Straks alleen nog 'woningvorming' mogelijk bij grote woningen

08.06.20
Straks alleen nog 'woningvorming' mogelijk bij grote woningen
Amsterdam wil per 1 januari 2021 de regels voor het gebruik van woningen op tal van punten wijzigen. Zo wijzigen de criteria voor een 'woningvorming'. Alleen woningen groter dan 100 m2 mogen straks nog worden opgedeeld in woningen van minimaal 40 m2. En voor vakantieverhuur is straks een vergunning nodig. De wijzigingen komen in de nieuwe Huisvestingsverordening en Doelgroepenverordening, die naar verwachting per 1 januari 2021 ingaan. Tot 17 juli kan men reageren op de plannen. 
 
Een overzicht van de wijzigingsvoorstellen:
Toeristische verhuur alleen met vergunning
Eigenaren die hun volledige woning tijdelijk willen verhuren aan toeristen, en eigenaren van een bed & breakfast, moeten het adres van de woning registreren. Dit registratienummer moeten zij gebruiken in advertenties. Voor vakantieverhuur moet, net als voor een B&B, een vergunning worden aangevraagd. Dit gaat al per 1 juli in. Deze registratieplicht is onderdeel van de nieuwe Wet toeristische verhuur van woonruimte. Daarbij is voorwaarde dat ook een maximaal aantal verhuurdagen wordt vermeld. In Amsterdam is dat 30, afgezien van de wijken waar vakantieverhuur in zijn geheel wordt verboden. Doel: overlast vanwege vakantiehuur tegengaan.
 
Woningvorming: alleen bij grote woningen 
Woningen mogen alleen worden opgedeeld in kleinere woningen als zij minimaal 100 m2 groot zijn, en voor grondgebonden woningen zelfs 200m2. De te vormen woningen moeten minimaal 40 m2 groot zijn. Het gaat bij deze 'woningvorming' niet om formele splitsing van de woning, maar om een vorm van woningdelen, maar dan in zelfstandige eenheden 
Doel: grote woningen beschikbaar houden voor gezinnen. (zie N.B. voor verschil 'splitsen' en 'woningvorming')
 
Hogere boetes voor verhuurrecidivisten
Professionele verhuurders die zich met illegale praktijken bezig houden, kunnen bij herhaling binnen vier jaar een hogere boete tegemoet zien. Het gaat om verhuurders die twee of meer woningen verhuren in Amsterdam. Doel: illegaal verhuurbedrag minder lonend maken/afschrikkend effect van boetes vergroten.
 
Wooncoöperaties krijgen iets meer speelruimte
Amsterdammers kunnen zelf een wooncoöperatie opzetten. Ze krijgen meer ruimte om zelf hun medebewoners te kiezen. Althans: voor de middeldure huurwoningen hoeven ze geen sociale huurders meer voorrang te verlenen die een lege woning achterlaten.
 
Rolstoelwoningen: schaarste beter verdelen
Bij het toewijzen van de schaarse rolstoelwoningen krijgen de meest urgente gevallen straks voorrang.
 
Bindingseis: je bent niet zomaar Amsterdammer
Het college stelt voor om geen urgentie meer te geven aan mensen die van buiten Amsterdam komen én korter dan 4 jaar in Amsterdam wonen.
 
Nieuwbouw: begrenzing middeldure huur naar 20 jaar, sociale huur naar 25 jaar
Verhuurders die nieuwe middeldure huurwoningen bouwen moeten straks de huurwoningen niet 25 naar 20 jaar in dat segment(<€1037) houden. Voor huurders die de woning in het 20e jaar nog huren, blijft de bovengrens wel 25 jaar gelden. Nieuwbouw particuliere sociale huurwoningen blijven langer in het sociale huursegment. In plaats van 15 jaar, wordt dat 25 jaar.

N.B.
Deze tekst is aangepast om 19:30. Eerst werd abusievelijk gesproken over 'splitsen' in plaats van 'woningvorming'. Bij 'woningvorming' is geen sprake van een juridische splitsing van de woning. Bij 'woningvorming' worden de opgedeelde wooneenheden als zelfstandige woningen verhuurd, maar blijft het juridische eigendom ongesplitst.
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS