Opmerkelijk

Maarten Pel e.a. | Over: Vooruit naar de kern | 1 april 2014 | Bron: toekomstverkenning

Opvattingen voor een nieuwe volkshuisvesting.

Jos van der Lans | Over: Woningcorporatie moet gaan denken als coproducent | 21 maart 2014 | Bron: interview

Publicatie van zijn met Nico de Boer geschreven boek DEcentraal.

Jan Paternotte | Over: Woningmarkt op gang brengen | 19 maart 2014 | Bron: website

De wensen van D66 voor de woningmarkt.

Eigen Haard | Over: Aanpak huurschulden | 13 maart 2014 | Bron: interview

Positief resultaat Vroeg-erop-af-aanpak.

Rene Grotendorst | Over: Rochdale op weg naar herstel | 10 maart 2014 | Bron: interview

Terugblik op zes jaar leiderschap.

Nico Nieman | Over: De novelle van Blok kan en moet beter | 06 maart 2014 | Bron: blog

Van de minister mogen corporaties alleen nog sociale huurwoningen bouwen.

Jeroen Frissen | Over: Volkshuisvesting uit balans | 04 maart 2014 | Bron: manifest

Reactie van Ymere op novelle minister Blok.

Hans van Harten | Over: AFWC reageert op novelle | 28 februari 2014 | Bron: brief

De Amsterdamse corporaties vrezen dat met de novelle de benodigde dynamiek op de woningmarkt veel kleiner zal worden.

Pieter de Jong | Over: Volkshuisvesting uit balans | 27 februari 2014 | Bron: verklaring

Ymere wil een maatschappelijke discussie over de toekomst van de volkshuisvesting.

Ymere | Over: Voorwaarden verhuur aan toeristen | 21 februari 2014 | Bron: persbericht

Verhuur aan toeristen afhankelijk van instemming verhuurder.

Annelies Barnard | Over: Minister Blok geeft richting | 20-02-10 | Bron: blog

Voorstel herziene Woningwet.

Eberhard van der Laan | Over: Verklaring burgemeesters aan Europese Commissie | 17 februari 2014 | Bron: resolutie

Europese steden pleiten voor verruiming inkomensgrenzen.

Leon Bobbe | Over: Woningen met kwetsbare mensen. | 17 februari | Bron: blog

Systeem van woonruimteverdeling zorgt voor toestroom (te) kwetsbare huurders.

Jacques Monasch | Over: Kabinet bemoeilijkt wijkaanpak | 13 februari 2014 | Bron: Nul20

Spanningen in coalitie.

Nico Nieman | Over: Lokale ambities en regionale belangen | 27 januari 2014 | Bron: weblog

De regionale woningmarkt heeft geen politieke eigenaar. Daarom overleg met stakeholders.

Hans van Harten | Over: Betaalbaarheid hét issue in 2014 | 18 januari 2014 | Bron: Nieuwjaarstoespraak

Verhuurdersheffing werpt schaduw over de verhuurdersmarkt.

Ymere | Over: Ymere helpt huurachterstand voorkomen | 16 januari 2014 | Bron: persbericht

Sneller contact met huurder als de huur niet tijdig wordt betaald.

Pieter Hilhorst | Over: De Amsterdamse Droom | 10 januari 2014 | Bron: het Parool

Aftrap campagne gemeenteraadsverkiezingen.

Ronald Paping | Over: Duivesteijn | 18-12-2013 | Bron: NRC

Commentaar van Paping van De Woonbond op de uitkomst van het Woonakkoord debat in de Eerste Kamer

Willem van Leeuwen | Over: CDA en de maatschappelijke onderneming | 04 december 2013 | Bron: dagblad Trouw

Willem van Leeuwen, fellow bij het wetenschappelijk instituut van het CDA, houdt een pleidooi voor maatschappelijk ondernemen.

Rene Grotendorst | Over: Positief oordeel over verhoging inkomensgrens | 27 november 2013 | Bron: BNR-nieuwsradio

Reactie op meerderheidsstandpunt Tweede Kamer.

Rene Grotendorst | Over: Nieuwe kansen voor de galerijflat | 21 november 2013 | Bron: Nieuwe kansen voor de galerijflat

Gebiedsontwikkelaars over de kansen en nadelen van galerijflats

Mieke van den Berg | Over: Vernieuwing risicomanagement | 08 november 2013 | Bron: weblog

WSW herijkt risicomanagement.

Pagina's