren bij elkaar.

Clari de Waal | Over: Scheepsbouwweg | 18 november 2015 | Bron: inspraakbijdrage

Zorgen van bewoners over de veranderingen in Amsterdam-Noord

Johan Conijn | Over: Uitdagingen voor de woningbouw | 05 november | Bron: column

Hoe het woningtekort in te lopen en de extra behoefte door de grote instroom van asielzoekers te faciliteren.

Pagina's