Grondbeleid/Erfpacht

 • 27.06.13

  Het Amsterdamse college bracht eind mei een voorstel naar buiten om de erfpacht in Amsterdam minder complex, onduidelijk en onvoorspelbaar te maken. Daarin staat niet wat collegepartij VVD eigenlijk wil: eigenaren de mogelijkheid geven hun grond te kopen. Ook CDA en D66 willen af van de verplichte erfpacht. 

 • 22.05.13

  De VVD is niet heel erg te spreken over de voorstellen van het college voor wijziging van het erfpachtstelsel. Er komt geen mogelijkheid voor eigenaren om voortdurende erfpacht om te zetten naar eeuwigdurende erfpacht. Evenmin kunnen huizenbezitters de grond onder hun woning straks kopen. De PvdA daarentegen is veel positiever gestemd.

 • 22.05.13
  Rode gebieden hebben erfpacht

  Het Amsterdamse erfpachtstelsel wordt op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. De vergoeding voor het gebruik van de grond wordt vanaf 2014 bij aankoop van de woning op basis van de transactieprijs vastgesteld. En wijzigt pas weer bij het aantreden van een nieuwe eigenaar. Zo ontstaat volgens wethouder Van Poelgeest van Grondzaken veel meer duidelijkheid over de canon. Ook verdwijnt de langjarige afkoop.

 • 10.04.13

  Het gemak waarmee kon worden geleend heeft in de jaren negentig en begin deze eeuw de vraag naar koopwoningen aangewakkerd en daarmee de huizenprijzen doen exploderen. Terwijl het aanbod achterbleef bij de vraag. Zo concludeert de Tijdelijke commissie huizenprijzen in het woensdag gepresenteerde rapport 'Kosten koper'.

 • 26.03.13

  Amsterdam gaat de erfpachtbepaling van zo'n 12.000 inwoners opnieuw bekijken, zo meldt de vereniging Eigen Huis. Aanleiding hiervoor zijn de gegrond verklaarde bezwaren van enkele bewoners uit stadsdeel Zuid.

 • 21.03.13
  update

  In Amsterdam dalen de grondprijzen gemiddeld tien tot vijftien procent. Zo schrijft het college in de Grondprijzenbrief 2013. Mocht de woningmarkt verder dalen, dan volgt mogelijk later dit jaar nog een prijsverlaging.

 • 12.12.12
  Ewout Irrgang

  Er moet wederom fors worden gewied in het Vereveningsfonds. Een team van gerenommeerde experts gaat Amsterdam adviseren over maatregelen en voorstellen om de ruimtelijke ontwikkeling van de stad gaande te houden. Zo heeft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken aan de gemeenteraad laten weten.

 • 27.06.12

  Erfpachtaanbiedingen van de gemeente Amsterdam zijn onvoldoende voorspelbaar, begrijpelijk en controleerbaar. Zo concludeert de Rekenkamer Amsterdam in een onderzoek naar nieuwe aanbiedingen. Meer dan de helft van de erfpachters wijst de aanbieding af. Vervolgens gaat bij acht op de tien erfpachters de vergoeding voor het gebruik van de grond met gemiddeld zeshonderd euro omlaag.

   

 • 21.02.12

  NMa bekijkt erfpachtstelsel Amsterdam

  De CDA-gemeenteraadsfractie heeft de NMa gevraagd onderzoek te doen naar het Amsterdamse erfpachtstelsel. De gemeente bezit naar schatting 85 procent van alle bebouwde grond. Volgens het CDA maakt Amsterdam misbruik van haar dominante marktpositie. Burgers  hebben geen alternatief.  De gemeente wijzigt tijdens de looptijd van het contract eenzijdig de voorwaarden. Ook is er onvoldoende duidelijkheid over toekomstige canonverhogingen.

 • 15.02.12

  Debat over erfpacht zwelt aan

  De erfpachtdiscussie is weer terug in de Amsterdamse gemeentepolitiek. Afgelopen najaar kondigde het college aan het erfpachtstelsel te willen moderniseren. De coalitiepartijen VVD enerzijds en PvdA en GroenLinks anderzijds staan daarbij lijnrecht tegenover elkaar. Wel vinden beide kampen dat het erfpachtbeleid transparanter moet worden en dat huiseigenaren die door stijging van de erfpachtcanon in financiële nood komen moeten worden geholpen.

 • 01.02.12

  Mogelijk einde afkoop erfpacht

  Wethouder Maarten van Poelgeest van Grondzaken laat onderzoeken of afkoop van erfpacht voor een periode van vijftig of 75 jaar niet beter kan worden afgeschaft. In plaats daarvan zou de erfpachter een jaarlijkse canon moeten gaan betalen.

 • 09.11.11

  Wijziging erfpachtstelsel niet aan de orde

  Het huidige erfpachtstelsel bemoeilijkt de invoering van Koopgarant in Amsterdam. Zo blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van de VVD. Toch is de coalitie niet bereid het huidige erfpachtstelsel om te ruilen voor een systeem gebaseerd op eeuwigdurende erfpacht.

 • 25.09.08
  Staatssecretarissen, projectontwikkelaars, corporaties. Wie heeft er de laatste jaren niet publiekelijk zijn ergernis geuit over het grondbeleid van Amsterdam? Remkes betitelt de hoge grondprijzen en erfpachtopbrengsten in dit blad als ‘de eenarmige fruitautomaat van Amsterdam’. Maar kan het anders? Voor Amsterdam bepaalt de waarde van de woning de waarde van de grond. Dat lijkt vreemd, maar daarmee wijkt Amsterdam niet af van de praktijk in andere gemeenten. Het probleem is alleen dat de woningen de grond zo duur maken. De wondere wereld van de grondprijs.

Pagina's