Verantwoording Coalitieakkoord 2018-2022

Gemiddeld zijn er de afgelopen drie jaar 2.381 woningen in het sociale segment in aanbouw genomen, dit komt in de buurt van de beoogde 2.500. Ondanks het bouwen is er door sloop, verkoop en liberalisatie geen groei gerealiseerd.

12 januari 2022
Rapportage

Rekenkamer Amsterdam heeft aan de vooravond van de Gemeenteraadsverkiezingen onderzoek gedaan naar de realisatie van de ambities van het college.