Grondbeleid/Erfpacht

 • 15.06.17

  Erfpacht moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Zo heeft partijleider Thierry Baudet laten weten bij de aankondiging dat Forum voor Democratie (FvD) meedoet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Amsterdam is de enige stad waar FvD met een eigen kieslijst komt.

 • 14.06.17
  Overzicht publicaties in een live dossier

  Hoogbouw of niet. Dat is de kwestie. Amsterdamse raadsleden moeten zich een mening vormen over de ontwikkelingsrichting van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Dat valt niet mee, want deskundigen van naam geven adviezen en analyses die elkaar volledig tegenspreken. Grootste steen des aanstoot zijn de slanke woontorens tot 143 meter.

 • 31.05.17
  Terwijl de besluitvorming over de herziening van het erfpachtstelsel zijn laatste fase lijkt in te gaan, dient de Amsterdamse PvdA alsnog een initiatiefvoorstel ‘Eerlijk delen met Erfpacht’ in. Fractievoorzitter Marjolein Moorman: "Dit plan heeft drie belangrijke peilers. Het is eerlijk, het is transparant en het is betaalbaar. De PvdA gelooft dat dit de basis moet het zijn onder het nieuwe erfpacht-systeem."
   
 • 12.05.17

  Wethouder Eric van der Burg is door de leden van VVD benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Tijdens zijn benoeming liet Van der Burg weten “zeer trots en vereerd” te zijn de rol van lijsttrekker voor de derde keer te mogen vervullen.

 • 11.05.17

  De inwoners van Amsterdam mogen zich waarschijnlijk in een referendum uitspreken over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. De Stichting Erfpachtersbelang levert vandaag veertigduizend handtekeningen in bij de burgemeester met het verzoek om een referendum.

 • 09.05.17

  De gemeente Amsterdam heeft de rekentool van de kosten voor overstap naar eeuwigdurende erfpacht online gezet. Individuele erfpachters kunnen nu berekenen wat hun jaarlijkse canon zal zijn. De nieuwe rekentool is gebaseerd op een verlaging van de buurtstraatquotes en een extra overstappremie van 25 procent.

 • 24.04.17

  Stichting Erfpachtersbelang Amsterdam blijft ontevreden over de plannen van Amsterdam voor eeuwigdurende erfpacht. De aanpassingen zijn echt onvoldoende, zo laat voorzitter Koen de Lange weten.

  Hij neemt geen genoegen met een hogere korting. “Dit plan moet van tafel”, aldus De Lange. Hij vindt dat wethouder Van der Burg van Grondzaken ‘met een pennenstreek alle erfpachtrechten eeuwigdurend moet maken’, zonder dat sprake is van een financiële afrekening. Ook moet de buurtstraatquote verdwijnen. De gewildheid van en locatie zit volgens hem al in de WOZ-waarde.

 • 21.04.17
  Eric van der Burg: "historisch besluit"
  update maandag 24 april
 • 30.03.17

  Het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam is het afgelopen jaar met ruim dertig procent gestegen naar 356 miljoen euro. Hiervan is een deel nodig voor onder andere de versterking van het weerstandsvermogen. Het restant van ruim tweehonderd miljoen euro is beschikbaar voor investeringen in gebiedsontwikkeling, zoals de onlangs aangekondigde aanleg van het Middeneiland.

 • 10.03.17

  Amsterdam is wereldwijd de 20ste duurste stad om in te bouwen, aldus ontwerp- en consultancybedrijf Arcadis in het rapport International Construction Costs 2017. In dit klassement van 44 steden stijgt Amsterdam van de 21ste naar de 20ste plek ten opzichte van 2016. De stijging is vooral wijten aan de hogere kosten voor bouwprojecten.

 • 23.02.17
  Diederik Boomsma (CDA)
  Drie kleine Amsterdamse oppositiepartijen - CDA, de Partij voor de Dieren en de Partij van de Ouderen - komen met een alternatief plan om de erfpacht voor altijd af te kopen. Zij nemen niet de residuele grondwaarde in combinatie met de WOZ als uitgangspunt, maar gebruiken de historische grondwaarde, gecorrigeerd met de inflatie minus een procent.
 • 17.02.17

  Gemeenten moeten een ruimer planaanbod creëren. Het huidige ruimtelijke beleid maakt dat er weinig nieuwbouw in de pijplijn zit, terwijl de vraag juist nu hoog is. Zo schrijft Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars in de vier kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016.

 • 07.02.17

  Wethouder Eric van der Burg van Ruimtelijke Ordening verdedigt het erfpachtvoorstel van de gemeente in AT5's Park Politiek, elke twee weken de actualiteit uit de Stopera.

  (start filmpje: klik op elke plek op het beeld maar niet op het pijltje - curieus maar waar)

 • 06.02.17
  Overzicht publicaties in een live dossier

  Amsterdam heeft op 29 juni in de vroege ochtend een nieuw 'eeuwigdurend' erfpachtstelsel vastgesteld. Erfpachters kunnen vanaf 1 oktober overstappen naar de nieuwe regeling. Daarbij is keuze tussen eenmalige afkoop voor altijd of een jaarlijkse canon. In vergelijking met de huidige 'voortdurende' erfpacht geeft het nieuwe stelsel zekerheid over toekomstige erfpachtkosten. De overstapregeling heeft tot vele reacties van belangenorganisaties en tot veel media-aandacht geleid: kranten, landelijke en lokale tv-programma's. Een overzicht.

 • 06.02.17

  Fouten in de nieuwe Amsterdamse erfpachtplannen maken de afkoopsommen en erfpachtcanon veel te duur. Daardoor dreigt wonen voor veel Amsterdammers onbetaalbaar te worden, aldus de Vereniging Eigen Huis (VEH).

   

 • 03.02.17

  Wethouder Ivens frustreert de bouw van piepkleine huurwoningen met huren boven de liberalisatiegrens (€710). Amsterdam past daartoe de erfpachtvoorwaarden zo aan dat woningen kleiner dan veertig vierkante meter in de sociale sector moeten blijven. De voormalige minster van Wonen Blok heeft juist mogelijk gemaakt dat ontwikkelaars in de steden Utrecht en Amsterdam wel dergelijke kleine studio's kunnen bouwen voor de vrije huursector.

 • 08.01.17

  De overstap naar eeuwigdurende erfpacht leidt tot een ordinaire prijsverhoging. Zo zegt Koen de Lange, voorzitter van de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) in een eerste reactie op de overstapregeling erfpacht van de gemeente Amsterdam. SEBA gaat hoogstwaarschijnlijk een referendum aanvragen over het nieuwe erfpachtstelsel. Eerder werden al 36.000 handtekeningen opgehaald. Die zijn volgens De Lange nog geldig.

 • 08.01.17

  Amsterdamse huizenbezitters kunnen na de zomer van 2017 besluiten of ze overgaan op eeuwigdurende erfpacht. De gemeente heeft de regels voor de overstap van het huidige erfpachtstelsel naar het nieuwe eeuwigdurende stelsel bekend gemaakt. De prijs wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van twee jaar eerder. Bovendien krijgt iedere bestaande erfpachter een depreciatiekorting van 10 procent. Overstappen is vrijwillig.

 • 23.11.16

  In 2016 zullen in Amsterdam minder dan 10.000 woningen door particulieren en corporaties worden verkocht. Zo luidt de verwachting in de jongste editie van Woon Amsterdam. Voor het eerst sinds jaren is sprake van een dalend verkoopvolume.

 • 23.06.16

  De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met een fundamentele wijziging van het erfpachtstelsel. Vanaf 1 juli is bij de uitgifte van nieuwe bouwgrond sprake van eeuwigdurende erfpacht. Erfpachters kunnen er voor kiezen de erfpacht voor de eeuwigheid af te kopen. Of zij betalen een canon die jaarlijks meer stijgt dan de inflatie.

 • 27.05.16

  Voor alle nieuwbouwkavels die Amsterdam vanaf 1 juli uitgeeft, geldt het nieuwe erfpachtregime. Dit betekent dat huizenkopers óf de erfpacht eenmalig voor altijd afkopen óf kiezen voor een geïndexeerde canon. De canon wordt bij uitgifte eenmalig vastgesteld, de gemeente klopt niet meer voor een herziening. Het college heeft ingestemd met de invoering van eeuwigdurende erfpacht. Als de gemeenteraad akkoord gaat, zal het nieuwe stelsel per 1 juli ingaan.

 • 01.04.16

  De komende week strijken medewerkers van de OESO in Amsterdam neer om de ruimtelijke strategieën van de hoofdstad door te lichten. Amsterdam hoopt via dit onderzoek niet alleen bevestiging te krijgen voor de eigen aanpak maar ook adviezen voor toekomstige plan- en visievorming.

 • 29.03.16

  Het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam is afgelopen jaar gestegen naar 256 miljoen euro. Daarvan is 213 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in gebiedsontwikkeling. Deze zogeheten 'vereveningsruimte' is in een jaar tijd met meer dan vijftig procent gestegen. De rest (43 miljoen euro) is nodig als weerstandsreserve.

 • 19.02.16

  Vanaf maandag start de inspraak rond de plannen van het Amsterdams college voor een nieuw erfpachtstelsel. De introductie van het nieuwe stelsel is opgesplitst in twee fases, voor uitgifte van nieuwbouwgrond en voor bestaande erfpachtkavels. De huidige inspraakronde heeft alleen betrekking op een nieuw stelsel voor nieuwbouw.

 • 03.02.16
  Marjolein Moorman

  PvdA en GroenLinks willen onderhandelen over de vormgeving van het stelsel van eeuwigdurende erfpacht. Zo laten beide partijen woensdag weten in een ingezonden brief in Het Parool. Ze verlangen van wethouder Van der Burg van Grondzaken aanpassing van een aantal zaken.

 • 18.01.16

  Na de Commissie Monster heeft ook onderzoeksbureau RIGO zijn bedenkingen geuit tegen de wijze waarop de gemeente Amsterdam zijn erfpachtstelsel wil herzien. Volgens bouwkostendeskundige Rob de Wildt van RIGO kiest wethouder Van der Burg met zijn voorkeur voor een residuele grondwaardebepaling “een onbegaanbare route".

 • 08.01.16

  De Amsterdamse erfpachtgrond is veel minder waard dan de gemeente eerder heeft berekend. Zo concludeert de commissie-Monster in een rapport dat is geschreven op verzoek van de Stichting Erfpachters Belangen Amsterdam (SEBA). Volgens berekeningen van oud-rechter Nol Monster komt de waarde hooguit op 20 miljard euro uit. Met de waarderingsmethode van de gemeente zou de grond nu 60 miljard waard zijn.

 • 18.11.15

  Afgelopen jaar trokken de eerste zelfbouwers in hun nieuwe woning in Buiksloterham. Toen ze in 2011 de grond afnamen, was bijna niemand geïnteresseerd in het rommelige industrieterrein. Nu gaan de kavels voor zelfbouw en andere woningen er als zoete broodjes over de toonbank. Een vergeten stukje Noord transformeert langzaam in een hippe duurzame stadswijk. De wonderbaarlijke metamorfose van Buiksloterham.

  Lees ook het artikel

 • 16.11.15
  Van der Burg: ‘Invoering zomer 2016 is nog altijd haalbaar’

  Volgend jaar zomer moet in Amsterdam een nieuw erfpachtstelsel ingaan. Wethouder Van der Burg komt begin volgend jaar met een uitgewerkt voorstel voor de geplande transitie van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. Voor die tijd moet er nog heel veel rekenwerk verricht en weerstand overwonnen. Om een overstap aantrekkelijk te maken, zal de gemeente met een aanbieding moeten komen die vergelijkbaar is met de prijs van de huidige voortdurende erfpacht.

 • 04.11.15

  De Stichting Erpachters Belang Amsterdam (SEBA) wil dat er alsnog een referendum wordt gehouden over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. Zo heeft de stichting in een brief aan burgemeester Van der Laan laten weten. Nieuwe handtekeningen hoeven daar volgens voorzitter De Lange niet voor worden opgehaald. SEBA verzamelde in 2013 al 35.990 handtekeningen.

 • 29.10.15

  Dinsdag 27 oktober organiseerden Het Parool en De Balie een debat over de herziening van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Met onder andere econoom Esther van Wijk, wethouders Eric van der Burg, oud-raadslid Bouwe Olij, Robin Fransman (Argumentenfabriek) en Koen de Lange (Seba)

 • 28.10.15
  woningen in rode gebieden staan op erfpacht

  Het erfpachtdebat gisteravond in De Balie was geanimeerd en informatief maar leverde geen nieuwe feiten over de plannen van het Amsterdamse college. Of het moet zijn dat het kortingspercentage hoger dan 40 procent komt te liggen.

 • 08.10.15
  update 9 oktober 10:30

  Het college komt begin 2016 met een uitgewerkt voorstel voor de transitie van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. Het advies van de grondwaardecommissie dient daarvoor als uitgangspunt, maar anders dan de commissie wil het college de erfpachter minder keuze aanbieden. De commissie stelde voor de erfpachter te laten kiezen uit een vaste canon, een geïndexeerde canon en afkoop. Het college schrapt de optie vaste canon. Dit vanwege de "transparantie in de woningmarkt".

 • 25.09.15
  Rood = kavels met erfpacht

  Het hervormingsvoorstel van het Amsterdamse erfpachtstelsel laat nog veel vragen open. Dit concludeert researchbureau RIGO dat de voorstellen in opdracht van Vereniging Eigen Huis onderzocht. In de voorstel wordt volgens RIGO het huidige probleem van de grondwaardebepaling verlegd naar een (fictieve) bouwkostenbepaling. Dat lijkt bij eerste toetsing tot onhaalbare uitkomsten te leiden.

 • 10.09.15
  Centrumeiland IJburg

  Amsterdam verwacht 300 miljoen euro meer aan grondinkomsten te ontvangen dan geraamd voor de periode 2015–2019. De inkomsten uit de gronduitgiften zijn gestegen tot een niveau dat voor het laatst voor de crisis werd behaald. Het Vereveningsfonds (VEF) van Grond en Ontwikkeling van Amsterdam, staat daarmee weer stevig in de plus. Dat biedt ruimte om extra bouwlocaties te ontwikkelen.

 • 19.06.15

  In het stelsel van eeuwigdurende erfpacht moet de eigenaar wat te kiezen krijgen: afkoop, vaste jaarlijkse canon of een geïndexeerde canon. En de grondwaarde moet worden gebaseerd op de WOZ-waarde verminderd met de waarde van de opstal. Deze adviezen geeft Grondwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht, bestaande uit de hoogleraren Tom Berkhout (Nyenrode), Dirk Brounen (Universiteit Tilburg) en Piet Eichholtz (Universiteit Maastricht). Hun advies aan het Amsterdams college kreeg de veelzeggende titel 'Schoon Schip'.

 • 06.05.15
  Slag om bouwlocaties bedreigt middensegment huurmarkt

  De vraag naar vrijesectorhuur is groot. De bouw van deze woningen komt op stoom. Maar nu de markt aantrekt, dreigt dit segment opnieuw in de knel te komen. Dat geldt nog sterker voor gezinswoningen. Over de wetmatigheden van de markt en de wil van Den Haag om corporaties te beteugelen.

 • 20.02.15
  Tom Berkhout

  Professor Tom Berkhout van de Nyenrode Business Universiteit wordt voorzitter van grondwaardecommissie die de gemeente gaat adviseren over de waarde van eeuwigdurende erfpacht en de methode om van het huidige voortdurende stelsel over te stappen naar het nieuwe. De commissie bestaat verder uit professor Piet Eichholtz van universiteit Maastricht en professor Dirk Brounen van de Universiteit Tilburg. Naar verwachting wordt het advies voor de zomer openbaar gemaakt.

 • 19.02.15

  De gemeente Amsterdam heeft in 2014 voor in totaal 288 miljoen euro aan bouwgrond uitgegeven. Hiervan heeft 151 miljoen euro betrekking op grond voor woningbouw, 85 miljoen euro betreft andere functies zoals winkels, hotels en bedrijfsruimten en 52 miljoen euro is grond ten behoeve van kantoren. De inkomsten uit gronduitgifte zijn weer gestegen tot een niveau dat voor het laatst voor de crisis in 2008 werd behaald. De gemeente Amsterdam verrekent in het Vereveningsfonds de inkomsten van gronduitgifte en uitgaven voor investeringen voor toekomstige gebiedsontwikkeling.

 • 11.02.15
  wethouder van der burg

  Kopers krijgen vanaf de zomer van 2016 zelfbouw- en nieuwbouwgrond in eeuwigdurende erfpacht. Daarnaast werkt Amsterdam aan een overstapregeling voor de huidige erfpachters. Het college van burgemeester en wethouders heeft na een consultatieronde het officiële startsein gegeven het 119-jaar oude erfpachtstelsel fundamenteel te wijzigen.

 • 20.11.14

  Amsterdam hervormt het erfpachtstelsel. Het college heeft ingestemd met een nieuw erfpachtstelsel. Vanaf medio 2016 kunnen Amsterdammers de grond onder hun woning of bedrijf eeuwigdurend vooruit betalen. Canonherzieningen zijn dan verleden tijd.

 • 08.10.14
  Henk Mulder

  De gemeente Almere heeft een vijfde van zijn grondposities afgeboekt. Dat komt neer op een verlies van 104 miljoen euro. Door de crisis op de woningmarkt slaagt Almere er niet in om alle ingekochte grond door te verkopen aan particuliere woningbouwers, corporaties en ontwikkelaars.

 • 28.03.14
  Maarten van Poelgeest

  Het Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders stelt voor het raadsbesluit over de vernieuwing van het erfpachtstelsel in te trekken. Het nieuwe bestuur krijgt zo de ruimte de vernieuwing zelf vorm te geven. Met dit besluit vervalt ook de grond voor het in mei geplande referendum.

 • 10.03.14

  Voor het eerst in negen jaar bereikt het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam weer een positief resultaat. Het jaar 2013 wordt afgesloten met een saldo van 103 miljoen euro. Ook de komende vijf jaar zal deze positieve lijn zich voortzetten, zo verwachten de wethouders van Grondzaken en Financiën.

 • 03.02.14

  De bewoners van appartementencomplex Andros in Amsterdam-Oost hebben de grond onder hun woning overgenomen van de Universiteit van Amsterdam. Daarmee komt er een einde aan een voor hen problematische erfpachtconstructie.

 • 20.12.13

  Bij het referendum over de erfpacht mag alleen voor of tegen de moderniseringsplannen van het college worden gestemd. Het gaat om een correctief referendum. Daarbij blijft de meest heikele kwestie buiten beschouwing: het recht om de grond onder de woning te kopen. Volgens Het Parool zou de gemeenteraad na een pleidooi van burgemeester Van der Laan unaniem hebben besloten niet aan het beginsel van het correctief referendum te tornen.

 • 19.12.13

  De inwoners van Amsterdam mogen zich op 22 mei 2014 uitspreken over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. De Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) heeft voldoende geldige handtekeningen verzameld voor het houden van een referendum, zo heeft burgemeester Van der Laan de gemeenteraad afgelopen nacht laten weten. Bureau Onderzoek en Statistiek heeft een steekproef van de aangeleverde handtekeningen genomen en komt uit op 28.259 geldige handtekeningen. Het referendum valt samen met de Europese Verkiezingen.

 • 12.11.13
  Wijken met erfpacht zijn rood gekleurd

  In het nieuwe erfpachtstelsel moet de hoogte van het canonpercentage worden gebaseerd op de reële rente. Zo schrijft wethouder Van Poelgeest in een brief aan de gemeenteraad. Om investeringen in de eigen woning niet te ontmoedigen introduceert Amsterdam bovendien een investeringsaftrek. De VVD reageert tevreden.

 • 18.09.13

  Amsterdam ziet geen aanleiding voor tussentijdse correctie van de grondprijzen voor de bouw van marktwoningen. Zo schrijft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken in een brief aan de raadscommissie. De prijsbewegingen zijn daarvoor te gering. Bovendien zijn het afgelopen half jaar de stichtingskosten met een tot anderhalf procent gedaald, wat de daling van de grondprijzen nog verder dempt.

 • 16.07.13

  Dankzij de steun van de Vereniging Eigen Huis heeft de Stichting Erfpachters Belang (SEBA) in korte tijd bijna 7000 steunbetuigingen opgehaald voor een referendum over de modernisering van het erfpachtstelsel. Daarmee lijkt de eerste hobbel genomen. De indiener heeft op 9 september 6750 steunbetuigingen nodig van Amsterdamse kiesgerechtigden om een inleidend referendumverzoek in te dienen. Voor het daadwerkelijk doorgaan van een referendum zijn vervolgens in totaal 27.000 stemmen nodig.

Pagina's