Opmerkelijk

Igor Roovers | Over: Ontwikkeling Centrumeiland | 24 maart 2015 | Bron: weblog

In 2017 kan de eerste paal voor het Centrumeiland van IJburg de grond in.

Ymere | Over: Ander verdienmodel | 23 maart 2015 | Bron: persbericht

Dura Vermeer en Hemera (Hemubo/Era Contour) zijn met woningcorporatie Ymere een nieuw verdienmodel overeengekomen voor projectmatige woningverbetering.

Henk Geurtsen | Over: Huurmatiging voor laagste inkomens | 13 maart 2015 | Bron: persbericht

Advies huurdersvereniging Arcade.

Amsterdam wil een stad zijn waar iedere Amsterdammer een betaalbaar huis kan vinden en waarin iedereen zich thuis voelt.

Laurens Ivens | Over: Gemeentelijke inzet | 09 maart 2015 | Bron: brief aan gemeenteraad

Prestatieafspraken met corporaties en huurders

Laurens Invens | Over: Gemeentelijke inzet | 09 maart 2015 | Bron: brief aan gemeenteraad

Nieuwe prestatieafspraken met corporaties en huurders.

Rob Haans | Over: Kerntaak corporaties | 18 februari | Bron: magazine Stadgenoot

Conferentie met stakeholders over kerntaak corporaties.

Laurens Ivens | Over: Kerntaak corporaties | 18 februari | Bron: online magazine

Stadgenoot heeft conferentie belegd met de stakeholders.

Annius Hoornstra | Over: De metropool als bouwlocatie | 03 februari 2015 | Bron: weblog

Amsterdam begint zoektocht naar nieuwe bouwlocaties. De groei van de stad is ook onderwerp van het PakhuisNUL20-debat op 2 maart.

Aedes | Over: Eerste Kamer praat over nieuwe woningwet | 03 februari 2015 | Bron: persbericht

Minister Blok geeft in toelichting aan de senaat meer duidelijkheid over de details van de nieuwe Woningwet.

Thomas de Heide | Over: Rochdale: minder systemen, minder kosten | 02 februari 2015 | Bron: CorporatieNL

Corporaties kunnen door integraal te denken de kosten verlagen.

minister Blok van Wonen | Over: Rapportage woningmarkt | 25 januari 2015 | Bron: persbericht

Kamer wil verbeteringen in jaarlijkse rapportage over woningmarkt.

redactie | Over: Corporatiebarometer | 22-01-2015 | Bron: Aedes-magazine

Corporatiedirecteuren hebben zorgen over het toenemend aantal bewoners met problemen.

Rochdale | Over: Meerjarenplan Rochdale | 30 december 2015 | Bron: persbericht

In het Meerjarenplan staan de plannen van Rochdale voor 2015 met een doorkijk naar de jaren daarna.

NEVI | Over: Modern opdrachtgeverschap | 15 december 2015 | Bron: persbericht

Nieuwe leergang opdrachtgeverschap voor corporaties.

Marc Calon | Over: 'Woningcorporaties blijven verschil maken’ | 12-12-2014 | Bron: persverklaring

Reactie op politieke instemming herziening Woningwet.

Maarten Pel | Over: Selfservice bij de Alliantie | 11-12-2014 | Bron: interview

Maarten Pel over de mogelijkheden van digitaliseren, informatiseren en automatiseren.

De Key | Over: Historie en innovatie bij funderingsherstel | 08 december 2014 | Bron: persbericht

De Key voorziet een monumentaal pand in hartje Amsterdam van funderingspalen met een warmtepompinstallatie.

minister Blok van Wonen | Over: Kabinetsreactie op rapport parlementaire enquêtecommissie. | 01-12-2014 | Bron: kamerbrief

Het kabinet overweegt niet alleen de vorming van wooncoöperaties, maar ook andere vormen te ondersteunen.

Karin Laglas | Over: Huurappartementen in Staatsliedenbuurt | 28-11-2014 | Bron: persbericht

Ymere heeft in de toekomst minder financiële ruimte voor nieuwbouw zorgvoorzieningen voor (dementerende) ouderen.

Aedes | Over: Aedes Benchmark-2014 | 26 november 2014 | Bron: rapportage

Aedes heeft het afgelopen jaar het initiatief genomen om samen met PwC, KWH en USP een benchmark te ontwikkelen.

Hester van Buren | Over: 'Alles draait om vertrouwen' | 24 november 2014 | Bron: meesterpreek

Hester van Buren over de ontwikkelingen bij Rochdale.

wethouder Ivens | Over: Huur te duur | 13 november 2014 | Bron: Brief aan de gemeenteraad.

Reactie van wethouder Ivens op SP-rapportage 'Huur te duur'.

Marien de Langen | Over: Verscherpt toezicht Stadgenoot opgeheven | 11 november 2014 | Bron: persbericht

CFV maakt na twee jaar einde aan verscherpt toezicht.

Daniel van der Ree | Over: Uitbreiding huurbescherming | 01 november 2014 | Bron: website

Kritiek op suggestie van wethouder Ivens dat er kansen zijn de huurbescherming te verruimen tot huurprijs van 950 euro.

Roland van Vliet | Over: 'Ver van huis' | 30 oktober 2014 | Bron: persbericht

Presentatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

college burgemeester & wethouders | Over: Aanpak leegstand | 27 oktober 2014 | Bron: beantwoording schriftelijke vragen

Vragen van SP-raadslid Flentge over leegstand Geuzenveld.

Boelhouwer c.s. | Over: Wonen 6.0 | 22 oktober 2014 | Bron: visiedocument

Advies van zes hoogleraren over de toekomst van de volkshuisvesting.

Leon Bobbe | Over: De Key in een oogopslag | 12 oktober 2014 | Bron: blog

Gedachtes over de toekomstige rol van corporaties.

Rene Grotendorst | Over: Liberaliseren, de huursom en Aedes | 01 oktober 2014 | Bron: Corporatieforum

Kritiek van PvdA op bezwaren Aedes tegen huursombenadering.

Er verandert op dit moment veel met betrekking tot de corporatiewereld. En op tal van punten is de uitkomst nog niet helder.

Laurens Ivens | Over: Nieuwe afspraken met corporaties | 19 september 2014 | Bron: brief aan gemeenteraad

Verlenging afspraken Bouwen aan de Stad II

Pagina's