Parkstaddeal rond

17.02.08

Het heeft even geduurd, maar de zogenoemde Parkstaddeal is nu dan toch definitief. Gemeente en de Amsterdamse corporaties hebben hun handtekening gezet onder een overeenkomst die de nieuwe rolverdeling bij de vernieuwing van Nieuw West bekrachtigt. Kern daarvan is dat de corporaties de resterende financiële risico’s van de herinrichting van de openbare ruimte (circa 100 miljoen euro tot 2015) overnemen en in ruil daarvoor meer vrijheid in de ontwikkeling van het programma krijgen. Bovendien investeren de corporaties in ‘maatschappelijk vastgoed’: gebouwen voor zorg, welzijn en onderwijsvoorzieningen. Zij nemen daarmee een financieel tekort over van ca. 48 miljoen euro tot 2015.

De bewoners worden intensief bij de ontwikkeling betrokken. Per uitwerkingsgebied worden daarover vooraf afspraken gemaakt en de stadsdelen controleren of de participatie ook volgens afspraak verloopt. De gemeente investeert tot 2015 40 miljoen euro extra in sociale programma’s, bijvoorbeeld in zorg- en onderwijsvoorzieningen. De uitvoering ligt bij bureau Koers Nieuw West, in samenwerking met de stadsdelen. Het bureau Parkstad werd al eerder opgeheven.

[FvdM]

Trefwoorden: