Opmerkelijk

Matthijs van Miltenburg | Over: Stedelijke agenda | 16 oktober | Bron: persbericht

Samenwerking met Europa om steden te helpen.

Hugo Priemus | Over: Tekort aan sociale huurwoningen | 13 oktober 2015 | Bron: forum

Kritiek op de stelling van minister Blok dat er geen tekort bestaat aan sociale huurwoningen.

wethouder Jeroen Olthof | Over: Aanpak Rosmolenwijk | 08 oktober | Bron: persbericht

Meer investeringen in de Rosmolenwijk.

Bert Halm | Over: Duurzaamheid als maatschappelijke taak | 29 september 2015 | Bron: blog

Eigen Haard investeert graag met bewoners en partners in duurzaamheid.

Hester van Buren | Over: Helpen maar tegelijkertijd kritisch blijven | 25 september 2015 | Bron: blog

Rochdale levert ook een bijdrage aan de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders.

Ymere | Over: Alternatieve huisvesting voor vluchtelingen | 22 september | Bron: persbericht

Projectgroep onderzoekt de mogelijkheden om huisvesting te vinden voor statushouders.

Albert de Vries | Over: Huurbescherming | 16 september | Bron: blog

De PvdA vindt het voorstel van minister Blok om een tijdelijk huurcontract voor alle huurders mogelijk te maken ongewenst.

Leon Bobbe | Over: Asielzoekers stromen toe | 09 september | Bron: blog

Gemeente doet beroep op corporaties bij huisvesting vluchtelingen.

de alliantie | Over: Wensen van belanghouders en huurders | 06 september 2015 | Bron: persbericht

Peiling over de toekomstige koers van de Alliantie.

Mieke van den Berg | Over: Paarse krokodil | 28 augustus | Bron: blog

Corporaties worden geconfronteerd met soms ondoenlijke regels.

Egbert de Vries | Over: Te weinig sociale huurwoningen | 20 augustus | Bron: forum

Te weinig sociale huurwoningen beschikbaar voor statushouders.

TU Delft | Over: Europese hoofdsteden | 17 augustus | Bron: persbericht

Studie naar de ontwikkeling van de sociale menging in Europese hoofdsteden.

Bert Halm | Over: Doorstromen gaat niet vanzelf | 10 augustus | Bron: column

Corporaties moeten meer doen om de doorstroming te bevorderen.

Stadsregio | Over: Monitor Woningproductie Noordvleugel 2015 | 07 augustus | Bron: rapportage

De monitor brengt de voortgang van het behalen van de woningbouwopgave tot 2040 in beeld.

Erik Flentge | Over: Aanpak speculatie grachtenpanden | 04 augustus | Bron: vragen gemeenteraad

SP is bezorgd over speculatie op woningmarkt.

Hugo Priemus | Over: Kritiek op nieuwe Amsterdamse prestatieafspraken | 28 juli 2015 | Bron: Het Parool

Priemus en Boelhouwer menen dat Amsterdamse corporaties niet zoveel woningen hoeven te verkopen.

Leon Bobbe | Over: Jaarverslag 2014 | 1 juli 2015 | Bron: blog

Uitleg over de bestedingen van woonstichting De Key.

Leon Bobbe | Over: Prestatieafspraken | 19 juni 2015 | Bron: blog

Analyse van de samenwerkingsafspraken van gemeente, corporaties en huurders.

Laurens Ivens | Over: Woonboot om te wonen | 17 juni 2015 | Bron: Persbericht

Aanpak illegale hotels.

Laurens Ivens | Over: Samenwerken aan betaalbare huurwoningen | 11 juni 2015 | Bron: persconferentie

Nieuwe samenwerkingsafspraken van gemeente Amsterdam, AFWC en de Huurdersvereniging Amsterdam.

Winnie Terra | Over: Gesproken column PakhuisNUL20 | 09-06-2015

Gesproken column, uitgesproken bij PakhuisNUL20 09-06-2015

Eric van Oversteeg | Over: Start verkoop Kopblok Houthavens | 05 juni 20015 | Bron: persbericht

Synchroon start woningverkoop Kopblok fase 1 Houthavens.

Margaret Zeeman | Over: Urgentie transformatie vastgoed steeds groter | 13 mei 2015 | Bron: interview

Bij transformatie van leegstaand vastgoed krijgen corporaties korting op verhuurdersheffing.

Daniel van der Ree | Over: VVD over de Zuidas | 11 mei 2015 | Bron: nieuwsbrief

Wonen aan de Zuidas kan de stedelijke 'footprint' groter maken.

raadslid Bart Vink | Over: Maak ruimte om te wonen in de stad | 06 mei 2015 | Bron: opiniestuk

Steeds meer mensen willen in Amsterdam wonen.

Allard van Spaandonk | Over: De kost gaat voor de baat | 04 me1 2015 | Bron: column

Beschikbaarheid middeldure huur is niet los te zien van beleid om talent aan de stad te binden.

Ymere | Over: Jaarverslag 2014 | 30 april 2015 | Bron: persbericht

Toelichting op het jaarverslag en de plannen voor de toekomst.

Hester van Buren | Over: Benoeming Aedes-bestuur | 23 april 2015 | Bron: persbericht

Benoeming Hester van Buren tot bestuurslid in het algemeen bestuur van Aedes.

Nico Nieman | Over: De woning die bij je past | 07 april 2015 | Bron: Weblog

Eigen Haard schetst de gevolgen van de nieuwe woningwet.

Pagina's