Wouter Veldhuis

afbeelding van Wouter Veldhuis
Architect, stedenbouwkundige en directeur van Must

NUL20 Forum

13.12.16

Rijksbouwmeester Floris Alkemade wil wederom radicale ingrepen in de naoorlogse stad: daar zou vereenzaming op de loer liggen. Op het moment dat maatschappelijke veranderingen aangegrepen worden om grootschalig in te grijpen krijg ik argwaan.