Opmerkelijk

PvdA en VVD hebben de mond vol over (..) scheefwonen, maar de meeste Amsterdamse scheefwoners zijn mensen die geen sociale huurwoning kunnen vinden en dus maar een vrije sectorwoning huren - hoewel ze dat niet kunnen betalen.

Laurens Ivens | Over: PvdA medeschuldig aan slopen huurbeleid | 25 oktober 2013 | Bron: Trouw

Reactie op PvdA-wethouder Freek Ossel.

Ronald Paping | Over: Nav reactie Aedes op kabinetsplannen wijziging puntenstelsel | 17-10-2013 | Bron: Woonbond persbericht

Ronald Paping reageert op de wijze waarop Aedes reageert op kabinetsplannen voor wijzing van het Woningwaarderingstelsel

Jim Schuyt | Over: Laatste weblog van Jim Schuyt | 19-09-2013 | Bron: Weblog

Commentaar op het eindrapport van de Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in de semipublieke sector.

De mooiste woningen, of woningen met de scherpste prijzen worden verkocht en het grootste deel van het aanbod wordt niet verkocht, omdat het aanzienlijk hoger is geprijsd of minder kwaliteiten heeft.

Maarten van Poelgeest | Over: Prijsontwikkeling woningmarkt | 18-09-2013 | Bron: Brief aan de raadscommissie

College constateert dat er nog steeds lucht in de Amsterdamse woningprijzen zit.

Jim Schuyt | Over: Betaalbaarheid in de knel | 09-09-2013 | Bron: Weblog

Zorgen van Jim Schuyt over de afnemende betaalbaarheid van huurwoningen.

Henk Jagersma | Over: Beleggersgeld naar de huurmarkt | 14-06-2013 | Bron: Financieele Dagblad

Syntrus Achmea belegt ook in zwakkere wijken.

De gemeente moet haar beleid van ver vooruit kijken en lang vooruit plannen loslaten

Maarten van Poelgeest | Over: EindejaarsRAG 2012 | 22 april 2013 | Bron: Brief aan de leden van de Gemeenteraad

Gemeente gaat voortaan anders om met haar bouwplannen.

In economisch moeilijke tijden moeten corporaties elkaar versterken

Peter Boerenfijn | Over: Vernieuwing Jeruzalem | 17 april 2013 | Bron: Habion/Rochdale

Door het verdwijnen van winkels keren meer bewoners terug naar de binnensteden

FD | Over: krimpende winkelgebieden | 16 april, 2013 | Bron: Financieele Dagblad
Stichting van de Arbeid | Over: Sociaal akkoord | 12 april 2013 | Bron: Sociaal akkoord

Herstel woningmarkt

Ronald Paping (Woonbond) | Over: Onderzoek WoOn 2012 | 10 april 2013 | Bron: Persbericht Woonbond

De huursector wordt steeds meer het domein van de lage inkomens. En huurders betalen relatief steeds meer aan woonlasten, zo blijkt uit de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2012. Meer dan ooit willen mensen verhuizen. Zie ook het bericht op de NUL20 site.

Als ik commissaris zou zijn van een corporatie in een krimpregio, dan zou ik mijn ontslag indienen

Vincent Gruis hoogleraar TU Delft | Over: Verhuurderheffing | maart 2013 | Bron: Ymere werkt

Vincent Gruis is sinds dit jaar commissaris bij Ymere. Hij zit daar als toezichthouder namens de huurders.

Pagina's